Takaisin pääsivulle

7.02.2003 klo 23.30 Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos niin ei olisi, sanoisinko Minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa.

Rakastan teitä, lapseni. Te olette Minun. Minä tahdon rakkaudellani teitä hoitaa, neuvoa, rohkaista, kehottaa ja ojentaa. Älkää peljätkö koviakin nuhteitani, sillä aika on paha. Tarvitsette ankaria sanoja, jotta voin teidät pyhittää.

Syntiä en voi sallia elämässänne. Siksi synti on sanottava synniksi, niin kuin Minun Isäni sen näkee. Synnille ei ole olemassa vaihtoehtoa, vaan siitä on luovuttava. Se on laitettava pois. Synti estää teitä näkemästä kirkkauttani, laupiaitakin kasvojani. Synti sitoo teitä, ajatusmaailmaanne. Synti on äärimmäisen vakava asia. Te ette sen kauheutta ymmärrä. Minä tahdon teitä suojella synnin vallalta. Se tuhoaa teitä ja läheisiänne. Siksi olkaa kuuliaiset. Minun vereni on vapauttanut teidät synnin ja kuoleman vallasta. Synti on kavala asia. Se sitoo teidät ja tuo päällenne, elämäänne kirouksen, ahdistuksen. Se avaa oven vihollisen painostukselle. Itse ette tiedä, mitä ympärillänne tapahtuu näkymättömässä maailmassa. Synti avaa portit demonivalloille, mitenkä se sitten kenenkin elämässä ilmenee. Toisilla se tuo ruumiillisia vaivoja, toisilla henkistä tuskaa.

Minä sallin teille myös sairauden kausia, jotta puhdistuisitte. Minä puhdistan teitä myös sairauden kautta. Itse ette ymmärrä sairauden hedelmää. Iankaikkisuusnäkökulmasta sillä on oma tehtävänsä. Minä olen myös sairautenne kantanut ristille. En anna sen kiusata, taakoittaa elämäänne yli määräysteni. Sairautennekin on Minun kädessäni. Ottakaa se Minulta. Ottakaa se Minulta. Mitään ei teille tapahdu Minun Isäni sitä sallimatta, ei mitään. Toisinaan Minun on sallittava teille ylimääräistä tuskaa, jotta puhdistutte, paranette sielun vammoistanne ja ruumiinne vammoista.

Henkeni teissä on puhdas. Minä olen teihin antanut puhtaan hengen. Siihen ei vihollisella ole osuutta. Minä varjelen henkenne puhtaana. Vihollinen kyllä riepottaa ruumistanne ja mielenne alueita. Älkää peljätkö. Oppikaa vastustamaan pahaa, ja se pakenee.

Minä rakastan teitä. Kaikki tuskannekin on teidän ja läheistenne tosiparhaaksi. Minä tiedän, miten kovuuttanne, ylpeyttänne murran juuri teille sopivalla tavalla. Kipunne tulee mittatilaustyönä Minulta. Älkää siis peljätkö, vaan luottakaa Minuun, levätkää Minussa. Levätkää, ja kipunne väistyy. Pankaa täysi toivonne Minuun. Minulla on kullekin sairaudellenne oma tarkoituksensa. Vihollisen päivät ovat luetut myös ruumiinne sairauksien alueella, se ei voi kiusata teitä yli Minun sallimani rajan. Sairaus monesti on todellinen siunaus elämässänne. Niiden kautta vedän teitä lähemmäs itseäni. Saan antaa teille sylihoitoa, joka muuten jäisi antamatta maailmallisuuden kaipuunne tähden.

Teillä ei ole aikaa viipyä kasvojeni edessä. Maailman touhut ja askareet vievät aikanne. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Moninaisista te huolehditte ja hätäilette, tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Olkaa siis Marian kaltaisia. Työllä ja touhulla on oma aikansa ja paikkansa, mutta muistakaa levätä sylissäni ihmetellen rakkauttani teitä kohtaan. Minä todella rakastan teitä ja janoan jokaista hetkeä, jonka saan viettää kanssanne. Ne ovat Minulle äärettömän tärkeitä, olettehan Minun rakkaita lapsiani. Minä tahdon teitä vetää luokseni. Rakkauteni on teitä varten.

Viipykää siis luonani. Levätkää sylissäni. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän ajatuksenne, sielunne ja ruumiinne Kristuksessa Jeesuksessa. Amen. Halleluja. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt, aina ja iankaikkisesti.

Takaisin pääsivulle