Takaisin pääsivulle

8.03.2003

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä. Minä Jeesus Kristus itse olen tässä Pyhän Henkeni kautta.

Olkaa turvallisella mielellä. Olkaa turvallisella mielellä. Minä en tahdo, että välillänne on epäsopua ja riitaa, sillä Minä olen rakkaus. Minussa ei ole mitään katkeruutta, anteeksiantamattomuutta. Minä rakastan teitä, te rakkaat lapseni. Olkaa yksimieliset Sanani mukaan. Pyytäkää Minulta voimaa ja viisautta selvittää keskinäiset riitakysymyksenne, ja Minä autan teitä. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä, sillä Minä olen rakkaus. Keskinäinen kateutenne, anteeksiantamattomuutenne murehduttaa Minua, Vapahtajaanne. Olkaa yksimieliset. Olkaa yksimieliset. Rukoilkaa Minulta viisautta sovitella keskinäiset välinne, ja Minä ilomielin teitä autan.

Minä rakastan teitä. Te olette Minun lapsiani. Verelläni olen teidät ostanut vapaaksi kaikesta vihollisen painostuksesta. Se totisesti yrittää keskinäiset välinne tuhota. Se tietää kuinka tärkeä on rukousyhteys välillänne. Älkää antako vihollisen päästä tekemään tuhoja keskuudessanne. Minä olen teidät Golgatalla ostanut täysin vapaaksi vihollisen painostuksesta. Syökää  Sanaani, ja ymmärrätte kuka Minä olen. Jokaiselle lapselleni Minulla on tärkeä tehtävä, aivan yhtä tärkeä. Toisen tehtävät vain ovat näkyvämmät kuin toisen. Minulla on jokaiselle teille tehtävä nyt ja tulevaisuudessa, älkää siis kadehtiko toisianne. Älkää kadehtiko toisianne. Minä voin teitä jokaista käyttää tahtomallani tavalla. Olkaa uskolliset siinä, mitä Minä olen sydämillenne antanut. Teillä on oma paikkanne, toisilla taas omansa. Minä vapautan teidät kaikesta kyräilystä ja kateudesta, kunhan tuotte asian syntinä Minulle. Vereni puhdistaa teidät synnistänne, ja murran kateuden vallan elämässänne pikkuhiljaa. Jokainen teistä on äärettömän arvokas Minulle ja Taivaalliselle Isälleni. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Olkaa yksimieliset. Turha oman minän korska nostaa päätään, mutta Minä kärsivällisesti teen työtä sydämissänne, ja vapaus koittaa. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle