Takaisin pääsivulle

25.02.2003

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Minä, Jeesus Kristus, itse olen tässä.

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Olette kuulleet paljon sanomia tulevaisuudesta, tuhon ja vihan ajasta, mutta teillä, rakkaat lapseni, ei ole mitään pelättävää. Levätkää sylissäni, levätkää sylissäni. Minun rakkaudellisessa sylissäni saatte täydellisen levon ja rauhan. Minussa on täydellinen lepo ja rauha, lepo saatanan syytöksistä, lepo omavanhurskauden saastaisesta vaatteesta. Teillä on tullut pelko Minua ja pyhyyttäni kohtaan. Minä iloitsen siitä, ja niin sen tulee ollakin, mutta ei teidän ole tarkoitus kääntää katsettanne itseenne, pois armostani, pois rakkaudestani. Rakkaudessani olen kaikki nämä asiat teille ilmoittanut. En tuomion äänellä, vaan rakkaudessani. Älkää kääntäkö katsettanne pois rististäni, sillä siitä lähtee voima vaellukseenne. Levätkää ristini juurella. Kun tunnustatte syntinne Minulle, sydämenne saa levon ja rauhan. Koskaan ette omilla teoillanne ja ponnisteluillanne voi pyhyyttäni ja mielisuosiotani saavuttaa. Rakkaudessa teitä tahdon hoitaa. Rakkaus on motiivinani kaikessa. Minä olen rakkaus. Rakkaudessa teitä nuhtelen, kehoitan, ojennan ja virvoitan. Te olette Minun rakkaita lapsiani. Älkää siis peljätkö. Tiedän, että te olette heikkoja ja vajavaisia ihmisiä, tomusta tehtyjä. Heikkoja te olette ja heikkoja tulette olemaan. Kirkastukoon ristini, armoni ja anteeksiantamukseni teille ihan kokonaan. Vahvistukaa armoni tuntemisessa. Syökää Sanaani, ja armoni teille kirkastuu. Sydämenne on tullut niin pelokkaaksi viestieni johdosta, mutta älkää peljätkö. Minun täydellinen rakkauteni karkottaa kaiken pelon. Pelossa on rangaistusta, mutta Minä, Jeesus Kristus, olen rangaistuksenne kärsinyt Golgatan ristillä. Minut lyötiin ristin puulle, jotta Minun Isäni ei tarvitsisi teitä rangaista. Otin kantaakseni teidän epätäydellisen ja syntisen luontonne. Kaikki puutteenne ja laiminlyöntinne on sovitettu Golgatan ristillä. Älkää siis murehtiko. Minun armossani on teille kyllin. Minä armahdan teitä puutteissanne, Minä armahdan teitä tuskassanne ja kivussanne. Rakkaudessani teitä seuraan koko ajan, silmäni teitä vartioitsee. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Taivaallisen Isäni tietoon, ja Hän antaa teille levon. Minä vahvistan teidän uskoanne.

Minä, Jeesus Kristus, tahdon antaa vaellukseenne iloa ja onnea, en tuskaa ja omavoimaista ponnistelua. Yrittämällä omin voimin kelvata teoillanne Minulle,  väsytätte itsenne. Kaikki on sovitettu Golgatan ristillä, ihan kaikki. Minun rakkauteni on nyt jäänyt piiloon ankarien nuhteiden alle, joita olette kuulleet. On paljon lapsiani, jotka tulee herätellä kovin, ankarin sanoin. Teidän sydämenne on Minulle avoin ja otollinen. Älkää siis peljätkö. Minä rakastan teitä puutteissanne ja tuskissannekin. Te olette Minun. Unhottaisiko vaimo rintalapsensa, ja vaikka unhottaisikin, Minä en teitä unhoita. Kämmenpohjaani olen teidän nimenne kirjoittanut. Te olette Minun rakkaita lapsiani, verelläni lunastettuja. Älkää siis murehtiko ja peljätkö. Vielä tulette näkemään paljon iloa tämän kansan keskellä. Pelastuksen riemu ja ilo kiirii vanhurskaiden majoista. Minä vapautan tämän kansan kahleistaan ja lasken totisesti rauhani heidän majoihinsa. Rauhan Minä jätän teille, Minun rauhani, sen Minä annan teille. En Minä anna teille niin kuin maailma antaa. Levätkää sylissäni, levätkää. Minä, Jeesus Vapahtajanne, tahdon ottaa pelkonne pois, sillä tulevaisuus on täynnä toivoa ja voimani ilmenemistä. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, olenhan antanut henkeni puolestanne. Ystäviksi Minä teitä kutsun, ystäviksi. Te olette Minun ystäviäni. En kutsu teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Ystävilleni olen sen etukäteen ilmoittanut. Amen. Halleluja. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kansanne, te piskuisen laumani jäsenet, nyt, aina ja iankaikkisesti.

 

Takaisin pääsivulle