Takaisin pääsivulle

25.04.2003 klo 19.05 - 19.22

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunni­aansa.

Minä rakastan teitä, lapsukaiseni. Olkaa turvallisella mielellä. Minä itse, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä vahvistan kutsuanne, jossa särkyneet sielut, epätoivoiset sielut, kaikkensa menettäneet, nälkäiset, haaksirikkoiset sielut eheytyvät. Se Minulla on kuitenkin teitä vastaan, että sisäinen paraneminen tapahtuu ohi ristini, ohi Golgatan veren. Vain vereni kautta voi sisäinen eheytyminen tapahtua. Ristin kautta tapahtuu eheytyminen. Tunne-elämykset vuotavat taivaan alttarille ilman ristini sovitusta. Tunteenne ilman ristin vapauttavaa sanomaa eivät ruoki nälkäistä sieluanne. Kuinka tahtoisinkaan lapseni eheyttää. Älkää poiketko pois ristin tieltä sisäisessä eheytymisessäkään. Ristini on kaiken a ja o. Ilman ristiä ei ole eheytymistä. Anteeksianto vapauttaa rikkimenneen lapseni. Loputon kipeidenkään tunteiden penkominen ei tuo paranemista. Kun tuotte kipunne risti­ni juurelle sovitettavaksi, haavanne eheytyvät, ja koette paranemisen.

Sanassani on valtava parantava voima. Älkää penkoko menneisyyttänne loputtomiin, lapsukaiseni. Vedätte sielunvihollisen ikeen niskaanne. Katkeruus, anteeksiantamattomuus kasvaa kasvamistaan. Tiedän, että haavoissanne teette mitä vain eheytyäksenne. Kuinka Minä rakastankaan teitä, lapseni. Ristini juurella eheydytte. Syvät, avonaiset haavanne kasvavat umpeen nopeasti. Antakaa anteeksi haavoittajillenne Minun vereni, nimeni, voimassa. Teillä ei voimaa ole, lapseni, teillä ei totisesti voimaa ole. Kysyn sinulta: Tahdotko antaa anteeksi? Tahdotko antaa anteeksi, lapseni? Jos saan myöntävän vastauksen, annan apuni. Annan totisesti apuni. Sydämeni vuotaa verta haavoittuneen sydämenne tähden. Te kuljette elä­männe läpi taakoitettuna, vaivattuna, sydän tuskaa kantaen. Minä, Jeesus Kristus, todella halajan parantaa haavanne.

Kuinka Minä halajankaan antaa teille ehyen elämän. Olkaa turvallisella mielellä. Verihaavoissani eheydytte juuri sellaiseksi, joksi olen teidät, lapseni, luonut. Haluan antaa teille takaisin lapsen herkkyyden, lapsen viattomuuden. Pelon tahdon nimeni, Kaikkivaltiaan nimeni, kautta ottaa pois. Painajaiset, joita olette koko elämänne kantaneet mukananne, väistyvät. Vereni kautta tapahtuu eheytyminen. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Kuinka Minä rakastankaan teitä, Minä, Jeesus Kristus. Vapauteen tahdon teidät vapauttaa, Jumalan lasten iloon ja riemuun, juhlariemuun, puhtaaseen palvontaan edessäni. Tunnustakaa särkyneen sydämenne synnit Minul­le, Vapahtajallenne, ja voin ylistysuhrinne ottaa vastaan. Ylistyksenne ilman syntien tunnustamista on kauhistus edessäni. Näin totisesti sanoo Herra Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. Minä olen murehtinut katumattomalta sydämeltänne nousevaa ylistystänne, se ei ole Minulle otollista. Oi rakkaat lapset, tuntekaa tämä synniksi sydämissänne. Näin sanoo Sana.

Olkaa turvallisella mielellä. Puhtaalta sydämeltä nouseva ylistys totisesti kuullaan taivaan temppeleissä. Minä lasken nälkäisiin sydämiinne Pyhän Henkeni, puhtauden ja pyhyyden. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä, Jeesus Kristus, kutsun teitä: Tulkaa luokseni nöyrtyen, polvistuen eteeni. Aloittakaa ylistyksenne polvistumalla eteeni ja tunnustamalla syntinne yksityiskohtaisesti, lapseni. Niin kuin toivon teidän tekevän myös ennen pyhää ehtoollistani. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Profeettaini kautta teille puhun näistä asioista. Kristikansa on pois poikennut tänä lopun aikana. Eksytykset valtaavat seurakuntia. Ei ole sisäistä paranemista, todellista paranemista, ilman vereni sanomaa. Kristikansa on pois poikennut sisäisen paranemisen nimissä. Minä tahdon särkyneet sielut eheyttää. Tulkaa nöyrtyen eteeni, ja sydämenne parannan. Sydämeni huutaa puoleenne: Nöyrtykää, lapseni, eteeni, polvistukaa edessäni, ja nöyrille sydämille voin antaa apuni. Ihmislapsen sielu eheytyy pyhässä läsnäolossani. Antakaa anteeksi Minun voimassani, ja annan teille uuden elämän. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. Amen. Halleluja.

Takaisin pääsivulle