Takaisin pääsivulle

8.02.2003

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa.

Minä vahvistan teitä, lapseni. Vahvistukaa, vahvistukaa, sillä aika on pian, jolloin teidän taakkanne otetaan pois. Taakka, jolla olen teitä kouluttanut. Taakka, jolla olen teidän henkeänne vahvistanut. Taakka, joka Minun on täytynyt teille antaa, jotta Minun Henkeni saisi teissä enemmän tilaa, jotta pysyisitte kiinni Minussa ja Sanassani.

Koettelemukset, joilla olen teitä koetellut, ovat olleet välttämättömiä lihan saastan poistamiseksi. Olen teitä kurittanut ja kasvattanut tosiparhaaksenne. Olen ollut teidän kanssanne joka hetki siunaten ja vahvistaen, vaikka olette tunteneet olleenne poissa luotani. Kasvojeni valo on ollut poissa. Minä nostan teidät ylös ahdistuksestanne ja piinastanne. Minä, Jeesus Kristus, olen teidät verelläni ostanut vapaaksi saatanan syytöksistä ja sen kavalista juonista. Pitäkää tienne, ajatuksenne vapaina vihollisen kahleista pitämällä synti ja saasta pois mielestänne. Olkaa rohkeat, vastustakaa perkelettä,  ja se teistä pakenee. Vereni suojassa olette turvassa.

Pukeutukaa Sanani suojiin, pukeutukaa vereni suojiin. Sanani sydämissänne suojelee teitä uskon kilpenä, toivon kilpenä. Minä olen teidän uskonne lähde. Minä olen teidän uskonne vahvistaja. Minä puen teidät lahjavanhurskaudellani ja voimallani korkeudesta.

Pyhittäkää askeleenne Minulle. Minä tahdon teidät johdattaa kerran perille taivaan kirkkauteen. Minä vien teidät perille. Minun voimassani te jaksatte kulkea raskaan maallisen vaelluksenne iloiten, iloiten. Minä annan teille iloa ja riemua tuskien päivienkin lomassa. Nähkää rakkaus, ja ilo teissä syvenee. Nähkää Minun ihmeelliset tekoni ympärillänne, läheisissänne, jokapäiväisessä leivässänne. Jokapäiväinen leipä on todella arvokas lahja Minulta, mutta te pidätte sitä itsestäänselvyytenä. Näin ei suuri osa maaplaneettanne kärsivistä lapsista tee. Leipä on heille ihme, todellinen ihme. Nälkäiset, kurnivat vatsat eivät silti kaikille ole muuta kuin arjen jokapäiväistä vaellusta, heidän sydämissään sykkii Jumalan lasten ilo. Minä olen heille iloni antanut, noille kärsiville lapsilleni, joilla ei mitään ole. Minä tahdon heitä siunata teidän kauttanne. Antakaa siis kaikki mitä voitte. Antakaa. Antakaa. Älkää pitäkö omaisuuttanne itsellänne, sillä Minä tahdon tasausta kaikille omilleni. Jos ette olisi saaneet ruokaa moneen päivään tai viikkoon, mitä tekisitte kaikella turhalla tavaralla ympärillänne. Minä tahdon teistä kouluttaa uskollisia sotureitani, mutta aloittakaa antamalla omastanne. Se olkoon teille jokapäiväistä leipää. Sellainen leipä huomioidaan taivaassa. Kaikki tulee merkittäväksi taivaan muistikirjoihin.

Vahvistukaa näyissä, joita olen sydämillenne antanut. Vahvistukaa, sillä Minä tahdon teitä elopellollani käyttää yhä voimallisemmin. Olkaa uskollisia vähässä, niin voin antaa teille enemmän. Minä rakastan teitä. Minä koulutan teitä lopun aikojen armeijaan. Tarvitsette vahvat varustukset; uskon kilven, Hengen miekan, jotka Sanastani löydätte. Ette ymmärrä, kuinka tärkeä on Sana sydämissänne. Sanastani lähtee elämä. Minä olen Sana, Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Minä asun ja elän Sanassa. Sanani teitä ravitkoon runsaasti. Ravitkaa nälkäinen sielunne Sanallani, ja saatte perinnöksi elämän. Minussa on elämä, jota janoinen sielunne kaipaa. Elämä ei tule hosumalla tilaisuudesta toiseen, olkootkin ne vaikka kuinka hengellisiä. Uuvutatte sillä itsenne. Levähtäkää vähän, sillä paljon on menijöitä ja tulijoita. Vähän on niitä, jotka Marian osassa istuvat jalkojeni juuressa henkilökohtaisesti opetusta saamassa.

Älkää hosuko sinne ja tänne. Se tekee mielenne levottomaksi, rauhanne häviää. Ihminen ei pysty ottamaan vastaan kaikkea kuulemaansa ja näkemäänsä. Minä annan sieluillenne levon. Minä vahvistan teitä. Minä virvoitan teitä henkilökohtaisesti. Levätkää siis sylissäni kuunnellen sydämeni lyöntejä. Minä rakastan teitä. Tulkaa lepäämään läheisyyteeni. Löydätte rauhan ja levon sieluillenne.

Minä olen luonut ihmisen yksinkertaiseen elämään. En tuhansien vaikutteiden alla olevaksi, koska sitä hän ei pysty ottamaan vastaan. Olkaa uskolliset sillä paikalla, johon olen teidät asettanut. Teidän ei tarvitse toimia joka paikassa, vaikka ne olisivat hengellisiäkin. Löytäkää paikkanne, joka tulee Minulta, ja pysykää siinä uskollisena, niin voin teitä siunata tahtomallanne tavalla. Saatte levon ja sydämenne lepää. Toisella on toiset askareet, sinulla omasi, Minulta tulevat. Minä tiedän oikean paikkasi ja tehtäväsi, johon olen sinut kutsunut. Olkaa uskolliset Minulle, ei ihmisten mielipiteiden orjuuttamia. Älkää alistuko väärällä tavalla ihmisten orjuuden alle. Hengellisessäkin työssä on vaarana tulla pumpatuksi tyhjiin. Asia on hyvä ja tärkeä, mutta voima on ihmisen omaa voimaa, koska Minä en ole häntä siihen tehtävään kutsunut. Olkaa kuuliaiset. Älkää rynnätkö tehtävästä toiseen, ja Minä osoitan teille paikkanne levosta käsin. Tässä on tie, sitä käykää.

Levätkää neuvottelussani, niin tahtoni kohdallanne selkiytyy. Ette rasita itseänne hyvillä asioilla, jotka eivät kuitenkaan ole Minun Taivaallisen Isäni teille antamia. Teillä ei ole siihen valtuutusta, ja niinpä uuvutte, kun omassa voimassanne tehtävää suoritatte. Pankaa siis merkille uupumuksen oireet ja pysähtykää kasvojeni eteen. Minä korjaan kurssinne oikeaan suuntaan. Minä en vaadi teiltä mahdottomia. Heikoissa olen vahva, mutta Minun Isäni ei ole teitä tarkoittanut vääränlaiseen vahvuuteen. Minä tahdon teidät riisua vääränlaisesta vahvuudesta. Se ei ole Minusta.

Anteeksiantamattomuus ei vahvista, vaan rikkoo. Minä tahdon teidät vapauttaa anteeksiantamattomuudestanne. Tuokaa asia Minulle, luopukaa kaunasta. Tahdon mennä syvälle sydämeenne Hengelläni ja nostaa pois kaiken töryn sieltä. Minä tahdon sydämenne puhdistaa kaikesta, mikä ei ole  mieleni mukaista. Vahvistukaa anteeksiantamisessa toisianne kohtaan. Anteeksiantamus parantaa sydämenne haavat, kipeät haavat, joista olette kärsineet. Vahvuus, jossa toista arvostellaan, jotta oma heikko minä ei paljastuisi, ei ole mieleni mukaista. Siitä tulee tehdä parannus. Minä annan siihen voiman. Älkää peljätkö, Minä vahvistan teitä heikkoudessanne.

Myös väärät puolustusmekanisminne tahdon purkaa. Se edellyttää kuitenkin, että uskallatte panna kaiken luottamuksenne Minuun, Puolustajaanne. Minä puolustan teitä tilanteessa kuin tilanteessa. Teidän ei tarvitse vetäytyä panssarinne taakse. Luottakaa Minuun, ja teissä oleva herkkyys, kauneus, tunteva ihminen, Minun Isäni kuva, pääsee esiin. Minä puolustan teitä, tulen muuriksi teidän ja maailman kovien arvojen väliin. Uskaltakaa luottaa, että Minä todella teitä suojelen. Minä olen teille antanut monia ihania, lapsenmielisiäkin asioita sydämeenne. Tuokaa ne rohkeasti toistenkin ihailtavaksi. Älkää peljätkö. Minun lasteni ei tarvitse olla vakavia, ylihengellisiä elämänkieltäjiä, sillä vapauteen Kristus vapautti meidät. Minä tahdon vapauttaa teidät elämään lapsen lailla Taivaalliseen Isäänne turvaten ja luottaen kaikissa tilanteissa. Minä tahdon teissä nostaa esiin Jumalan lasten ilon ja vapauden, siihen olen teidät luonut. Minä en ollut ryppyotsainen elämänkieltäjä, vaikka usein vääristynyt kuva Minusta on sellainen. Minä rakastin elämän hyviä lahjoja, kauneutta, ihmisiä ympärilläni. Erityisesti rakastin lapsia, heidän lapsenmielisyyttään ja vilpittömyyttään. Tulkaa lasten kaltaisiksi, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta.

Minä nauroin paljon, olenhan luonut huumorin, puhtaan mielikuvituksen lahjan olen teihin luonut. Iloitsin iloitsevien kanssa, itkin itkevien kanssa. Rakastin ympärilläni olevia lapsiani, rakastin heitä Taivaallisen Isäni rakkaudella. Yhä vielä tänä päivänä kuljen keskellänne jakaen lahjojani ja suloisuuttani teillekin. Ottakaa iloni ja riemuni vastaan. Minä sanon teille, iloitkaa. Taivaassa iloitaan täydellisen kuvan mukaan. Siellä tunnette Minut täydellisesti. Siitä virtaa ilo, onni ja rauha elämäänne. Täällä maan päällä kasvoni tunnette vajavaisesti, mutta pikkuhiljaa peite katoaa, kun vietätte aikaa kasvojeni edessä. Iloitkaa, iloitkaa. Minä tahdon antaa teille iloa, paljon iloa ja riemua.

Niin paljon tuskaa on ihmislapsen elämässä. Hän tarvitsee taivashetkiä ja ihmeellistä iloani sydämeensä, jotta jaksaisi eteenpäin. Minun sydämeni iloitsee teistä, te ihmeen ihanat lapseni. Älkää peljätkö. Minä annan teille kaiken, mitä tarvitsette. Pyytäkää Minulta iloa ja tulette myös sitä saamaan. Sydämestäni tahdon teitä ilollani siunata, nääntyneitä sielujanne ravita. Taivaassa iloitsette kirkastuneella ilolla, mutta jo täällä maan päällä tahdon teidät vapauttaa Jumalan lasten iloon ja riemuun. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle