Takaisin pääsivulle

27.04.2003 klo 11.25 - 12.00

Vahvistukaa, vahvistukaa, te seurakuntien sielunhoitajat. Minä, Jeesus Kristus, tahdon teitä kutsussanne vahvistaa.

Olkaa uskolliset kutsussanne. Olkaa uskolliset. Niin monet rikkinäiset sielut tarvitsevat apuanne. He tarvitsevat taakalleen kantajaa. Minä, Jeesus Kristus, haluan heidän taakkansa kantaa teidän kauttanne. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä rakastan teitä. Vahvistukaa. Ei ole paranemista muuten kuin ristin kuolemani puhdistavan voiman kautta. Vereni vuodatettiin teidän ja lähimmäistenne syn­tien tähden. Vahvistukaa, vahvistukaa. Minä, Jeesus Kristus, olen teidät kutsunut tähän arvokkaaseen tehtävään. Minä, Jeesus Kristus haluan teidät vapauttaa täyteen Jumalan lasten iloon ja riemuun. Teidän syntinne ovat sovitetut Golgatan ristillä verisen kuolemani kautta. Ristiltä lähtee elämäänne vapaus. Kuoleman kahleet on katkaistu. Käärmeen pää on murskattu. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ei ole olemassa vapautta ohi vereni vuodatuksen. Omatuntonne ei aina ilmoita teille syntiänne. Pyytäkää Minulta armoa nähdä syntinne, lapseni. Tahdon vahvistaa ääntäni sisimmässänne, omantuntonne ääntä, joka ilmoittaa teille syntinne. Pyhä Henkeni ilmoittaa hiljaisena äänenä sisimmässänne syntinne. Älkää vaientako Pyhän Henkeni herkkää ääntä. Omatuntonne paatuu helposti. Olkaa uskolliset Hänen herkälle, vienolle äänelleen. Minun Isäni ei tee mitään väkisin, Hän ei edes vie ketään väkisin taivaaseen. Hän on antanut teille vapauden, täydellisen vapauden tulla Hänen luokseen tai olla tulematta. Hänen tahtonsa totisesti on, että kaikki tulisivat tunte­maan totuuden ja pelastuisivat.

Julistakaa Sanani totuutta ystävillenne, läheisillenne. He tarvitsevat evankeliumin vapauttavaa voimaa kahlehdittuun elämäänsä. Ilman vereni vuodatusta ei ole todellista vapautta. Valheturva on olemassa. Moni nääntyneenä, himokkaanakin takertuu valheeseen elämänsä ylläpitäjänä. Avatkaa heidän silmänsä julistamalla synti synniksi, armo armoksi. Lähestykää heitä synneissään rakkaudellani puettuna. Pyytäkää Minulta rakkautta, lapseni. Minä tahdon teidät pukea ylitsevuotavaan rakkauteeni. Tulkaa syliini lepäämään. Minä rakastan teitä. Ihmislapsi ei ymmärrä synnin vakavuutta elämänsä tuhoajana. Synti erottaa heidät Minusta, Vapahtajastaan, ikuisesta rakkaudesta, Pelastajastaan ja kerran vie ikuiseen kadotukseen. Olkaa rohkeat. Sanokaa lähimmäisillenne, noille, jotka tulevat teiltä apua, hoitoa saamaan, synti synniksi. Kertokaa heille, että on tehtävä parannus. Synnin kahleen katketessa tapahtuu monesti parantuminen ilman että sitä erityisesti rukoillaan. Ensin rukouspalvelussa pyytäkää omanne ja lähimmäistenne synnit anteeksi yksityiskohtaisesti ne Minulle kertoen, eteeni tuoden. Vuodattakaa sydämenne tuska, kipu, synnin jättämät jäljet Minulle, Jeesukselle Kristukselle, ja koette valtavan vapauden. Kertokaa totisesti noille lähimmäisillenne, jotka luoksenne tulevat apua saamaan, että ristinkuolemani vapauttaa heidät synnin taakasta. Ottakaa se rukouspalvelunne keskeiseksi asiaksi, lapseni. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, syntienne sovittaja, joka on kuollut ristillä puolestanne.

Syntien sovitus on kadonnut nykyajan sielunhoidossa. Ei voi olla rukouspalvelua ilman syntien sovitusta. Uskokaa tämä, lapseni. Kaikki muu tulee sen jälkeen. Syntien tunnustus yksityiskohtaisesti Minulle tuo sisäisen levon ja rauhan. Valtavan anteeksiantamukseni levollisuuden vuodatan rauhattoman, taakoitetun lapseni sydämeen. Älkää koskaan, te rakkaat sielunhoitajat, kääntäkö katsettanne pois verisestä ristinkuolemasta. Minä, Jeesus Kristus, kärsimykselläni lunastin haavoitetun lähimmäisenne taakoitetun olemuksen vapaaksi vihollisen vallasta, saatanan syytöksistä, vapaaksi syntisestä olemuksestanne. Minä rakastan teitä, te sielunhoitajat. Olkaa uskolliset tässä asiassa näiden sanojen mukaan, jotka profetiani sanassa ovat kirjoitetut. Minä, Jeesus Kristus, maan päällä itse ollessani julistin parannusta, vapautin synnin sitomat sielut, paransin sairaat, vapautin riivatut. Kaikkeen tähän olen teidät kutsunut, lapseni. Tulkaa lepäämään syliini, lapseni, tulkaa. Omistakaa armoni runsaus täydellisenä haavoitettuun sisimpäänne. Olkaa turvallisella mielellä. Tehkää parannus tässä asiassa, josta olen teille puhunut. En nyt puhu kaikille sielunhoitajille. On paljon uskollisia sielunhoitajia, jotka keskeisenä pitävät ristini sanoman. Minä siunaan teitä edelleen runsaasti. Kulkekaa uskollisella mielellä eteenpäin. Voimani teissä, rakkauteni teissä, lisääntyköön. Minä iloitsen teistä. Teillä on Minun Sanani sydämissänne, suussanne. Olette aikaa viettäneet Sanaani syöden. Sieltä on tullut teille ravinto jokaiseen päiväänne ja voima palvelustyöhön.

Oikea oppi olkoon suussanne runsaana. Olkoon koko olemuksenne runsaasti kyllästetty Sanallani. Minä rakastan teitä, lapsukaiseni. Olkaa turvallisella mielellä. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, Veri-Ylkänne, Vapahtajanne. Olkaa turvallisella mielellä. Minä teen valtavaa vapautustyötä lähimmäistenne sydämissä kauttanne. Olkaa uskolliset, rakkaani, olkaa uskolliset edelleenkin. Minä rakastan teitä. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle