Takaisin pääsivulle

27.04.2003 klo 13.15 - 13.44

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Te olette silmäteriäni, lapseni. Suojeleva käteni ei yltänne herkeä hetkeksikään. Minä tuen teitä vaelluksessanne kohti taivaan pyhiä temppeleitä, kohti ikuista rauhaa ja lepoa.

Vahvistukaa. Vahvistukaa. Minä olen tukenne ja turvanne. Älkää luottako valheturvaan: tavaroidenne runsauteen, elintason yltäkylläisyyteen, mammonaan,  näennäiseen ylimalkaiseen jumalanpalvelukseenne, joka ei kuitenkaan tule aidolta sydämen kiintymykseltä Minuun, Vapahtajaanne. Pankaa valheturva pois vapaaehtoisesti, muuten olen pakotettu teitä nuhtelemaan ankaralla kädelläni. Joudun valheturvanne murskaamaan, jotta kerran pääsisitte perille ikuiseen kirkkauteen. Tutkikaa itseänne. Tuntekaa sydämenne tila edessäni. Penseän sydämenne olen pakotettu oksentamaan suustani ulos, lapseni. Näin sanoo Sana. Minä, Jeesus Kristus, haluan teidät haavoistanne parantaa. Te joudutte yhteydessäni kohtaamaan syntisyytenne, lapseni, mutta se on tosiparhaaksenne. Salaiset syntinne painavat teidät häpeän kumaraan. Tunnustakaa syntinne Minulle, ja Minä nostan katseenne, alaspainetun olemuksenne ylös.

Teillä on Minun ristintielläni valtava vapaus, omantunnon rauha ja lepo. Tulkaa luokseni. Uskaltakaa haavoitetusta olemuksestanne huolimatta nähdä syntinne, tuoda ne yksityiskohtaisesti verihaavojeni eteen puhdistettavaksi, näin saatte valtavan rauhan. Minä maan päällä ollessanikin seurustelin syntisten kanssa, noiden kanssa, jotka tekivät parannuksen synneistään ja kääntyivät kokosydämisesti syntinsä hyljäten puoleeni. Haluan teidät totisesti haavoistanne parantaa. Minä olen parantajanne. Täydellinen paraneminen tulee Minulta, Valkeuksien Isältä. Minä olen valkeus, puhtaus. Minussa ei ole mitään pimeyttä. Uskaltakaa siis tuoda syntinen olemuksenne verihaavoihini puhdistettavaksi. Siinä on syntisen ihmislapsen ihanin paikka, levon ja rauhan tyyssija. Siinä ei saatana teitä pääse syyttämään. Ristintietä kulkies­sanne on teillä ainainen rauha syyttävästä omastatunnosta, syyttävästä vihollisesta. Minä olen rakkaus, rauha, ilo ja lepo, täydellinen anteeksiantamus. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Tuokaa rohkeasti kaikki syntinne Minun puhdistettavakseni. Tulkaa, nöyrtykää eteeni kumartuen. Olkaa turvallisella mielellä. Syntinsä tunnustavalle sylini on aina auki. Syleilyssäni syntikahleenne katkeavat. Valheturvanne murskaantuu, kun Minut löydätte kokosydämisesti Vapahtajaksenne. Tulkaa lapseni, tulkaa. Minä rakastan teitä. Sylini on aina auki. Tulkaa omistamaan täydellinen syntien anteeksiantamus kohdallenne.

Minä olen teidät kuvakseni luonut. Älkää antako synnin turmella kuvaani teissä, älkää antako vihollisen pilkata kuvaani teissä. Pankaa synti pois. Se haavoittaa teidän jo haavoittunutta olemustanne­ lisää. En tahdo teidän joutuvan vihollisen kahleisiin, saatanan syyttävän ikeen alle yhä lujemmin. Tehkää täyskäännös, lapseni. Tehkää täyttä totta syntien tunnustamisesta ja parannuksenteosta elämässänne. Minä annan teille siihen voiman. Voima tulee Minun, Jeesuksen Kristuksen, kautta. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, en teitä työnnä luotani pois, vaan kutsun ja vedän teitä puoleeni koko ajan. Sydämeni halajaa teitä omakseni. Tulkaa lapseni, tulkaa. Minä rakastan teitä, lapseni. Tulkaa luokseni. Älkää peljätkö. Kun syntinne tunnustatte Minulle, Minä annan teille täydellisen anteeksiantamukseni. Minusta vuotaa teihin vain armoa ja anteeksiantamusta. Mitään kadotustuomiota ei teille, lap­sukaiseni, ole. Tulkaa siis omistamaan täysi lepo Minussa. Älkää peljätkö, lapseni. Teidän syntienne tähden vuodatin kerran vereni Golgatan ristillä. Enkö siis iloitsisi siitä, että te ristin työ­ni omistatte kohdallenne täysin sydämin. Minä rakastan teitä.

Te haavoissanne pelkäätte tuomiotani. Tuokaa pelkonne, vihanne, anteeksiantamattomuutenne Minulle. Kaikki on sovitettu Golgatan ristillä, ihan kaikki. Olkaa siis täysin levollisin mielin, ei ole mitään pelättävää. Sydämenne haavoissa ette voi luottaa Minuun, Minun rakkauteeni. Pankaa epäuskon synti pois sydämistänne. Tuokaa epäilyksenne syntinä ristini juurelle. Minä annan teille terveen, vahvan uskon, kun sitä Minulta pyydätte, lapseni. Minä rakastan teitä. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle