Takaisin pääsivulle

11.05. 2003 klo 14.46 - 15.12

Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö.

Monet eksytykset ovat tulleet seurakuntiin näinä lopun aikoina. Syökää Sanaani, lapseni, ja tienne voi olla vakaa. Tulkaa kasvojeni eteen Minulle antaen sydämenne kokonaisvaltaisesti.

Sanastani lähtee valtava voima pyhittäen vaelluksenne, lapseni. Minun vereni voimassa on pyhityksenne salaisuus. Vereni tähden teillä, rakkaat lapseni, on ikuisuusosa taivaassa. Täydellinen syntien anteeksiantamus vuotaa verestäni. Pyhä vereni puhdistaa teidät syntitaakastanne. Pyhä vereni myös varjelee teitä eksytyksen kavalilta juonilta. Olkaa kuuliaiset äänelleni. Sanastani te, lapsukaiset, Minut löydätte. Syökää Sanaani, ja eksytykset eivät teihin pysty. Sanastani lähtee voima nääntyneisiin, pelokkaisiin sydämiinne; voima, joka antaa rauhan ja yltäkylläisen elämän. Minä, Jeesus Kristus, itse asun Sanassani. Minä olen Sana. Minä olen Sana, lapseni. Tulkaa kasvojeni eteen viipyen siinä, ja ihmeeni tapahtuvat elämässänne. Sairautennekin voi Sanani ääressä parantua.

Sanani on pyhä, Pyhän Henkeni vaikuttama. Pyhän Henkeni voimassa on Sanani kirjoitettu. Pyhä Henki tekee Sanani teille eläväksi. Anokaa Minulta, Jeesukselta Kristukselta ymmärrystä Sanaani, ja Minä sen teille avaan. Anokaa Pyhän Henkeni voimaa noudattaa Sanaani. Syökää sitä kuin leipää. Syökää sitä nälkäänne, lapseni, ja tyhjyys sielussanne häviää. Syökää Sanaani, ja te virvoitutte. Syökää Sanaani, ja vuodatan kuolleisiin luihinne elämän. Olkaa turvallisella mielellä. Tulkaa syliini lepäämään, lapseni, tulkaa. Minä rakastan teitä, lapseni, te uppiniskaiset lapseni. Tulkaa Sanani ääreen, ja sydämenne pehmenee. Kova kivisydän sulaa lihasydämeksi. Sanassani on valtava voima uudistaa särkyneet ihmissuhteet. Särkyneet sydämet Sanani voimassa eheytyvät. Sanastani vuotaa voima teille, lapseni, antaa anteeksi. Antakaa anteeksi Minun voimassani. Teillä ei voimaa ole, mutta Minä Jeesus Kristus teen teidät kykeneviksi täydelliseen anteeksiantoon.

Olkaa turvallisella mielellä. Sanani tuntien te ette eksy lopun aikoina. Monenlaiset eksytykset valtaavat seurakuntia. Älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget pyhällä Sanallani. Minä, Jeesus Kristus, pyhällä Sanallani ajoin ulos riivaajat, vapautin vangitut. Niin myös teille, lapseni, lähtee voima Sanastani vapauttaa vangitut sielut. Ette ymmärrä Sanani merkitystä. Juurtukaa Sanaani, lapseni. Tulkoon siitä teille elämä. Siinä on yltäkylläisen elämän salaisuus. Syökää Sanaani, silloin Minä, Jeesus Kristus, teitä hoidan, teitä ravitsen. Olkaa turvallisella mielellä. Tänä lopun aikoina on Sanani lukemisen tärkeys unohdettu. Te, lapseni, etsitte tunnekokemuksia, ihanaa ylistystä, kaikenlaisia oikoteitä ohi ristinkuolemani, ohi pyhän Sanani. Vain Sanaani syömällä voitte eksytyksen juonet tunnistaa. Sanaani syömällä on tienne vakaa. Sanassani on totuus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Tulkaa Minun luokseni totuutta janoten, ja Minä totisesti ilmoitan teille itseni pyhässä Sanassani. Oikotietä taivaaseen ei ole. Vain verinen ristinkuolemani vie teidät, lapseni, kerran perille. Vain ristinkuolemani tähden Minun Taivaallinen Isäni näkee teidät taivaskelpoisina, puhtaina, synnittöminä. Rangaistus oli Minun päälläni, jotta teillä rauha olisi. Olkaa turvallisella mielellä.

Jättäkää sellaiset seurakunnat, joissa Sanani totuuden julistaminen ei ole tärkeimmällä paikalla. Sanani julistaminen tulee olla kaiken keskipiste, lapseni. Ei ylistyksenne, ei tunteidenne kuohunta vie teitä perille taivaan kirkkauteen. Vain Poikani Jeesuksen Kristuksen veri tekee sen. Minä vuodatin vereni, pyhän vereni, jotta teillä olisi pääsy Isän luo taivaaseen. Omistakaa ristinkuolemani kohdallenne koko sydämestänne, ja kerran vie tienne perille. Minä itse teidät vien perille. Minä itse teitä kannan. Te, lapseni, olette heikkoja, mutta Minä olen voimallinen kantamaan teidät perille kirkkauteen. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Syökää Sanaani. Opetelkaa sitä ulkoa, sillä aina ei Sanani leipä ole tarjolla. Tulee aika, jolloin Sanani on otettu pois. Syökää siis Sanaani nyt. Kyllästäkää olemuksenne Sanallani, ja tienne on vakaa. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle