Takaisin pääsivulle

6.02.2003 klo 04.50

Pitäkää vaari teistänne ja siitä, kuinka vaellatte, sillä Minä olen pyhä Jumala, pyhä, pyhä, pyhä.

Pankaa pois synti, joka niin helposti teidät kietoo, ja tehkää täyttä totta Minun Sanastani vaelluksessanne. Vahvistukaa Sanassani, vahvistukaa, sillä aikaa ei enää teille paljon anneta. Älkää murehduttako Minun Pyhää Henkeäni tottelemattomuudellanne ja uppiniskaisuudellanne. Olkaa kuuliaiset, ja olette teidän Taivaallisen Isänne lapsia. Minä rakastan teitä. Minä tahdon teitä vahvistaa. Tahdon vahvistaa luontoanne lopun aikoja varten. Seiskää Sanani takana rohkeasti, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Sanokaa synti synniksi niin omassa kuin läheistennekin elämässä. Jos ette ymmärrä synnin vakavuutta, ei pyhyyteni ja läsnäoloni voi levätä teissä.

 Minä olen pyhä. Niin vähän pyhyyteni on teidän elämäänne päässyt koskettamaan. Syökää Sanaani, niin pyhyyteni kirkastuu. Minä olen pyhä Jumala, pyhä Herra Sebaot, pyhä, pyhä, pyhä. Minä pyhitän teidät itselleni jaloa käyttöä varten, mutta teidän täytyy valvoa vaellustanne. Pyhyyteni ei automaattisesti lepää yllänne, vaan se edellyttää kilvoittelua teillänne. Armoni ei ole halpa armo. Ristinkuolemani ei ollut Minulle helppo kuolema. Minä pyhitän elämänne, mutta teillä on vapaa tahto tässäkin asiassa. Minun Isäni herkkä, hienotunteinen Henki ei tee mitään väkisin elämässänne.

Olkaa pyhät, sillä Minä olen pyhä. Mooseksen aikana ilmestyin pyhyydessäni Israelin kansalle, ja he sulkivat korvansa, etteivät kuulisi enempää. Niin kauhistuttava oli heille pyhyyteni ilmestyminen. Jos vaikka lintukin kosketti pyhyyteni vuorta, sen oli kuoltava, linnun, joka ei synnistä mitään tiedä.

Minä en tule luoksenne vihani ankaruudessa, vaan hellästi tahdon teitä koskettaa ja uupuneen ylös nostaa. Pyhä puoleni usein on teiltä salattu, sillä eihän ihminen kestäisi sen edessä. Kerran tulee aika, jolloin jokainen polvi notkistuu pyhyyteni edessä. Silloin ei enää kukaan selittele tai puolustele syntejään, vaan jokaiselle lapselleni on selvää syyn ja seurauksen laki. Ilman Jeesusta Kristusta ja veren sovitusta ei toivoa ole. Minä olen pyhä Jumala, kiivas Jumala, joka kostan isien synnit kolmanteen ja neljänteen polveen. Olkaa pyhät, sillä Minä olen pyhä.

Pankaa synti pois elämästänne, sillä armoni ei ole halpa armo. Aika on tuleva, jolloin jokainen Henkeäni pilkkaava joutuu vastuuseen teoistaan. Minä rakastan teitä, mutta ilman, että ymmärrätte pyhyyteni, ei teillä voi olla osuutta taivaallisiin majoihin. Synti pimittää pyhyyteni teiltä. Siksi pankaa pois synti, joka niin helposti teidät kietoo.

Pelastus on yksin armosta, Jeesuksen veren tähden. Pyhyyteni kuitenkin vaatii teiltä kuuliaisuutta Sanalleni, jatkuvaa vereni vihmonnan alla olemista. Puhdistautukaa, pyhittäytykää. Minä pyhitän teidät itselleni, sillä vain Minä voin sen tehdä. Vereni pyhittää teidät. Kuitenkin teillä on vastuu elämässänne asioista, jotka vievät teitä kohti pimeyttä tai vaihtoehtoisesti tuovat luokseni. Pitäkää siis teistänne vaari. Valvokaa vaellustanne, sillä Minä tulen pian. Minussa ei ole mitään pimeyttä.

Minä tunnen ja tiedän heikkoutenne. Teillä ei ole millä itseänne puolustaa. Minä olen tullut heikkoja lapsiani varten. Heille kirkastan armoni ja pyhyyteni. Vahvistukaa. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä, te olette Minun. Älkää peljätkö. Luottakaa Minuun. Minun armoni kantaa teidät kerran perille. Olkaa kuuliaisia Sanalleni, niin voin teitä käyttää voimallisesti ja pyhyyteni voi ilmestyä kauttanne. Minä rakastan teitä.

Minä vahvistan teitä. Te olette Minun, Jeesuksen Kristuksen, verelläni lunastamiani lapsia matkalla kohti taivaan pyhyyttä, pyhiä esikartanoita ja kohti taivaallista Jerusalemia, jonka Minä olen teille valmistanut sielujenne levoksi ja rauhaksi. Sula hyvyys ja laupeus ovat osanne kerran perillä. Siellä pyhyyteni on lepoa ja rauhaa, sillä kaikki pimeys elämässänne on hävinnyt. Mitään kitkaa synnin ja pyhyyteni välillä ei enää ole. Karitsan haavat ovat teidätkin pesseet täysin puhtaaksi maallisesta vaelluksestanne ja pyhyyteni yllänne on saanut täyttymyksensä. Täydellinen lepo ja rauha on Jumalan lasten ikuinen osa kerran perillä. Vahvistukaa, vahvistukaa. Valvokaa, sillä aika on pian, jolloin kokoan omani tuuliin ja pilviin. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle