Takaisin pääsivulle

12.04.2003 Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa.

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet, te kallisarvoiset lapseni. Pankaa synti pois, joka niin helposti teidät kietoo. Minä olen murehtinut katumatonta sydäntänne. Minä rakastan teitä, mutta synneissänne te joudutte kadotuksen piinaan. Viettäkää aikaa kasvojeni edessä rukoillen, Sanaani syöden, sillä aika on paha. Valvokaa, valvokaa, sillä Minä Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, tulen pian noutamaan omiani taivaan kirkkauteen. Kääntäkää katseenne pois epäjumalistanne. Silmäin pyyntö, lihan himo, maailmallisuus vie teidät pois luotani. Kuinka haluaisinkaan teidät vetää syleilyyni puhdistettaviksi, parannettaviksi, mutta te ette ole tahtoneet. Minun sydämeni halajaa rakkauttanne, lapseni. Minä olen teidät itseäni varten luonut. Sydämeni todella halajaa teitä, teidän rakkauttanne. Paatunut omatuntonne vie teidät maailmallisiin houkutuksiin. Tulkaa lapseni, tulkaa. En voi suosia syntiä. En voi suosia syntiä. Pankaa synti pois, ja vapaus koittaa.

Epäjumalanpalvelus on pantava pois. Se vie teidät kerran kadotuksen piinaan. Älkää antako epämääräiselle synnin houkutukselle sijaa ajatusmaailmassanne, vaan syökää Sanaani. Täyttäkää ajatusmaailmanne Minun pyhällä Sanallani. Opetelkaa sitä ulkoa. Sanani asukoon sydämissänne, suussanne. Olkoon Sanani kielellänne maata mennessänne ja ylös noustessanne. Te ette ymmärrä Sanani merkitystä pyhityksessänne. Minä pyhitän teitä Sanani kautta. Ajatusmaailmanne kahleet katkeavat, sillä Minun pyhässä Sanassani on voima katkaista vihollisen valta. Koette valtavan vapauden, kun uskollisesti vietätte aikaa Sanani edessä. Siunatkaa toisianne Sanallani. Käyttäkää Sanaani runsaasti. Taloon tullessanne julistakaa sille Minun rauhaani, ja rauhani totisesti laskeutuu; olenhan näin Sanassani kehottanut ja luvannut. Siunatkaa Sanallani toinen toisianne. Minä totisesti asun Sanassani, en vain tunteissanne. Minä annan teidän myös kokea Pyhän Henkeni läsnäoloa, mutta myös vihollinen eksyttää teitä tunnelmoimaan useasti. Älkää luottako tunteisiinne.

Vihollisen eksytykset lopun aikoina ovat monet, monet. Katsokaa Sanani totuuteen. Koetelkaa kaikki Sanallani, totuudellani. Pyytäkää Minulta viisautta koetella henget. Älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henki, tunnustaako se Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi. Näin tulee henget koetella. Myös profetian henki tulee koetella näin. On monia valheprofeettoja tuleva eksyttämään valittujakin näinä lopun aikoina. Tulkaa kasvojeni eteen. Tuntekaa Sanani. Älkää jokaista henkeä uskoko. Minun Henkeni läsnäolo elämässänne karkottaa eksyttävät henget. Minun Sanani ymmärrys sydämessänne antaa teille totisen rauhan ja suojan eksytyksen kavalia juonia vastaan. Ottakaa Sanani sydämiinne ihan kokonaisvaltaisesti, ja voitte levätä turvallisella mielellä. Eksytyksen juonet voitte tunnistaa, ja tienne on vakaa. Minä etsin uskollisia sydämiä. Uskollisiin sydämiin jää voimani lepäämään. Uskoa Minä etsin sydämistänne. Pyytäkää Minulta uskoa, sillä teillä ei sitä ole. Minä varustan teidät täyteen voimaani lopun ajan taisteluja varten. Tulkaa siis Sanani eteen sitä syöden. Täyttäkää nälkäinen sydämenne Sanallani, lapsukaiseni. Älkää antako eksyttää itseänne.

Pyhä Henkeni kirkastaa aina Kristusta, täytettyä Golgatan työtä, ei koskaan itseään. Pyhä Henki puhuu sen, mitä Hänelle puhuttavaksi annetaan Minun Taivaallisen Isäni sydämeltä. Älkää palvoko Pyhää Henkeäni, sillä Hän kirkastaa aina Minua, Kristusta. Uskokaa tämä lapseni. Tämä on lopun aikojen eksytys. Älkää pilkatko ristinkuolemaani palvomalla, ylistämällä Pyhää Henkeä ohi Jeesuksen Kristuksen, ohi pyhän sovintovereni. Oi lapseni, luottakaa näihin Älkää menkö mukaan uuden ajan uskonnollisuuteen, Pyhän Henkeni palvomiseen. profetiani kautta tulleihin sanoihin. Tehkää parannus. Tehkää parannus.

Pyhä Hengen palvonta ilman Minua, Jeesusta Kristusta, vie teidät kerran kadotuksen piinaan.

Väkevä eksytys on laskeutunut seurakuntiin. Vain Sanaani syömällä voitte pysyä totuudessa. Nyt tarvitsette totisesti Sanani tuntemusta. Älkää luottako julistajien ääneen, jotka korvasyyhyyn puhuvat, Minun Henkeäni ihailevat ilman ristin sanomaa. Sellaista Kristusta ei ole. Sellaista Kristusta ei ole. Minun pyhä vereni vuosi kerran Golgatalla teidän tähtenne. Ostin teidät vapaaksi synnin, kuoleman ja eksytyksen kahleista. Ottakaa Sanani sydämeenne. Pyytäkää Minulta ymmärrystä, oi lapseni, pyytäkää Minulta ymmärrystä erottaa lopun ajan eksytykset seurakunnassani. Nyt on tullut aika puhdistaa seurakuntani. Jyvät erotellaan akanoista. Vain Sanaani tuntemalla voitte kerran päästä perille kirkkauteen. Vain ristinkuolemani omakohtaisesti kohdallenne otettuna voitte päästä perille taivaan ihaniin majoihin. Lopettakaa ihmisten mielistely. Lopettakaa palvontamenot, jotka eivät tuo verelleni, pyhälle sovintoverelleni kunniaa. Minun Pyhä Henkeni vetäytyy pois sellaisesta palvonnasta, jossa Hänen nimensä korotetaan yli Jeesuksen Kristuksen. Minun Pyhä Henkeni on herkkä Henki. Älkää pitäkö Minua, Jeesusta Kristusta, pilkkananne ylistämällä Pyhää Henkeä ilman ristinkuolemaani, ilman sovitusuhria Golgatan ristillä. Minun Pyhä Henkeni vetäytyy pois tuollaisesta palvonnasta ja ylistyksestä. Metelöitte ilman Minun,  Jeesuksen Kristuksen, todellista läsnäoloa. Tunteenne saavat aikaan väristyksiä, valheellista pyhyyteni tuntoa. Se on saatanan eksyttävä valhe lopun ajan  seurakunnissa. Oi rakkaat lapseni, tulkaa ulos porttokirkosta. Tulkaa hiljentyen ristini juurelle. Tunnustakaa syntinne Minulle, Vapahtajallenne. Minä täytän nälkäisen sydämenne todellisella ilolla  ja vapaudella, vapaudella omantunnon painavasta syntitaakasta. Sieltä lähtee todellinen ilo, todellinen riemu ja vapaus pyhään kilvoitukseenne. Olkaa siunatut. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. Amen Halleluja.

28.04.2003 ( liittyy edelliseen profetiaan )

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Porttokirkko on Minun seurakuntani. Heidän sydämensä on pois lähtenyt Minusta, Vapahtajastaan. Olkaa turvallisella mielellä. Rakkaassa kansankirkossani on vielä paljon hyvää. Monet paimenistani ovat vilpittömiä uskossaan. Olkaa turvallisella mielellä. En tahdo teidän eroavan kirkostanne, vaan uuden ajan ilmiöistä. Porttokirkko on tämänkaltainen seurakunta, joka ei ristin sanomaa hyväksy. He metelöivät, liehuvat lippuineen, mutta heidän sydämensä on täynnä tunnustamatonta syntiä. He tulevat juhlimaan, kun pitäisi käydä polvilleen huutamaan tämän kansan ja kirkon tilan puolesta. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. En todellakaan halua teidän eroavan kirkostani. Erotkaa uuden ajan ilmiöistä. Myöskään kaatumiset eivät ole Minusta. Kaatumiset eivät ole Minusta, lapseni. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle