Takaisin pääsivulle

26.04.2003 klo 16.43 -17.17

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunni­aansa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Minä pyhitän teidät, lapseni, itselleni. Minun nimessäni, vereni kautta, tapahtuu syntien pois laittaminen, täydellinen puhdistus huonosta omastatunnosta, täydellinen anteeksiantamus, lepo, rauha ja kerran ikuinen elämä perillä taivaan temppeleissä, taivaan ihanuu­dessa. Amen. Halleluja.

Tulkaa luokseni pyhitettäväksi, lapseni. Minä Henkeni kautta teidät pyhitän. Teidän haavoittuneessa sielussanne, synnin karrelle polttamassa sielussanne, teen puhdistavan työni pikkuhiljaa. Kuolemani Golgatan ristillä lunasti teidät täysin vapaaksi vihollisen kahleista, haureudesta, epäjumalanpalveluksesta, vihasta, ylpeydestä, ahneudesta. Tulkaa luokseni puhdistettavaksi, parannettavaksi. Minun vereni riittää syntikahleenne katkaisemaan, synnin kahleet, jotka usein haavoittuneisuutenne luo. Minä tahdon teiltä tuskanne, kipunne ottaa pois. Kuinka olenkaan murehtinut tuskaista kulkuanne, riippuvaista kulkuanne. Teillä on riippuvuuksia erilaisiin asioihin. Nautinnot, eksytykset monenlaiset, ylpeyden kahleet, pelot, lamauttavat kulkuanne. Ette tiedä kuinka edetä riippuvuuksienne kanssa. Mi­nä tahdon teidät niistä vapauttaa täyteen Jumalan lasten vapauteen. Tulkaa, lapseni, antakaa Minun katkaista kahleenne vereni tähden, vereni kautta. Tulkaa, lapset, omistamaan täysi vapaus epätoivoisen kulkunne sijaan. Tulkaa lapset. Minä annan teille vapauden. Tuokaa riippuvuutenne Minun ristini juurelle nimeltä mainiten. Minä itse teen vapauttavan työni, joskus vähitellen, joskus kertaheitolla. Riippuvuutenne kahleet katkaisen. Ylpeytenne estää teitä vapautumasta. Nöyrtykää eteeni. Luopukaa nautinnosta, jonka riippuvuus mahdollisesti tuottaa teille. Olkaa kuuliaiset Sanalleni, syökää sitä kuin leipää. Täyttäkää mielenne Sanallani, syökää sitä leivän lailla. Tulkoon se teille jokapäiväiseksi elämän leiväksi.

Minä, Jeesus Kristus, todella annan teille täyteläisen elämän, riippuvuuksista vapaan elämän, kun Minulta sitä koko sydämestänne pyydätte. Mistä tulee minulle apu? Apu tulee minulle Herralta. Rakkaudessani annoin puolestanne elämäni. Enkö siis antaisi teille kaikkea muutakin sen ohessa? Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minun täydellisessä läsnäolossani, pyhässä, puhtaassa rakkaudellisessa läsnä­olossani riippuvuutenne kahleet katkeavat. Näette tyhjyyden sydämis­sänne läsnäolossani, näette valtavan kaipauksen puoleeni. Sydämessänne on tyhjiö, jonka vain Minä, Jeesus Kristus voin täyttää. Tyhjyys tukahduttaa elämänne, tyhjyys laiminlyö läheisiänne, tyhjyydessä elämänne valuu ohi merkityksettömänä. Hetkelliset nautinnot eivät nälkäistä sieluanne ruoki. Antakaa Minun täyttää nääntynyt sydämenne rakkaudellani. Olkaa turvallisella mielellä. Minä itse näytän teille tyhjyytenne. Jopa Minun lapseni ovat riippuvaisia erilaisiin asioihin. Seksuaaliset nautinnot eivät sydämenne perimmäistä tyhjyyttä täytä. Minä, Jeesus Kristus, haluan teidät vapauttaa. Tuokaa riippuvuutenne Minulle. Minä katkaisen kahleet ajatusmaailmassanne. Tuntekaa Minut kokosydämisesti Vapahtajananne, ja riippuvuudet  menettävät merkityksensä. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Tahdon parantaa riippuvuuksien taustalla olevat haavanne. Monesti ette ilman parantavan käteni läsnäoloa pysty luovuttamaan riippuvuuttanne Minulle, Vapahtajallenne. Riippuvuus on tullut täyttämään haavoitetun sydämenne kipua, tuskaa, pelkoa, hämmennystä. Ilman riippuvuuttanne ette olisi selvinneet. Minä rakkaudellani tahdon parantaa haavanne, ja silloin riippuvuuden kahle katkeaa.

Olkaa turvallisella mielellä. Minä totisesti halajan katkaista riippuvuutenne kah­leet.

Tulkaa, lapseni, tulkaa. Tuokaa kipunne, tuskanne Minulle, ja Minä teidät parannan haavoistanne. Olkaa turvallisella mielellä. Saatana usein syyttää teitä edessäni riippuvuudestanne. Minä en teitä soimaa. Tunnustakaa synti edessäni synniksi, mutta en teitä soimaa haavoitetusta sydämestänne. Minä tunnen sydämenne haavoittuneisuuden. Kuinka hellästi olenkaan teitä kantanut kivussanne, tuskassanne. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, lapseni. Tulkaa, tulkaa luokseni, ja Minä Jeesus Kristus lihaksi tullut Jumalan Poika, annan teille uuden elämän, uudenlaisen vapauden. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni, älkää peljätkö. Hellyydellä haluan teidät parantaa. Hellyydellä, lapseni, sillä Minä olen teidän Veri-Ylkänne, täydellinen Lunastajanne, vapauttajanne vihollisen orjuudesta. Älkää peljätkö. Tulkaa luokseni, tulkaa, ja vapaus koittaa. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle