Takaisin pääsivulle

28.03.2003 Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa.

Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä vahvistan teitä, lapseni, sillä aika on paha. Aika on pian, jolloin tätä jumalatonta kansaa joudun kovalla kädellä koettelemaan. Pankaa siis synti pois sydämistänne, jotta uhrimenonne voivat tuoda teille sen siunauksen, jonka Taivaallinen Isäni haluaa teille antaa. Sanokaa synti synniksi myös toinen toisillenne. Näin yhdessä voitte varjella tilaanne eksytyksen kavalilta juonilta. Minä vaadin teiltä, lapseni, nyt ehdotonta kuuliaisuutta, sillä aika on pian, jolloin tätä kansaa joudun ravistelemaan kovalla kädellä. Tulkaa siis kasvojeni eteen Sanaani, pyhää Sanaani syöden. Sieltä nousee myös puhdas, Isäni mielen mukainen ylistys Hänen kasvojensa eteen. Ei sielullinen meluisuus, vaan aito puhdas ylistys Pyhän Henkeni vaikuttama.

Kavahtakaa vääriä oppeja, jotka tulevat kuin susi lammasten vaatteissa. Kristikansa on pois poikennut kaikkialla uuden ajan ilmiöiden tähden. Niissä on paljon hyvää, totisesti, mutta niissä monesti pyhyyteni pidetään pilkkana. Ihminen syntikahleissaan, syntisaastassaan, ei voi tuoda alttarilleni minkäänlaista uhria ilman, että siitä seuraa kirous hänen ylleen. Poikani Jeesuksen Kristuksen pyhä veri puhdistaa syntinne, ja silloin tie alttarilleni on auki pyhän Jumalan läsnäoloon, Minun kirkkauteeni, armooni ja anteeksiantooni.

Myöskään alttarillani suoritetut rukouspalvelut, sielunhoidot, eivät ole Minun Taivaallisen Isäni mielen mukaisia. Sielunhoitokeskustelut tulisi suorittaa muualla kuin pyhällä alttarillani. Se ei ole sitä varten, eksyneet lapsukaiseni. Alttarini pyhyys estää sen. Te ette alttarini pyhyyttä ymmärrä, mutta Minä, Jeesus Kristus, olen kuollut puolestanne Golgatan ristillä. Minut uhrattiin tähtenne. Minun alttarini on pyhä. Uhrieläinten nahka ja rapa poltettiin alueen ulkopuolella. Niin myös Minut uhrattiin ulkopuolella leirin, ulkopuolella pyhän leirin. Syntienne tähden Minut uhrattiin siellä. Ei voinut silloinkaan alttarilleni tulla mitään epäpyhää eikä saastaista. Näin on nytkin, rakkaat lapseni, näin on myös tämän päivän kristillisyydessä. Minä avasin oven uhrikuolemallani Isän luokse teille, lapsukaiseni, mutta vain pyhitetyltä sydämeltä nousseita suitsutusuhrejanne Minä kuulen.

Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä. Halajan kuulla huokauksianne puoleeni, halajan rakkauttanne ja sydäntänne. Tulkaa, lapset,  luokseni. Tunnustakaa ensin syntinne Minulle ja Poikani Jeesuksen Kristuksen veri pesee teidät täysin puhtaaksi uhritoimitustanne varten. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle