Takaisin pääsivulle

6.02. 2003

Julista tämä sana kansalleni, kuulkoot tai olkoot kuulematta.

Pyhittäytykää, puhdistautukaa, sillä aikaa ei enää ole paljon. Viekää Sanaani ystävillenne, läheisillenne. Älkää estäkö heitä välinpitämättömyydellänne tulemasta sisälle valtakuntaani.

Teille olen antanut taivasten valtakunnan avaimet. Käyttäkää siis valtuutustanne rohkeasti. Sitokaa särjettyjä sydämiä, päästäkää sorretut vapauteen syntitaakan ja oman itsensä kanssa kamppailevien lasteni elämässä. Viekää Sanaani rohkeasti eteenpäin, sillä Minä en ole antanut teille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Nyt on aika luopua omasta mukavuuden tavoittelusta ja turhuudesta. Nyt on aika laittaa täysi toivonne Minuun, Jeesukseen Kristukseen. Minä olen antanut elämäni puolestanne. Mikä uhraus teiltä voisi olla sen veroinen.

Monet lapseni tänäkin päivänä kärsivät fyysistä ja psyykkistä tuskaa ristin evankeliumin tähden. Te mukavuuteen tottuneet kristityt länsimaissa ette heidän sijassaan kestäisi päivääkään. Vahvistukaa kutsussani, vahvistukaa. Laittakaa täysi toivonne Minuun, Jeesukseen Kristukseen. Nyt käytän ankariakin sanoja teitä kohtaan, mutta tulemukseni on lähellä. Mikään uhraus teiltä valtakuntani työn hyväksi ei siis ole liikaa, vaan oikeus ja kohtuus.

Antakaa sydämestänne, jakakaa omastanne. Mitään ei tule teiltä puuttumaan. Luopukaa niin, että tuntuu. Tähän asti olette antaneet liikojanne, valikoiden sitä,  mitä ette itse tarvitse. Luopukaa mukavuudestanne edes hiukan kärsivien siskojenne ja veljienne hyväksi. Ette ymmärrä mukavuudessanne heitä, joilla ei ole mitään. Minä tahdon tasausta niin heille kuin teillekin.

Minä rakastan teitä. Minä tahdon teitä siunata. Mitä enemmän annatte Minulle aikaanne, lahjojani jaatte, joita Minä olen teille antanut, sitä enemmän voin teitä siunata. Uskaltakaa luopua omastanne Minun tähteni. Minä olen vuodattanut vereni ristillä teidän tähtenne. Olen antanut elämäni vuoksenne, jotta teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Yltäkylläisyyden keskellä olettekin eläneet. Minä tahdon teille pelkkää hyvää. Tahdon siunata teitä kaikella kauniilla ja ihanalla, mutta jos Minun lapseni eivät luovu omastaan kärsivien lähimmäistensä tähden, niin kuka sen tekee? Maailmasta sitä on turha odottaa. Minä täytän teidät rakkaudellani ja lahjoillani edelleenkin. Siunaukseni lepää yllänne niin kuin tähänkin asti. Kuitenkin Minä kehotan teitä jakamaan omastanne kaiken sen, minkä voitte. Minkä olette tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet Minulle.

Luottakaa Minuun.  Älkää kiintykö omaisuuteenne, sillä antava saa. Mitä teillä on, mitä Minä en olisi teille antanut. Kaikki hyvä tulee Minulta, Valkeuksien Isältä. Antakaa, antakaa, niin voin teitä yhä voimallisemmin siunata. Hyvä, jota olen teille jakanut, ei ole itsestäänselvyys, se on Minun armoani. Myykää, mitä voitte ja antakaa se Minun työhöni, iäisyyssielujen pelastumiseksi. Palkkanne tulee olemaan suuri taivaassa. Minä olen teille antanut kaiken hyvän.

Älkää rakastako maailmaa, vaan olkaa Taivaallisen Isänne lapsia, joka antaa kaikille soimaamatta. Nälkäisten, kärsivien lasten tarpeet myös tahdon täyttää, heidän, joilla ei mitään ole. Vahvistukaa, pankaa kaikki toivonne Minuun. Minun silmäni teitä vartioitsee jokaikinen hetki. Mitään ei teiltä tule puuttumaan. Ketuilla on luolat ja taivaan linnulla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole,  mihin Hän päänsä kallistaisi. Näin on myös monen lapseni osa tänä päivänä. Minä tahdon heitä rakastaa teidän kauttanne. Älkää peljätkö. Minä rakkaudessani teitä kehotan. Jokainen, joka on luopunut taloistaan ja tavaroistaan tässä maailmanajassa, saa tuhatkertaisesti takaisin taivaan kirkkaudessa. Ei yksikään, joka panee toivonsa Minuun, joudu häpeään. Olkaa uskolliset, vahvistukaa, sillä Minä tulen pian. Amen. Halleluja.

                                                     

Takaisin pääsivulle