Takaisin pääsivulle

28.02.2003

Pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon edelleen.

Minä, Jeesus Kristus itse olen tässä teidän keskellänne. Minä rakastan teitä. Älkää peljätkö sanomaa sodasta, vainosta, tuhosta. Teillä, rakkaat lapseni, ei ole mitään pelättävää. Minä rakastan teitä. Minun rakkaudessani saatte levätä. Sydämenne saa levätä vapaana kaikesta pelosta. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet.

Vahvistukaa, vahvistukaa. Syökää Sanaani, sillä Minä tahdon teitä vahvistaa tulevia päiviä varten. Minä puen teidät voimallani ja kirkkaudellani. Jo nyt ihmiset ihmettelevät teistä näkyvää rauhaani. Itse te ette sitä huomaa, sillä aarre on kätkettynä saviastioihin. Kanssasisarenne ja -veljenne sen huomaavat, mutta teiltä itseltänne se on salassa. Ylpistyisitte jopa rauhastanne, jos sen vaikutuksen ympäristöönne osoittaisin ymmärryksellenne. Ihmissydän luonnostaan on taipuvainen ylpeyteen. Se vaanii teitä kaikkialla. Ylpeys on vakava synti edessäni. Minä haluan teidät siitä vapauttaa. Vain nöyrille voin kirkastaa kasvoni, vain nöyrille voin todelliset kasvoni kirkastaa. Ette ymmärrä nöyryyden salaisuutta, teillähän ei ole siitä kokemusta. Ylpeytenne totisesti tahdon murtaa, jotta teistä voisi tulla astia jaloa käyttöä varten. Todellinen nöyryys pitää toista parempana kuin itseään, kuitenkaan nöyristelemättä, mielistelemättä. Minä tahdon sydämistänne murtaa kaiken vääränlaisen ihmisten mielistelyn. Minä en kumartanut maan päällä ollessani ketään. Isälleni olin alamainen. Hänelle olin sydämestäni kuuliainen. Ihmissydämen tunsin ja tiesin, sille en voinut kunniaani ja aivoituksiani uskoa. Minä puhdistan teitä ylpeydestänne vaikeuksienne kautta. Koulutus kohdallanne tässä asiassa on pitkä ja vaativa, mutta teen työtä huolellisesti elämässänne vaikeuksienne kautta. Ylpeys murentuu pikkuhiljaa, pikkuhiljaa teidän itsennekään sitä huomaamatta. Minun luontoni teissä saa vähitellen sijaa. Vaivihkaa murran lihanne turmeltuneisuutta ja oman pyhän luontoni istutan sydämeenne. Älkää peljätkö ahjoa, tulista ahjoa, sillä se on teidän tosi parhaaksenne.

Minulla on teille jokaiselle mittatilaustyönä tulevat vaikeudet. Taivaassa on kaikki tarkoin suunniteltu, yksikään virheaskel ei ole mahdollinen. Minun Isäni tietää, mitä Hän teille tekee, mitä ylpeä sydämenne kaipaa nöyrtyäkseen. Minä rakastan teitä ylpeydessännekin. Tiedän, että te kärsitte ylpeydestänne. Teillä ei ole kykyä siitä päästä irti, onhan se todellinen osa syntistä luontoanne. Minun Isäni kärsivällinen ruoska teitä pikkuhiljaa murentaa tällä alueella, kunnes kaunis, jalo astia on käyttövalmis. Minä muovaan rikkimenneen astianne uudeksi, kauniiksi, pyhitetyksi astiaksi itselleni. Minä pikkuhiljaa ahjoani olen kuumentanut. Välillä tulenkatku on ollut karvaskin ja lähes sietämätön, mutta taas on ahjoni polte hiipunut, jotta saatte levähtää taakastanne.

Minä seuraan kulkuanne joka askeleella. Tunnen sydämenne salaisen ylpeyden, jonka lähimmäisiltänne voitte piilottaa. Sydämenne salaisuudet eivät ole Minun Isältäni kuitenkaan salassa, vaan kaikki on avointa ja paljastettua Hänen edessään. Mikään ei totisesti ole salassa Minun Isäni tutkivalta katseelta. Vähitellen tulen polte taas kuumenee elämässänne. Kuonanne palaa pois. Lihan käryä säästämättä Minun Isäni sulattaa hopeaa, sulattaa kultaa. Kuona kullasta ja hopeasta palaa pois taitavalla lämpötilan tietämyksellä ja säädöllä. Minun Isäni puhdistaa  lapsiaan hellästi, mutta varmasti. Älkää peljätkö. Kaikki on tarkkaan suunniteltu. Kaikki vaikeudet, ahjonne tarkka lämpötila on Taivaallisen Isäni tarkassa valvonnassa. Mitään ei tapahdu sattumalta. Isäni iloitsee tapahtuneesta puhdistuksesta. Hän todella iloitsee nöyrtymisestänne, mutta jatkaa taas työtään vailla kiirettä. Hänellä ei ole mitään kiirettä, sillä Hänen kädessään on taidollisuus kullankin puhdistamisessa. Hän rakastaa teitä, niinpä Hän ei tahdo teitä jättää entisellenne. Olkaa turvallisella mielellä. Kulta puhdistuu, hopea jalostuu. Sydämenne saa uuden soinnin, taivaallisen soinnin. Minä iloitsen Isäni kanssa kauniista, uudesta soinnista sydämessänne. Se todella on Minun Isäni kärsivällisen uurastuksen tulosta. Tavoitteena ovat iankaikkisuussielujenne täydellisen puhtaat soinnut.

Kerran taivaassa kaikki soittimet ovat viritetyt puhtaaseen, pyhään ylistykseen ja palvontaan, mutta jo täällä maan päällä sointu ennen puhdistustyötä on täysin toisenlainen kuin sen jälkeen. Minun Isäni taivaallinen musiikkikorva on hyvin herkkä. Hän tuntee ja tietää ominaislaatunne. Hän tietää kykynne ja taipumuksenne, jotka Hän itse on teille antanut. Näitä ominaisuuksianne huomioon ottaen Hän työtänsä pikkuhiljaa vie eteenpäin. Sointu herkistyy ja soinnin kuulakkuus kirkastuu kirkastumistaan, kun Isäni työtään vie eteenpäin. Tavoitteena on jalo sydän jaloa käyttöä varten. Taivaallisen Isäni puhdas sointu tekee työtään sydämissänne ja houkuttelee esiin teissä olevan kauniin, herkän  ja puhtaan. Hän rakkaudessaan teitä jalostaa, kunnes sointu miellyttää Hänen korvaansa, herkkää korvaansa. Sointu sydämissänne on myös läheisillenne tällöin mieluista kuultavaa, ja moni maailman meteliin pettynyt kuin huomaamattaan havaitsee erilaisen soinnun teissä. Taivaallinen sointu kuuluu vienona tai räväkämpänä rytminä. Persoonallisuudestanne huolimatta läheisenne tunnistavat suloisen taivaallisen kutsun, ja heidänkin sydämensä alkaa vastata kutsuun, usein riitasoinnuilla, mutta sydän avautuu. Sydän avautuu Minulle ja löytää ihmeellisen rauhan. Minä nostan ylös maailman meteliin väsyneen, uupuneen sielun. Taivaallinen sointu kutsuu hänen sydäntänsä avautumaan kauneudelle ja puhtaudelle. Minä aloitan puhdistavan työni myös hänen sydämessään, ja näin evankeliumin voima vierii eteenpäin. Moni nälkäinen, uupunut sielu löytää tien kotiin. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle