Takaisin pääsivulle

27.04.2003 klo 14.03 - 14.45

Minä rakastan teitä, Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika.

Olkaa kuuliaiset. Olkaa uskolliset. Älkää murehtiko menneisyydestä, lapseni. Älkää antako menneiden asioiden velloa mielessänne ylenpalttisesti. Laittakaa ne pois nimessäni, sulkekaa ne pois mielestänne Minun, Jeesuksen Kristuksen, Kaikkivaltiaassa nimessä. Olkaa turvallisella mielellä. Tuokaa ne asiat Minun vereni puhdistettavaksi, jotka palaavat mieleenne uudestaan ja uudestaan. Minä tahdon teidät painostavasta muistostanne vapauttaa. Minun veressäni on valtava voima parantaa menneet muistot. Tiedän ja tunnen rikkinäisyytenne. Jotkut muistot palaavat mieleenne, vaikka kuinka yritätte niitä kieltää. Minä, Jeesus Kristus, totisesti haluan teidät vapauttaa kuoleman kahleesta. Vahvistukaa, vahvistukaa. Haluan identiteettiänne vahvistaa. Haluan antaa teille lujan, tukevan selkärangan. Minun identiteettini annan teidän tuskaisaan, häpeän kyllästämään olemukseenne. Olkaa turvallisella mielellä. Uusi identiteetti teille, nimettömät, halvaantuneet lapseni, tulee Sanani kautta. Syökää Sanaani runsaasti. Sieltä teihin vuotaa uusi elämä, uusi vahva identiteetti Jumalan lapsena. Sanani eheyttää teidät, vahvistaa rikkoontuneen identiteettinne. Haluan teidät todella vahvistaa uuteen identiteettiinne, siihen olen teidät kutsunut. Uusi, eheä elämä on tarkoitettu teille, rakkaat lapseni. Minä tunnen sydämenne haavoittuneisuuden.

Tulkaa lapseni, tulkaa. Ottakaa Sanani sydämeenne kokonaisvaltaisesti. Toistakaa itsellenne lupauksiani, jotka Sanastani löydätte. Ne todella ovat tarkoitetut teille, lapseni. Ne koskevat juuri sinua, lapseni, joka tätä luet. Sanani kautta te vahvistutte. Vähitellen uusi identiteettinne alkaa muotoutua teissä. Pikkuhiljaa huomaatte, kuinka vanhat käyttäytymismallit häviävät. Te paranette Henkeni läsnäolossa täyteen eheyteen, täyteen mieheyteen ja naiseuteen. Mieheksi ja naiseksi Minä teidät loin. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä ja haluan teidät luoda uudeksi, eheäksi persoonaksi. Minä, Jeesus Kristus olin terve maan päällä vaeltaessani. Silti tunnen ja tiedän ihmislapsen kiusaukset, tunnen ilon ja surun. Tunsin kaikki ihmisen tunteet, kuitenkin ilman syntiä. Mikään ei ole Minulle vierasta ihmislapsen elämässä. Minä olen teidän ylipappinne taivaassa. Minä uhrasin itseni teidän tähtenne. Siksi on myös teillä uhri uhrattuna syntisen luontonne tähden, kipujenne, tuskanne tähden. Tuokaa kipunne Minun vereni puhdistettavaksi uudestaan ja uudestaan. Minä halajan poistaa tuskanne, painajaismaiset muistonne. Tuokaa ne Minulle aina, kun ne mieleenne palaavat, ja vereni puhdistaa ne täydellisesti. Tunnustakaa tällöin aina myös synti synniksi, lapseni. Näin pääsette täyteen Jumalan lasten vapauteen.

Olkaa uskolliset, lapseni. Olkaa kuuliaiset. Kuuliaisuus on parempi kuin oinasten rasva. En halua teiltä uhria vaan kuuliaisuutta. Monesti Minun tahtoni on täysin toisenlainen kuin teidän ajatuksenne. Niin korkealla kuin taivas on maasta, ovat Minun tieni teidän teitänne, Minun ajatukseni teidän ajatuksistanne. Te ette aina todellakaan ymmärrä tahtoni syvyyksiä. Silti olkaa kuuliaiset. Olkaa täydellisen kuuliaiset Sanalleni. Olkaa kuuliaiset hiljaiselle äänelleni sisimmässänne. Minä todella puhun hiljaa sydämillenne. Tahdon teitä lohduttaa, rohkaista, antaa yksityiskohtaisia neuvoja. Te olette Minun lapsiani. Minä olen teidän Isänne, joka teitä uskollisesti ohjaan eteenpäin ja neuvon oikealle tielle, jos siltä tieltä pois poikkeatte. Olkaa uskolliset Minun ohjeilleni. Saatte valtavan siunauksen. Myös lähimmäisenne kuuliaisuutenne kautta saavat siunauksen, lapseni. Minä käytän teitä auttamaan toinen toisianne. Te, lapseni, olette yksi ruumis. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki. Jos yksi jäsen iloitsee, saavat kaikki iloita. Olkaa siis kuuliaisia. Joka yhdelle näistä vähäisimmistä antaa lasin vettä Minun nimessäni, hänen palkkansa on kerran suuri taivaassa. Te ette ymmärrä sitä, että kaikki lapseni kuuluvat samaan ruumiseen. Eläkää yhteydessä toinen toisiinne, ja voin tämän asian teille kirkastaa. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä, Jeesus Kristus, olen pää seurakuntaruumiissani. Minä annan teille neuvoja ja teidän tehtävänne on uskollisesti niitä toteuttaa kaikkien yhteiseksi parhaaksi.

Älkää kadehtiko toinen toisianne, lapseni. Jokaiselle Minulla on oma paikkansa, suunnattoman tärkeä paikkansa, mitä kukaan toinen ei voi täyttää. Olkaa siis uskolliset. Iloitkaa siitä tehtävästä, joka on teille suunniteltu Minun Taivaallisen Isäni sydämeltä. Teidän tehtävänne on teille mittatilaustyönä suunniteltu. Isäni tuntee teidän erityislaatunne, kykynne, lahjanne, taipumuksenne. Hän pukee teidät voimallaan ylenpalttisesti. Olkaa turvallisella mielellä, Minä rakastan teitä. Olkaa uskolliset. Olkaa nöyrät. Pyytäkää Minulta nöyryyttä, ja Minun Isäni sitä ilomielin teille antaa. Olkaa nöyrät, lapseni. Vain nöyriä lapsiani voin pukea täydellä voimallani. Kunniaani en ihmislapselle anna. Kaikki kunnia palvelustyössänne kuuluu Minulle, Jeesukselle Kristukselle. Pyytäkää Minulta nöyryyttä. Vain nöyrille voin kirkastaa kasvoni niin kuin haluan. Olkaa turvallisella mielellä. Jokainen lapseni on Minun Taivaalliselle Isälleni yhtä rakas, olkoonpa maailman tietä kulkeva, vasta uskoon tullut tai jo uskon taipaleella vuosikymmeniä ollut. Kaikki ovat yhtä rakkaita, Minun kuvakseni luotuja. Te olette arvokkaita juuri sillä paikalla, johon olen teidät kutsunut. Minä rakastan teitä. Olkaa uskolliset sillä paikalla, johon olen teidät kutsunut. Tulkaa syliini lepäämään, siinä puen teidät voimallani palvelustehtäväänne varten. Levätkää sylissäni, vain levätkää. Minulla on hyvä, arvokas suunnitelma jokaisen lapseni elämälle. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Älkää väheksykö sitä osaa, jonka Minä Jeesus Kristus, olen teille valmistanut. Minä rakastan teitä. Amen. Halleluja.

 Takaisin pääsivulle