Takaisin pääsivulle

25.02.2003  klo 06.05 - 06.55

Minun piskuinen laumani. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut syntienne sovittaja, olen tässä. Vahvistukaa, vahvistukaa.

Olette kuulleet sanomia sodan melskeestä, vihani tuimista tuulista. Olkaa turvallisella mielellä, sillä teillä ei ole mitään peljättävää. Minä totisesti pidän huolen piskuisesta laumastani, joka Minua, Vapahtajaansa, kokosydämisesti etsii viettäen aikaa kasvojeni edessä rukoillen, paastoten ja Sanaani tutkien. Minä tahdon ottaa pelkonne teiltä pois. Älkää peljätkö. Älkää peljätkö. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun armoni ei teistä väisty eikä Minun rauhanliittoni horju. Olkaa siis turvallisella mielellä. Vihan aika tulee olemaan kansani jäsenillä, vihmontaverelläni puhdistetuilla lapsilla valtavaa voiton, ihmeiden, ylistyksen, palvonnan aikaa. Minä totisesti näytän ihmeeni tämän kansan keskellä. Älkää peljätkö. Valtavia ihmeitä tulee tapahtumaan niin kuin alkuseurakunnankin aikana. Minä totisesti kirkastan itseni teidän kauttanne, piskuinen laumani, te piskuisen laumani jäsenet. Syökää Sanaani. Syökää sitä elämän nälkään, elämän tuskaan. Syökää sitä puhdistuaksenne lihan saastasta, joka murehduttaa mieltänne.

Älkää puhuko toisistanne mitään, mitä hän itse ei voisi olla kuulemassa. Se murtaa yhtenäisyytenne. Minä kutsun teitä täydelliseen parannuksen tekemiseen tässä asiassa. Tunnustakaa syntinne toinen toisillenne. Tunnustakaa synti synniksi Minulle, ja sielunne saa rauhan. Enää ei riitä, että Minulle hiljaisuudessa katumuksenne vuodatatte, vaan teidän on synti synniksi tunnustettava myös sisarellenne ja veljellenne, joka kantaa ristinlippuani, verelläni vihmottua.

Minä rakastan teitä, lapseni. Minä todella rakastan teitä. Teillä, piskuisen laumani jäsenet, tulee olla yksi sydän, yksi mieli, yksi kieli. Älkää antako minkään rikkoa yhtenäisyyttänne. Minä tarvitsen puhdistettua, vahvistettua seurakuntaani lopun   ajan taisteluihin. Tahdon poistaa mielestänne kaikki raja-aidat, kateuden ja kyräilyn. Kaiken pahanpuhumisen on loputtava, muuten en voi teitä pukea voimallani korkeudesta. Tarvitsette totisesti voimaani lopun aikoina. Ystävänne, läheisenne tarvitsevat tukeanne. He tarvitsevat selkä suorana kulkevia kristittyjä rinnalleen, joiden turva on heidän Taivaallisessa Yljässään, Jeesuksessa Kristuksessa. Vereni on pessyt teidät puhtaaksi ja vapauttanut kaikesta perkeleen painostuksesta, sillä vihollinen totisesti tekee työtään tulevina päivinä tämän kansan keskellä. Minä määrään sille kuitenkin rajat, joidenka sisällä sen on tuhonsa tehtävä. Täydellisesti määrään sille sen rajat. Yksikään hiuskarva ei katoa päästänne Minun Isäni sitä sallimatta. Teillä on ylimaallinen rauha sydämissänne, ja ihmisiä ympärillänne tulee pelastumaan kuin meren mutaa. Minä totisesti avaan tämän kansan sydämet Minulle, Vapahtajalleen, ja niin vihdoin voin tätä kansaa siunata. Vuodatan rakkauteni ja kirkkauteni lasteni sydämeen, kunhan he kokosydämisesti kääntyvät puoleeni, huutavat avukseen nimeäni, eivätkä enää murehduta Minua katumattomalla sydämellään. Minä tulen tarvitsemaan teitä, lapseni, lopun ajan taisteluissa. Minä teen teidät täysin kykeneviksi suorittamaan todistajan tehtävän, jonka olen teille varannut.

Älkää antako minkään rikkoa yhtenäisyyttänne, piskuinen laumani, sillä tahdon teillä totisesti olevan yhden sydämen. Sydämenne sykkiköön puhtaasti Minulle, Vapahtajallenne, ilman eripuraa ja säröä, sillä siihen saatana saa heti otteensa, ja teidän rauhanne on mennyttä. En vaadi teiltä täydellisyyttä, vaan kuuliaista mieltä. Vereni puhdistaa teidät edelleenkin epätäydellisyydestänne edessäni. Älkää siis murehtiko. Minä annan teille voiman sydämestänne antaa anteeksi toisillenne ja läheisillenne, kunhan sitä tosissanne Minulta anotte. Minä rakastan teitä. Minun voimani vuodatetaan yllenne lopun aikoina yhä runsaammin ja moni nälkäinen, nääntynyt sielu saa kaipaamansa rauhan sydämeensä sovintovereni kautta.

Koettelemuksissa Minä tämän jumalattoman kansan puhdistan taivasta varten. Heidän iankaikkisuussielunsa on kuitenkin tärkein, tärkeämpi kuin maallinen onni ja vauraus. Tämä hetkisen kestävä murheenne tuottaa teille ylenpalttisen ja määrättömän kirkkauden kerran perillä taivaan kodissa. Älkää siis peljätkö. Olen teitä, piskuisen laumani jäseniä,  jo nyt ravistellut kovalla kädellä, jotta puhdistuisitte lopun aikoja varten. Tahdon teidän olevan silloin täysin valmiita seisomaan Sanani totuuden takana, joka saattaa teidät veritodistajaksenikin viedä. Minä tiedän pelkonne tämän asian vuoksi, mutta älkää peljätkö. Marttyyrien veri on aina huutanut alttarini alla tuomiotaan jumalattomalle kansalle. En voi antaa enää maailmanlaajuisen rangaistuksen tuomioni kulkea tämänkään kansani ohi. Olkaa turvallisella mielellä. Mitään ei teille tule tapahtumaan Minun Isäni sitä sallimatta. Jokainen hiuskarvanne on luettu. Koko elämänne askel askeleelta on merkitty taivaan kirjoihin.

Minä rakastan teitä ja rakkaudellani puen teidät voimaani ja kirkkauteeni, niin että voitte kestää kaiken, mikä teitä kohtaa. Olkaa siis turvallisella mielellä. Saatte kokea, kuinka Minä itse, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, sodin puolestanne. Te saatte vain ihmetellä ja katsoa, kuinka ihmeitä tapahtuu kättenne kautta, kuinka tämän kansan kivisydämet huutavat puoleeni ja vihdoinkin tämän kansan suusta puhkeaa ylistyslaulu Minulle, voittaneelle Karitsalle, teurastetulle Uhrikaritsalle. Mikään tuska eikä kipu ei ole Minulle vierasta, Minä tunnen ihmislapsen sydämen pelkoineen. Minä ojennan käteni heidän tuskaansa, ja totisesti Minun taivaallinen rauhani laskeutuu tämän jumalattoman kansan ylle, kun he synneissään kääntyvät puoleeni tuoden pahat tekonsa tiettäväkseni. Väkevä ylistys ja kiitos kohoaa tämän haavoitetun, runnellun kansan sydämestä. Minä ilmaisen sydämeni, rakkauteni, tälle kansalle. Näihin päiviin asti sydänvereni kyyneleet eivät ole heitä tuoneet luokseni, mutta vihollisen valta sen tekee. Sylini on avoinna ottamaan jokaisen lapseni luokseni, ja ihmeitä tapahtuu, kivisydämet sulavat lihasydämiksi. Minä saan kantaa rakkaan kansani kotiin iankaikkiseen kirkkauteen, iankaikkisesti lepäämään tuskastaan, kivustaan ja murheestaan.

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan tätä vielä kääntymätöntä kansaani, mutta pian on tuleva aika, jolloin yhteinen kiitoslaulu puhkeaa sydämistänne Taivaallista Veri-Ylkäänne kohti. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, enkä anna teille enempää tuskaa kuin on tarpeen. Teidän sydämenne on otollinen Minulle, ja niin voi vihani kulkea ohitsenne turmelematta pyhää viiniä sydämissänne. Minun hedelmäni, viinipuun hedelmä teissä, teidän kauttanne, tulee olemaan runsas ja otollinen uhri Minulle, Jeesukselle Kristukselle. Taivaallinen Isäni iloitsee teistä, urhoollisuudestanne. Hän iloitsee viinitarhan kypsyneestä hedelmästä, josta voidaan makea, virvoittava, ravitseva juoma vuodattaa janoisille, pelokkaille lähimmäisillenne. Olkaa siis turvallisella mielellä,  mitään pahaa ei teille tapahdu Minun Isäni sitä sallimatta. Olkaa turvallisella mielellä. Amen. Halleluja.

Tämä lohdun sana on tarkoitettu jaettavaksi ystävillenne, läheisillenne, jotka Minua Herranaan ja Vapahtajanaan kunnioittavat. Kuunnelkaa sydämenne ääntä ja lohduttakaa heitä näillä taivaallisilla sanoilla. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle