Takaisin pääsivulle

11.05.2003 klo 7.45 - 8.08

 Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, annan teille tulevaisuuden ja toivon. Näin sanoo Herra.

Vahvistukaa. Vahvistukaa. Minä, Jeesus Kristus, tahdon teitä vahvistaa lopun ajan taisteluja varten. Tässä on tie, sitä käykää. Älkää Minun pyhästä Sanastani poiketko oikealle älkääkä vasemmalle. Minun vereni vuosi Golgatan ristillä teidän tähtenne, lapseni. Siksi te olette vapaat vihollisen eksytyksistä lopun aikoina. Valvokaa, valvokaa tilaanne. Tutkikaa itseänne, oletteko te uskossa, lapseni. Pyhä Henkeni sisimmässänne antaa teille todistuksen Minusta, Jeesuksesta Kristuksesta. Älkää murehduttako Pyhää Henkeäni luopumalla Sanani totuudesta. Monet eksytykset seuraavat toistaan lopun aikoina. Pitäkää kiinni isienne uskosta, niin ette eksy. Uusia seurakuntia syntyy kuin sieniä sateella. Te, lapseni, pysykää siinä, minkä entuudestaan tiedätte varmaksi ja vakaaksi, Minun pyhän tahtoni mukaiseksi seurakunnaksi. Älkää antako vieraiden oppien vietellä teitä sielullisuuteen, oman kunnian hakemiseen, ohi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön. Älkää antako vieraiden oppien vietellä itseänne pois pyhän vereni sovituksesta. Siinä on teidän pelastuksenne. Vain Poikani Jeesuksen Kristuksen veri teidät pelastaa, ja pääsette kerran perille taivaan kirkkauteen.

 Älkää antako vietellä itseänne millään tavalla. Uuden ajan ilmiöt eivät aina korota Minun Poikani Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä. Siinä on teidän tukipilarinne: Kristuksen sovitustyö, uhrikuolema Golgatan ristillä. Muuta tietä teillä, lapsukaiseni, ei ole taivaan kirkkauteen. Sielullisuutenne, kokemusten perässä juokseminen vie teidät kerran kadotuksen piinaan. Minä kutsun teitä, lapseni, itkemään syntejänne, tämän kansan syntejä, eteeni. Näin haluan teidän huutavan sydämestänne puoleeni, jotta vielä tämä rakas maa voisi välttää vihan tuiman tuulen. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, pidän lapsistani täydellisesti huolta, teillä ei ole mitään peljättävää. Teidän syntinne on pois pyyhitty Golgatan verellä. Te olette vapaat vihollisen syytöksistä, vapaat ihmisten orjuudesta. Älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan. Tämän maailman kunnia on täysin erineväinen Minun Taivaallisen Isäni kunniasta. Jos te etsitte tämän maailman kunniaa, ei Minun Isäni voi teille tarjota valmistamaansa osaa taivaan kirkkaudessa.

 Etsikää sitä kunniaa, jonka Minun Isäni teille haluaa antaa. Teidän, lapseni, tulee vähetä. Minun, Jeesuksen Kristuksen, tulee kasvaa. Kaikki kunnia kuuluu Minulle, Veri-Yljällenne. Kaikki, mitä teillä on, on lahjaa, taivaasta teille annettua. Teillä, lapseni, ei ole mitään, jos sitä ei teille anneta. Ottakaa lahjani vastaan nöyrin sydämin, ylpistymättä. Olkoon kerskauksenne siinä, mitä Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa on, ei siinä, mitä maailma kunnian pyyntöineen on.

 Tulkaa, lapseni, luokseni, puhdistettavaksi oman kunnianne pyynnöstä. Tulkaa. Minä en teitä tuomitse. Tuokaa syntinne vereni puhdistettavaksi, ja saatte jatkaa matkaanne iloiten. Minä puhdistan mielenne, alitajuntanne kunniaksi Minulle, Jeesukselle Kristukselle. Voitte jatkaa todistajan tehtäväänne iloisin mielin. Verestäni vuotaa teille, nääntyneet lapseni, ilo, rauha ja täydellinen anteeksiantamus. Olkaa turvallisella mielellä. Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa, on täydellinen vapaus. Tulkaa ja tuokaa syntinne Minulle puhdistettavaksi. Tulkaa niin usein kuin huomaatte syntiä sydämellänne. Yhä uudestaan vereni teidät pesee puhtaaksi, ja voitte jatkaa matkaanne iloiten. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle