Takaisin pääsivulle

11.02.2003  klo 01.30

Pyhittäytykää, puhdistautukaa, sillä Minä tulen pian. Minä, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, olen tässä.

Viettäkää aikaa kasvojeni edessä. Minä kutsun teitä pyhittäytymään Minulle täydellisesti, kokosydämisesti, kokosydämisesti. Jättäkää kaikki toisarvoinen. Minä vahvistan teitä kasvojeni kirkkaudessa, puhtaudessa, läsnäolossani. Minulla on teille paljon puhuttavaa.

Rakkaus on vaikutin, jolla teitä lähestyn. Puhdas rakkaus, ei viha, ei tuomio, vaikka teistä välillä siltä tuntuu. Minä rakkaudessani olen pakotettu teitä koettelemaan, uskoanne vahvistamaan. Vain koetellut lapseni tulevat viemään kokosydämisesti kirkkauttani eteenpäin väsyneille ja nääntyneille lähimmäisilleen. Vain koetellut lapseni antavat kaiken kunnian Minulle. Minun on murskattava ylpeytenne, hekumallisuutenne, rakkaudettomuutenne, sillä aika on paha. Ette kestä lopun ajan tyrskyissä, jos en saa teitä ankarissakin koetuksissa vahvistaa. Rukoilkaa, ettei se aika olisi talvella eikä vihan päivä tulisi kaikessa ankaruudessaan, ennen kuin olen noutanut omani kotiin taivaan kirkkauteen.

Minussa ei ole mitään pimeyttä, siksi olen rakkaudessani pakotettu teitä riisumaan ja riisumaan. En voi sietää ylpeyttänne, oman kunnian tavoitteluanne. Pidätte näilläkin asioilla Minua halpa-arvoisena. Minä murskaan kaiken ihmisylpeyden ja sen mahdin. Minussa ei ole mitään korskaa, toisen ihmisen halveksuntaa eikä panettelemista. Minä olen lihanne tähden pakotettu teitä kurittamaan ankarastikin. Minä tahdon teidät vapauttaa vihollisen syytöksistä, vihani tuimuuden alta, täyteen Jumalan lasten iloon ja vapauteen, mutta ylpeys on tuomittava asia teidän vaelluksessanne. Ylpeitä vastaan Minun on nostettava käteni ja vihani ankaruus. Minä murskaan kaiken ihmismahdin ja korskeuden. Ette ymmärrä pyhyyttäni. Minä olen pyhä, pyhä, pyhä. Te olette Minun kallisarvoisia lapsiani. Minä teitä puhdistan ja ankarastikin koettelen, onko Minulla muuta mahdollisuutta?

Rakkaudessani tahtoisin teitä hoitaa ja hellästi ohjata eteenpäin, toivoen, että sydämenne olisi hellyydestäni kuuliainen. Sydämenne ei tästä ole kuitenkaan luopunut kovuudestaan ja oman minän mahtavuudesta, siksi aika-ajoin teitä kuritan. Mikä on se Isä, joka ei kurita rakastamaansa lasta. Teidän tosiparhaaksenne tulee myöskin kuritukseni. Kurituksen ja koettelemuksen hetkenä sitä ei ole helppo ottaa vastaan Minun rakkauteni ojennetulta käsivarrelta. Kuitenkin tarvitsette välillä ankaruuttani pysyäksenne suunnitelmissani, jotta maailman henki ei teitä vie sivuun suunnitelmistani.

Minä rakastan teitä, siksi teitä kuritan. Katsokaa Paavalia, mitä ahdistuksia, itsensä kieltämistä, tuskaa oli hänenkin ristintiensä täynnä. Rakkaudessani Minun oli nöyryytettävä myös häntä, uskollista poikaani, joka oli Minulle kuuliainen kaikessa. Kuitenkin hänestäkin löysin keskeneräisyyttä, oman kunnian tavoittelua. Itseään säästämättä hän toimitti työnsä Minulle loppuun asti kuuliaisena, mutta ihmissydämen ylpeys ja korska vaani häntäkin. Jolle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan. Minä käytin häntä voimallisesti, mutta Minun oli annettava hänelle yli voimiensa käyviä koettelemuksia, jotta hän oli pakotettu antamaan kaiken kunnian Minulle.

Minä tunnen ihmissydämen ja sen halajamisen kunnian pyytämiseen. Älkää etsikö sitä kunniaa, joka tulee maailmasta, vaan sitä, jonka Minun Isäni teille antaa. Koettelemuksia on takananne, koettelemuksia on edessänne. Oletteko vielä tehneet verille asti vastarintaa taistelussanne syntiä vastaan? Kovin heiluvaista ja toisaikaista on kilvoittelunne ollut tässä asiassa, siksi Minun täytyy teitä nuhdella ja ojentaa.

Minä rakastan teitä, mutta en voi sallia syntiä elämässänne. Vihollisen valta on tässä taistelussa apunani. Minä annan sen tulla elämäänne kipuna, tuskana, ahdistuksen aiheuttajana, jotta puhdistuisitte. Rakkaudessani olen tämänkin salliva. Minä puhdistan teitä jaloa käyttöä varten. Hion teistä timanttia kruunuuni. Minä rakastan teitä. Ahjossa kulta puhdistuu, ahjossa akanat olemuksestanne seulotaan pois. Ahjossa kirkkauteni voi laskeutua yllenne pysyväisemmin. Oma minä ei ole enää esteenä. Minä en tullut antamaan lapsilleni helppoa elämää. Tie taivaan kotiin on kaita ja vaikea. Minä itse teen teissä pyhittävän työni. Itse ette itseänne voi pyhittää. Tiedän, että ihminen on tomuhiukkanen vain. Siksi teitä myös aina armahdan, nostan nääntyneen, kompastuneen, syntikuormansa kanssa kamppailevan ylös. Tuen häntä, lohdutan häntä, osoitan tien oikeaan suuntaan. Tässä on tie, sitä käykää. Vereni vapauttava voima on lähde puhtaaseen vaellukseen lapsillani. Omin teoin ei yksikään pääse perille. Minä vahvistan teitä, nuhtelen ja ojennan. Ottakaa se Minulta rakkaudessani teille annettuna. Jaksatte ja ymmärrätte koetustanne paremmin, ette menetä toivoanne, vaan yhä laitatte toivonne Minuun.

Minä rakastan teitä, enkä halua antaa teille yhtään enempää tuskaa kuin on välttämätöntä. Minä vahvistan teitä koettelemuksissanne, vahvistan sydäntänne, sieluanne, henkeänne ja ruumistanne. Minä olen vahvuutenne, tukenne ja turvanne. Minun täytyy tehdä teidät heikoksi, jotta apuni kelpaa teille siinä määrin kuin olen sen tarkoittanut elämäänne. Vain heikkoja lapsiani voin käyttää voimallisesti. Helppoina ajanjaksoina Vapahtajan syli ei enää ole tarpeen. Sydämenne vieraantuu Minusta helposti. Maailman tuulet ja murheet valtaavat sydämenne. Minä olen teidät luonut itseäni varten, kokosydämisesti itseäni varten. Siksi teitä kuritan, jotta voin myös siunata teitä runsaasti. Vain Vapahtajan yhteydessä kokosydämisesti eletty elämä tuottaa tahtomani siunauksen sekä teille että läheisillenne. Olkaa turvallisella mielellä. Minun Isäni siunaa teitä runsaasti, mutta pysytelkää sillä paikalla edessäni, ettette eksy oikealle ja vasemmalle. Minä johdatan teitä, paimensauvallani teitä ojennan oikealle tielle. Rakkaudessani sen teen. Rakkaus on motiivinani kärsimyksessäkin, olenhan Minä rakkaus.

Ette ymmärrä pyhyyttäni ettekä rakkauttani. Tahdon teille kirkastaa sydämeni salaisuuksia runsain mitoin. Siksi levätkää ahdistuksenne keskellä Minussa, sylissäni, ja tuskanne, kipunne väistyy, kun se on tehnyt Minun sille antaman tehtävän elämässänne. Minä en anna teille enempää kuin jaksatte kantaa.

Katsokaa kärsiviä lapsiani muualla maailmassa, hallituksen vihan alla vankiloissa, maakuopissa. Suhteuttakaa se omaan tuskaanne, ja ymmärrätte, kuinka etuoikeutetussa asemassa kuitenkin olette. Minä tahtoisin myös heidän tuskaansa helpottaa. Antakaa heille kaikki mahdollinen tukenne, niin rahallisessa muodossa kuin rukouksissanne. Minä tahdon rakastaa heitä, kovia kokevia lapsiani, teidän kauttanne. Älkää sulkeko sydäntänne heiltä. Muistakaa heitä päivin, öin rukouksissanne. Minä rakastan heitä, Minä rakastan teitä, te olette yksi ruumis. Jos sen yksi osa kärsii, kärsii myös muu ruumis. Näin olen sen tarkoittanut. Tukekaa heitä, ja Isäni siunaus lepää yllänne.

Vahvistukaa, vahvistukaa. Rukoilkaa lakkaamatta, sillä aika on paha. Vihollisen juonet eivät ole tuntemattomat. Vastustakaa pahaa, ja se teistä pakenee. Aina ei vihollisen valta ole Minulta tullut kuritus, vaan teidän tehtävänne on vastustaa sitä,   ja se todella pakenee. Oppikaa erottamaan nämä toisistaan. Minä puen teidät voimallani korkeudesta, jotta voitte taistella voitollisesti. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Amen. Halleluja

 Takaisin pääsivulle