Takaisin pääsivulle

11.05 2003 klo 8.35 - 9.03

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Minä se olen, Minä Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. Pankaa synti pois, joka niin helposti teidät kietoo. Älkää luottako valheprofeettoihin, sananjulistajiin, jotka teitä kietovat eksyttävillä puheillaan. Rauhaa he julistavat korvasyyhyynne, vaikka ei rauhaa, todellista rauhaa ole. Minun lapseni, kuulkaa Hyvän Paimenenne ääntä. Hänen jälkiään seuraten voitte välttää eksytyksen juonet lopun ajan seurakunnissa. He, nuo valheopettajat, julistavat korvasyyhyynne rauhaa. Petos on heidän kielellään. Tämän kansan kohtalo ei ole rauha, vaan sodan kurimus, jos tämä rakas kansani ei tee parannusta, käänny pois synneistään Minun, Jeesuksen Kristuksen puoleen. Vain Minä voin antaa sydämille rauhan vereni tähden, sovintovereni tähden. Tulkaa ulos porttokirkosta, väärän rauhan julistamisesta, lapseni. He, nuo valheopettajat, tuudittavat teidät kuoleman uneen. Kerran rajan takana heidän oppinsa paljastuu, mutta silloin on useimpien kohdalla liian myöhäistä. Synti tulee julistaa synniksi, lapseni. Vain Minun Poikani, Jeesuksen Kristuksen veressä, on pelastus iankaikkiselta kadotukselta. Tulkaa, lapseni, Minun luokseni. Minulla on teille paljon anteeksiantamusta, ja teille on varattuna ikuinen elämä taivaan kirkkaudessa. Väärää rauhaa julistavat nuo valheprofeetat, jotka eivät kumarru nöyrästi edessäni, pyhän, maahan vuotaneen sovintovereni edessä. Vain vereni kautta tapahtuu sovitus. Vain vereni kautta tapahtuu puhdistus syntisestä olemuksestanne. Tulkaa, lapseni, omistamaan taivaallinen lepo ja rauha Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa.

Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Tulkaa, juoskaa syliini, ja rauhani Minä jätän sydämiinne. En maailman levottomuutta, oman minän korskaa, vaan todellisen rauhan. Siitä kumpuaa, lapseni, tie ikuisiin rauhan majoihin. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Muualta ette nääntyneisiin sieluihinne saa ruokaa kuin Minun Sanastani. Sanani totuus kirvoittaa pois eksyttävät henget elämästänne. Syökää siis Sanaani runsaasti, syökää, ja tienne, kulkunne voi olla vakaa. Älkää peljätkö, lapseni. Minä, Jeesus Kristus, olen teidän Paimenenne. Minun ääntäni kuunnellen teillä ei ole mitään peljättävää.  Minä olen valmistanut teille ikuisen perintöosan taivaassa, mitä mikään ei voi teiltä riistää. Ei tuska, ei vaino, ei ahdistus, ei syntitaakkanne voi teitä viedä pois Minun taivaallisesta rauhastani, pois pelastustieltä. Olkaa turvallisella mielellä. Vahvistukaa Sanaani syöden. Taivaallinen rauhani jää lepäämään yllenne. Älkää peljätkö.

Rauhan Minä totisesti jätän teille, lapseni, tämän rauhattoman maailman keskellä. Maailman teitä kulkevat lapseni nääntyvät pelkoihinsa, levottomaan sydämeensä. Kertokaa heille Minusta, rauhanne lähteestä. Rauhani vuotakoon olemuksestanne heidän nälkäisiin sydämiinsä. Kertokaa heille Minusta, Rauhanruhtinaastanne. Kertokaa heille, että Minussa, Jeesuksessa, heidänkin levoton sydämensä saa rauhan; rauhan täällä maan päällä, ja kerran taivaan majoissa. Kertokaa heille, että vereni on vuotanut myös heidän syntiensä, taakoitetun olemuksensa tähden. Minussa on vapaus teille, Minussa on vapaus heille. Olkaa uskolliset. Älkää kulkeko näiden lapsieni ohi, jotka sydämessään itkevät. He eivät tunne Minua, mutta Minä tunnen heidänkin tuskansa. Tiedän, kuinka heidän sielunsa kaipaa Minua, Jeesusta Kristusta. Kertokaa heille Minusta, rakkaat lapseni. Oi kertokaa heille, sillä muutoin heidän matkansa pää on ikuinen kadotus. Minun tahtoni on vetää heidät luokseni niin kauan kuin aikaa vielä on. Olkaa uskolliset, lapseni. Syökää Sanaani. Sieltä vuotaa teille Pyhän Henkeni voima todistajan tehtäväänne. Minä totisesti olen teidän kanssanne noina hetkinä. Puen teidät voimallani, viisaudellani. Teen teidät täysin kykeneviksi todistajan tehtäväänne.

Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Tulkaa luokseni vahvistettaviksi, sillä aikaa ei enää paljon anneta. Lähtekää rohkeasti elopellolleni, sillä vilja on kypsynyt leikattavaksi. Vilja totisesti on kypsää. Kun te rukoillen kuljette, johdatan teitä askel askeleelta. Työ on Minun. Te olkaa vain kuuliaisia siinä, mitä Minä, Jeesus Kristus, sydämillenne puhun. Tulkaa luokseni, jotta voin teidät pukea voimallani pyhään palvelustyöhönne. Älkää väheksykö sitä osaa, joka on teille uskottu. Kukaan muu ei voi sinun osuuttasi, lapseni, tehdä. Se on sinulle mittatilaustyönä tehty. Lähde siis kuuliaisesti matkaan. Minä olen sinun kanssasi nyt, aina ja iankaikkisesti. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle