Takaisin pääsivulle

26.04.2003

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Minä vahvistan teitä, te seurakuntien sielunhoitotyössä olevat lapseni. Kuinka Minä teitä haluankaan vahvistaa tärkeässä työssänne lähimmäistenne hyväksi, noiden, jotka kipua kantavat sisimmässään, joidenka sydän on usein vereslihalle lyöty. Minä rakastan heitä teidän kauttanne, uskolliset lapseni. Teidän kauttanne Minä, Jeesus Kristus, sidon särjettyjä sydämiä. Teidän kauttanne moni nääntynyt sielu löytää tien Taivaallisen Isäni syliin ja kerran perille taivaan kirkkauteen.

Olkaa turvallisella mielellä. Kulkekaa rukoillen eteenpäin, uskolliset lapseni. Kulkekaa rukousten polvitietä eteenpäin. Olkaa uskolliset niissä asioissa, joista olen sydämillenne puhunut. Älkää hyljätkö niitä lapsiani, jotka olen teille antanut taakaksi. Minä itse annan teille ilon ja voiman palvelustyöhönne. Teillä ei voimaa ole, mutta Minun Taivaallinen Isäni totisesti pukee teidät voimaansa, pyhyyteensä ja puhtauteensa.

Olen uskonut sydämillenne noita vähäisiäni, niitä, jotka maailman silmissä eivät ole mitään. Heitä palvellessanne te palvelette Minua, Jeesusta Kristusta. Nähkää heissä Minun kasvoni, Minun Taivaallisen Isäni kasvot. Minä totisesti heissä tulen luoksenne. Tuntekaa vastuunne tässä tehtävässä. Te ette tiedä, mitä heille merkitsee muutama ystävällinen sana, lohdullinen katse, myös varsinaisen sielunhoitokeskustelun ja -rukouksen ulkopuolella. Oi rakkaat lapseni, älkää väheksykö noita vähäisimpiä. He ovat Minun kuvakseni luotuja. Heidän tuskallinen elämänsä on jättänyt heihin syvät arvet. Usein heidät erottaa jo ulkoisestikin. Pitäkää heitä teille uskottuina aarteina, lapseni. Kerran on palkkanne oleva suuri perillä. Oi rakkaat lapseni, tuntekaa vastuunne näiden heikoimpien tähden. Älkää hyljätkö heitä. Minä, Jeesus Kristus, vihaan hylkäämistä. Pyytäkää Minulta rakkautta heitä kohtaan, ja Minä vuodatan sydämiinne ylenpalttisen rakkauteni. Olkaa turvallisella  mielellä. Älkää peljätkö. Tämä äärimmäisen vaativa tehtävä on teille annettu Taivaallisen Isäni sydämeltä. Usein olette itsekin käyneet läpi kovan koulun. Olkaa uskolliset tehtävässänne. Kuinka arvokasta onkaan työ, jota te Minulle, Jeesukselle Kristukselle, teette. Minun ikeeni on sovelias ja kuormani on keveä. En anna teille enempää taakkaa kuin jaksatte kestää.

Seurakunnat ovat täynnä nääntyneitä, rakkautta janoavia sieluja. Tukekaa heitä Minun pyhällä, puhtaalla, armahtavalla rakkaudellani, ja tulette näkemään, kuinka Minä teen ihmeitä heidän elämässään.

Älkää väheksykö teille uskottua laumaani, noita karitsaisiani, vaan rohkaiskaa heitä askel askeleelta eteenpäin heidän tuskassaan ja kivussaan. Minä tuen teitä tehtävässäni, totisesti. Minä kuljen vierellänne, annan teille lohdutuksen sanoja välitettäväksi näille heikoimmille lapsilleni. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Särjettyä ruokoa minä en muserra, suitsevaista kynttilänsydäntä Minä en sammuta. Olkaa turvallisella mielellä, lapsukaiseni. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan heitä teidän kauttanne. Käykää rohkein mielin eteenpäin. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja

 

Takaisin pääsivulle