Takaisin pääsivulle

26.3.2003

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Kuinka Minä tei­tä rakastankaan. Olkaa turvallisella mielellä. Minä itse, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä tahdon teitä vahvistaa tulevaa tehtäväänne varten.

Olkaa pyhät, sillä Minä olen pyhä. Pyhä, pyhä, pyhä, Herra Sebaot, se on Minun nimeni. Olkaa todella pyhät, sillä pyhyys on Minun huoneelleni arvollinen. Muuta pakopaikkaa ei teillä ole kuin Minun sanoinkuvaamaton laupeuteni. Minä rakastan teitä, te piskuinen laumani. Olkaa arvolliset, sillä pyhyyteni teissä tahdon vahvistaa. Tulkaa pyhiksi Minun, Jeesuksen Kristuksen, ristinkuoleman tähden. Pyhittäytykää, puhdistautukaa. Minä tahdon pyhyyteni teissä, teidän kauttanne, tuoda yhä voimallisemmin esiin. Minä olen pyhä, pyhä, pyhä. Pyhä, pyhä Herra Sebaot, se on Minun nimeni. Nimeni on ihmeellinen, pyhä ja tahraton. Olkaa arvolliset pyhyyteni edessä. Pyhyys on Minun huoneelleni arvollinen. Älkää an­tako minkään synnin viedä teitä pois luotani. Pankaa synti heti pois.

Minä vihaan ylpeyden syntiä. Älkää antako ylpeydelle mitään sijaa ajatuksissanne, sillä se estää teissä pyhyyteni ilmenemisen. Minä rakastan teitä, te piskuinen laumani, mutta syntejänne vihaan. Pyhyys on huoneelleni arvollinen. Pyhyys on huoneelleni arvollinen.

Älkää murehduttako Pyhää Henkeäni laiminlyömällä kasvojeni etsimistä pyhässä paastossa. Paaston te lapseni, itseriittoiset lapseni, olette laiminlyöneet. Tämän ajan kristikansa ei paastoa pidä arvossaan. Kuitenkin siinä on voimanne salaisuus. Pyhyyteni teissä kirkastan paaston kautta. Paasto on valtava puhdistuminen syvältä sisimmästänne kumpuavasta epäjumalanpalveluksesta. Epäjumalanpalvelus on haureuden hengen aikaansaamaa elämässänne. Hengellinen haureus vie teidät, lapsukaiseni, ikuiseen pimeyteen, jos ette sitä laita pois. Haureuden henki on eksyttäväinen. Olkaa pyhiä ja puhtaita. Kääntäkää katseenne Minuun, pyhään Jumalaan, Pyhittäjäänne, ja haureutennekin käännän teistä pois. Käännän uppiniskaisen, haureellisen sydämenne palvelemaan yksin Minua, Jeesusta Kristusta, pyhää Uhrikaritsaa. Minä olen pyhän, puhtaan vereni antanut tähtenne, lapseni. Ristinkuolemani tuska olisi kuulunut teille, teidän haureellisen epäjumalanpalveluksenne tähden. Minä uhrasin itseni tähtenne.

Olkaa kuuliaiset, olkaa pyhät. Älkää antako minkään ajatuksen, joka teidät erottaa Minusta, pyhästä Pelastajastanne, viedä teitä pois luotani. Haureelliset ajatuksennekin erottavat teidät Minusta, pyhästä Uhrikaritsastanne. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä, te lapsukaiseni, kuinka Minä teitä rakastankaan. Mutta pyhyyteni ei siedä syntistä menoanne. En voi epäjumalanpalvelusta pyhyydessäni katsella.

Uhrimenonne alttarillani ovat Minulle kauhistus. Kauhistuen katselen uhrejanne, jot­ka tulevat saastaiselta sydämeltä; sydämeltä, joka on kiintynyt epäjumalanpalvelukseen. Huulillanne te Minua palvotte, mutta missä on sydämenne kuuliaisuus Minua kohtaan. Olette antaneet sydämenne epäjumalillenne, niitä te totisesti palvelette. Oman kunnian tavoittelu, pahuus sydämistänne vuotaa alttarilleni aiheuttaen uhrinne tuhoutumisen. Käännän katseeni pois uhristanne, joka on perimmil­tään tarkoitettu palvelemaan omaa kunniaanne.

Olkaa turvallisella mielellä. Kääntykää puoleeni kokosydämisesti, ja voin teitä käyttää. Uhrinne on Minulle mieluinen. Suitsutusuhrinne on suloinen tuoksu alttarillani. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, te piskuinen laumani. Epäjumalanpalvelus niin helposti valtaa sydämenne. Teillä ei ole voimaa siitä kääntyä pois. Tahtoanne kysyn teiltä. Minä kysyn: Tahdotko? Tahtoni tapahtuminen kohdallanne on lepo, rauha ja rikkaus Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa. Minä ra­kastan teitä, mutta olen pakotettu teitä nuhtelemaan ankaralla, ko­valla kädelläni saastaisen, syntisen luontonne tähden. Se ei totisesti ole uhri, johon sydämeni mielistyy. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, lapsukaiseni. Minä rakastan teitä. Tahdon pitää tienne puhtaana, Minulle otollisena.

Pankaa synti pois heti, kun se ajatusmaailmaanne käy valloittamaan. Pankaa se heti pois. Ottakaa pienet ketut heti kiinni. Minä tiedän syntisen luontonne ja sen heikkouden. Olkaa turvallisella mielellä. Armoni riittää sovittamaan teidän syntisen luontonne kokonaan, täydellisesti. Ristinpuulla pyhä vereni vuosi maahan teidän vuoksenne, lapsukaiseni. Siksi teitä aina armahdan. Minun täytyy armahtaa teitä, koska teidät olen sydänverelläni ostanut vapaaksi synnin saastasta ja sen turmeluksesta elämässänne. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. Pyhittävän työn teen itse teidän sydämissänne. Minä olen pyhä, olkaa siis tekin pyhät. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle