Takaisin pääsivulle

23.03.2003

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä. Te olette Minun. Kuinka minä teitä rakastankaan. Älköön sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Minulla, Jeesuksella Kristuksella, on hyvä tahto teitä kohtaan.

Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, niin millä se saadaan suolaiseksi. Se ei kelpaa muuhun kuin pois heitettäväksi. Minä rakastan teitä, mutta pitäkää tienne puhtaana. Suola teissä menettää terävyytensä, kun annatte synnin sitoa ajatusmaailmaanne, teitänne. Minä tahdon sydämenne palauttaa täyteen palavuuteen Minun kunniakseni.

Minun Isäni on pyhä. Olkaa siis te pyhiä. Pyhyyteni ja puhtauteni on täydellistä. Te ette sitä ymmärrä. Se ei teidän ajatuksiinne astu. Levätkää sylissäni, levätkää, ja voin kirkastaa teille Sanani totuuksia, Sanani mittaamattomat aarteet. Te olette Minun rakkaita lapsiani. Pitäkää Minut rakkaananne, ja suolani teissä ei menetä terävyyttään. Tämä maailma totisesti tarvitsee suolaa, väkevää suolaa, jotta se herää synnin unestaan. Kylväkää suolojanne teille ja aitovierille. Kylväkää suolojanne omaistenne sydämiin, ja vielä tulette näkemään ihmeeni heidänkin sydämissään. Tämä maailma ei lapsiani arvosta, siksi monen rakkaus Minuun, Jeesukseen Kristukseen, onkin kylmentynyt. Kuinka Minä sydämenne tilaa murehdinkaan, sillä tiedän, että ikuinen osa tällaisilla lapsillani on kadotus. Minä rakastan teitä. Tahdon sydämenne sulattaa täyteen palavuuteen Minua, Jeesusta Kristusta kohtaan. Minä tahdon, että välillämme on rakkaussuhde, te Minussa ja Minä teissä. Minä totisesti tahdon, että suolani teissä olisi väkevä, täynnä tulta ja iankaikkisen elämän voimaa, todistajan rohkeutta ja uljautta. Tällaiseen elämään olen teidät, lapseni, tarkoittanut. Apostolisen ajan ihmeisiin ja palavuuteen olen teidät kutsunut. Minä, Jeesus Kristus, uudistan kutsuni nyt: Tulkaa luokseni kokosydämisesti, ja voin vuodattaa teille tultani ja iankaikkisen elämän voimaa. Tuleni teissä palakoon roihuten. Tuleni katkaisee syntikahleenne. Tuleni polttaa poroksi katkeruutenne ja penseytenne. Tulta Minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka Minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!

Teidät, lapseni, tahdon sytyttää roihuuni. Vereni puhdistaa huonon omantuntonne. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Minä totisesti tahdon teidät vapauttaa Jumalan lasten iloon ja vapauteen. Tulkaa luokseni, viettäkää aikaa kasvojeni edessä, ja koette vallankumouksen sydämissänne. Minusta tulee teidän sydämenne yksinvaltias. Vihanne tahdon ottaa pois. Penseytenne muutan tuliseksi taistelijan sieluksi. Teen teistä uljaita sotureitani Taivaallisen Isäni armeijaan. Enkeljoukkoni lähetän luoksenne taisteluun. Tulkaa, lapset, ja Minä itse puen teidät voimallani korkeudesta. Ylösnousemuksen ihmeellinen voima on teitä varten varattuna. Tulkaa ja omistakaa se. Minä tahdon epäuskonne musertaa. Tilalle annan uskon ja väkevyyden Minussa, Taivaallisessa Yljässänne. Olkaa turvallisella mielellä, älkää peljätkö. Voimani todella on teitä varten. Tulkaa ja omistakaa se itsellenne. Veressäni puhdistettuja astioita voin käyttää. Kuuliaisia sydämiä voin käyttää palvelustyössäni. Olkaa siis kuuliaiset. Älkää Sanastani poiketko oikealle älkääkä vasemmalle. Minun Isäni on kiivas Jumala, tulenkatkuinen Jumala niille, jotka Hänet hylkäävät, mutta antaa armonsa ja laupeutensa niille, jotka Häntä sydämestään etsivät ja Hänelle kokosydämisesti antautuvat.

Olkaa te niiden lasteni kaltaisia, jotka odottavat Ylkäänsä palaavaksi totisin sydämin, uskon varmuudessa, sydän täynnä kaipuuta ja odotusta rakkaimpansa paluusta. Olkaa te, rakkaat lapsukaiset, kokosydämisesti Jeesuksen Kristuksen sotureita, ja Minä voin teidät kerran noutaa lepoon ja rauhaan taivaan kirkkauteen. Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Minä tunnen ja tiedän heikkoutenne. Tiedän lankeavan sydämenne. Tahto teillä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Voima tulee Minulta. Tahtokin tulee Minulta, Jeesukselta Kristukselta. Luovuttakaa tahtonne Minulle, ja Minä itse teen työn. Minä teen teidät tulisiksi sielujen voittajiksi lopun aikojen armeijaani. Olkaa turvallisella mielellä. Olkaa turvallisella mielellä. Minä tarvitsen teitä, lapseni. Eloa on paljon, mutta työmiehiä elopellolla on vähän. Tulkaa, tulkaa. Minä tahdon teidät pukea voimallani korkeudesta, sillä aikaa on vähän. Nyt on kiire viedä viesti jokaiselle, joka Minua ei vielä henkilökohtaisena Vapahtajanaan tunnusta. Minä rakastan teitä, lapseni. Tulkaa, ja Minä itse teen teidät kykeneviksi suorittamaan sen työn, jonka olen teille varannut. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle