Takaisin pääsivulle

6.02.2003 klo 06.30

Etsikää Herraa ja Hänen kasvojaan.

Minä, Jeesus Kristus, vahvistan teitä, kun vietätte aikaa kasvojeni edessä. Minä kirkastan teille kasvoni. Minä ilmestyn teille pyhyydessäni ja puhtaudessani. Minä rakastan teitä. Te olette Minun. Minä olen teidät verelläni lunastanut vapaaksi vihollisen kahleista. Etsikää kasvojani ja puhdistutte. Syökää Sanaani, ja kirkkaus, puhtaus, yllänne lisääntyy. Vahvistukaa Henkeni voimassa. Vahvistukaa armossani ja sen tuntemisessa. Minä armahdan heikkoja lapsiani.

Minä armahdan heikkoja lapsiani. Heikkoudessa on Minun voimani. Voimani voin näyttää vain heikoissa, murretuissa astioissa. Siksi älkää peljätkö heikkouttanne. Siinä on Minun mahdollisuuteni. Heikoissa Minä olen vahva. Älkää peljätkö olla heikkoja, Minäkin tulin heikoksi Isäni edessä. Ristinkuolemassani heikkous ilmestyi täydellisenä, mutta siinä ilmestyi myös Isäni voima ja suuruus. Ristillä olin avuton, mutta sen seurauksena Isäni valta ja voima ja kunnia pääsi täyteen voittoonsa.

Ihmeellinen lunastus Isäni suunnitelmissa tuotiin täysin näkyväksi enkeljoukoille ja maan asukkaille. Ihmeellinen Isäni lunastussuunnitelma astui kaikkien nähtäväksi. Verho otettiin pois lasteni silmiltä. Minun Isäni valtava armo ilmestyi lunastukseksi ja pelastukseksi, maan ja taivaan joukkojen ihmeteltäväksi. Ihmeellinen, ihmeellinen lunastus ristilläni ansaittiin teillekin, heikot lapseni, syntielämäänsä kompastuneet, välillä kaiken toivonsa menettäneet, omavanhurskauden saastaiseen kaapuun puetut lapseni. Kuinka Minä teitä rakastankaan.

Unohtakaa menneet, se, mitä elämässänne on ollut. Katselkaa kasvojani, siinä löydätte levon ja rauhan taakoitetulle sydämellenne. Viipykää kasvojeni edessä,  oi, viipykää siinä. Siinä Minä teitä vahvistan, siinä heikkoutenne puen voimallani ja vahvuudellani. Olkaa lasten kaltaisia. Uskokaa, luottakaa lasten lailla. Minä rakastan teitä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,  ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on lepäävä yllänne.

Minä puen teidät, heikot lapseni, voimalla korkeudesta, pyhyyteen ja puhtauteen. Olkaa turvallisella mielellä. Minä katson teitä laupeuden silmillä. Minä olen laupias sydämeltäni. Olkaa tekin armahtavaiset ja laupiaat toinen toistanne kohtaan. Heikot lapseni voin pukea laupeudellani ja rakkaudellani. Teissä on Minulle avoin maaperä. Olkaa nöyriä, sillä nöyrät saavat nähdä Minun Isäni kasvot. Nöyrien luona Minä asun. Nöyrät säteilevät ihmeellistä kirkkautta. Silloin ei oma, kiivas korskeus ole esteenä.

Älkää peljätkö ahjoa, jossa olette. Minä puhdistan teitä, jotta voin teitä käyttää. Teen teistä astioita jaloa käyttöä varten. Minä olin nöyrä, en korottanut itseäni. Näin tulee teidänkin kohdallanne olla. Minä nöyrrytän ylpeän, kateellisen sydämenne käyttökelpoiseksi astiaksi, jossa nöyryyteni voi asua. Minä ravitsen teitä ja sydäntänne. Älkää peljätkö. Minä kyllä puhdistan ja kovassakin ahjossa teitä sulatan, mutta näen teidät Jeesuksen veren tähden jo nyt täysin taivaskelpoisina, täydellisen puhtaina ja pyhinä.

Minun on pyhyys ja puhtaus. Itsestänne ette sitä löydä, ja niin sen tulee ollakin. Ihmisessä itsessään on vain pimeyttä, jos Minun vereni ei häntä ole puhdistanut. Älkää yrittäkö kelvata omilla teoillanne. Älkää pukeutuko omavanhurskauden vaatteeseen, sillä se on saastainen vaate. Minun täytyy kirkastaa kasvoni teille yhä selkeämmin, jotta näette täydellisen mahdottomuutenne, syntisen luontonne, edessäni. Ihminen ei itse itsessään voi teoillaan ansaita mitään. Vain Jeesuksen veri on ansionne. Minä rakastan teitä, sillä olettehan Isäni ihmeellisen luomistyön tuloksia, sinänsä arvokkaita ja täydellisiä. Mutta omien tekojenne tähden olette kadotettuja. Ymmärtäkää tämä. Omavanhurskaudellanne pilkkaatte armon Herraa, Minua, Jeesusta Kristusta ja ristinkuolemaani. Kaikki on sovitettu ristillä. Älkää halveksiko kuolemaani tuomalla eteeni saastaista omavanhurskauden vaatetta. Minun armoni teidät tästäkin pesee puhtaaksi, saastaisen vaatteenne lunta valkeammaksi.

Puhdistautukaa veressäni. Olkaa puhtaat, olkaa pyhät. Armoni tahdon teille kirkastaa oikealla tavalla. Älkää peljätkö. Minä tiedän pimentyneen ymmärryksenne ja vihollisen kavalat juonet, jossa se yrittää tehdä lunastustekoni tyhjäksi.

Sanani ravitsee teitä, auttaa teitä ymmärtämään armoni salaisuuksia. Siksi älkää laiminlyökö Sanani tutkimista. Ymmärryksenne lisääntyy, pimeys ajatusmaailmastanne väistyy. Minä tahdon teitä Sanallani vahvistaa yhä parempaan ja syvällisempään armoni kokemiseen ja tuntemiseen. Minä kirkastan kasvoni teille, kun te Minua etsitte koko sydämestänne. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle