Takaisin pääsivulle

26.04. 2003 klo 19.40 - 20.05

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Älköön sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Vahvistukaa kutsussanne, lapseni. Vahvistukaa kutsussanne sitoa särjettyjä sydämiä Henkeni voimassa. Minä rakastan teitä, te seurakuntieni sielunhoitajat. Kuinka arvokasta työtä te teettekään. Moni haavoitettu lapseni saa avun. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Olkaa turvallisella mielellä, rakkaani. Te olette Minun, Jeesuksen Kristuksen, työtovereita. Minä totisesti olen teidät tehtäväänne kutsunut. Olkaa kuuliaiset sydämenne kutsulle. Minä tahdon vahvistaa näkyänne, jonka olen teille antanut. Olkaa uskolliset, lapseni, tehtävässä, johon olen teidät kutsunut. Kuinka tahtoisinkaan, että tuleni sydämissänne roihuaisi Minulle, lapseni. Haluan tuleni sytyttää sydämissänne täyteen roihuun; täyteen roihuun, joka sytyttää nälkäiset, nääntyvät sielut, jotka lähetän luoksenne.

Olkaa täysin kuuliaisia äänelleni, lapseni. Tahdon antaa teille täysin kuuliaisen sydämen. Sanaani syömällä kuuliaisuutenne kasvaa. Tulkaa luokseni Sanani ääreen. Ottakaa Sanani sydämiinne niin kuin se on kirjoitettu. Älkää siitä mitään pois ottako, älkääkä siihen mitään lisätkö. Ottakaa se juuri niin kuin se on kirjoitettu. Siinä on teille elämä, vapaus. Siinä on vapaus myös läheisillenne, sisarille ja veljille, jotka lähetän luoksenne. Ruokkikaa heitä Sanallani. Syntien sovituksella heidän nälkäinen, taakoitettu sydämensä saa rauhan. Minä rakastan heitä teissä, lapseni. Tehtävänne on äärettömän arvokas, Pyhän Henkeni teissä vaikuttama.

Tulkaa eteeni ajan kanssa. Tulkaa lepäämään ja parantumaan omista haavoistanne. Haluan myös teidän haavanne hoitaa täysin eheäksi. Niin voitte olla ravintona nääntyville lähimmäisillenne yhä suuremmassa määrin. Omakohtainen kokemus syvällisestä parantumisesta Minun Taivaallisen Isäni sylissä luo pohjan myös terveelle parantamistyölle lähimmäistenne sydämissä. Älkää väheksykö kipujanne, sillä Minulle pienikin kipunne on suuri. Haluan totisesti teidän haavanne eheyttää, jotta voitte olla jaloja astioita käytössäni. Olkaa turvallisella mielellä. Koskaan ei ihmislapsi täysin terveenä voi maailman teitä astella. Kuitenkin tuokaa kipunne Minulle, ja parantava läsnäoloni teidät eheyttää. Oi rakkaat lapset, haluan vuodattaa sydämiinne rakkauttani ylenpalttisesti jaettavaksi myös toisille. Tulkaa syliini. Rakkauteni sulattaa jään sydämistänne, ja näin voi rakkaudellinen sydämenne olla elämän lähteenä haavoittuneille kanssakulkijoillenne. Minä tuen teitä arvokkaassa tehtä­vässänne. Totisesti teidän työnne hedelmä on kerran perillä ihailtavana. Runsas on sato oleva, joka taivaan aittoihin poimitaan. Jatkakaa työtänne uskollisesti. Minä olen teidän kanssanne joka hetki särkyneen sielun vierellä. Siinä olemme me kolme yhdessä; sinä, haavoittunut lähimmäisesi ja Minä, kolmiyhteinen Jumala jokaisessa persoonassani. Olkaa turvallisella mielellä. Valtavia ihmeitä tapahtuu rakkaudellisessa läsnäolossani. Julistakaa lähimmäisellenne synnin taakka poisotetuksi vereni tähden. Siitä vuotaa valtava lepo, turvallisuus ja rauha ihmislapsen olemukseen. Kuinka teitä rakastankaan, te taakoitettujen sielujen kantajat. Minun Isäni kantaa teitä ja taakkaanne joka hetki, yksin ette ole hetkeäkään. Olkaa turvallisella mielellä. Ilo ja rauha sydämissänne on oleva palkkana jo täällä maan päällä. Jatkakaa uskollisesti eteenpäin työsarallanne, sillä tehtävä on teille totisesti annettu Minun Taivaallisen Isäni sydämeltä. Minä rakastan teitä, lapseni. Tulkaa syliini lepäämään, tulkaa. Siinä voimanne uudistuu, ja voitte iloisin mielin jatkaa matkaanne. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle