Takaisin pääsivulle

(42) 26.04.2003 klo 20.17 - 20.40

 Vahvistukaa kutsussanne, te seurakuntien sielunhoitajat. Vahvistu­kaa, vahvistukaa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

 Pankaa synti pois sydämistänne, te lapseni. Pankaa synti pois, joka niin helposti teidät kietoo otteeseensa. En voi syntiä suosia sydämissänne. Se estää palvelutyöni puhtauden. Se estää apuni antamisen särkyneelle sielulle, joka luottavaisin mielin tulee luoksenne apua saamaan. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Te ette todellakaan ole täydellisiä, vaan vereni on sovittanut teidänkin syntinne. Golgatan täytetyn ristin työn kautta voitte työtänne tehdä puhtain sydämin. Pankaa synti pois, josta teille puhun henkilökohtaisesti. Pienet ketut on otettava heti kiinni. Älkää leikkikö synnillä. Se vie teidät ikuiseen piinaan ja pimeyteen. Tuntekaa vastuunne myös lähimmäistenne edessä, heidän, jotka luoksenne lähetän kivussaan ja tuskassaan. Pitäkää sydämenne puhtaana edessäni. Pankaa synti todellakin heti pois. Näin voitte palvelutehtävässänne toimia Taivaallisen Isäni mielen mukaisesti.

Minä rakastan teitä. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Te olette Minun rakkaita, uskollisia palvelijoitani. Te olette Minun, Jeesuksen Kristuksen, ystäviä. Ystäviksi Minä teitä kutsun. Tulkaa uudistamaan ystävyytenne kanssani. Haluan kulkea kanssanne joka hetki. Tehtävänne on äärettömän arvokas. Minun Isäni tukee teitä koko sydämestään. Minä rakastan teitä. Tulkaa, tulkaa lapseni lujittamaan ystävyyttänne kanssani. Ystävälle voitte kertoa salaisimmat sydämenne asiat. Huolenne ja murheenne Minä kannan. Luottakaa Minuun. Luovuttakaa kipunne, tuskanne, murheenne Minulle, Jeesukselle Kristukselle. Älkää pidättäkö murheitanne itsellänne. Minä en voi taakkaanne väkisin ottaa kannettavakseni. Luottakaa Minun hyvään tahtooni kohdallanne. Te luotatte rakkaudelliseen apuu­ni henkilön kohdalla, joka tulee teiltä apua saamaan. Luottakaa hyvään tahtooni myös omalla kohdallanne. Armoni, apuni, kuuluu myös teille. Te olette Minun. Teidänkin syntinne olen sovittanut Golgatan ristillä, lapseni. Kaikki on sovitettu. Katkeruutenne ja vihanne kannoin ristille, lapseni. Omistakaa täysi syntien sovitus myös omalla kohdallanne.

Minun sieluni on murehtinut epäluottamustanne Minuun. Älkää epäilkö, rakkaat lapseni, vaan luottakaa Minuun. Minä vastaan uskoonne runsain mitoin. Älkää peljätkö, uskokaa ainoastaan, ja ihmeeni tapahtuvat myös teidän sydämissänne, te rakkaat sielunhoitajat. Vahvistukaa armoni tuntemisessa. Armoni kuuluu juuri teille. Haluan teille armoni kirkastaa kokonaisvaltaisesti. Syökää Sanaani, ja armoni jää lepäämään yllenne. Olkaa turvallisella mielellä. Luopukaa synneistänne iankaikkisuussielunne tähden. Pankaa paha pois. Älkää antako sen pesiä sydämessänne. Pankaa synti pois heti, iankaikkisuussielunne tähden se tehkää. Te olette samassa asemassa edessäni kuin lapseni, jotka teiltä tuskaansa, syntitaakkaansa apua hakevat. Olkaa turvallisella mielellä. Te kaikki lapsukaiseni olette Minulle yhtä arvokkaita, Minun kuvakseni luotuja. Vahvistukaa, vahvistukaa kutsussanne, lapseni. Vahvistukaa. Tulkaa syliini vahvistumaan, ja tienne on vakaa. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus. Amen. Halleluja.

Takaisin pääsivulle