Takaisin pääsivulle

18.02.2003

Minä rakastan teitä. Te olette Minun. Minä olen teidät verelläni ostanut vapaaksi perkeleen pauloista. Puhdistautukaa veressäni joka hetki, ja voitte jatkaa matkaanne vapaana vihollisen syytöksistä, vapaana huonosta omastatunnosta, vapaana kuin taivaan lintu. Minä rakastan teitä. Minä vartioitsen teitä joka hetki. Yksikään eleenne, ajatuksenne ei ole Minulta salassa. Olkaa siis turvallisella mielellä. Minun Isäni seuraa teitä silmillään joka hetki. Mikään, mikä ei ole Hänen teille sallimaa, ei pääse teitä kohtaamaan. Levätkää sylissäni. Sylissäni löydätte vapauden; vapauden, jota sydämenne janoaa. Nääntynyt, kilvoitteleva sydämenne on niin usein poikennut pois Isäni suunnitelmista. Kuunnelkaa Minun puhettani sydämellenne, ja säästytte monelta murheelta elämässänne. Te teette monesti päätöksiä hätiköiden. Ette kysy Isäni mielipidettä asioista. Ryhdytte monenlaiseen puuhaan ilman, että Isäni sitä tahtoisi. Ei puuhastelun tarvitse olla synti, mutta jos Isäni ei ole teitä siihen kutsunut, se koituu teille turmioksi. Väsytätte, uuvutatte jopa sillä itsenne. Minun Isäni täydellinen tahto elämässänne on lepo ja rauha. Hän osoittaa teille tien, jota teidän tulee kulkea. Jättäkää kaikki toisarvoinen. Jättäkää kaikki toisarvoinen. Sillä ei ole siunausta elämässänne. Käyttäkää aikanne tarkoin, sillä aikaa on vähän ihmislapsille annettu.

Rukoilkaa enemmän. Vieläkin Minä sanon teille, että rukoilkaa. Ette ymmärrä rukouksen merkitystä elämässänne. Tuokaa kaikki asianne Minulle. Niin usein jätätte rukouksen toisarvoiseksi asiaksi. Keskittykää Sanaani, sillä Sanastani lähtee elämä. Syökää sitä, ja nääntynyt sielunne virvoittuu. Jaksatte suorittaa Minun Isäni teille antamalla voimalla ne askareet, jotka Hän on teille tarkoittanut. Älkää ottako jokaista kutsua, hengellistäkään kutsua, vastaan kertomatta asiaa ensin Isälleni, niin Hän teitä johdattaa. Niin monesti olen seurannut ikäänkuin sivusta touhuiluanne. Ihmettelette, miksi asiat eivät suju. Tuskailette, hätäännytte ja vaivutte epätoivoon. Siksi, sanon Minä teille, koska Minun Isäni ei ole teille sitä tehtävää tarkoittanut. Tietysti myös vihollinen yrittää estää suunnitelmiani toteutumasta kohdallanne, mutta tuokaa rukoillen asia Isäni eteen, ja Hän antaa teille selkeän ymmärryksen, kuinka edetä.

Älkää peljätkö. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä ravitsen nääntyvän sielunne. Minä olen teidän Isänne, rakastava Isänne. Katson teitä rakkauden katseella, älkää peljätkö. Tahtoisin teidät säästää niin monelta murheelta, mutta olen rakkaudessani pakotettu niitä teille antamaan.

Te olette yltiöpäisiä, hekumaa enemmän kuin pyhyyttäni rakastavia. Minun lasteni parissa tapahtuu kauhistuttaviakin syntejä. Ne eivät ehkä koskaan tule päivänvaloon, mutta Minun Isäni edessä asia on kauhistuttava. Älköön Minun Isäni alttarilla olko mitään epäpyhää älköönkä saastaista. Minä nöyrrytän ylpeän sydämen. Kunniaani Minä en toiselle jaa, se teidän tulee oppia ymmärtämään. Ihmissydän luonnostaan on ylpeä, korskea, siksi Minun on pakko antaa teille koettelemuksia yllättäviltäkin tahoilta. Rakkaudella teitä kuitenkin kohtelen, sillä kyse on iankaikkisesta elämästä taivaan kirkkaudessa. Kuinka kevyt ja hetkisen kestävä on murheenne täällä maan päällä verrattuna iankaikkiseen kirkkauteen taivaassa. Kerran perillä ymmärrätte kaiken murheen ja tuskan tarkoituksen.

Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. Te olette Minun omia lapsiani, te totisesti olette Minun lampaitani. Verelläni ostin teidät vapaaksi syntisestä vaelluksestanne ja vihollisen kahleista. Levätkää sylissäni, levätkää, niin voin sydämenne haavoja hoitaa. Suunnitelmani elämässänne voi tällöin kokonaisvaltaisesti tapahtua. Vihollinen yrittää ryöstää aikanne turhuuteen, mutta pitäkää aikaanne Minulle pyhitettynä. Pitäkää aikanne Minulle pyhitettynä. Olettehan huomanneet, kuinka nopeasti aika kuluu. Ajan kello myös maailman tapahtumissa on kiivastahtinen. Siksi pitäkää tarkka vaari, kuinka aikanne käytätte. Minä en ole teitä aina kutsunut edes seurustelemaan ystävienne kanssa, vaikka sekin on tärkeää ja Minun Isäni sydämeltä teille annettua lahjaa. Levätkää kasvojeni edessä. Minä iloitsen kahdenkeskisestä ajasta, jonka annatte Minulle. Siinä voin teitä erityisesti hoitaa ja virvoittaa. Pankaa merkille ajan kiivas rytmi. En ole teitä tarkoittanut uuvuttamaan itseänne, vaan lepoon ja rauhaan.

Olkaa uskolliset siinä, mitä Minun Isäni on sydämillenne puhunut. Jättäkää muut asiat vähemmälle. Kerran iankaikkisuudessa ymmärrätte tämänkin, kuinka tärkeää oli viettää aikaa kahden kesken kanssani. Ne ovat taivashetkiä jo täällä maan päällä. Tulkaa luokseni hiljaisuuteen, yksinäisyyteen ja levähtäkää vähän. Kun Minä, Jeesus Kristus, vaelsin maan päällä, kansa tungeksi luokseni, niin ettei Minulla ja opetuslapsillani ollut aikaa syödäkään. Kuitenkin vietin aikaa paljon hiljaisuudessa Getsemanen puutarhassa Isäni sydämen lyöntejä kuunnellen. Siitä sain voimani vaellukseeni. Sieltä sain viisauden kohdata ihmiset. Minä tarvitsin paljon aikaa rukoukseen ja hiljaisuuteen Isäni sydämen lyöntejä kuunnellen. Kuinka teidän osanne, lapsukaiseni, voisi olla toisin? Minä tarvitsin joka aika ja hetki Isäni voimaa ja läsnäoloa elämääni. Kuinka paljon kipeämmin te sitä tarvitsette syntikahleissanne ja vihollisen riepotuksessa.

Ymmärtäkää ajan vakavuus. Ymmärtäkää tuloni pikaisuus. Minä totisesti tulen pian noutamaan omiani taivaan kirkkauteen. Ottakaa sanoistani tarkka vaari, sillä Minä totisesti tulen pian. Amen. Halleluja. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt, aina ja iankaikkisesti.

 

Takaisin pääsivulle