Takaisin pääsivulle

28.02.2003

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Tämä viesti on Suomen kansalle.

Oi Suomen kansa, viritä itkuvirsi, sillä pian olen pakotettu kivisydämiänne nöyrryttämään kovalla kädelläni. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, lausun teille nämä sanat rakkaudessani, mutta te ette ole rakkaudestani välittäneet. Siksi Minun on tä­tä jumalatonta kansaa koeteltava ankaralla kädellä. Minä rakastan teitä. Minä rakastan teitä. Rakkaudellani on myös kääntöpuoli; vihani ankaruus ja tulikiven katku syntiselle sukupolvelle, sillä syntinen sukupolvi te olette. Synneissänne tulette myös kuolemaan, jos ette käänny pois pahoilta teiltänne, nöyrry edessäni ja tee parannusta noituuksistanne, velhouksistanne, haureellisesta irstaudestanne, valehtelemisesta, petoksesta, varkauksistanne.

Minä rakastan teitä, tätä kallisarvoista Suomen kansaa, mutta synneissänne joudutte iankaikkiseen kadotuksen piinaan ja tuskaan. Kääntykää siis pahoilta teiltänne, kun se vielä on mahdollista. Nöyrtykää edessäni, tehkää parannus haureuksistanne, irstauksistanne, epäjumalanpalveluksistanne. Aika on pian, jolloin tätä kansaa anka­ralla kädellä joudun koettelemaan. Kääntykää teiltänne, sillä on aika tehdä parannus, ennen kuin tuimat vihan tuulet alkavat puhaltaa kansanne ylle. Sodan kauhut tulevat koettelemaan maatanne. Minun rakkauden tahtoni olisi ollut teidät säästää tulevalta anka­ralta tuomioltani, mutta te ette ole tahtoneet kääntyä teiltänne Minun, Jeesuksen Kristuksen, puoleen nöyrtyen. Olette halunneet jatkaa itseriittoista vaellustanne synnistä toiseen, haureellisesta teosta toiseen. Myös Minua, syntienne tähden Golgatalla kuollutta Vapahtajaanne, vastaan olette haureuttanne harjoittaneet. Elintason korskeus, oman minänne mahtailu, epäjumalanpalveluksenne saa Minut inhoten kääntämään katseeni pois. En voi suosia syntiänne, vaan olen pakotettu penseän sydämenne, saastaisen sydämenne, oksentamaan ulos suustani.

Älköön Minun alttarillani olko mitään epäpyhää, älköönkä saastaista. Tosin te ette ole alttariani tarvinneet. Pyhälle kasteelleni olette irvokkaan katseenne luoneet, olette kasteen armoni halpana pitäneet. Se ei teille ole merkinnyt muuta kuin muotomenoja. Kasteen armon todellinen sisältö on jäänyt omaan arvoonsa.

Se ei ole teitä kiinnostanut, sille olette naureskellen kääntäneet selkänne. Minä, Jeesus Kristus itse olisin halunnut teidät ja lapsenne vetää luokseni, syleilyyni, mutta teille se ei ole kelvannut.

Elintason nousu, elintason huuma on tehnyt Minut tarpeettomaksi. Kaikkea on ollut yltäkyllin. Kurjaa ja köyhää ette ole kädestä ottaneet. Hänelle ette ole leivän yltäkylläisyydestänne muruakaan ojentaneet. Luoksenne tulleet muukalaiset, jotka Minä, Jeesus Kristus, olen maahanne lähettänyt koetellakseni rakkauttanne vierasta kohtaan, ei ole sydäntänne pehmittänyt, vaan kylmyys on heitä kohdannut. Niinkuin vieraita ja muukalaisia he ovat maassanne olleet. Sydän itkien he ovat kaivanneet entiseen maahansa läheistensä ja ystäviensä pariin täältä kovasydämisten ihmislasten maasta. Minä olen heidät tänne lähettänyt koetellakseni rakkauttanne ja anteliaisuuttanne muukalaista kohtaan, jolla ei mitään ole. Tuomioksi kovasydämisyytenne tässäkin asiassa on teille tulossa.

Tuomioksi on tulossa myös sokeutenne hallituksen valheita ja omanvoitonpyyn­tiä vastaan. Minä olisin halunnut antaa teille mieleni mukaiset päättäjät, mutta teille on annettu sydämenne tilan mukaan. Valhe on heidän sydämissään monesti, sillä valheen valtias on sokaissut heidät. Mielistely isoja valtioita kohtaan syöksee maanne talouden alas. Pienet ja heikot Suomen kansassa syrjäytetään. Varat lähete­tään isojen laskujen maksamiseen. Pieni osa maanne kansasta raataa raatamistaan nääntyen työnsä ja taakkansa alle. Mutta Minä, Jeesus Kristus, olen tämänkin teille sallinut, jotta sydämenne avautuisivat Minulle.

Minä olen tätä kansaa kutsunut rakkaudella ja myötätunnolla kauan, kauan, mutta tämänkin kansan synnin mitta on tulossa täyteen. Syntinne huutavat iljettävyyttään taivaaseen asti. En voi tätä maata, rakasta, kallista Suomen maata enää säästää vihani ankaruudelta. Kuitenkin, Minä ilmoitan teille tämän etukäteen, jotta voisitte nöyrtyä edessäni, kääntyä puoleeni ja saada syntinne anteeksi. Vihan tuulet ovat tulossa rakkaan kansani ylle. Kuinka oli­sinkaan tahtonut teidät säästää tulevalta tuomiolta. Minä rakastan teitä, Suomen kansalaiset. Minä, Jeesus Kristus, janoan rakkauttanne. Haluaisin teidät synneistänne puhdistaa, syntitaakkanne alta vapahtaa Jumalan lasten iloon ja rauhaan, mutta te ette ole tahtoneet.

Rakas kansani, käänny puoleeni, kun vielä on rauhan aika. Käänny puoleeni, sillä Minulla on halu laupeuteen ja armahtavaisuuteen. Nöyrtykää edessäni, tunnustakaa syntinne, ja vihan tuulet voivat kulkea ohitsenne teitä vahingoittamatta. Muuta pakopaikkaa ei teillä ole kuin Minun sanoinkuvaamaton laupeuteni. Minulla on hyvä tahto teitä kohtaan. En halua teidän joutuvan ikuiseen kadotukseen ja piinaan. Tulkaa luokseni, tehkää parannus, sillä aikaa ei enää paljon anneta. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle