Takaisin pääsivulle

20.02.2003

Oi rakkaat lapseni, kuulkaa Minun sanani. Rakkaudessani nämä teille lausun. Minä, Jeesus Kristus, syntienne sovittaja, lihaksi tullut Jumalan Poika.

Minä kutsun teitä parannukseen pahoilta teiltänne, saastaisilta teiltänne. Pankaa pois synti, joka teidät niin helposti kietoo. Se kietoo ensin ajatusmaailmanne ja mielenne. Pankaa synti heti pois, sillä sen vaikutus teihin on tuhoava. Se tuhoaa suhteenne Minuun. Se tuhoaa ihmissuhteenne. Se tuhoaa itsekunnioituksenne. Pyhyyteni murtuu sydämissänne. Pyhyyteni pidätte pilkkananne synneillänne. Minä olen pyhä, pyhä Herra Sebaot, pyhä, pyhä, pyhä Taivaallinen Kuningas. Älkää pitäkö Minua pilkkananne synneillänne. Minä rakastan teitä, syntitaakkanne alla nääntyneet lapseni. Minä tahdon teidät vapauttaa täyteen iloon ja riemuun. Synti painaa teitä alas. Synti erottaa teidät Minusta, elämän lähteestä. Minä olen tarkoittanut teidät elämään yhteydessäni, mutta synti ja sen himo vie teidät pois Minusta ja todellisesta elämästä.

Älkää himoitko maailmaa, älkääkä mitään, mitä siinä on. Erottautukaa maailmasta. Erottautukaa maailman himoista ja sen kiehtovasta kauneudesta, joka Minun silmissäni on kauhistus. Syökää Sanaani, ja löydätte levon sieluillenne. Syökää Sanaani kuin leipää. Ravitkaa sillä itsenne, ja Minun suunnitelmani elämällenne voi toteutua kokonaisvaltaisesti. Minä rakastan teitä. Älkää antako maailman houkutusten viedä teitä pois luotani. Maailmassa teillä on murhe, mutta Minä olen voittanut maailman. Maailma ja sen houkutukset vievät teidät kerran iankaikkiseen kadotukseen, siksi pitäkää teistänne vaari. Luottakaa Minun johdatukseeni elämässänne, luottakaa Minuun. Kätkeytykää verihaavoihini joka aika ja joka hetki, sillä aika on paha. Maailman muoto on katoamassa. Maailman muoto on totisesti katoamassa, mutta Minun Sanani pysyy iankaikkisesti. Jokainen Jumalan sana on taattu. Viettäkää aikaa kasvojeni edessä, ja sydämenne saa levon ja rauhan, jota maailma ei voi teille antaa. Tahdon teidät omikseni kokosydämisesti, kokosydämisesti. Puolisydämisiä lapsiani en voi viedä kerran perille taivaan kirkkauteen. Minä rakastan teitä. Minulla on hyvä tahto teitä kohtaan. Kuinka Minä teitä rakastankaan. Te olette Minun kunniakseni luotuja. Pyhittäytykää, puhdistautukaa, sillä Minä tulen pian.

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Taivaan kodissa on teille sija valmistettuna. Minä tulen pian noutamaan omiani luokseni. Te saatte aina olla yhdessä kanssani kirkkaudessa, jonka Minun Isäni on teille valmistanut. Syökää Sanaani, ja taivaallinen kirkkauteni vuotaa yllenne jo täällä maan päällä. Etsikää kasvojani, ja Minä annan teidän löytää itseni. Etsikää Minua koko sydämestänne, ja rauhani jää lepäämään yllenne. Minä rakastan teitä. Minulla on hyvä tahto teitä kohtaan. Pitäkää siis vaari teistänne, ja suunnitelmani, hyvä tahtoni elämällenne voi tapahtua, niin kuin on tarkoitettu. Syökää Sanaani runsaasti. Nääntynyt sielunne saa levon ja tulee kylläiseksi rakkaudestani. Minä tahdon ruokkia teidät, jotta voitte jakaa elämän leipää läheisillenne ja ystävillenne, kadun kansalle, ihmisille, jotka luoksenne lähetän. Kun olette ravinneet itsenne Sanallani, teillä on mistä jakaa toisille nälkäisille. Voitte heille osoittaa tien Minun Isäni rakastaville käsivarsille. Heidänkin syntikuormansa tahdon ottaa pois ja antaa heidän sydämilleen vapauden saatanan syytöksistä ja tuskasta, rauhattomuudesta. Olkaa siis rohkeat. Olkaa uskolliset. Viekää Sanani nääntyville sieluille, ja vapaus koittaa heillekin. Maailma ja sen houkutukset on monet lapsistani, jotka eivät Minua vielä Vapahtajanaan tunne, vienyt rauhattomuuteen ja piinaan. Heidän syntinsä ovat heidät kietoneet kahleisiin, joista ei vapautta löydy muualta kuin Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Rukoilkaa heidän puolestaan, ja synnin valta murtuu heidän elämässään. Ilo ja pelastuksen riemu saa täyttää heidänkin sydämensä. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Saatte yhdessä iloita Minusta, Vapahtajastanne ja ihmeellisistä teoistani. Synnin valta kukistettiin Golgatan ristillä ja on nyt tullut todeksi elämässänne. Verihaavani on teidät päästänyt vapaaksi perkeleen orjuudesta ja kääntänyt elämänne suunnan pimeydestä kohti iankaikkista valoa ja kirkkautta. Minä iloitsen keskellänne. Enkeljoukkoni riemuitsevat, kun kadonnut lammas on löytänyt tien Vapahtajansa syliin. Viekää Sanaani uskollisesti eteenpäin, ja moni nääntynyt sielu löytää tien taivaan kotiin, lepoon ja rauhaan. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle