Takaisin pääsivulle

26.04.2003 klo 13.55 - 14.37

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä, te haavoitetut laumani lampaat. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Teitä tahdon hoitaa, eheyttää, parantaa hellällä, hyväksyvällä läsnäolollani. Minä, Jeesus Kristus, tahdon ottaa pois teidän pelkonne, kauhunne, Venäjän kansaa kohtaan.  Sodan kurimuksessa isänne tavoittelivat Minun läsnäoloani huutaen puoleeni. He huusivat sydämensä kyllyydestä, ja Minä, Jeesus Kristus kuulin heidän hätänsä. Minä annoin enkeliarmeijani taistelemaan esi-isienne kanssa. Minä, Jeesus Kristus, olen totisesti varjellut rakkaan Suomen kansan vihollisen ikeeltä viimeisinä vuosikymmeninä. Kuitenkin teillä ja lapsillanne on ainainen pelko naapurimaatanne kohtaan, Venäjän karhun pelko. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä varjelen rakkaan Suomen kansan myös tulevina aikoina, jos kokosydämisesti käännytte puoleeni etsien kasvojani täydestä sydämestänne. Minulle ei riitä puolinainen palveluksenne, vaan vaadin täydellistä antautumistanne. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan tätä kallista Suomen kansaa. Minun tahtoni totisesti on se myös varjella tulevina päivinä. Huutakaa puoleeni esi-isienne lailla. Huutakaa sydämenne vuodattaen eteeni. Minä vaadin nyt täydellistä antautumista rukoustaisteluun, lapseni. Vieriskelkää tuhassa ja etsikää paastossa kasvojani. Nyt totisesti on aika huutaa tämän kansan puolesta. Oi rakkaat lapset, huutakaa puoleeni. Jättäkää kaikki toisarvoinen, sillä nyt on kyseessä kansanne tulevaisuus. Oi rakkaat lapseni, viekää tämä viesti kulovalkean tavoin ympäri Suomen maan. Nyt tulee huutaa nöyrtyen eteeni tämän kansan puolesta. Ehkä vielä tämän kansan kohtalo voi kääntyä.

Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Sodankaan kurimuksessa Minun lapsilleni ei tapahdu mitään pahaa. Varjeleva, suojeleva käteni ei lasteni yltä väisty. Olkaa turvallisella mielellä, rakkaat lapseni. Mitään ei teille tapahdu Minun Isäni sitä sallimatta. Minun Taivaallisen Isäni rakkaudellinen ruoska kyllä lapsiansa nuhtelee ja kurittaa, mutta sekin tulee teidän tosiparhaaksenne. Olkaa turvallisella mielellä. Väkevät taisteluenkelit ovat taisteluvalmiudessa maanne rajoilla Venäjän karhua vastaan. Älkää peljätkö. Huutakaa armoa Minulta. Minun kädessäni on kansanne tulevaisuus. Tulkaa kasvojeni eteen nöyrtyneenä yhdessä uskonveljien ja -sisarten kansa. Tehkää sopimusrukous maanne tulevaisuuden puolesta. Minä totisesti olen teidän keskellänne, missä kaksi tahi kolme on kokoontunut nimessäni. Siinä Minä, Jeesus Kristus, teitä lohdutan, siinä Minä teitä hoidan. Älkää peljätkö. Minä haluan pitää tämän kansan vapaana vihollisen ikeestä. Tämän kansan tulee kuitenkin polvistua nöyrtyen eteeni ja huutaa Minua sydämestään apuun. Minulla on valta, voima ja kunnia tässä maailmassa, maailmankaikkeudessa. Viekää tätä viestiä ystävillenne, läheisillenne. Antakaa sen kulovalkean tavoin levitä ympäri Suomen maan. Venäjän karhu ei maahanne tule, jos tämä kansa nöyrtyy eteeni polvistuen, tunnustaen syntinsä ristini juurella.

Minä todella rakastan tätä Suomen kansaa. Minun sydämeni halu on teitä armahtaa ja suojella. Tulkaa lapseni, luopiokirkkoni, tulkaa eteeni nöyrtyen parannukseen. Uskovien sydämestä lähtee herätys kiirimään tähän rakkaaseen kansaani. Olkaa turvallisella mielellä. Te Minun Kaikkivaltiaaseen nimeeni kastetut lapseni, tehkää parannus. Tulkaa eteeni nöyrtyen, tunnustakaa syntinne, ja herätys uskovien sydämestä voi levitä yli rakkaan Suomen maan. Antakaa sydämestänne anteeksi Venäjän kansalle. Antakaa heille anteeksi maanne valloitus, sodan raskas ies. Antakaa se, rakkaat lapseni, anteeksi. Vihollisen ies yhä on sielussanne anteeksiantamattomuutenne kautta. Antakaa heille anteeksi, noille Venäjän kansalaisille, jotka oli pakotettu sotaan. Eivät he sydämensä halusta lähteneet tappamaan kansaanne. Johtajien pakonomainen ies oli heidänkin sieluissaan. Heilläkin oli perhe, vaimo, lapsia. Antakaa anteeksi, rakkaat lapseni. Sukupolvien ies yhä on sieluissanne painaen teitä alas. Minä haluan teidät vapauttaa anteeksiantamattomuudestanne täyteen Jumalan lasten iloon ja rauhaan. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Olkaa turvallisella mielellä. Minun tahtoni on todella pitää rakas Suomen maa pois vihollisen ikeen alta. Olkaa turvallisella mielellä. Raskas sukupolvien ies sydämissänne murtuu tunnustamalla anteeksiantamattomuus isienne sortajaa kohtaan synniksi ja pyytämällä Minulta voimaa antaa anteeksi. Minä totisesti taakkanne otan pois. Itse ette tiedosta taakkaanne, mutta Minä, Jeesus Kristus, tunnen sydämenne salaiset sopukat. Tiedän ja tunnen kahleenne, jotka tulevat sukupolvien takaa. Minä rakastan teitä, lapseni. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. Minä rakastan teitä, Suomen kansa. Olkaa turvallisella mielellä. Minun Poikani veressä on täydellinen vapaus, täydellinen rauha, täydellinen ilo. Ottakaa vereni puhdistus vastaan pyytäen anteeksi esi-isiltänne perittyä vihaa Minulle rakasta Venäjän kansaa kohtaan. Minä totisesti teiltä otan pois tämän tiedostamattoman taakan. Tulkaa luokseni, lapseni. Minä vapautan teidät Jumalan lasten iloon ja rauhaan. Amen. Halleluja. 

Takaisin pääsivulle