Takaisin pääsivulle

03. 2003

Pyhä pyhittyköön, saastainen saastukoon edelleen. Minä, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, lihaksi tullut syntienne sovittaja, olen tässä.

Minä kutsun teitä pyhittäytymään kokosydämisesti Minulle. Minä rakastan teitä, mutta synti sydämissänne estää pääsyn luokseni. Rakkaat, rakkaat lapseni, olkaa turvallisella mielellä. Pankaa pois synti, joka niin helposti teidät kietoo pauloihinsa. Minä vahvistan teitä lopun ajan taisteluja varten. Olkaa siis uskolliset. Olkaa uskolliset asioissa, joista olen sydämellenne puhunut. Minä vahvistan teitä, lapseni. Minä en jätä tei­tä taisteluissanne yksin. Mikään vihollisen valta ei voi teitä erottaa Minusta, syntienne sovittajasta. Minä olen teidät ostanut vapaaksi kaikesta perkeleen painostuksesta. Älkää antako sen orjuuttaa itseänne. Minun veressäni on täysi vapaus sen painostuksesta, totisesti veressäni on vapaus. Vihollisen valta väistyy, kun te nimessäni käskette sen väistyä. Puhdistautukaa veressäni, ja vihollinen väistyy. Sillä ei ole elämässänne tarttumakohtaa, kun vereni saa teidät puhdistaa.

Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Minä johdatan kulkuanne. Minä, Jeesus Kristus itse johdatan teitä. Vahvistukaa, vahvistukaa. Levätkää sylissäni, sillä aika on pian, jolloin teitä voimallisesti tahdon käyttää. Valmistautukaa tulevia päiviä varten Sanaani syöden, kasvojani etsien, paastoten ja rukoillen. Älkää aliarvioiko hyvää tahtoani kohdallanne. Älkää aliarvioiko hyvää tahtoani. Älkää epäilkö rakkauteni syvyyttä. Tahdon teidät todella vapauttaa iloon, riemuun ja Jumalan lasten vapauteen. Te ette oikein käsitä armoani. Armoni suuruus teitä kohtaan onkin käsittämätön. Minä, suuri Jumala, Taivaallinen Isänne, katselen laupeudessani pienen ihmislapsen puoleen. Sydämeni on täynnä sääliä ja anteeksiantamusta. Näen, kuinka kovasti te yritätte Minua miellyttää omilla teoillanne. Minä rakastan teitä. Ymmärrän, että haluaisitte Minua miellyttää. Kuitenkin, Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden teidän syntinne ovat anteeksiannetut. Minun Isäni silmissä te olette täysin puhtaita. Teidän omat yrityksenne edessäni ovat kuin saastainen vaate, josta Minä pyhyydessäni käännän pääni pois inhoten.

Älkää peljätkö. Tämä maailma vaatii suorituksia, suorituksia suo­rituksen perään. Minun Isäni maailma on kuitenkin toisenlainen, täynnä lepoa ja rauhaa, iloa ja onnea. Minä olen kaikki suoritusten paineet jo sovittanut ristillä. Te saatte vain levätä Minussa; Minä teissä, te Minussa, vaikutan hyvän tahtoni tapahtumisen kaut­tanne lähimmäistenne parhaaksi. Tämä on teille vielä jokseenkin vierasta. Ymmärryksenne ei riitä armoani ottamaan vastaan. Haluan teidät vapauttaa omavanhurskauden saastaisesta vaatteesta. Ojennan teille sylin täydeltä armoani ja rakkauttani, mutta te ette sitä osaa ottaa vastaan. Otsanne hiessä ahkeroitte Minua miellyttääksenne. Voi rakkaat lapseni, levätkää jo. Tulkaa sylihoitooni ja jääkää siihen lepoon. Levätkää, oi levätkää, Minun armossani on teille kyllin. Vahvistukaa, vahvistukaa, sillä aika on pian, jolloin teitä voimallisesti tulen käyttämään lähimmäistenne par­haaksi. Minä tahdon heidätkin vapauttaa armoni tuntemiseen ja ikuiseen iloon taivaan kirkkaudessa. Minä rakastan heitä teidän kauttanne. Siunatkaa heitä, rukoil­kaa heidän puolestaan ja valtavia ihmeitä tapahtuu. Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa. Annan teille voimani, täytän teidät rakkaudellani. Minun täytyy lähimmäisenne tehdä heikoiksi, jotta rakkauteni kelpaa heille. Näihin päiviin asti se ei ole heille kelvannut. Armoni riittää myös heille. Rakkauteni sulattaa kovat sydämet, ja pelastuksen riemu kiirii vanhurskaiden majoista. Kuinka Minä iloitsenkaan näinä päivinä, kun lasteni sydämet avautuvat Minulle, Vapahtajalleen.

Ikuinen rauha ja lepo on pian tuleva. Maailman muoto on katoamassa. Kirkkaudessani ilmestyn tälle kansalle, tälle jumalattomalle kansalle. Synneistään heidät nostan ylös vapauteen. Armoni kirkastan syntitaakassaan alas painuneille. Kuinka Minä olenkaan ahdistettu näiden kahleissaan kamppailevien ihmisparkojen tähden. Tahdon heidät vapauttaa teidän kauttanne, Minä totisesti tahdon heidät vapauttaa. Minä teen teidät kykeneviksi tähän tehtävään. Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Vielä ihmeeni, valtavat ihmeeni teen tämänkin kansan kohdalla. Aika on pian, jolloin saan heidät vetää luokseni ikuiseen kirkkauteen. Amen. Halleluja.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt, aina ja iankaikkisesti.

 

Takaisin pääsivulle