Takaisin pääsivulle

27.04. 2003  Klo 9.53 - 10.20

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Vahvistukaa, vahvistukaa, te seurakuntieni sielunhoitajat. Minä, Jeesus Kristus, rakastan teitä taivaallisella rakkaudellani. Olkaa turvallisella mielellä, rakkaani. Minä, Jeesus Kristus, myös teitä haluan syvältä hoitaa. Minä tunnen haavoittuneen sisimpänne salaisuudet. Ne kipeimmätkin asiat ovat Minun Taivaallisen Isäni tiedossa.

Vahvistukaa, vahvistukaa kutsussanne hoitaa haavoittuneita sieluja, karitsaisiani. Minä rakastan teitä, mutta älkää peljätkö nuhtelevaa kättäni. Minun täytyy teitä totisesti välillä myös nuhdella synneistänne, laiminlyönneistänne. Tänä päivänä monenlaiset eksytykset valtaavat seurakuntia. Tuntekaa, rakkaani, Minun Sanani, ja te voitte välttyä eksytyksiltä. Älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Myös profetian henki tulee koetella. Jos henki tunnustaa Minut Jeesukseksi Kristukseksi, lihaan tulleeksi Jumalan Pojaksi, on kaikki hyvin. Monet, monet, eksyttävät henget riehuvat seurakunnissa. Sisäiseen paranemiseen liittyy monia eksyttäviä valheita. Tuntekaa Sanani, lapseni. Älkää koskaan vietelkö lapsiani, jotka luoksenne lähetän apua saamaan, pois ristini sanomasta, pois Golgatan rististä. Vain Jeesuksen Kristuksen veren kautta tapahtuu sovitus, paraneminen. Vain vereni, pyhän vereni kautta voi ihmislapsi lopullisesti eheytyä, muuta tietä ei ole täydelliseen omantunnon rauhaan. Aina sielunhoitotilanteessa tulee huomioida syntikysymys. Synnit tulee julistaa anteeksi, jos sielunsa haavat avannut niin haluaa. Automaattisesti sitä ei kuitenkaan tule tehdä. Olkaa kuuliaiset tässä asiassa. Älkää koskaan menkö sielunhoitotilanteessa ohi syntien sovituksen, ohi ristinkuolemani. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, joka Golgatan ristillä kuoli verisen kuoleman teidän tähtenne, rakkaat lapseni.

Minä rakastan teitä, te seurakuntien sielunhoitajat. Vapauteen Kristus vapautti teidät. Vapautta kaikille elämänne osa-alueille tahdon julistaa Poikani veren kautta. Ottakaa vapaus vastaan. Älkää peljätkö tulla heikoiksi, pieniksi, hoidettavienne kaltaisiksi. Minun Taivaallisen Isäni silmissä te kaikki ihmislapset olette pieniä, heikkoja ja läpeensä synnin saastuttamia. Olkaa siis rohkein mielin heikkoja ja avuttomia. Kun heikoimmat lapseni luoksenne tullessaan huomaavat heikkoutenne, he avaavat sydämensä salaisuudet teille rohkeammin. He kokevat teissä olevan tavallisen, syntisen ihmisen, turvallisen kanssakulkijan, rakkaudennälkäisen lähimmäisen. Haluan teidät pukea voimallani korkeudesta. Haluan teidät varustaa lahjoillani, Pyhän Henkeni ilmestyksillä ja armoituksilla. Vain heikkoja lapsiani Minä voin pukea. Tulkaa siis heikoiksi, sillä sitä te pohjimmiltanne olette. Luopukaa vääränlaisesta vahvuudesta, ylpeydestä, toisten lasteni aliarvioimisesta. Silloin pilkkaatte Minua, Jeesusta Kristusta. Tulkaa. Pankaa tämänkaltainen synti pois, se totisesti ei ole Minun Taivaallisen Isäni mielen mukaista. Minä rakastan teitä, lapseni. Teidän kauttanne haluan rakastaa haavoittuneita lapsiani. Tulkaa eteeni puhdistettavaksi. Tulkaa kasvojeni eteen viipymään, lepäämään. Minun rakkauteni sulattaa hyisen jään, kovuuden sydämistänne. Näin voitte olla rakkauteni kanavina lähimmäisillenne, jotka rakkautta kaipaavat. Minä tahdon rakastaa teidät terveeksi, jotta rakkauteni voi ylitsevuotavasti vuotaa nälkäisille lähimmäisillenne. Minä rakastan teitä, te seurakuntieni sielunhoitajat. Minä olen teidät tehtäväänne val­tuuttanut. Tulkaa, omistakaa armoni täydellisesti. Armoni vuotaa lempeänä näin myös lasteni sydämiin, jotka eivät tunne armoani, teidän kauttanne ylitsevuotavan runsaana. Omakohtaisesti koettu armo sydämissänne on balsamia haavoitettujen lasteni rikkimenneelle sydämelle. Omistakaa armoni täydellisesti, lapseni. Rukoilkaa Minulta, Jeesukselta Kristukselta, että ymmärtäisitte armon sydämestänne. Syökää Sanaani, ja armoni avautuu teidänkin nälkäisille sydämillenne. Olkaa turvallisella mielellä. Teidän kauttanne teen valtavia ihmeitä rikkimenneiden lasteni sydämissä. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä rakastan teitä. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle