Takaisin pääsivulle

 KEHOITUKSEN SANA

SUOMEN SIIONILLE

Herran Anne Raatikaiselle antamat profetiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   6.02.2003 klo 02.30

Pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon edelleen. Minä vahvistan teitä lopun ajan taisteluja varten.

 Älkää peljätkö, sillä aika on pian, jolloin haen omani tuuliin ja pilviin, Karitsan hääaterialle. Minä Jeesus Kristus seison tässä teidän keskellänne. Minulla on hyvä tahto teitä kohtaan, teitä ja teidän perhekuntaanne kohtaan. Pian tulee aika, jolloin ravistelen tätä kansakuntaa. Älkää te kuitenkaan murehtiko, sillä tuimat tuulet eivät teitä tule kohtaamaan. Minä totisesti pidän lapsistani huolen. Mikään tuima tuuli, viha, ei pääse heitä kohtaamaan, sillä he ovat kätketyt vereni suojiin. Minä varjelen heitä ja heidän rakkaitaan, joita he rukouksin ovat kantaneet eteeni. Vereni on heidätkin puhdistava, ja kerran he saavat yhdessä iloita taivaan kirkkaudessa.

Vihan tuulien täytyy tulla, sillä se kohtaa lopun aikoina koko maan piiriä. Rakkaudessani Minun täytyy ravistella maan asukkaita toista tulemustani varten, jotta kerran mahdollisimman moni voisi iloita perillä taivaan kirkkaudessa. Minä rakkaudessani annan vaikeuksien kohdata ihmiskuntaa, sillä tahdon vetää mahdollisimman paljon lapsiani taivaan kirkkauteen, ylistämään Minua taivaan pyhissä puutarhoissa, ilossa, levossa ja rauhassa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö, sillä Minä pidän huolen tästä kansasta.

Rukoukset tämän kansan keskeltä ovat nousseet korviini vuosisatojen ajan. Aina on ollut joukko uskollisia polvitien kulkijoita, jotka itseään säästämättä ovat panneet elämänsä alttiiksi, ovat uhranneet elämänsä Minun alttarillani. Minulla on hyvä suunnitelma tätä uppiniskaista, kovakorvaista kansaa varten. Älkää siis peljätkö, vaan kantakaa rakkaitanne, naapureitanne, ystäviänne sankoin joukoin eteeni, ja ihmeeni heidänkin kohdallaan tulevat toteutumaan. Minä teen ihmeitä tämän niskurikansan kohdalla, jotta saan monen lapseni kanssa kerran iloita perillä. Pahan valta kasvaa, tuimat tuulet puhaltavat. Elämä laantuu monilla alueilla maassanne. Seuraa konkursseja, lamaa, alasajoa yhteiskunnassanne. Päättäjät ajavat kansaanne kohti turmiollista menoa, mutta kaiken tämän tulen sallimaan, jotta kansani havahtuisi unestaan ihmettelemään, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa. Mitä on tapahtumassa ennen niin vakaassa Suomen maassamme? Minne kulkee Suomen tie?

Vahvistukaa. Vahvistukaa, sillä teitä tahdon käyttää voimallisesti kansani parissa, joka hapuillen etsii silloin tietään Vapahtajansa syliin, turvaan kaikelta kaaokselta, levottomuudelta, joka maanpiiriä kohtaa. Älkää peljätkö. Teitä ja teidän rakkaitanne olen valmistamassa kohti suurempaa pyhyyttä, muovaan teistä käyttökelpoisia, jaloja astioita lopun ajan taisteluihin. Moni nääntynyt sielu silloin löytää täydellisen rauhan ja levon Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa. Syntitaakka, pelon taakka, kirpoaa pois ja keskellä levottomuuksien rauha on heidän osansa. Vahvistakaa sydämenne Sanallani, niin että teillä on virvoittaa lähimmäisiänne noina aikoina. Sanani leipä tulee olemaan kiellettyä, mutta lapseni loistavat kuin tähdet pimeyden keskellä. Minä teissä ja te Minussa, Minun valoni ja pyhyyteni loistaa olemuksestanne kuin majakka pimenevässä yössä. Moni tulee pelastumaan.

Rakkaudessani ravistelen koko maan piiriä. Älkää te peljätkö, vaan luottakaa. Teidän polkunne kirkastuu kirkastumistaan. Janoiset, nälkäiset sielut lähellänne ja kauempanakin löytävät tien lepoon ja rauhaan. Pelko väistyy, Minun suojelukseni ja varjelukseni lepää heidän yllään. Korskeina rauhan päivinä rakkauteni ei heille kelvannut, siksi tuimien tuulten täytyy tulla. Tuska ja pelko ajaa ihmisiä etsimään Vapahtajaansa, heidän taattojensa Jumalaa, Häntä, jolta apu on tullut aiemminkin. Syvältä sielun sopukoista löytyy aukko, jonka vain Minä, Jeesus Kristus, voin täyttää. Vihdoinkin turha korskeus häviää ja tilaa löytyy todelliselle sielun Vapahtajalle. Turhuus kirkastuu kansalleni, niin myös omille lapsilleni, jotka ajan houkutusten saattamina ovat ajautuneet maailman houkutuksiin ja kiusauksiin, epäjumalien palvontaan. Sydämeni itkee heidän, rakkaiden eksyneiden lampaideni puolesta. Olisin tahtonut heidät säästää ahdistuksen palavilta nuolilta, mutta vereni täytyy kirkastua heillekin uudestaan sydämen asiaksi. Tämäkin tulee Minulta heidän tosiparhaakseen.

Minä tunnen jokaisen sydämen, olenhan Minä sen luonut. Turhuus ja rakkaudettomuus lähimmäisten hätää kohtaan, elintason huuma on murrettava heidänkin sydämestään. Minä rakkaudessani riisun kaiken korskan, niin ettei jäljelle jää muuta kuin avonainen sydän Minulle, Jeesukselle Kristukselle, Minun pyhyydelleni ja rakkaudelleni. Heitäkin tahdon käyttää lopun ajan taisteluissa, sillä työtä on paljon, nääntyviä sieluja on paljon, laumoittain. Sylini ja rakkauteni kirkastuu monille, monille kansanne jäsenille.

Sukupolvien rukoukset vieläkin ovat tätä maata kantamassa. Siksi armoni on lepäämässä yllänne, maanne yllä. Lopun ajan taisteluissa kuitenkaan yksikään valtio ei säästy Minun sitä ravistelematta, olisihan se rakkaudettomuutta Minulta. Rakkaudessani tätäkin maata olen esirukousten tähden siunannut ja armahtanut, mutta kerran on jokaisen polven notkistuttava eteeni. Minun on ravisteltava tätä kansaa. Hiljaisesti olenkin sitä työtäni aloittanut monien lasteni sydämissä. Siksi olkaa rohkeat, julistakaa Sanaani, missä ikinä kuljettekin. Älkää peljätkö. Minä olen teidän kanssanne. Minä armahdan rakasta kansaani; rakasta Suomen maatani, joka on ollut uskollinen Minulle menneinä sukupolvina. Uskovien esirukoukset ovat maatanne kantaneet ja varjelleet vihollisen hyökkäyksiltä. Näette kuitenkin, että perustus on nyt murenemassa. Siksi tuimat tuulet tulevat, aikaahan ei enää paljon anneta. Moni pelastuu, löytää tien Vapahtajansa syliin. Amen. Halleluja.

2.      6.02. 2003

Julista tämä sana kansalleni, kuulkoot tai olkoot kuulematta.

Pyhittäytykää, puhdistautukaa, sillä aikaa ei enää ole paljon. Viekää Sanaani ystävillenne, läheisillenne. Älkää estäkö heitä välinpitämättömyydellänne tulemasta sisälle valtakuntaani.

Teille olen antanut taivasten valtakunnan avaimet. Käyttäkää siis valtuutustanne rohkeasti. Sitokaa särjettyjä sydämiä, päästäkää sorretut vapauteen syntitaakan ja oman itsensä kanssa kamppailevien lasteni elämässä. Viekää Sanaani rohkeasti eteenpäin, sillä Minä en ole antanut teille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Nyt on aika luopua omasta mukavuuden tavoittelusta ja turhuudesta. Nyt on aika laittaa täysi toivonne Minuun, Jeesukseen Kristukseen. Minä olen antanut elämäni puolestanne. Mikä uhraus teiltä voisi olla sen veroinen.

Monet lapseni tänäkin päivänä kärsivät fyysistä ja psyykkistä tuskaa ristin evankeliumin tähden. Te mukavuuteen tottuneet kristityt länsimaissa ette heidän sijassaan kestäisi päivääkään. Vahvistukaa kutsussani, vahvistukaa. Laittakaa täysi toivonne Minuun, Jeesukseen Kristukseen. Nyt käytän ankariakin sanoja teitä kohtaan, mutta tulemukseni on lähellä. Mikään uhraus teiltä valtakuntani työn hyväksi ei siis ole liikaa, vaan oikeus ja kohtuus.

Antakaa sydämestänne, jakakaa omastanne. Mitään ei tule teiltä puuttumaan. Luopukaa niin, että tuntuu. Tähän asti olette antaneet liikojanne, valikoiden sitä,  mitä ette itse tarvitse. Luopukaa mukavuudestanne edes hiukan kärsivien siskojenne ja veljienne hyväksi. Ette ymmärrä mukavuudessanne heitä, joilla ei ole mitään. Minä tahdon tasausta niin heille kuin teillekin.

Minä rakastan teitä. Minä tahdon teitä siunata. Mitä enemmän annatte Minulle aikaanne, lahjojani jaatte, joita Minä olen teille antanut, sitä enemmän voin teitä siunata. Uskaltakaa luopua omastanne Minun tähteni. Minä olen vuodattanut vereni ristillä teidän tähtenne. Olen antanut elämäni vuoksenne, jotta teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Yltäkylläisyyden keskellä olettekin eläneet. Minä tahdon teille pelkkää hyvää. Tahdon siunata teitä kaikella kauniilla ja ihanalla, mutta jos Minun lapseni eivät luovu omastaan kärsivien lähimmäistensä tähden, niin kuka sen tekee? Maailmasta sitä on turha odottaa. Minä täytän teidät rakkaudellani ja lahjoillani edelleenkin. Siunaukseni lepää yllänne niin kuin tähänkin asti. Kuitenkin Minä kehotan teitä jakamaan omastanne kaiken sen, minkä voitte. Minkä olette tehneet yhdelle näistä Minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet Minulle.

Luottakaa Minuun.  Älkää kiintykö omaisuuteenne, sillä antava saa. Mitä teillä on, mitä Minä en olisi teille antanut. Kaikki hyvä tulee Minulta, Valkeuksien Isältä. Antakaa, antakaa, niin voin teitä yhä voimallisemmin siunata. Hyvä, jota olen teille jakanut, ei ole itsestäänselvyys, se on Minun armoani. Myykää, mitä voitte ja antakaa se Minun työhöni, iäisyyssielujen pelastumiseksi. Palkkanne tulee olemaan suuri taivaassa. Minä olen teille antanut kaiken hyvän.

Älkää rakastako maailmaa, vaan olkaa Taivaallisen Isänne lapsia, joka antaa kaikille soimaamatta. Nälkäisten, kärsivien lasten tarpeet myös tahdon täyttää, heidän, joilla ei mitään ole. Vahvistukaa, pankaa kaikki toivonne Minuun. Minun silmäni teitä vartioitsee jokaikinen hetki. Mitään ei teiltä tule puuttumaan. Ketuilla on luolat ja taivaan linnulla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin Hän päänsä kallistaisi. Näin on myös monen lapseni osa tänä päivänä. Minä tahdon heitä rakastaa teidän kauttanne. Älkää peljätkö. Minä rakkaudessani teitä kehotan. Jokainen, joka on luopunut taloistaan ja tavaroistaan tässä maailmanajassa, saa tuhatkertaisesti takaisin taivaan kirkkaudessa. Ei yksikään, joka panee toivonsa Minuun, joudu häpeään. Olkaa uskolliset, vahvistukaa, sillä Minä tulen pian. Amen. Halleluja.

 

3.    6.02.2003 klo 04.50 

Pitäkää vaari teistänne ja siitä, kuinka vaellatte, sillä Minä olen pyhä Jumala, pyhä, pyhä, pyhä.

Pankaa pois synti, joka niin helposti teidät kietoo, ja tehkää täyttä totta Minun Sanastani vaelluksessanne. Vahvistukaa Sanassani, vahvistukaa, sillä aikaa ei enää teille paljon anneta. Älkää murehduttako Minun Pyhää Henkeäni tottelemattomuudellanne ja uppiniskaisuudellanne. Olkaa kuuliaiset, ja olette teidän Taivaallisen Isänne lapsia. Minä rakastan teitä. Minä tahdon teitä vahvistaa. Tahdon vahvistaa luontoanne lopun aikoja varten. Seiskää Sanani takana rohkeasti, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Sanokaa synti synniksi niin omassa kuin läheistennekin elämässä. Jos ette ymmärrä synnin vakavuutta, ei pyhyyteni ja läsnäoloni voi levätä teissä.

Minä olen pyhä. Niin vähän pyhyyteni on teidän elämäänne päässyt koskettamaan. Syökää Sanaani, niin pyhyyteni kirkastuu. Minä olen pyhä Jumala, pyhä Herra Sebaot, pyhä, pyhä, pyhä. Minä pyhitän teidät itselleni jaloa käyttöä varten, mutta teidän täytyy valvoa vaellustanne. Pyhyyteni ei automaattisesti lepää yllänne, vaan se edellyttää kilvoittelua teillänne. Armoni ei ole halpa armo. Ristinkuolemani ei ollut Minulle helppo kuolema. Minä pyhitän elämänne, mutta teillä on vapaa tahto tässäkin asiassa. Minun Isäni herkkä, hienotunteinen Henki ei tee mitään väkisin elämässänne.

Olkaa pyhät, sillä Minä olen pyhä. Mooseksen aikana ilmestyin pyhyydessäni Israelin kansalle, ja he sulkivat korvansa, etteivät kuulisi enempää. Niin kauhistuttava oli heille pyhyyteni ilmestyminen. Jos vaikka lintukin kosketti pyhyyteni vuorta, sen oli kuoltava, linnun, joka ei synnistä mitään tiedä.

Minä en tule luoksenne vihani ankaruudessa, vaan hellästi tahdon teitä koskettaa ja uupuneen ylös nostaa. Pyhä puoleni usein on teiltä salattu, sillä eihän ihminen kestäisi sen edessä. Kerran tulee aika, jolloin jokainen polvi notkistuu pyhyyteni edessä. Silloin ei enää kukaan selittele tai puolustele syntejään, vaan jokaiselle lapselleni on selvää syyn ja seurauksen laki. Ilman Jeesusta Kristusta ja veren sovitusta ei toivoa ole. Minä olen pyhä Jumala, kiivas Jumala, joka kostan isien synnit kolmanteen ja neljänteen polveen. Olkaa pyhät, sillä Minä olen pyhä.

Pankaa synti pois elämästänne, sillä armoni ei ole halpa armo. Aika on tuleva, jolloin jokainen Henkeäni pilkkaava joutuu vastuuseen teoistaan. Minä rakastan teitä, mutta ilman, että ymmärrätte pyhyyteni, ei teillä voi olla osuutta taivaallisiin majoihin. Synti pimittää pyhyyteni teiltä. Siksi pankaa pois synti, joka niin helposti teidät kietoo.

Pelastus on yksin armosta, Jeesuksen veren tähden. Pyhyyteni kuitenkin vaatii teiltä kuuliaisuutta Sanalleni, jatkuvaa vereni vihmonnan alla olemista. Puhdistautukaa, pyhittäytykää. Minä pyhitän teidät itselleni, sillä vain Minä voin sen tehdä. Vereni pyhittää teidät. Kuitenkin teillä on vastuu elämässänne asioista, jotka vievät teitä kohti pimeyttä tai vaihtoehtoisesti tuovat luokseni. Pitäkää siis teistänne vaari. Valvokaa vaellustanne, sillä Minä tulen pian. Minussa ei ole mitään pimeyttä.

Minä tunnen ja tiedän heikkoutenne. Teillä ei ole millä itseänne puolustaa. Minä olen tullut heikkoja lapsiani varten. Heille kirkastan armoni ja pyhyyteni. Vahvistukaa. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä, te olette Minun. Älkää peljätkö. Luottakaa Minuun. Minun armoni kantaa teidät kerran perille. Olkaa kuuliaisia Sanalleni, niin voin teitä käyttää voimallisesti ja pyhyyteni voi ilmestyä kauttanne. Minä rakastan teitä.

Minä vahvistan teitä. Te olette Minun, Jeesuksen Kristuksen, verelläni lunastamiani lapsia matkalla kohti taivaan pyhyyttä, pyhiä esikartanoita ja kohti taivaallista Jerusalemia, jonka Minä olen teille valmistanut sielujenne levoksi ja rauhaksi. Sula hyvyys ja laupeus ovat osanne kerran perillä. Siellä pyhyyteni on lepoa ja rauhaa, sillä kaikki pimeys elämässänne on hävinnyt. Mitään kitkaa synnin ja pyhyyteni välillä ei enää ole. Karitsan haavat ovat teidätkin pesseet täysin puhtaaksi maallisesta vaelluksestanne ja pyhyyteni yllänne on saanut täyttymyksensä. Täydellinen lepo ja rauha on Jumalan lasten ikuinen osa kerran perillä. Vahvistukaa, vahvistukaa. Valvokaa, sillä aika on pian, jolloin kokoan omani tuuliin ja pilviin. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

4.  6.02.2003 klo 06.30

Etsikää Herraa ja Hänen kasvojaan.

Minä, Jeesus Kristus, vahvistan teitä, kun vietätte aikaa kasvojeni edessä. Minä kirkastan teille kasvoni. Minä ilmestyn teille pyhyydessäni ja puhtaudessani. Minä rakastan teitä. Te olette Minun. Minä olen teidät verelläni lunastanut vapaaksi vihollisen kahleista. Etsikää kasvojani ja puhdistutte. Syökää Sanaani, ja kirkkaus, puhtaus, yllänne lisääntyy. Vahvistukaa Henkeni voimassa. Vahvistukaa armossani ja sen tuntemisessa. Minä armahdan heikkoja lapsiani.

Minä armahdan heikkoja lapsiani. Heikkoudessa on Minun voimani. Voimani voin näyttää vain heikoissa, murretuissa astioissa. Siksi älkää peljätkö heikkouttanne. Siinä on Minun mahdollisuuteni. Heikoissa Minä olen vahva. Älkää peljätkö olla heikkoja, Minäkin tulin heikoksi Isäni edessä. Ristinkuolemassani heikkous ilmestyi täydellisenä, mutta siinä ilmestyi myös Isäni voima ja suuruus. Ristillä olin avuton, mutta sen seurauksena Isäni valta ja voima ja kunnia pääsi täyteen voittoonsa.

Ihmeellinen lunastus Isäni suunnitelmissa tuotiin täysin näkyväksi enkeljoukoille ja maan asukkaille. Ihmeellinen Isäni lunastussuunnitelma astui kaikkien nähtäväksi. Verho otettiin pois lasteni silmiltä. Minun Isäni valtava armo ilmestyi lunastukseksi ja pelastukseksi, maan ja taivaan joukkojen ihmeteltäväksi. Ihmeellinen, ihmeellinen lunastus ristilläni ansaittiin teillekin, heikot lapseni, syntielämäänsä kompastuneet, välillä kaiken toivonsa menettäneet, omavanhurskauden saastaiseen kaapuun puetut lapseni. Kuinka Minä teitä rakastankaan.

Unohtakaa menneet, se, mitä elämässänne on ollut. Katselkaa kasvojani, siinä löydätte levon ja rauhan taakoitetulle sydämellenne. Viipykää kasvojeni edessä,  oi, viipykää siinä. Siinä Minä teitä vahvistan, siinä heikkoutenne puen voimallani ja vahvuudellani. Olkaa lasten kaltaisia. Uskokaa, luottakaa lasten lailla. Minä rakastan teitä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,  ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on lepäävä yllänne.

Minä puen teidät, heikot lapseni, voimalla korkeudesta, pyhyyteen ja puhtauteen. Olkaa turvallisella mielellä. Minä katson teitä laupeuden silmillä. Minä olen laupias sydämeltäni. Olkaa tekin armahtavaiset ja laupiaat toinen toistanne kohtaan. Heikot lapseni voin pukea laupeudellani ja rakkaudellani. Teissä on Minulle avoin maaperä. Olkaa nöyriä, sillä nöyrät saavat nähdä Minun Isäni kasvot. Nöyrien luona Minä asun. Nöyrät säteilevät ihmeellistä kirkkautta. Silloin ei oma, kiivas korskeus ole esteenä.

Älkää peljätkö ahjoa, jossa olette. Minä puhdistan teitä, jotta voin teitä käyttää. Teen teistä astioita jaloa käyttöä varten. Minä olin nöyrä, en korottanut itseäni. Näin tulee teidänkin kohdallanne olla. Minä nöyrrytän ylpeän, kateellisen sydämenne käyttökelpoiseksi astiaksi, jossa nöyryyteni voi asua. Minä ravitsen teitä ja sydäntänne. Älkää peljätkö. Minä kyllä puhdistan ja kovassakin ahjossa teitä sulatan, mutta näen teidät Jeesuksen veren tähden jo nyt täysin taivaskelpoisina, täydellisen puhtaina ja pyhinä.

Minun on pyhyys ja puhtaus. Itsestänne ette sitä löydä, ja niin sen tulee ollakin. Ihmisessä itsessään on vain pimeyttä, jos Minun vereni ei häntä ole puhdistanut. Älkää yrittäkö kelvata omilla teoillanne. Älkää pukeutuko omavanhurskauden vaatteeseen, sillä se on saastainen vaate. Minun täytyy kirkastaa kasvoni teille yhä selkeämmin, jotta näette täydellisen mahdottomuutenne, syntisen luontonne, edessäni. Ihminen ei itse itsessään voi teoillaan ansaita mitään. Vain Jeesuksen veri on ansionne. Minä rakastan teitä, sillä olettehan Isäni ihmeellisen luomistyön tuloksia, sinänsä arvokkaita ja täydellisiä. Mutta omien tekojenne tähden olette kadotettuja. Ymmärtäkää tämä. Omavanhurskaudellanne pilkkaatte armon Herraa, Minua, Jeesusta Kristusta ja ristinkuolemaani. Kaikki on sovitettu ristillä. Älkää halveksiko kuolemaani tuomalla eteeni saastaista omavanhurskauden vaatetta. Minun armoni teidät tästäkin pesee puhtaaksi, saastaisen vaatteenne lunta valkeammaksi.

Puhdistautukaa veressäni. Olkaa puhtaat, olkaa pyhät. Armoni tahdon teille kirkastaa oikealla tavalla. Älkää peljätkö. Minä tiedän pimentyneen ymmärryksenne ja vihollisen kavalat juonet, jossa se yrittää tehdä lunastustekoni tyhjäksi.

Sanani ravitsee teitä, auttaa teitä ymmärtämään armoni salaisuuksia. Siksi älkää laiminlyökö Sanani tutkimista. Ymmärryksenne lisääntyy, pimeys ajatusmaailmastanne väistyy. Minä tahdon teitä Sanallani vahvistaa yhä parempaan ja syvällisempään armoni kokemiseen ja tuntemiseen. Minä kirkastan kasvoni teille, kun te Minua etsitte koko sydämestänne. Amen. Halleluja.

 

5.   7.02.2003 klo 23.30

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos niin ei olisi, sanoisinko Minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa.

Rakastan teitä, lapseni. Te olette Minun. Minä tahdon rakkaudellani teitä hoitaa, neuvoa, rohkaista, kehottaa ja ojentaa. Älkää peljätkö koviakin nuhteitani, sillä aika on paha. Tarvitsette ankaria sanoja, jotta voin teidät pyhittää.

Syntiä en voi sallia elämässänne. Siksi synti on sanottava synniksi, niin kuin Minun Isäni sen näkee. Synnille ei ole olemassa vaihtoehtoa, vaan siitä on luovuttava. Se on laitettava pois. Synti estää teitä näkemästä kirkkauttani, laupiaitakin kasvojani. Synti sitoo teitä, ajatusmaailmaanne. Synti on äärimmäisen vakava asia. Te ette sen kauheutta ymmärrä. Minä tahdon teitä suojella synnin vallalta. Se tuhoaa teitä ja läheisiänne. Siksi olkaa kuuliaiset. Minun vereni on vapauttanut teidät synnin ja kuoleman vallasta. Synti on kavala asia. Se sitoo teidät ja tuo päällenne, elämäänne kirouksen, ahdistuksen. Se avaa oven vihollisen painostukselle. Itse ette tiedä, mitä ympärillänne tapahtuu näkymättömässä maailmassa. Synti avaa portit demonivalloille, mitenkä se sitten kenenkin elämässä ilmenee. Toisilla se tuo ruumiillisia vaivoja, toisilla henkistä tuskaa.

Minä sallin teille myös sairauden kausia, jotta puhdistuisitte. Minä puhdistan teitä myös sairauden kautta. Itse ette ymmärrä sairauden hedelmää. Iankaikkisuusnäkökulmasta sillä on oma tehtävänsä. Minä olen myös sairautenne kantanut ristille. En anna sen kiusata, taakoittaa elämäänne yli määräysteni. Sairautennekin on Minun kädessäni. Ottakaa se Minulta. Ottakaa se Minulta. Mitään ei teille tapahdu Minun Isäni sitä sallimatta, ei mitään. Toisinaan Minun on sallittava teille ylimääräistä tuskaa, jotta puhdistutte, paranette sielun vammoistanne ja ruumiinne vammoista.

Henkeni teissä on puhdas. Minä olen teihin antanut puhtaan hengen. Siihen ei vihollisella ole osuutta. Minä varjelen henkenne puhtaana. Vihollinen kyllä riepottaa ruumistanne ja mielenne alueita. Älkää peljätkö. Oppikaa vastustamaan pahaa, ja se pakenee.

Minä rakastan teitä. Kaikki tuskannekin on teidän ja läheistenne tosiparhaaksi. Minä tiedän, miten kovuuttanne, ylpeyttänne murran juuri teille sopivalla tavalla. Kipunne tulee mittatilaustyönä Minulta. Älkää siis peljätkö, vaan luottakaa Minuun, levätkää Minussa. Levätkää, ja kipunne väistyy. Pankaa täysi toivonne Minuun. Minulla on kullekin sairaudellenne oma tarkoituksensa. Vihollisen päivät ovat luetut myös ruumiinne sairauksien alueella, se ei voi kiusata teitä yli Minun sallimani rajan. Sairaus monesti on todellinen siunaus elämässänne. Niiden kautta vedän teitä lähemmäs itseäni. Saan antaa teille sylihoitoa, joka muuten jäisi antamatta maailmallisuuden kaipuunne tähden.

Teillä ei ole aikaa viipyä kasvojeni edessä. Maailman touhut ja askareet vievät aikanne. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. Moninaisista te huolehditte ja hätäilette, tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Olkaa siis Marian kaltaisia. Työllä ja touhulla on oma aikansa ja paikkansa, mutta muistakaa levätä sylissäni ihmetellen rakkauttani teitä kohtaan. Minä todella rakastan teitä ja janoan jokaista hetkeä, jonka saan viettää kanssanne. Ne ovat Minulle äärettömän tärkeitä, olettehan Minun rakkaita lapsiani. Minä tahdon teitä vetää luokseni. Rakkauteni on teitä varten.

Viipykää siis luonani. Levätkää sylissäni. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän ajatuksenne, sielunne ja ruumiinne Kristuksessa Jeesuksessa. Amen. Halleluja. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt, aina ja iankaikkisesti.

                                                                     

6.      8.02.2003

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa.

Minä vahvistan teitä, lapseni. Vahvistukaa, vahvistukaa, sillä aika on pian, jolloin teidän taakkanne otetaan pois. Taakka, jolla olen teitä kouluttanut. Taakka, jolla olen teidän henkeänne vahvistanut. Taakka, joka Minun on täytynyt teille antaa, jotta Minun Henkeni saisi teissä enemmän tilaa, jotta pysyisitte kiinni Minussa ja Sanassani.

Koettelemukset, joilla olen teitä koetellut, ovat olleet välttämättömiä lihan saastan poistamiseksi. Olen teitä kurittanut ja kasvattanut tosiparhaaksenne. Olen ollut teidän kanssanne joka hetki siunaten ja vahvistaen, vaikka olette tunteneet olleenne poissa luotani. Kasvojeni valo on ollut poissa. Minä nostan teidät ylös ahdistuksestanne ja piinastanne. Minä, Jeesus Kristus, olen teidät verelläni ostanut vapaaksi saatanan syytöksistä ja sen kavalista juonista. Pitäkää tienne, ajatuksenne vapaina vihollisen kahleista pitämällä synti ja saasta pois mielestänne. Olkaa rohkeat, vastustakaa perkelettä,  ja se teistä pakenee. Vereni suojassa olette turvassa.

Pukeutukaa Sanani suojiin, pukeutukaa vereni suojiin. Sanani sydämissänne suojelee teitä uskon kilpenä, toivon kilpenä. Minä olen teidän uskonne lähde. Minä olen teidän uskonne vahvistaja. Minä puen teidät lahjavanhurskaudellani ja voimallani korkeudesta.

Pyhittäkää askeleenne Minulle. Minä tahdon teidät johdattaa kerran perille taivaan kirkkauteen. Minä vien teidät perille. Minun voimassani te jaksatte kulkea raskaan maallisen vaelluksenne iloiten, iloiten. Minä annan teille iloa ja riemua tuskien päivienkin lomassa. Nähkää rakkaus, ja ilo teissä syvenee. Nähkää Minun ihmeelliset tekoni ympärillänne, läheisissänne, jokapäiväisessä leivässänne. Jokapäiväinen leipä on todella arvokas lahja Minulta, mutta te pidätte sitä itsestäänselvyytenä. Näin ei suuri osa maaplaneettanne kärsivistä lapsista tee. Leipä on heille ihme, todellinen ihme. Nälkäiset, kurnivat vatsat eivät silti kaikille ole muuta kuin arjen jokapäiväistä vaellusta, heidän sydämissään sykkii Jumalan lasten ilo. Minä olen heille iloni antanut, noille kärsiville lapsilleni, joilla ei mitään ole. Minä tahdon heitä siunata teidän kauttanne. Antakaa siis kaikki mitä voitte. Antakaa. Antakaa. Älkää pitäkö omaisuuttanne itsellänne, sillä Minä tahdon tasausta kaikille omilleni. Jos ette olisi saaneet ruokaa moneen päivään tai viikkoon, mitä tekisitte kaikella turhalla tavaralla ympärillänne. Minä tahdon teistä kouluttaa uskollisia sotureitani, mutta aloittakaa antamalla omastanne. Se olkoon teille jokapäiväistä leipää. Sellainen leipä huomioidaan taivaassa. Kaikki tulee merkittäväksi taivaan muistikirjoihin.

Vahvistukaa näyissä, joita olen sydämillenne antanut. Vahvistukaa, sillä Minä tahdon teitä elopellollani käyttää yhä voimallisemmin. Olkaa uskollisia vähässä, niin voin antaa teille enemmän. Minä rakastan teitä. Minä koulutan teitä lopun aikojen armeijaan. Tarvitsette vahvat varustukset; uskon kilven, Hengen miekan, jotka Sanastani löydätte. Ette ymmärrä, kuinka tärkeä on Sana sydämissänne. Sanastani lähtee elämä. Minä olen Sana, Jeesus Kristus, Jumalan Poika. Minä asun ja elän Sanassa. Sanani teitä ravitkoon runsaasti. Ravitkaa nälkäinen sielunne Sanallani, ja saatte perinnöksi elämän. Minussa on elämä, jota janoinen sielunne kaipaa. Elämä ei tule hosumalla tilaisuudesta toiseen, olkootkin ne vaikka kuinka hengellisiä. Uuvutatte sillä itsenne. Levähtäkää vähän, sillä paljon on menijöitä ja tulijoita. Vähän on niitä, jotka Marian osassa istuvat jalkojeni juuressa henkilökohtaisesti opetusta saamassa.

Älkää hosuko sinne ja tänne. Se tekee mielenne levottomaksi, rauhanne häviää. Ihminen ei pysty ottamaan vastaan kaikkea kuulemaansa ja näkemäänsä. Minä annan sieluillenne levon. Minä vahvistan teitä. Minä virvoitan teitä henkilökohtaisesti. Levätkää siis sylissäni kuunnellen sydämeni lyöntejä. Minä rakastan teitä. Tulkaa lepäämään läheisyyteeni. Löydätte rauhan ja levon sieluillenne.

Minä olen luonut ihmisen yksinkertaiseen elämään. En tuhansien vaikutteiden alla olevaksi, koska sitä hän ei pysty ottamaan vastaan. Olkaa uskolliset sillä paikalla, johon olen teidät asettanut. Teidän ei tarvitse toimia joka paikassa, vaikka ne olisivat hengellisiäkin. Löytäkää paikkanne, joka tulee Minulta, ja pysykää siinä uskollisena, niin voin teitä siunata tahtomallanne tavalla. Saatte levon ja sydämenne lepää. Toisella on toiset askareet, sinulla omasi, Minulta tulevat. Minä tiedän oikean paikkasi ja tehtäväsi, johon olen sinut kutsunut. Olkaa uskolliset Minulle, ei ihmisten mielipiteiden orjuuttamia. Älkää alistuko väärällä tavalla ihmisten orjuuden alle. Hengellisessäkin työssä on vaarana tulla pumpatuksi tyhjiin. Asia on hyvä ja tärkeä, mutta voima on ihmisen omaa voimaa, koska Minä en ole häntä siihen tehtävään kutsunut. Olkaa kuuliaiset. Älkää rynnätkö tehtävästä toiseen, ja Minä osoitan teille paikkanne levosta käsin. Tässä on tie, sitä käykää.

Levätkää neuvottelussani, niin tahtoni kohdallanne selkiytyy. Ette rasita itseänne hyvillä asioilla, jotka eivät kuitenkaan ole Minun Taivaallisen Isäni teille antamia. Teillä ei ole siihen valtuutusta, ja niinpä uuvutte, kun omassa voimassanne tehtävää suoritatte. Pankaa siis merkille uupumuksen oireet ja pysähtykää kasvojeni eteen. Minä korjaan kurssinne oikeaan suuntaan. Minä en vaadi teiltä mahdottomia. Heikoissa olen vahva, mutta Minun Isäni ei ole teitä tarkoittanut vääränlaiseen vahvuuteen. Minä tahdon teidät riisua vääränlaisesta vahvuudesta. Se ei ole Minusta.

Anteeksiantamattomuus ei vahvista, vaan rikkoo. Minä tahdon teidät vapauttaa anteeksiantamattomuudestanne. Tuokaa asia Minulle, luopukaa kaunasta. Tahdon mennä syvälle sydämeenne Hengelläni ja nostaa pois kaiken töryn sieltä. Minä tahdon sydämenne puhdistaa kaikesta, mikä ei ole  mieleni mukaista. Vahvistukaa anteeksiantamisessa toisianne kohtaan. Anteeksiantamus parantaa sydämenne haavat, kipeät haavat, joista olette kärsineet. Vahvuus, jossa toista arvostellaan, jotta oma heikko minä ei paljastuisi, ei ole mieleni mukaista. Siitä tulee tehdä parannus. Minä annan siihen voiman. Älkää peljätkö, Minä vahvistan teitä heikkoudessanne.

Myös väärät puolustusmekanisminne tahdon purkaa. Se edellyttää kuitenkin, että uskallatte panna kaiken luottamuksenne Minuun, Puolustajaanne. Minä puolustan teitä tilanteessa kuin tilanteessa. Teidän ei tarvitse vetäytyä panssarinne taakse. Luottakaa Minuun, ja teissä oleva herkkyys, kauneus, tunteva ihminen, Minun Isäni kuva, pääsee esiin. Minä puolustan teitä, tulen muuriksi teidän ja maailman kovien arvojen väliin. Uskaltakaa luottaa, että Minä todella teitä suojelen. Minä olen teille antanut monia ihania, lapsenmielisiäkin asioita sydämeenne. Tuokaa ne rohkeasti toistenkin ihailtavaksi. Älkää peljätkö. Minun lasteni ei tarvitse olla vakavia, ylihengellisiä elämänkieltäjiä, sillä vapauteen Kristus vapautti meidät. Minä tahdon vapauttaa teidät elämään lapsen lailla Taivaalliseen Isäänne turvaten ja luottaen kaikissa tilanteissa. Minä tahdon teissä nostaa esiin Jumalan lasten ilon ja vapauden, siihen olen teidät luonut. Minä en ollut ryppyotsainen elämänkieltäjä, vaikka usein vääristynyt kuva Minusta on sellainen. Minä rakastin elämän hyviä lahjoja, kauneutta, ihmisiä ympärilläni. Erityisesti rakastin lapsia, heidän lapsenmielisyyttään ja vilpittömyyttään. Tulkaa lasten kaltaisiksi, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta.

Minä nauroin paljon, olenhan luonut huumorin, puhtaan mielikuvituksen lahjan olen teihin luonut. Iloitsin iloitsevien kanssa, itkin itkevien kanssa. Rakastin ympärilläni olevia lapsiani, rakastin heitä Taivaallisen Isäni rakkaudella. Yhä vielä tänä päivänä kuljen keskellänne jakaen lahjojani ja suloisuuttani teillekin. Ottakaa iloni ja riemuni vastaan. Minä sanon teille, iloitkaa. Taivaassa iloitaan täydellisen kuvan mukaan. Siellä tunnette Minut täydellisesti. Siitä virtaa ilo, onni ja rauha elämäänne. Täällä maan päällä kasvoni tunnette vajavaisesti, mutta pikkuhiljaa peite katoaa, kun vietätte aikaa kasvojeni edessä. Iloitkaa, iloitkaa. Minä tahdon antaa teille iloa, paljon iloa ja riemua.

Niin paljon tuskaa on ihmislapsen elämässä. Hän tarvitsee taivashetkiä ja ihmeellistä iloani sydämeensä, jotta jaksaisi eteenpäin. Minun sydämeni iloitsee teistä, te ihmeen ihanat lapseni. Älkää peljätkö. Minä annan teille kaiken, mitä tarvitsette. Pyytäkää Minulta iloa ja tulette myös sitä saamaan. Sydämestäni tahdon teitä ilollani siunata, nääntyneitä sielujanne ravita. Taivaassa iloitsette kirkastuneella ilolla, mutta jo täällä maan päällä tahdon teidät vapauttaa Jumalan lasten iloon ja riemuun. Amen. Halleluja.

 

7.   11.02.2003  klo 01.30

Pyhittäytykää, puhdistautukaa, sillä Minä tulen pian. Minä, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, olen tässä.

Viettäkää aikaa kasvojeni edessä. Minä kutsun teitä pyhittäytymään Minulle täydellisesti, kokosydämisesti, kokosydämisesti. Jättäkää kaikki toisarvoinen. Minä vahvistan teitä kasvojeni kirkkaudessa, puhtaudessa, läsnäolossani. Minulla on teille paljon puhuttavaa.

Rakkaus on vaikutin, jolla teitä lähestyn. Puhdas rakkaus, ei viha, ei tuomio, vaikka teistä välillä siltä tuntuu. Minä rakkaudessani olen pakotettu teitä koettelemaan, uskoanne vahvistamaan. Vain koetellut lapseni tulevat viemään kokosydämisesti kirkkauttani eteenpäin väsyneille ja nääntyneille lähimmäisilleen. Vain koetellut lapseni antavat kaiken kunnian Minulle. Minun on murskattava ylpeytenne, hekumallisuutenne, rakkaudettomuutenne, sillä aika on paha. Ette kestä lopun ajan tyrskyissä, jos en saa teitä ankarissakin koetuksissa vahvistaa. Rukoilkaa, ettei se aika olisi talvella eikä vihan päivä tulisi kaikessa ankaruudessaan, ennen kuin olen noutanut omani kotiin taivaan kirkkauteen.

Minussa ei ole mitään pimeyttä, siksi olen rakkaudessani pakotettu teitä riisumaan ja riisumaan. En voi sietää ylpeyttänne, oman kunnian tavoitteluanne. Pidätte näilläkin asioilla Minua halpa-arvoisena. Minä murskaan kaiken ihmisylpeyden ja sen mahdin. Minussa ei ole mitään korskaa, toisen ihmisen halveksuntaa eikä panettelemista. Minä olen lihanne tähden pakotettu teitä kurittamaan ankarastikin. Minä tahdon teidät vapauttaa vihollisen syytöksistä, vihani tuimuuden alta, täyteen Jumalan lasten iloon ja vapauteen, mutta ylpeys on tuomittava asia teidän vaelluksessanne. Ylpeitä vastaan Minun on nostettava käteni ja vihani ankaruus. Minä murskaan kaiken ihmismahdin ja korskeuden. Ette ymmärrä pyhyyttäni. Minä olen pyhä, pyhä, pyhä. Te olette Minun kallisarvoisia lapsiani. Minä teitä puhdistan ja ankarastikin koettelen, onko Minulla muuta mahdollisuutta?

Rakkaudessani tahtoisin teitä hoitaa ja hellästi ohjata eteenpäin, toivoen, että sydämenne olisi hellyydestäni kuuliainen. Sydämenne ei tästä ole kuitenkaan luopunut kovuudestaan ja oman minän mahtavuudesta, siksi aika-ajoin teitä kuritan. Mikä on se Isä, joka ei kurita rakastamaansa lasta. Teidän tosi- parhaaksenne tulee myöskin kuritukseni. Kurituksen ja koettelemuksen hetkenä sitä ei ole helppo ottaa vastaan Minun rakkauteni ojennetulta käsivarrelta. Kuitenkin tarvitsette välillä ankaruuttani pysyäksenne suunnitelmissani, jotta maailman henki ei teitä vie sivuun suunnitelmistani.

Minä rakastan teitä, siksi teitä kuritan. Katsokaa Paavalia, mitä ahdistuksia, itsensä kieltämistä, tuskaa oli hänenkin ristintiensä täynnä. Rakkaudessani Minun oli nöyryytettävä myös häntä, uskollista poikaani, joka oli Minulle kuuliainen kaikessa. Kuitenkin hänestäkin löysin keskeneräisyyttä, oman kunnian tavoittelua. Itseään säästämättä hän toimitti työnsä Minulle loppuun asti kuuliaisena, mutta ihmissydämen ylpeys ja korska vaani häntäkin. Jolle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan. Minä käytin häntä voimallisesti, mutta Minun oli annettava hänelle yli voimiensa käyviä koettelemuksia, jotta hän oli pakotettu antamaan kaiken kunnian Minulle.

Minä tunnen ihmissydämen ja sen halajamisen kunnian pyytämiseen. Älkää etsikö sitä kunniaa, joka tulee maailmasta, vaan sitä, jonka Minun Isäni teille antaa. Koettelemuksia on takananne, koettelemuksia on edessänne. Oletteko vielä tehneet verille asti vastarintaa taistelussanne syntiä vastaan? Kovin heiluvaista ja toisaikaista on kilvoittelunne ollut tässä asiassa, siksi Minun täytyy teitä nuhdella ja ojentaa.

Minä rakastan teitä, mutta en voi sallia syntiä elämässänne. Vihollisen valta on tässä taistelussa apunani. Minä annan sen tulla elämäänne kipuna, tuskana, ahdistuksen aiheuttajana, jotta puhdistuisitte. Rakkaudessani olen tämänkin salliva. Minä puhdistan teitä jaloa käyttöä varten. Hion teistä timanttia kruunuuni. Minä rakastan teitä. Ahjossa kulta puhdistuu, ahjossa akanat olemuksestanne seulotaan pois. Ahjossa kirkkauteni voi laskeutua yllenne pysyväisemmin. Oma minä ei ole enää esteenä. Minä en tullut antamaan lapsilleni helppoa elämää. Tie taivaan kotiin on kaita ja vaikea. Minä itse teen teissä pyhittävän työni. Itse ette itseänne voi pyhittää. Tiedän, että ihminen on tomuhiukkanen vain. Siksi teitä myös aina armahdan, nostan nääntyneen, kompastuneen, syntikuormansa kanssa kamppailevan ylös. Tuen häntä, lohdutan häntä, osoitan tien oikeaan suuntaan. Tässä on tie, sitä käykää. Vereni vapauttava voima on lähde puhtaaseen vaellukseen lapsillani. Omin teoin ei yksikään pääse perille. Minä vahvistan teitä, nuhtelen ja ojennan. Ottakaa se Minulta rakkaudessani teille annettuna. Jaksatte ja ymmärrätte koetustanne paremmin, ette menetä toivoanne, vaan yhä laitatte toivonne Minuun.

Minä rakastan teitä, enkä halua antaa teille yhtään enempää tuskaa kuin on välttämätöntä. Minä vahvistan teitä koettelemuksissanne, vahvistan sydäntänne, sieluanne, henkeänne ja ruumistanne. Minä olen vahvuutenne, tukenne ja turvanne. Minun täytyy tehdä teidät heikoksi, jotta apuni kelpaa teille siinä määrin kuin olen sen tarkoittanut elämäänne. Vain heikkoja lapsiani voin käyttää voimallisesti. Helppoina ajanjaksoina Vapahtajan syli ei enää ole tarpeen. Sydämenne vieraantuu Minusta helposti. Maailman tuulet ja murheet valtaavat sydämenne. Minä olen teidät luonut itseäni varten, kokosydämisesti itseäni varten. Siksi teitä kuritan, jotta voin myös siunata teitä runsaasti. Vain Vapahtajan yhteydessä kokosydämisesti eletty elämä tuottaa tahtomani siunauksen sekä teille että läheisillenne. Olkaa turvallisella mielellä. Minun Isäni siunaa teitä runsaasti, mutta pysytelkää sillä paikalla edessäni, ettette eksy oikealle ja vasemmalle. Minä johdatan teitä, paimensauvallani teitä ojennan oikealle tielle. Rakkaudessani sen teen. Rakkaus on motiivinani kärsimyksessäkin, olenhan Minä rakkaus.

Ette ymmärrä pyhyyttäni ettekä rakkauttani. Tahdon teille kirkastaa sydämeni salaisuuksia runsain mitoin. Siksi levätkää ahdistuksenne keskellä Minussa, sylissäni, ja tuskanne, kipunne väistyy, kun se on tehnyt Minun sille antaman tehtävän elämässänne. Minä en anna teille enempää kuin jaksatte kantaa.

Katsokaa kärsiviä lapsiani muualla maailmassa, hallituksen vihan alla vankiloissa, maakuopissa. Suhteuttakaa se omaan tuskaanne, ja ymmärrätte, kuinka etuoikeutetussa asemassa kuitenkin olette. Minä tahtoisin myös heidän tuskaansa helpottaa. Antakaa heille kaikki mahdollinen tukenne, niin rahallisessa muodossa kuin rukouksissanne. Minä tahdon rakastaa heitä, kovia kokevia lapsiani, teidän kauttanne. Älkää sulkeko sydäntänne heiltä. Muistakaa heitä päivin, öin rukouksissanne. Minä rakastan heitä, Minä rakastan teitä, te olette yksi ruumis. Jos sen yksi osa kärsii, kärsii myös muu ruumis. Näin olen sen tarkoittanut. Tukekaa heitä, ja Isäni siunaus lepää yllänne.

Vahvistukaa, vahvistukaa. Rukoilkaa lakkaamatta, sillä aika on paha. Vihollisen juonet eivät ole tuntemattomat. Vastustakaa pahaa, ja se teistä pakenee. Aina ei vihollisen valta ole Minulta tullut kuritus, vaan teidän tehtävänne on vastustaa sitä,   ja se todella pakenee. Oppikaa erottamaan nämä toisistaan. Minä puen teidät voimallani korkeudesta, jotta voitte taistella voitollisesti. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Amen. Halleluja

 

8.    14.02.2003 klo 13.55 - 14.05

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa.

Pyhittäytykää, pyhittäytykää, sillä aika on paha. Vihollinen käy ympäri kuin kiljuva jalopeura etsien kenen se saisi niellä. Minä puhdistan teitä, rakkaat lapseni, Minä Jeesus Kristus. Sydämeni on täynnä sääliä ja armahdusta teitä kohtaan. Te kuljette maailman myrskyissä kuin eksyneet lampaat, välillä vailla toivoa, vailla Vapahtajaa. Pankaa täysi toivonne Minuun, sillä Minä olen kanssanne joka aika ja joka hetki. Yksin ei teidän tarvitse kulkea hetkeäkään, vaan Minä kuljen vierellänne teitä tukien ja lohduttaen. Älkää peljätkö. Minä olen teidän kanssanne. Uskaltakaa luottaa varjelukseeni kaikilla elämänne alueilla. Minä pidän teistä huolen, Minä Jeesus Kristus, Jumalan Poika.

Vahvistukaa Minussa, vahvistukaa Sanassani, sillä aika on pian, jolloin Minä koettelen koko maanpiiriä. Teillä ja läheisillänne, kaikilla, jotka ovat Minun lapsiani, ei kuitenkaan ole mitään pelättävää. Minä johdatan kulkuanne vaahtoavien tyrskyjen keskellä. Minun käteni on ojennettu auttamaan teitä vihollisen raivotessa. Uskaltakaa luottaa suojelukseeni myös oman elämänne myrskyissä. Minäkö sallisin teille jotakin sellaista, mitä ei Minun Taivaallinen Isäni ole teille sallinut Kaikkivaltiaassa rakkaudessaan. Minussa on lepo, täydellinen syntien anteeksiantamus. Minä, Jeesus Kristus, puhdistan sydäntänne maailmallisuudestanne joskus ankarienkin taistojen kautta. Älkää himoitko maailman huveja, älkääkä mitään, mitä se teille tarjoaa. Minä en voi sallia maailmallisuutta lasteni sydämissä, se vie teidät eroon Minusta. Silmäin pyyntö, lihan himot ja halut, sen haluan sydämistänne puhdistaa, sillä kaikki tämä on katoamassa. Maailman houkutukset ovat katoamassa. Jäljelle jää vain se, mikä on kirjoitettu pyhässä Sanassani.

Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, mutta maailmallisuutenne tahdon teistä karsia pois. Minä karsin kiemuraisia, väärään kasvaneita oksia teissä kuin Taivaallinen puutarhuri tekee viinitarhassaan. Hän  kuokkii, kastelee, leikkaa, typistää kasvua milloin tuolla milloin täällä, jotta viinipuu tuottaisi kunniaa Hänelle hedelmillään. Minä teen huolellista työtä. Yhtäkään vääristynyttä oksantynkää en sallisi kuninkaallisessa kasvustossani, vaan jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, Minä hellästi nostan ylös ja parannan erikoishoidossani erikoislannotteillani, jotta se tuottaisi hedelmää. Minä odotan hedelmää viinipuun oksilta; Minä viinipuuna, te sen oksina, kannamme yhdessä hedelmää. Mikä oksa tuottaa kymmenkertaisen sadon, mikä satakertaisen. Minun Taivaallinen Isäni kastelee kasvua ja ihailee sen hedelmiä. Nautinnoksi ja virkistykseksi Hän on luonut viinipuun hedelmät nääntyville sieluille, jotka odottavat valoa taivaasta, rakkauden puutarhasta, janoonsa ja nälkäänsä.

Taivaallinen hedelmä on makea juoda, ilman karvautta, jonka synti hedelmään tuottaa. Ilman vihollisen aiheuttamaa katkeruutta hedelmä on ihana ja pyhä hedelmä nääntyville, hukkuville sieluille. Joskus Taivaallinen puutarhuri karsii oksia, kun huomaa niiden luopuneen omasta halustaan elämän ja vihreyden lähteestä, Minusta, viinipuun rungosta. Hän tekee sen kyynelsilmin, sillä yhdenkään oksistaan, silmuistaan, Hän ei soisi joutuvan hukkaan. Syrjään siirtyneen oksan kulkua Hän kuitenkin seuraa koko ajan tahtoen sen oksastaa uudelleen runkoon, jos vain vetäytynyt oksa niin haluaa. Väkisin en voi niitä oksastaa takaisin runkoon, taivaalliseen temppeliini. Minä kyynelsilmin seuraan niiden kulkua. Kyynelilläni niitä kastelen. Jospa virvoitus sittenkin alkaisi saada niissä kaipuuta siihen kirkkauteen, josta ne ovat omasta halustaan luopuneet. Minä vedän ja kutsun niitä, käteni on ojennettu koko ajan. Kunpa ne jo ymmärtäisivät palata alkulähteeseensä, Taivaallisen puutarhurin hellään huomaan. Aina ei kyynelkylvönikään tuota sitä tulosta niiden kohdalla, joka vetäisi heidät takaisin oksastettaviksi, vaan puutarhurin on pakko laskea oksanen menemään tuulten mukana pyörteisiin, joissa maailma niitä riipii ja repii, luvaten ensin jotain ihmeellistä, houkuttelevaa, houkuttelevampaa kuin Taivaallisen puutarhurin kaita tie, paikallaan pysymisen maailman myrskyissä vakaassa ja turvallisessa rungossa.

Minä odotan hedelmää puutarhani viiniköynnöksistä. Monta vuotta Minä kuokin, lannoitan, kastelen, karsin nipistäen hellästi, joskus rajumminkin milloin sieltä, milloin täältä. Rakastan lapsiani kuin omiani, ja Minun Taivaallisen Isäni Minulle antamia ne ovatkin. Rakkaudessani kuljen viiniköynnösteni keskellä neuvoen, ojentaen, karsien. Rakkaudessani teen kaiken tämän, jotta hedelmä olisi runsas. Minä kannattelen viinipuun oksia. Mehevä elämän virta, rungon ydinneste, virtaa oksiin ja saa aikaan sadon; sadon ravinnoksi nääntyville, nälkäisille sieluille. Minä rakkaudella kohtelen jokaista oksaa eri tavalla, tuntien sen heikkoudet ja ilot suruineen. Jokainen oksani tahtoo kasvaa omaan suuntansa kunkin luonteen ja taipumusten mukaan. Minä kuitenkin hallitsen kaikkea rakkaudellani, vedän luokseni takaisin jo vahvistetun rungon turvaan ja suojaan, jos oksa liian itsepäisesti pyrkii omaan suuntaansa omaksi turmiokseen. Minä kutsun ja hellästi vedän takaisin rungon yhteyteen, toisten oksien yhteyteen langennen oksan, joka yksin on joutunut harhateille. Minun silmäni vartioitsee jokaista oksaa hellästi ja jatkuvasti pyrkien niitä vetämään takaisin luokseni rungon pyhään yhteyteen. Mutta jos oksa on totisesti päättänyt luopua rungon ravitsevasta yhteydestä, Taivaallinen puutarhuri on pakotettu antamaan sille sen haluaman vapauden. Paluu poisluopuneelle oksalle on aina mahdollinen. Sitä puutarhuri sydämestään toivoo ja halajaa.

Puutarhassa on aika ajoin pieniä kettuja, jotka kylvävät omaa lustettaan maaperään. Rikkaruohot, synnin karvaat hedelmät, pääsevät joskus tuhoamaan kaiken hedelmän. Oksa on sortunut maailman houkutuksiin ja vetäytynyt pois rungon terveeksi tekevästä voimasta, ei aina edes omasta halustaan, vaan vihollisen langettaman ansan ansiosta. Silloinkin Minä kutsun, kutsun ja kehoitan sitä parannukseen. Olen sen solminut rakkauden kannattavin sitein runkoon monin kerroin. Olen asettanut toiset oksat sitä tukemaan. Vihollisen kylvämä luste on kuitenkin tuottanut sellaisen hedelmän, että se on tuhottava, päästettävä irti, jottei se turmele myös hyvää hedelmää taivaallisella aterialla. Minun Isäni taivaallisella aterialla ei voi olla mitään saastaista eikä epäpyhää. Oksa on puhdistettava täydellisesti. Minä poljen viinikuurnan vihassani, vihassani sen poljen. Vihollisen karvas hedelmä on tuhottava. Maailmallisuus on tuhottava. Taivaalliselle hääaterialle ei sen saastuttamaa hedelmää voi käyttää.

Minä olisin totisesti halunnut säästää tuhoa tuottavan oksan hedelmineen, mutta omasta halustaan se on vetäytynyt pois Minun elämää, puhdasta, ravitsevaa elämää antavasta rungostani. Niinpä se on tuhottava. Pikkuhiljaa annan oksan maistaa oman hedelmänsä karvautta yhä vielä kutsuen sitä palaamaan kiinni terveeseen runkoon. Aina ei kutsuni, hoitotoimenpiteeni tuota hyvää kasvua,  palaamista pyhyyteen ja puhtauteen. Niinpä kyynelsilmin puutarhurin on laskettava se menemään omiin himoihinsa ja maailmallisiin houkutuksiinsa. Minä rakastan jokaista oksaa. Turhaan en Sanassani varoita, että pienet ketut on otettava heti kiinni ennen kuin oksa irrottaa otteensa rungosta niiden valheelliseen houkutukseen kiintyneenä. Sokeudessaan he luopuvat elämän lähteestä, pyhästä verestäni, joka heidätkin olisi voinut tehdä terveeksi ja taas eläväksi.

Minä rakastan jokaista lastani, joka taivaalliseen puutarhaani on istutettu, ja tahdon varjella hänen hedelmänsä puhtaana ja pyhänä. Lapsellani on kuitenkin oma tahto, jota Minun Isäni kunnioittaa. Jokainen oksa saa irtaantua rungon elävöittävästä osasta, jos niin haluaa. Taivaallinen puutarhuri aikansa houkuteltuaan synnin teille joutunutta lastaan ei voi muuta kuin antaa sille vapauden, vaikka sen hedelmä on karvas ja katkera. Sen loppu on kuolema, ikuinen kadotus ja ero Taivaallisesta Isästä ja Hänen muista rakkaista lapsistaan. Taivaallisen puutarhurin rakkaus luotuaan kohtaan ei ole sammunut, mutta Hän kunnioittaa lapsensa tahtoa. Rakkaudessaan Hän on antanut lapsilleen vapaan tahdon. Ihmisellä on täysi vapaus vetäytyä pois Jumalasta ja Hänen ihmeellisestä armostaan. Viimeiseen asti Hän kuitenkin vetää ja kutsuu luokseen. Tie parannukseen on aina auki niin kauan kuin elinpäiviä on Hänen rakkaalle lapselleen annettu.

Oi rakkaat lapseni, valvokaa siis teitänne, valvokaa. Ottakaa pienet ketut kiinni. Älkää antako vihollisen villitä teitä valheisiinsa ja vetää mukaan eksytyksen kavaliin juoniin. Ottakaa pienet ketut taivaallisessa puutarhassa heti kiinni. Älkää uskoko sen valheita. Älkää uskoko sen valheita. Minä paljastan lapsilleni valheen valtojen houkutukset, kun he riippuvat Minussa kiinni, kurottautuvat kohti runkoa ja tahtovat sydämestään siinä pysyä. Älkää eksykö, sillä aika on pian, jolloin noudan omani taivaan kirkkauteen. Valvokaa, valvokaa, sillä vihollinen kylvää lustetta minkä ehtii. Minä puhdistan puimatantereeni vihollisen kylvämästä akanasta. Vihan tuulet erottelevat verelläni puhdistetut jyvät akanoista. Olkaa te niiden lasteni kaltaisia, jotka Taivaallista Ylkäänsä odottavat, milloin Hän palajaa omiaan noutamaan. Nostakaa katseenne Häneen, ja Hän varjelee teidän tienne, vaelluksenne. Älkää antako minkään maailman houkutuksen, vihollisen valheen viedä katsettanne pois Hänestä, Vapahtajastanne, joka on teidät verellään ostanut vapaaksi synnin ja saatanan siteistä ja houkutuksista. Viettäkää aikaa kasvojeni edessä, kiinnittykää Sanaani, ja teidän hedelmänne on oleva runsas. Amen. Halleluja.

 

9.    18.02.2003

Minä rakastan teitä. Te olette Minun. Minä olen teidät verelläni ostanut vapaaksi perkeleen pauloista. Puhdistautukaa veressäni joka hetki, ja voitte jatkaa matkaanne vapaana vihollisen syytöksistä, vapaana huonosta omastatunnosta, vapaana kuin taivaan lintu. Minä rakastan teitä. Minä vartioitsen teitä joka hetki. Yksikään eleenne, ajatuksenne ei ole Minulta salassa. Olkaa siis turvallisella mielellä. Minun Isäni seuraa teitä silmillään joka hetki. Mikään, mikä ei ole Hänen teille sallimaa, ei pääse teitä kohtaamaan. Levätkää sylissäni. Sylissäni löydätte vapauden; vapauden, jota sydämenne janoaa. Nääntynyt, kilvoitteleva sydämenne on niin usein poikennut pois Isäni suunnitelmista. Kuunnelkaa Minun puhettani sydämellenne, ja säästytte monelta murheelta elämässänne. Te teette monesti päätöksiä hätiköiden. Ette kysy Isäni mielipidettä asioista. Ryhdytte monenlaiseen puuhaan ilman, että Isäni sitä tahtoisi. Ei puuhastelun tarvitse olla synti, mutta jos Isäni ei ole teitä siihen kutsunut, se koituu teille turmioksi. Väsytätte, uuvutatte jopa sillä itsenne. Minun Isäni täydellinen tahto elämässänne on lepo ja rauha. Hän osoittaa teille tien, jota teidän tulee kulkea. Jättäkää kaikki toisarvoinen. Jättäkää kaikki toisarvoinen. Sillä ei ole siunausta elämässänne. Käyttäkää aikanne tarkoin, sillä aikaa on vähän ihmislapsille annettu.

Rukoilkaa enemmän. Vieläkin Minä sanon teille, että rukoilkaa. Ette ymmärrä rukouksen merkitystä elämässänne. Tuokaa kaikki asianne Minulle. Niin usein jätätte rukouksen toisarvoiseksi asiaksi. Keskittykää Sanaani, sillä Sanastani lähtee elämä. Syökää sitä, ja nääntynyt sielunne virvoittuu. Jaksatte suorittaa Minun Isäni teille antamalla voimalla ne askareet, jotka Hän on teille tarkoittanut. Älkää ottako jokaista kutsua, hengellistäkään kutsua, vastaan kertomatta asiaa ensin Isälleni, niin Hän teitä johdattaa. Niin monesti olen seurannut ikäänkuin sivusta touhuiluanne. Ihmettelette, miksi asiat eivät suju. Tuskailette, hätäännytte ja vaivutte epätoivoon. Siksi, sanon Minä teille, koska Minun Isäni ei ole teille sitä tehtävää tarkoittanut. Tietysti myös vihollinen yrittää estää suunnitelmiani toteutumasta kohdallanne, mutta tuokaa rukoillen asia Isäni eteen, ja Hän antaa teille selkeän ymmärryksen, kuinka edetä.

Älkää peljätkö. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä ravitsen nääntyvän sielunne. Minä olen teidän Isänne, rakastava Isänne. Katson teitä rakkauden katseella, älkää peljätkö. Tahtoisin teidät säästää niin monelta murheelta, mutta olen rakkaudessani pakotettu niitä teille antamaan.

Te olette yltiöpäisiä, hekumaa enemmän kuin pyhyyttäni rakastavia. Minun lasteni parissa tapahtuu kauhistuttaviakin syntejä. Ne eivät ehkä koskaan tule päivänvaloon, mutta Minun Isäni edessä asia on kauhistuttava. Älköön Minun Isäni alttarilla olko mitään epäpyhää älköönkä saastaista. Minä nöyrrytän ylpeän sydämen. Kunniaani Minä en toiselle jaa, se teidän tulee oppia ymmärtämään. Ihmissydän luonnostaan on ylpeä, korskea, siksi Minun on pakko antaa teille koettelemuksia yllättäviltäkin tahoilta. Rakkaudella teitä kuitenkin kohtelen, sillä kyse on iankaikkisesta elämästä taivaan kirkkaudessa. Kuinka kevyt ja hetkisen kestävä on murheenne täällä maan päällä verrattuna iankaikkiseen kirkkauteen taivaassa. Kerran perillä ymmärrätte kaiken murheen ja tuskan tarkoituksen.

Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. Te olette Minun omia lapsiani, te totisesti olette Minun lampaitani. Verelläni ostin teidät vapaaksi syntisestä vaelluksestanne ja vihollisen kahleista. Levätkää sylissäni, levätkää, niin voin sydämenne haavoja hoitaa. Suunnitelmani elämässänne voi tällöin kokonaisvaltaisesti tapahtua. Vihollinen yrittää ryöstää aikanne turhuuteen, mutta pitäkää aikaanne Minulle pyhitettynä. Pitäkää aikanne Minulle pyhitettynä. Olettehan huomanneet, kuinka nopeasti aika kuluu. Ajan kello myös maailman tapahtumissa on kiivastahtinen. Siksi pitäkää tarkka vaari, kuinka aikanne käytätte. Minä en ole teitä aina kutsunut edes seurustelemaan ystävienne kanssa, vaikka sekin on tärkeää ja Minun Isäni sydämeltä teille annettua lahjaa. Levätkää kasvojeni edessä. Minä iloitsen kahdenkeskisestä ajasta, jonka annatte Minulle. Siinä voin teitä erityisesti hoitaa ja virvoittaa. Pankaa merkille ajan kiivas rytmi. En ole teitä tarkoittanut uuvuttamaan itseänne, vaan lepoon ja rauhaan.

Olkaa uskolliset siinä, mitä Minun Isäni on sydämillenne puhunut. Jättäkää muut asiat vähemmälle. Kerran iankaikkisuudessa ymmärrätte tämänkin, kuinka tärkeää oli viettää aikaa kahden kesken kanssani. Ne ovat taivashetkiä jo täällä maan päällä. Tulkaa luokseni hiljaisuuteen, yksinäisyyteen ja levähtäkää vähän. Kun Minä, Jeesus Kristus, vaelsin maan päällä, kansa tungeksi luokseni, niin ettei Minulla ja opetuslapsillani ollut aikaa syödäkään. Kuitenkin vietin aikaa paljon hiljaisuudessa Getsemanen puutarhassa Isäni sydämen lyöntejä kuunnellen. Siitä sain voimani vaellukseeni. Sieltä sain viisauden kohdata ihmiset. Minä tarvitsin paljon aikaa rukoukseen ja hiljaisuuteen Isäni sydämen lyöntejä kuunnellen. Kuinka teidän osanne, lapsukaiseni, voisi olla toisin? Minä tarvitsin joka aika ja hetki Isäni voimaa ja läsnäoloa elämääni. Kuinka paljon kipeämmin te sitä tarvitsette syntikahleissanne ja vihollisen riepotuksessa.

Ymmärtäkää ajan vakavuus. Ymmärtäkää tuloni pikaisuus. Minä totisesti tulen pian noutamaan omiani taivaan kirkkauteen. Ottakaa sanoistani tarkka vaari, sillä Minä totisesti tulen pian. Amen. Halleluja. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt, aina ja iankaikkisesti.

 

10.    20.02.2003

Oi rakkaat lapseni, kuulkaa Minun sanani. Rakkaudessani nämä teille lausun. Minä, Jeesus Kristus, syntienne sovittaja, lihaksi tullut Jumalan Poika.

Minä kutsun teitä parannukseen pahoilta teiltänne, saastaisilta teiltänne. Pankaa pois synti, joka teidät niin helposti kietoo. Se kietoo ensin ajatusmaailmanne ja mielenne. Pankaa synti heti pois, sillä sen vaikutus teihin on tuhoava. Se tuhoaa suhteenne Minuun. Se tuhoaa ihmissuhteenne. Se tuhoaa itsekunnioituksenne. Pyhyyteni murtuu sydämissänne. Pyhyyteni pidätte pilkkananne synneillänne. Minä olen pyhä, pyhä Herra Sebaot, pyhä, pyhä, pyhä Taivaallinen Kuningas. Älkää pitäkö Minua pilkkananne synneillänne. Minä rakastan teitä, syntitaakkanne alla nääntyneet lapseni. Minä tahdon teidät vapauttaa täyteen iloon ja riemuun. Synti painaa teitä alas. Synti erottaa teidät Minusta, elämän lähteestä. Minä olen tarkoittanut teidät elämään yhteydessäni, mutta synti ja sen himo vie teidät pois Minusta ja todellisesta elämästä.

Älkää himoitko maailmaa, älkääkä mitään, mitä siinä on. Erottautukaa maailmasta. Erottautukaa maailman himoista ja sen kiehtovasta kauneudesta, joka Minun silmissäni on kauhistus. Syökää Sanaani, ja löydätte levon sieluillenne. Syökää Sanaani kuin leipää. Ravitkaa sillä itsenne, ja Minun suunnitelmani elämällenne voi toteutua kokonaisvaltaisesti. Minä rakastan teitä. Älkää antako maailman houkutusten viedä teitä pois luotani. Maailmassa teillä on murhe, mutta Minä olen voittanut maailman. Maailma ja sen houkutukset vievät teidät kerran iankaikkiseen kadotukseen, siksi pitäkää teistänne vaari. Luottakaa Minun johdatukseeni elämässänne, luottakaa Minuun. Kätkeytykää verihaavoihini joka aika ja joka hetki, sillä aika on paha. Maailman muoto on katoamassa. Maailman muoto on totisesti katoamassa, mutta Minun Sanani pysyy iankaikkisesti. Jokainen Jumalan sana on taattu. Viettäkää aikaa kasvojeni edessä, ja sydämenne saa levon ja rauhan, jota maailma ei voi teille antaa. Tahdon teidät omikseni kokosydämisesti, kokosydämisesti. Puolisydämisiä lapsiani en voi viedä kerran perille taivaan kirkkauteen. Minä rakastan teitä. Minulla on hyvä tahto teitä kohtaan. Kuinka Minä teitä rakastankaan. Te olette Minun kunniakseni luotuja. Pyhittäytykää, puhdistautukaa, sillä Minä tulen pian.

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa. Taivaan kodissa on teille sija valmistettuna. Minä tulen pian noutamaan omiani luokseni. Te saatte aina olla yhdessä kanssani kirkkaudessa, jonka Minun Isäni on teille valmistanut. Syökää Sanaani, ja taivaallinen kirkkauteni vuotaa yllenne jo täällä maan päällä. Etsikää kasvojani, ja Minä annan teidän löytää itseni. Etsikää Minua koko sydämestänne, ja rauhani jää lepäämään yllenne. Minä rakastan teitä. Minulla on hyvä tahto teitä kohtaan. Pitäkää siis vaari teistänne, ja suunnitelmani, hyvä tahtoni elämällenne voi tapahtua, niin kuin on tarkoitettu. Syökää Sanaani runsaasti. Nääntynyt sielunne saa levon ja tulee kylläiseksi rakkaudestani. Minä tahdon ruokkia teidät, jotta voitte jakaa elämän leipää läheisillenne ja ystävillenne, kadun kansalle, ihmisille, jotka luoksenne lähetän. Kun olette ravinneet itsenne Sanallani, teillä on mistä jakaa toisille nälkäisille. Voitte heille osoittaa tien Minun Isäni rakastaville käsivarsille. Heidänkin syntikuormansa tahdon ottaa pois ja antaa heidän sydämilleen vapauden saatanan syytöksistä ja tuskasta, rauhattomuudesta. Olkaa siis rohkeat. Olkaa uskolliset. Viekää Sanani nääntyville sieluille, ja vapaus koittaa heillekin. Maailma ja sen houkutukset on monet lapsistani, jotka eivät Minua vielä Vapahtajanaan tunne, vienyt rauhattomuuteen ja piinaan. Heidän syntinsä ovat heidät kietoneet kahleisiin, joista ei vapautta löydy muualta kuin Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Rukoilkaa heidän puolestaan, ja synnin valta murtuu heidän elämässään. Ilo ja pelastuksen riemu saa täyttää heidänkin sydämensä. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Saatte yhdessä iloita Minusta, Vapahtajastanne ja ihmeellisistä teoistani. Synnin valta kukistettiin Golgatan ristillä ja on nyt tullut todeksi elämässänne. Verihaavani on teidät päästänyt vapaaksi perkeleen orjuudesta ja kääntänyt elämänne suunnan pimeydestä kohti iankaikkista valoa ja kirkkautta. Minä iloitsen keskellänne. Enkeljoukkoni riemuitsevat, kun kadonnut lammas on löytänyt tien Vapahtajansa syliin. Viekää Sanaani uskollisesti eteenpäin, ja moni nääntynyt sielu löytää tien taivaan kotiin, lepoon ja rauhaan. Amen. Halleluja.

 

11.    25.02.2003  klo 06.05 - 06.55

Minun piskuinen laumani. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut syntienne sovittaja, olen tässä. Vahvistukaa, vahvistukaa.

Olette kuulleet sanomia sodan melskeestä, vihani tuimista tuulista. Olkaa turvallisella mielellä, sillä teillä ei ole mitään peljättävää. Minä totisesti pidän huolen piskuisesta laumastani, joka Minua, Vapahtajaansa, kokosydämisesti etsii viettäen aikaa kasvojeni edessä rukoillen, paastoten ja Sanaani tutkien. Minä tahdon ottaa pelkonne teiltä pois. Älkää peljätkö. Älkää peljätkö. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun armoni ei teistä väisty eikä Minun rauhanliittoni horju. Olkaa siis turvallisella mielellä. Vihan aika tulee olemaan kansani jäsenillä, vihmontaverelläni puhdistetuilla lapsilla valtavaa voiton, ihmeiden, ylistyksen, palvonnan aikaa. Minä totisesti näytän ihmeeni tämän kansan keskellä. Älkää peljätkö. Valtavia ihmeitä tulee tapahtumaan niin kuin alkuseurakunnankin aikana. Minä totisesti kirkastan itseni teidän kauttanne, piskuinen laumani, te piskuisen laumani jäsenet. Syökää Sanaani. Syökää sitä elämän nälkään, elämän tuskaan. Syökää sitä puhdistuaksenne lihan saastasta, joka murehduttaa mieltänne.

Älkää puhuko toisistanne mitään, mitä hän itse ei voisi olla kuulemassa. Se murtaa yhtenäisyytenne. Minä kutsun teitä täydelliseen parannuksen tekemiseen tässä asiassa. Tunnustakaa syntinne toinen toisillenne. Tunnustakaa synti synniksi Minulle, ja sielunne saa rauhan. Enää ei riitä, että Minulle hiljaisuudessa katumuksenne vuodatatte, vaan teidän on synti synniksi tunnustettava myös sisarellenne ja veljellenne, joka kantaa ristinlippuani, verelläni vihmottua.

Minä rakastan teitä, lapseni. Minä todella rakastan teitä. Teillä, piskuisen laumani jäsenet, tulee olla yksi sydän, yksi mieli, yksi kieli. Älkää antako minkään rikkoa yhtenäisyyttänne. Minä tarvitsen puhdistettua, vahvistettua seurakuntaani lopun   ajan taisteluihin. Tahdon poistaa mielestänne kaikki raja-aidat, kateuden ja kyräilyn. Kaiken pahanpuhumisen on loputtava, muuten en voi teitä pukea voimallani korkeudesta. Tarvitsette totisesti voimaani lopun aikoina. Ystävänne, läheisenne tarvitsevat tukeanne. He tarvitsevat selkä suorana kulkevia kristittyjä rinnalleen, joiden turva on heidän Taivaallisessa Yljässään, Jeesuksessa Kristuksessa. Vereni on pessyt teidät puhtaaksi ja vapauttanut kaikesta perkeleen painostuksesta, sillä vihollinen totisesti tekee työtään tulevina päivinä tämän kansan keskellä. Minä määrään sille kuitenkin rajat, joidenka sisällä sen on tuhonsa tehtävä. Täydellisesti määrään sille sen rajat. Yksikään hiuskarva ei katoa päästänne Minun Isäni sitä sallimatta. Teillä on ylimaallinen rauha sydämissänne, ja ihmisiä ympärillänne tulee pelastumaan kuin meren mutaa. Minä totisesti avaan tämän kansan sydämet Minulle, Vapahtajalleen, ja niin vihdoin voin tätä kansaa siunata. Vuodatan rakkauteni ja kirkkauteni lasteni sydämeen, kunhan he kokosydämisesti kääntyvät puoleeni, huutavat avukseen nimeäni, eivätkä enää murehduta Minua katumattomalla sydämellään. Minä tulen tarvitsemaan teitä, lapseni, lopun ajan taisteluissa. Minä teen teidät täysin kykeneviksi suorittamaan todistajan tehtävän, jonka olen teille varannut.

Älkää antako minkään rikkoa yhtenäisyyttänne, piskuinen laumani, sillä tahdon teillä totisesti olevan yhden sydämen. Sydämenne sykkiköön puhtaasti Minulle, Vapahtajallenne, ilman eripuraa ja säröä, sillä siihen saatana saa heti otteensa, ja teidän rauhanne on mennyttä. En vaadi teiltä täydellisyyttä, vaan kuuliaista mieltä. Vereni puhdistaa teidät edelleenkin epätäydellisyydestänne edessäni. Älkää siis murehtiko. Minä annan teille voiman sydämestänne antaa anteeksi toisillenne ja läheisillenne, kunhan sitä tosissanne Minulta anotte. Minä rakastan teitä. Minun voimani vuodatetaan yllenne lopun aikoina yhä runsaammin ja moni nälkäinen, nääntynyt sielu saa kaipaamansa rauhan sydämeensä sovintovereni kautta.

Koettelemuksissa Minä tämän jumalattoman kansan puhdistan taivasta varten. Heidän iankaikkisuussielunsa on kuitenkin tärkein, tärkeämpi kuin maallinen onni ja vauraus. Tämä hetkisen kestävä murheenne tuottaa teille ylenpalttisen ja määrättömän kirkkauden kerran perillä taivaan kodissa. Älkää siis peljätkö. Olen teitä, piskuisen laumani jäseniä,  jo nyt ravistellut kovalla kädellä, jotta puhdistuisitte lopun aikoja varten. Tahdon teidän olevan silloin täysin valmiita seisomaan Sanani totuuden takana, joka saattaa teidät veritodistajaksenikin viedä. Minä tiedän pelkonne tämän asian vuoksi, mutta älkää peljätkö. Marttyyrien veri on aina huutanut alttarini alla tuomiotaan jumalattomalle kansalle. En voi antaa enää maailmanlaajuisen rangaistuksen tuomioni kulkea tämänkään kansani ohi. Olkaa turvallisella mielellä. Mitään ei teille tule tapahtumaan Minun Isäni sitä sallimatta. Jokainen hiuskarvanne on luettu. Koko elämänne askel askeleelta on merkitty taivaan kirjoihin.

Minä rakastan teitä ja rakkaudellani puen teidät voimaani ja kirkkauteeni, niin että voitte kestää kaiken, mikä teitä kohtaa. Olkaa siis turvallisella mielellä. Saatte kokea, kuinka Minä itse, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, sodin puolestanne. Te saatte vain ihmetellä ja katsoa, kuinka ihmeitä tapahtuu kättenne kautta, kuinka tämän kansan kivisydämet huutavat puoleeni ja vihdoinkin tämän kansan suusta puhkeaa ylistyslaulu Minulle, voittaneelle Karitsalle, teurastetulle Uhrikaritsalle. Mikään tuska eikä kipu ei ole Minulle vierasta, Minä tunnen ihmislapsen sydämen pelkoineen. Minä ojennan käteni heidän tuskaansa, ja totisesti Minun taivaallinen rauhani laskeutuu tämän jumalattoman kansan ylle, kun he synneissään kääntyvät puoleeni tuoden pahat tekonsa tiettäväkseni. Väkevä ylistys ja kiitos kohoaa tämän haavoitetun, runnellun kansan sydämestä. Minä ilmaisen sydämeni, rakkauteni, tälle kansalle. Näihin päiviin asti sydänvereni kyyneleet eivät ole heitä tuoneet luokseni, mutta vihollisen valta sen tekee. Sylini on avoinna ottamaan jokaisen lapseni luokseni, ja ihmeitä tapahtuu, kivisydämet sulavat lihasydämiksi. Minä saan kantaa rakkaan kansani kotiin iankaikkiseen kirkkauteen, iankaikkisesti lepäämään tuskastaan, kivustaan ja murheestaan.

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan tätä vielä kääntymätöntä kansaani, mutta pian on tuleva aika, jolloin yhteinen kiitoslaulu puhkeaa sydämistänne Taivaallista Veri-Ylkäänne kohti. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, enkä anna teille enempää tuskaa kuin on tarpeen. Teidän sydämenne on otollinen Minulle, ja niin voi vihani kulkea ohitsenne turmelematta pyhää viiniä sydämissänne. Minun hedelmäni, viinipuun hedelmä teissä, teidän kauttanne, tulee olemaan runsas ja otollinen uhri Minulle, Jeesukselle Kristukselle. Taivaallinen Isäni iloitsee teistä, urhoollisuudestanne. Hän iloitsee viinitarhan kypsyneestä hedelmästä, josta voidaan makea, virvoittava, ravitseva juoma vuodattaa janoisille, pelokkaille lähimmäisillenne. Olkaa siis turvallisella mielellä, mitään pahaa ei teille tapahdu Minun Isäni sitä sallimatta. Olkaa turvallisella mielellä. Amen. Halleluja.

Tämä lohdun sana on tarkoitettu jaettavaksi ystävillenne, läheisillenne, jotka Minua Herranaan ja Vapahtajanaan kunnioittavat. Kuunnelkaa sydämenne ääntä ja lohduttakaa heitä näillä taivaallisilla sanoilla. Amen. Halleluja.

 

12.     25.02.2003

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Minä, Jeesus Kristus, itse olen tässä.

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Olette kuulleet paljon sanomia tulevaisuudesta, tuhon ja vihan ajasta, mutta teillä, rakkaat lapseni, ei ole mitään pelättävää. Levätkää sylissäni, levätkää sylissäni. Minun rakkaudellisessa sylissäni saatte täydellisen levon ja rauhan. Minussa on täydellinen lepo ja rauha, lepo saatanan syytöksistä, lepo omavanhurskauden saastaisesta vaatteesta. Teillä on tullut pelko Minua ja pyhyyttäni kohtaan. Minä iloitsen siitä, ja niin sen tulee ollakin, mutta ei teidän ole tarkoitus kääntää katsettanne itseenne, pois armostani, pois rakkaudestani. Rakkaudessani olen kaikki nämä asiat teille ilmoittanut. En tuomion äänellä, vaan rakkaudessani. Älkää kääntäkö katsettanne pois rististäni, sillä siitä lähtee voima vaellukseenne. Levätkää ristini juurella. Kun tunnustatte syntinne Minulle, sydämenne saa levon ja rauhan. Koskaan ette omilla teoillanne ja ponnisteluillanne voi pyhyyttäni ja mielisuosiotani saavuttaa. Rakkaudessa teitä tahdon hoitaa. Rakkaus on motiivinani kaikessa. Minä olen rakkaus. Rakkaudessa teitä nuhtelen, kehoitan, ojennan ja virvoitan. Te olette Minun rakkaita lapsiani. Älkää siis peljätkö. Tiedän, että te olette heikkoja ja vajavaisia ihmisiä, tomusta tehtyjä. Heikkoja te olette ja heikkoja tulette olemaan. Kirkastukoon ristini, armoni ja anteeksiantamukseni teille ihan kokonaan. Vahvistukaa armoni tuntemisessa. Syökää Sanaani, ja armoni teille kirkastuu. Sydämenne on tullut niin pelokkaaksi viestieni johdosta, mutta älkää peljätkö. Minun täydellinen rakkauteni karkottaa kaiken pelon. Pelossa on rangaistusta, mutta Minä, Jeesus Kristus, olen rangaistuksenne kärsinyt Golgatan ristillä. Minut lyötiin ristin puulle, jotta Minun Isäni ei tarvitsisi teitä rangaista. Otin kantaakseni teidän epätäydellisen ja syntisen luontonne. Kaikki puutteenne ja laiminlyöntinne on sovitettu Golgatan ristillä. Älkää siis murehtiko. Minun armossani on teille kyllin. Minä armahdan teitä puutteissanne, Minä armahdan teitä tuskassanne ja kivussanne. Rakkaudessani teitä seuraan koko ajan, silmäni teitä vartioitsee. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Taivaallisen Isäni tietoon, ja Hän antaa teille levon. Minä vahvistan teidän uskoanne.

Minä, Jeesus Kristus, tahdon antaa vaellukseenne iloa ja onnea, en tuskaa ja omavoimaista ponnistelua. Yrittämällä omin voimin kelvata teoillanne Minulle,  väsytätte itsenne. Kaikki on sovitettu Golgatan ristillä, ihan kaikki. Minun rakkauteni on nyt jäänyt piiloon ankarien nuhteiden alle, joita olette kuulleet. On paljon lapsiani, jotka tulee herätellä kovin, ankarin sanoin. Teidän sydämenne on Minulle avoin ja otollinen. Älkää siis peljätkö. Minä rakastan teitä puutteissanne ja tuskissannekin. Te olette Minun. Unhottaisiko vaimo rintalapsensa, ja vaikka unhottaisikin, Minä en teitä unhoita. Kämmenpohjaani olen teidän nimenne kirjoittanut. Te olette Minun rakkaita lapsiani, verelläni lunastettuja. Älkää siis murehtiko ja peljätkö. Vielä tulette näkemään paljon iloa tämän kansan keskellä. Pelastuksen riemu ja ilo kiirii vanhurskaiden majoista. Minä vapautan tämän kansan kahleistaan ja lasken totisesti rauhani heidän majoihinsa. Rauhan Minä jätän teille, Minun rauhani, sen Minä annan teille. En Minä anna teille niin kuin maailma antaa. Levätkää sylissäni, levätkää. Minä, Jeesus Vapahtajanne, tahdon ottaa pelkonne pois, sillä tulevaisuus on täynnä toivoa ja voimani ilmenemistä. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, olenhan antanut henkeni puolestanne. Ystäviksi Minä teitä kutsun, ystäviksi. Te olette Minun ystäviäni. En kutsu teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Ystävilleni olen sen etukäteen ilmoittanut. Amen. Halleluja. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kansanne, te piskuisen laumani jäsenet, nyt, aina ja iankaikkisesti.

 

13.      27.02.2003

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika olen tässä teidän keskellänne.

Minä pyhitän teidät itselleni, te piskuisen laumani jäsenet. Älkää peljätkö ankaraa ahjoa, jossa teitä koettelen. Minun täytyy niin tehdä, sillä aika on paha. Aika on paha. Tuimat vihan tuulet alkavat pian puhaltaa, ja Minun täytyy puhdistaa teitä käyttökelpoisiksi astioiksi tulevia päiviä varten.

Minun silmäni seuraa teitä joka aika. Minun Henkeni lepää yllänne. Minä puen teidät voimalla korkeudesta lopun ajan taisteluja varten. Ei kestä silloin ihmislapsi oman minänsä mahtavuudessa ylpeine ajatuksineen. Minä olen pakotettu teitä puhdistamaan lipeällä. Minä istun ja sulatan teistä kaiken kuonan pois. Minä rakastan teitä, siksi on ahjonne välillä kuin tulinen pätsi. Vihollinen saartaa teitä oikealta ja vasemmalta yrittäen saada teidät lankeamaan ylpeyteen, korskeuteen, haureuteen.

Minä rakastan teitä, mutta synti edessäni, elämässänne, on kauhistus Minulle. Minun täytyy teitä tulisessa pätsissä ravistella näiden syntienne tähden. Teidän oma voimanne on vähäinen taistelussa syntiä vastaan. Minä näen sydämenne asenteen. Jos sydämestänne haluatte kuuliaisena noudattaa Sanaani, sydämestänne haluatte seurata Minua, Minä itse teen puhdistavan työn sydämissänne. Minä itse, Jeesus Kristus, katkaisen perkeleen kahleet elämässänne. Ei ole Minulle mieleen jumalattoman kuolema. Minä puhdistettuani teidät, lähetän teidät työmiehiksi tämän jumalattoman kansan keskuuteen. Tulette kokemaan paljon vastustusta, vainoa ja väkivaltaa, panettelua, halveksintaa. Vankeuteenkin muutamia teistä laitan, mutta älkää te peljätkö. Minun Isäni teitä johdattaa ja kuljettaa. Yksikään hiuskarva ei päästänne putoa Minun Isäni sitä tietämättä. Olettehan tietoisia siitä, kuinka rakkaat lapseni muualla maailmassa joutuvat uskonsa tähden kärsimään kauheallakin tavalla. Vainot ovat tulossa myös teidän rakkaaseen Suomen maahanne, kunhan vihan aika pidemmälle edistyy. Minun suojaava käteni on yllänne kuitenkin joka aika ja joka hetki. Älkää peljätkö tulevia vainoja, sillä rakkaudessani teitä silloinkin varjelen ja suojelen jokaisella askeleellanne. Te olette kallisarvoisia todistajiani, kallisarvoisia lapsiani, joita en hetkeksikään päästä suojelevan katseeni alta pois. Viha lasteni ympärillä saavuttaa täyden mittansa, mutta silloin aukeavat taivaat, ja Minä itse, Jeesus Kristus, noudan omani kotiin taivaan kirkkauteen, Karitsan hääaterialle. Teillä on siis tuskassannekin ja koettelemusten keskellä turva Minussa, toivo Minussa. Minä noudan teidät tuskienne keskeltä ikuiseen kirkkauteen enkeljoukkojeni saattelemana.

Olkaa siis turvallisella mielellä. Ilmoitan nämä vaikeat ajat teille etukäteen, sillä niin olen Sanassani luvannut. En tullut antamaan teille helppoa elämää, lasteni osa monesti on vaikea. Vihollinen saartaa teitä oikealta ja vasemmalta. Lapseni lyövät myös toisiinsa verisiä haavoja. He lyövät Sanani miekalla toinen toisiaan, ja Minun Henkeni totisesti ei siinä ole läsnä. Haavoittunut sydämenne helposti ottaa lyönnin tulevana Minulta, Jeesukselta Kristukselta, mutta näin se ei ole. Minä itken kanssanne, kun uskonveljenne ja -sisarenne lyövät toinen toisiaan Sanani miekalla. Se on kauhistus edessäni. Jumalan Sana on pyhä ja puhdas. Minä kauhistun tällaista syntiä, mutta totisesti tulee aika, jolloin tuomio tulee kohtaamaan tähän syntiin sormensa nostaneet lapseni. Vereni puhdistus antaa teille rauhan, ja niin vihani voi kulkea ohitsenne. En tuomitse teitä tunnustetuista synneistänne, olkaa turvallisella mielellä. Sanani on kuitenkin pyhä ja sen lyömäaseena käyttäminen on kauhistuttava asia. Näen myös heidän haavoittuneen sydämensä ja pimentyneen ymmärryksensä, jotka näin tekevät, enkä heitä tuomitse synnistään. Käytyään puhdistavalle verilähteelleni he saavat turvallisin mielin jatkaa matkaansa. Kehoitan teitä kuitenkin: Valvokaa, valvokaa, sillä Sanallani lyöminen on synti, joka saattaa monet uhrit uskontaisteluun ja jopa luopumukseen. He kadottavat Taivaallisen Isäni rakkaudellisen tahdon elämässään. He kadottavat ymmärryksen, että Minä olen rakkaus. Minä en jo särjettyä ruokoa muserra, suitsevaista kynttilänsydäntä en sammuta.

Valvokaa siis teitänne. Valvokaa kulkuanne. Minä en totisesti ole Sanaani tarkoittanut lyömäaseeksi. Se ei ole rakkauden ruoska, niin kuin vääristynyt asenteenne sen lähimmäiselleen ymmärrettäväksi tekee. Älkää peljätkö. Rukoilkaa Minulta viisautta käyttää Sanani arvovaltaa oikein, ja Minä totisesti sitä teille annan. Minä rakastan teitä. Minä rakastan haavoitettuja lapsiani, enkä tahdo, että kenenkään sydän haavoittuu lisää kauhistuttavalla Sanani ruoskalla. Ihmissydän luonnostaan on katala, kiero ja nurja. Se etsii mahdollisuutta nujertaa kanssasisarensa ja -veljensäkin. Sanan ruoskalla se viimeistään onnistuu sen tekemään. Olette rukoilleet ymmärrystä käsittää kirjoitukseni. Olen sitä ilomielin teille jakanut, mutta en totisesti siihen tarkoitukseen, että toisianne lyötte.

Vahvistukaa, vahvistukaa, sillä aika on paha. Monenlaiset eksytykset valtaavat maaperää seurakunnissanikin. Älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Moni sanoo Minulle, Jeesukselle Kristukselle kerran: ”Emmekö me Sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, Sinun nimessäsi parantaneet sairaita, mutta Minä sanon heille sinä päivänä, että en ole heitä koskaan tuntenut. Menkää pois Minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.”

Valvokaa, valvokaa, sillä aika on paha. Eksytyksen kavalat juonet seuraavat toinen toistaan. En ole teitä tarkoittanut juopumaan Hengestäni väärällä tavalla. Kauhistus edessäni on synnin valta alttarillani. Lapseni etsivät tunnekokemuksia, ihmeitä, paranemisia, kaatumisia, melua ja metelöintiä. Minun alttarini olkoon pyhä, rauhan ja hiljaisuuden tyyssija. Kaikkein pyhin Mooseksen aikoihin oli totisesti pyhä. Minun Henkeni lepäsi alttarillani, eikä yksikään ilman vereni puhdistusta, pyhää läsnäoloani kestänyt. Minun alttarini yhä vielä on pyhä. Älkää saastuttako alttariani epäpyhillä puheillanne, syntisaastallanne, vaan puhdistakaa sydämenne ennen alttarilleni tuloa. Pyhyys on voimassa vieläkin. Ette ymmärrä asian vakavuutta. Kristikansa on pois poikennut ymmärtämättömyydessään. Minä en teitä ymmärtämättömyydessä tehtyjen syntienne takia tuomitse. Älkää peljätkö. Seurakuntienne johtajat ovat tästä vastuussa. Viettäkää aikaa kasvojeni edessä, ja voin avata ymmärryksenne tässäkin asiassa. Kavahtakaa pyhää alttaria, sillä se totisesti on pyhä. Minä tahdon sen pitää synnin saastasta puhtaana. Pankaa synti sydämistänne pois ennen alttarille tuloanne, sillä se vetää päällenne kirouksen. Johtajanne ovat tästä vastuussa. Minä, Jeesus Kristus, en teitä tästä syytä, mutta teidänkin vaellukseenne sillä on oma vaikutuksensa. Kieltäytykää tuomasta syntejänne alttarini kaiteelle. Kieltäytykää panettelemasta lähimmäistänne sielunhoidossa alttarini kaiteella. Se ei ole siihen oikea paikka. Pyhyyteni alttarillani on todella olemassa. Pyhyyteni läsnäoloon astuminen saastaisissa vaatteissa ei tee hyvää vaelluksellenne uskossa.

Minä rakastan teitä. Minä rakastan teitä. Aika on pian, jolloin tätä maata koettelen. Pyhyyteni on käsittämätöntä. Te ette sitä ymmärrä. Sanani kautta ymmärryksenne lisääntyy. Minä olen pyhä, pyhä Herra Sebaot. Älkää peljätkö.  Älkää peljätkö. Minä varustan teidät lopun aikojen taisteluja varten voimallani korkeudesta. Kieltäytykää tuomasta saastaista ajatusmaailmaanne alttarilleni. Puhdistautukaa penkissä koko sydämestänne ja voitte voimaksenne nauttia pyhän vereni ja ruumiini ravinnon. Olkaa turvallisella mielellä. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. Amen. Halleluja.

 

14.       28.02.2003

Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut syntienne sovittaja, olen tässä teidän keskellänne.

Minä rakastan teitä. Te olette Minun. Minä tahdon teidät omikseni kokosydämisesti, kokosydämisesti. Minä olen teitä kauan kutsunut kokosydämiseen sydänten yhteyteen kanssani, sillä pian alkavat tuimat tuulet puhaltaa tämän rakkaan Suomen kansani yllä. Te, piskuisen laumani jäsenet, olette taipuneet milloin oikealle, milloin vasemmalle. Nyt on aika luopua tällaisesta epävarmuudesta. Minun Sanani on pyhä. Minun tahtoni Sanassani on pyhä. Mikä voisi olla sen kunnioitettavampaa. Ihmismielen heilahdukset ovat teitäkin orjuuttaneet ja kuljettaneet maailman myrskyihin ja sen petollisiin valheisiin. Seisokaa rohkeasti Sanani takana, sillä aika on paha. Aika on paha. Sanani totuutta murennetaan jopa omien lasteni elämässä. He heiluvat puolelta toiselle. Älköön teidän puheenne olko on, on ja ei, ei, vaan tapahtukoon Minun Isäni vakaa tahto elämässänne, puheissanne.

Te olette kutsutut todistajikseni tämän jumalattoman kansan keskelle. Seiskää siis ryhdikkäinä, selkä suorassa, uljain, rohkein sydämin Sanani takana, ja Minä teitä totisesti tuen voimallani ja pyhyydelläni. Älkää antako maailman murentaa asemaanne Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa. Vihollinen yrittää viedä teidät pois siipieni suojasta. Olkaa turvallisella mielellä. Minä teitä kuljetan. Minä teidät puen voimallani. Minä totisesti tahdon olla voimanne lopun ajan taisteluissa. Sanani mahti yritetään musertaa ja pitää halpana, mutta voi ihmisparkoja, jotka näin pimentyneinä ymmärrykseltään yrittävät turhan tekonsa tehdä. Minun Isäni voima ja viisaus Hänen Sanassaan on vailla vertaansa. Ihmissydän, pimentynyt ymmärrykseltään, ei voi tekonsa järjettömyyttä ymmärtää. Vihollisen valhe on hänet sokaissut tahtoansa tekemään. Vihollinen yrittää teidätkin, rakkaat lapseni, eksyttää pois Sanani totuudesta. Älkää peljätkö. Tuntekaa Sanani, ja Minä pidän teistä huolen. Älkää peljätkö. Vihan korskunta kuuluu jo. Sen kumina kuuluu jo, mutta te, rakkaat lapsukaiseni, saatte levätä Minussa, Lunastajassanne turvallisin mielin. Teille ei tapahdu mitään pahaa. Tuntekaa Sanani, tuntekaa Sanani, ja mikään ei voi teitä eksyttää. Vääriä Kristuksia nousee kutsuen teitä karkeloihinsa, mutta te, lapsukaiseni, pysykää Sanani järkähtämättömällä pohjalla selkänne suorassa, ja mikään väkeväkään eksytys ei voi teitä kaataa. Nimessäni ja veressäni, Kaikkivaltiaassa pyhässä nimessäni, on voima pitää teidät pystyssä. Levätkää siis sylissäni. Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Minun armossani on teille kyllin. Minun armoni riittää teille. Vaikeuksia ja vainoja tulette kokemaan. Se on Minun lasteni osa, niin on aina ollut. Nähkää voimani, nähkää kirkkauteni, ja Minä teitä vahvistan. Olkoot vihollisen tuimat tuulet vaikka vuoren korkuisina yllenne kaatumassa, niin Minä teidät siitäkin pelastan.

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Älkää siis mistään murehtiko, vaan kertokaa kaikki murheenne Minulle, Vapahtajallenne, ja voitte levätä sylissäni turvallisella mielellä. Tämä on Jumalan lasten ihmeellinen osa. Minä itse myrskyn tullessa lepäsin veneen keulassa, lepäsin väsymystäni pois. Tuimat tuulet alkoivat puhaltaa opetuslasteni sydämiin saattaen heidät pelon ja kauhun valtaan:” Me hukumme, Mestari, me hukumme.” Minä hallitsin tilanteen täydellisesti, ja käskystäni myrsky vaimeni. Näin on tapahtuva teidän kohdallanne myös vihan ankarien tuulten tullessa. Teille ei tapahdu mitään pahaa Minun Isäni sitä sallimatta. Levätkää siis sylissäni turvallisella mielellä. Levätkää, rakkaat lapseni, levätkää kaikki väsymyksenne pois. Istukaa jalkojeni juuressa kuunnellen ääntäni. Levätkää siinä, ja niin voin teidän sydämenne täyttää rauhalla ja ilolla lopun ajan taistoja varten. Minä rakastan teitä. Minä rakastan teitä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Minun Taivaallisen Isäni tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän ajatuksenne, sielunne ja ruumiinne Kristuksessa, Jeesuksessa. Amen. Halleluja.

 

15.        28.02.2003

Pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon edelleen.

Minä, Jeesus Kristus itse olen tässä teidän keskellänne. Minä rakastan teitä. Älkää peljätkö sanomaa sodasta, vainosta, tuhosta. Teillä, rakkaat lapseni, ei ole mitään pelättävää. Minä rakastan teitä. Minun rakkaudessani saatte levätä. Sydämenne saa levätä vapaana kaikesta pelosta. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet.

Vahvistukaa, vahvistukaa. Syökää Sanaani, sillä Minä tahdon teitä vahvistaa tulevia päiviä varten. Minä puen teidät voimallani ja kirkkaudellani. Jo nyt ihmiset ihmettelevät teistä näkyvää rauhaani. Itse te ette sitä huomaa, sillä aarre on kätkettynä saviastioihin. Kanssasisarenne ja -veljenne sen huomaavat, mutta teiltä itseltänne se on salassa. Ylpistyisitte jopa rauhastanne, jos sen vaikutuksen ympäristöönne osoittaisin ymmärryksellenne. Ihmissydän luonnostaan on taipuvainen ylpeyteen. Se vaanii teitä kaikkialla. Ylpeys on vakava synti edessäni. Minä haluan teidät siitä vapauttaa. Vain nöyrille voin kirkastaa kasvoni, vain nöyrille voin todelliset kasvoni kirkastaa. Ette ymmärrä nöyryyden salaisuutta, teillähän ei ole siitä kokemusta. Ylpeytenne totisesti tahdon murtaa, jotta teistä voisi tulla astia jaloa käyttöä varten. Todellinen nöyryys pitää toista parempana kuin itseään, kuitenkaan nöyristelemättä, mielistelemättä. Minä tahdon sydämistänne murtaa kaiken vääränlaisen ihmisten mielistelyn. Minä en kumartanut maan päällä ollessani ketään. Isälleni olin alamainen. Hänelle olin sydämestäni kuuliainen. Ihmissydämen tunsin ja tiesin, sille en voinut kunniaani ja aivoituksiani uskoa. Minä puhdistan teitä ylpeydestänne vaikeuksienne kautta. Koulutus kohdallanne tässä asiassa on pitkä ja vaativa, mutta teen työtä huolellisesti elämässänne vaikeuksienne kautta. Ylpeys murentuu pikkuhiljaa, pikkuhiljaa teidän itsennekään sitä huomaamatta. Minun luontoni teissä saa vähitellen sijaa. Vaivihkaa murran lihanne turmeltuneisuutta ja oman pyhän luontoni istutan sydämeenne. Älkää peljätkö ahjoa, tulista ahjoa, sillä se on teidän tosi parhaaksenne.

Minulla on teille jokaiselle mittatilaustyönä tulevat vaikeudet. Taivaassa on kaikki tarkoin suunniteltu, yksikään virheaskel ei ole mahdollinen. Minun Isäni tietää, mitä Hän teille tekee, mitä ylpeä sydämenne kaipaa nöyrtyäkseen. Minä rakastan teitä ylpeydessännekin. Tiedän, että te kärsitte ylpeydestänne. Teillä ei ole kykyä siitä päästä irti, onhan se todellinen osa syntistä luontoanne. Minun Isäni kärsivällinen ruoska teitä pikkuhiljaa murentaa tällä alueella, kunnes kaunis, jalo astia on käyttövalmis. Minä muovaan rikkimenneen astianne uudeksi, kauniiksi, pyhitetyksi astiaksi itselleni. Minä pikkuhiljaa ahjoani olen kuumentanut. Välillä tulenkatku on ollut karvaskin ja lähes sietämätön, mutta taas on ahjoni polte hiipunut, jotta saatte levähtää taakastanne.

Minä seuraan kulkuanne joka askeleella. Tunnen sydämenne salaisen ylpeyden, jonka lähimmäisiltänne voitte piilottaa. Sydämenne salaisuudet eivät ole Minun Isältäni kuitenkaan salassa, vaan kaikki on avointa ja paljastettua Hänen edessään. Mikään ei totisesti ole salassa Minun Isäni tutkivalta katseelta. Vähitellen tulen polte taas kuumenee elämässänne. Kuonanne palaa pois. Lihan käryä säästämättä Minun Isäni sulattaa hopeaa, sulattaa kultaa. Kuona kullasta ja hopeasta palaa pois taitavalla lämpötilan tietämyksellä ja säädöllä. Minun Isäni puhdistaa  lapsiaan hellästi, mutta varmasti. Älkää peljätkö. Kaikki on tarkkaan suunniteltu. Kaikki vaikeudet, ahjonne tarkka lämpötila on Taivaallisen Isäni tarkassa valvonnassa. Mitään ei tapahdu sattumalta. Isäni iloitsee tapahtuneesta puhdistuksesta. Hän todella iloitsee nöyrtymisestänne, mutta jatkaa taas työtään vailla kiirettä. Hänellä ei ole mitään kiirettä, sillä Hänen kädessään on taidollisuus kullankin puhdistamisessa. Hän rakastaa teitä, niinpä Hän ei tahdo teitä jättää entisellenne. Olkaa turvallisella mielellä. Kulta puhdistuu, hopea jalostuu. Sydämenne saa uuden soinnin, taivaallisen soinnin. Minä iloitsen Isäni kanssa kauniista, uudesta soinnista sydämessänne. Se todella on Minun Isäni kärsivällisen uurastuksen tulosta. Tavoitteena ovat iankaikkisuussielujenne täydellisen puhtaat soinnut.

Kerran taivaassa kaikki soittimet ovat viritetyt puhtaaseen, pyhään ylistykseen ja palvontaan, mutta jo täällä maan päällä sointu ennen puhdistustyötä on täysin toisenlainen kuin sen jälkeen. Minun Isäni taivaallinen musiikkikorva on hyvin herkkä. Hän tuntee ja tietää ominaislaatunne. Hän tietää kykynne ja taipumuksenne, jotka Hän itse on teille antanut. Näitä ominaisuuksianne huomioon ottaen Hän työtänsä pikkuhiljaa vie eteenpäin. Sointu herkistyy ja soinnin kuulakkuus kirkastuu kirkastumistaan, kun Isäni työtään vie eteenpäin. Tavoitteena on jalo sydän jaloa käyttöä varten. Taivaallisen Isäni puhdas sointu tekee työtään sydämissänne ja houkuttelee esiin teissä olevan kauniin, herkän  ja puhtaan. Hän rakkaudessaan teitä jalostaa, kunnes sointu miellyttää Hänen korvaansa, herkkää korvaansa. Sointu sydämissänne on myös läheisillenne tällöin mieluista kuultavaa, ja moni maailman meteliin pettynyt kuin huomaamattaan havaitsee erilaisen soinnun teissä. Taivaallinen sointu kuuluu vienona tai räväkämpänä rytminä. Persoonallisuudestanne huolimatta läheisenne tunnistavat suloisen taivaallisen kutsun, ja heidänkin sydämensä alkaa vastata kutsuun, usein riitasoinnuilla, mutta sydän avautuu. Sydän avautuu Minulle ja löytää ihmeellisen rauhan. Minä nostan ylös maailman meteliin väsyneen, uupuneen sielun. Taivaallinen sointu kutsuu hänen sydäntänsä avautumaan kauneudelle ja puhtaudelle. Minä aloitan puhdistavan työni myös hänen sydämessään, ja näin evankeliumin voima vierii eteenpäin. Moni nälkäinen, uupunut sielu löytää tien kotiin. Amen. Halleluja.

 

16.       28.02.2003

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaan­sa. Tämä viesti on Suomen kansalle.

Oi Suomen kansa, viritä itkuvirsi, sillä pian olen pakotettu kivi­sydämiänne nöyrryttämään kovalla kädelläni. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, lausun teille nämä sanat rakkaudessa­ni, mutta te ette ole rakkaudestani välittäneet. Siksi Minun on tä­tä jumalatonta kansaa koeteltava ankaralla kädellä. Minä rakastan teitä. Minä rakastan teitä. Rakkaudellani on myös kääntöpuoli; vi­hani ankaruus ja tulikiven katku syntiselle sukupolvelle, sillä syn­tinen sukupolvi te olette. Synneissänne tulette myös kuolemaan, jos ette käänny pois pahoilta teiltänne, nöyrry edessäni ja tee parannusta noituuksistanne, velhouksistanne, haureellisesta irstaudes­tanne, valehtelemisesta, petoksesta, varkauksistanne.

Minä rakastan teitä, tätä kallisarvoista Suomen kansaa, mutta syn­neissänne joudutte iankaikkiseen kadotuksen piinaan ja tuskaan. Kääntykää siis pahoilta teiltänne, kun se vielä on mahdollista. Nöyrtykää edessäni, tehkää parannus haureuksistanne, irstauksistanne, epäjumalanpalveluksistanne. Aika on pian, jolloin tätä kansaa ankaralla kädellä joudun koettelemaan. Kääntykää teiltänne, sillä on aika tehdä parannus, ennen kuin tuimat vihan tuulet alkavat puhaltaa kansanne ylle. Sodan kauhut tulevat koettelemaan maatanne. Minun rakkauden tahtoni olisi ollut teidät säästää tulevalta ankaralta tuomioltani, mutta te ette ole tahtoneet kääntyä teiltänne Minun, Jeesuksen Kristuksen, puoleen nöyrtyen. Olette halunneet jatkaa itseriittoista vaellustanne synnistä toiseen, haureellisesta teosta toiseen. Myös Minua, syntienne tähden Golgatalla kuollutta Vapahtajaanne, vastaan olette haureuttanne harjoittaneet. Elintason korskeus, oman minänne mahtailu, epäjumalanpalveluksenne saa Minut inhoten kääntämään katseeni pois. En voi suosia syntiänne, vaan olen pakotettu penseän sydämenne, saastaisen sydämenne, oksentamaan ulos suustani.

Älköön Minun alttarillani olko mitään epäpyhää, älköönkä saastaista. Tosin te ette ole alttariani tarvinneet. Pyhälle kasteelleni olette irvokkaan katseenne luoneet, olette kasteen armoni halpana pitäneet. Se ei teille ole merkinnyt muuta kuin muotomenoja. Kasteen armon todellinen sisältö on jäänyt omaan arvoonsa.

Se ei ole teitä kiinnostanut, sille olette naureskellen kääntäneet selkänne. Minä, Jeesus Kristus itse olisin halunnut teidät ja lapsenne vetää luokseni, syleilyyni, mutta teille se ei ole kelvannut.

Elintason nousu, elintason huuma on tehnyt Minut tarpeettomaksi. Kaikkea on ollut yltäkyllin. Kurjaa ja köyhää ette ole kädestä ottaneet. Hänelle ette ole leivän yltäkylläisyydestänne muruakaan ojentaneet. Luoksenne tulleet muukalaiset, jotka Minä, Jeesus Kristus, olen maahanne lähettänyt koetellakseni rakkauttanne vierasta kohtaan, ei ole sydäntänne pehmittänyt, vaan kylmyys on heitä kohdannut. Niinkuin vieraita ja muukalaisia he ovat maassanne olleet. Sydän itkien he ovat kaivanneet entiseen maahansa läheistensä ja ystäviensä pariin täältä kovasydämisten ihmislasten maasta. Minä olen heidät tänne lähettänyt koetellakseni rakkauttanne ja anteliaisuuttanne muukalaista kohtaan, jolla ei mitään ole. Tuomioksi kovasydämisyytenne tässäkin asiassa on teille tulossa.

Tuomioksi on tulossa myös sokeutenne hallituksen valheita ja omanvoitonpyyntiä vastaan. Minä olisin halunnut antaa teille mieleni mukaiset päättäjät, mutta teille on annettu sydämenne tilan mukaan. Valhe on heidän sydämissään monesti, sillä valheen valtias on sokaissut heidät. Mielistely isoja valtioita kohtaan syöksee maanne talouden alas. Pienet ja heikot Suomen kansassa syrjäytetään. Varat lähetetään isojen laskujen maksamiseen. Pieni osa maanne kansasta raataa raatamistaan nääntyen työnsä ja taakkansa alle. Mutta Minä, Jeesus Kristus, olen tämänkin teille sallinut, jotta sydämenne avautuisivat Minulle.

Minä olen tätä kansaa kutsunut rakkaudella ja myötätunnolla kauan, kauan, mutta tämänkin kansan synnin mitta on tulossa täyteen. Syntinne huutavat iljettävyyttään taivaaseen asti. En voi tätä maata, rakasta, kallista Suomen maata enää säästää vihani ankaruudelta. Kuitenkin, Minä ilmoitan teille tämän etukäteen, jotta voisitte nöyrtyä edessäni, kääntyä puoleeni ja saada syntinne anteeksi. Vihan tuulet ovat tulossa rakkaan kansani ylle. Kuinka olisinkaan tahtonut teidät säästää tulevalta tuomiolta. Minä rakastan teitä, Suomen kansalaiset. Minä, Jeesus Kristus, janoan rakkauttanne. Haluaisin teidät synneistänne puhdistaa, syntitaakkanne alta vapahtaa Jumalan lasten iloon ja rauhaan, mutta te ette ole tahtoneet.

Rakas kansani, käänny puoleeni, kun vielä on rauhan aika. Käänny puoleeni, sillä Minulla on halu laupeuteen ja armahtavaisuuteen. Nöyrtykää edessäni, tunnustakaa syntinne, ja vihan tuulet voivat kulkea ohitsenne teitä vahingoittamatta. Muuta pakopaikkaa ei teillä ole kuin Minun sanoinkuvaamaton laupeuteni. Minulla on hyvä tahto teitä kohtaan. En halua teidän joutuvan ikuiseen kadotukseen ja piinaan. Tulkaa luokseni, tehkää parannus, sillä aikaa ei enää paljon anneta. Amen. Halleluja.

 

17.         03. 2003

Pyhä pyhittyköön, saastainen saastukoon edelleen. Minä, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, lihaksi tullut syntienne sovittaja, olen tässä.

Minä kutsun teitä pyhittäytymään kokosydämisesti Minulle. Minä ra­kastan teitä, mutta synti sydämissänne estää pääsyn luokseni. Rakkaat, rakkaat lapseni, olkaa turvallisella mielellä. Pankaa pois synti, joka niin helposti teidät kietoo pauloihinsa. Minä vahvistan teitä lopun ajan taisteluja varten. Olkaa siis uskolliset. Olkaa uskolliset asioissa, joista olen sydämellenne puhunut. Minä vahvistan teitä, lapseni. Minä en jätä teitä taisteluissanne yksin. Mikään vihollisen valta ei voi teitä erot­taa Minusta, syntienne sovittajasta. Minä olen teidät ostanut vapaaksi kaikesta perkeleen painostuksesta. Älkää antako sen orjuuttaa itseänne. Minun veressäni on täysi vapaus sen painostuksesta, totisesti veressäni on vapaus. Vihollisen valta väistyy, kun te nimessäni käskette sen väistyä. Puhdistautukaa veressäni, ja vihollinen väistyy. Sillä ei ole elämässänne tarttumakohtaa, kun vereni saa teidät puhdistaa.

Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Minä johdatan kulkuanne. Minä, Jeesus Kristus itse johdatan teitä. Vahvistukaa, vahvistukaa. Levätkää sylissäni, sillä aika on pian, jolloin teitä voimallisesti tahdon käyttää. Valmistautukaa tulevia päiviä varten Sanaani syöden, kasvojani etsien, paastoten ja rukoillen. Älkää aliarvioiko hyvää tahtoani kohdallanne. Älkää aliarvioiko hyvää tahtoani. Älkää epäilkö rakkauteni syvyyttä. Tahdon teidät todella vapauttaa iloon, riemuun ja Jumalan lasten vapauteen. Te ette oikein käsitä armoani. Armoni suuruus teitä kohtaan onkin käsittämätön. Minä, suuri Jumala, Taivaallinen Isänne, katselen laupeudessani pienen ihmislapsen puoleen. Sydämeni on täynnä sääliä ja anteeksiantamusta. Näen, kuinka kovasti te yritätte Minua miellyttää omilla teoillanne. Minä rakastan teitä. Ymmärrän, että haluaisitte Minua miellyttää. Kuitenkin, Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden teidän syntinne ovat anteeksiannetut. Minun Isäni silmissä te olette täysin puhtaita. Teidän omat yrityksenne edessäni ovat kuin saastainen vaate, josta Minä pyhyydessäni käännän pääni pois inhoten.

 

Älkää peljätkö. Tämä maailma vaatii suorituksia, suorituksia suorituksen perään. Minun Isäni maailma on kuitenkin toisenlainen, täynnä lepoa ja rauhaa, iloa ja onnea. Minä olen kaikki suoritusten paineet jo sovittanut ristillä. Te saatte vain levätä Minussa; Minä teissä, te Minussa, vaikutan hyvän tahtoni tapahtumisen kauttanne lähimmäistenne parhaaksi. Tämä on teille vielä jokseenkin vierasta. Ymmärryksenne ei riitä armoani ottamaan vastaan. Haluan teidät vapauttaa omavanhurskauden saastaisesta vaatteesta. Ojennan teille sylin täydeltä armoani ja rakkauttani, mutta te ette sitä osaa ottaa vastaan. Otsanne hiessä ahkeroitte Minua miellyttääksenne. Voi rakkaat lapseni, levätkää jo. Tulkaa sylihoitooni ja jääkää siihen lepoon. Levätkää, oi levätkää, Minun armossani on teille kyllin. Vahvistukaa, vahvistukaa, sillä aika on pian, jolloin teitä voimallisesti tulen käyttämään lähimmäistenne parhaaksi. Minä tahdon heidätkin vapauttaa armoni tuntemiseen ja ikuiseen iloon taivaan kirkkaudessa. Minä rakastan heitä teidän kauttanne. Siunatkaa heitä, rukoilkaa heidän puolestaan ja valtavia ihmeitä tapahtuu. Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa. Annan teille voimani, täytän teidät rakkaudellani. Minun täytyy lähimmäisenne tehdä heikoiksi, jotta rakkauteni kelpaa heille. Näihin päiviin asti se ei ole heille kelvannut. Armoni riittää myös heille. Rakkauteni sulattaa kovat sydämet, ja pelastuksen riemu kiirii vanhurskaiden majoista. Kuinka Minä iloitsenkaan näinä päivinä, kun lasteni sydämet avautuvat Minulle, Vapahtajalleen.

Ikuinen rauha ja lepo on pian tuleva. Maailman muoto on katoamassa. Kirkkaudessani ilmestyn tälle kansalle, tälle jumalattomalle kansalle. Synneistään heidät nostan ylös vapauteen. Armoni kirkastan syntitaakassaan alas painuneille. Kuinka Minä olenkaan ahdistettu näiden kahleissaan kamppailevien ihmisparkojen tähden. Tahdon heidät vapauttaa teidän kauttanne, Minä totisesti tahdon heidät vapauttaa. Minä teen teidät kykeneviksi tähän tehtävään. Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Vielä ihmeeni, valtavat ihmeeni teen tämänkin kan­san kohdalla. Aika on pian, jolloin saan heidät vetää luokseni ikuiseen kirkkauteen. Amen. Halleluja.

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne nyt, aina ja iankaikkisesti.

 

18.           8.03.2003

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä. Minä Jeesus Kristus itse olen tässä Pyhän Henkeni kautta.

Olkaa turvallisella mielellä. Olkaa turvallisella mielellä. Minä en tahdo, että välillänne on epäsopua ja riitaa, sillä Minä olen rakkaus. Minussa ei ole mitään katkeruutta, anteeksiantamattomuutta. Minä rakastan teitä, te rakkaat lapseni. Olkaa yksimieliset Sanani mukaan. Pyytäkää Minulta voimaa ja viisautta selvittää keskinäiset riitakysymyksenne, ja Minä autan teitä. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä, sillä Minä olen rakkaus. Keskinäinen kateutenne, anteeksiantamattomuutenne murehduttaa Minua, Vapahtajaanne. Olkaa yksimieliset. Olkaa yksimieliset. Rukoilkaa Minulta viisautta sovitella keskinäiset välinne, ja Minä ilomielin teitä autan.

Minä rakastan teitä. Te olette Minun lapsiani. Verelläni olen teidät ostanut vapaaksi kaikesta vihollisen painostuksesta. Se totisesti yrittää keskinäiset välinne tuhota. Se tietää kuinka tärkeä on rukousyhteys välillänne. Älkää antako vihollisen päästä tekemään tuhoja keskuudessanne. Minä olen teidät Golgatalla ostanut täysin vapaaksi vihollisen painostuksesta. Syökää  Sanaani, ja ymmärrätte kuka Minä olen. Jokaiselle lapselleni Minulla on tärkeä tehtävä, aivan yhtä tärkeä. Toisen tehtävät vain ovat näkyvämmät kuin toisen. Minulla on jokaiselle teille tehtävä nyt ja tulevaisuudessa, älkää siis kadehtiko toisianne. Älkää kadehtiko toisianne. Minä voin teitä jokaista käyttää tahtomallani tavalla. Olkaa uskolliset siinä, mitä Minä olen sydämillenne antanut. Teillä on oma paikkanne, toisilla taas omansa. Minä vapautan teidät kaikesta kyräilystä ja kateudesta, kunhan tuotte asian syntinä Minulle. Vereni puhdistaa teidät synnistänne, ja murran kateuden vallan elämässänne pikkuhiljaa. Jokainen teistä on äärettömän arvokas Minulle ja Taivaalliselle Isälleni. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Olkaa yksimieliset. Turha oman minän korska nostaa päätään, mutta Minä kärsivällisesti teen työtä sydämissänne, ja vapaus koittaa. Amen. Halleluja.

 

19.     20.03.2003 klo 23.50 - 00.40

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä. Minä vahvistan teitä lopun ajan taisteluihin.

Apu tulee Minulta, Jeesukselta Kristukselta. Minä puhdistan teitä lopun ajan taisteluja varten. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen teidät valinnut viemään ilosanomaa lopun ajan nääntyville, pelokkaille kansanjoukoille. Nääntyviä, pelokkaita lapsiani on totisesti kaikkialla. Törmäätte heihin bussipysäkeillä, metrossa, kauppareissuillanne. Kaikkialla heitä on, pelkoonsa käpertyneitä lapsiani. Olkaa te rohkeat, kulkekaa uljaina Henkeni voimassa eteenpäin, te Minun soturini. Teillä on voima ja valta Minulta, Jeesukselta Kristukselta, sitoa särjettyjä sydämiä. Sitokaa särjetyt sydämet evankeliumin ilosanomalla. Heidän tuskansa muutan iloksi ja riemuksi Sanani voimalla. Ette itse ymmärrä sanojenne suuruutta, kun Minä itse, Jeesus Kristus kauttanne puhun. Sanoissanne on voima, taivaallinen sointi, nääntyville lapsilleni. Avatkaa siis suunne rohkeasti, kun rukoillen kuljette. Voimani annan teille jokaiseen hetkeenne. Sananne ovat suloisia, taivaallisia sanoja, balsamia haavoitetuille sieluille, jotka haparoiden kulkevat eteenpäin löytämättä rauhaa tämän maailman tarjonnasta. Olkaa siis rohkeat, olkaa uljaat Sanani eteenpäin viemisessä. Ojentakaa lappunen Minulta, ilosanoma kirjallisessa muodossa. Ette ymmärrä asian suuruutta. Se on taivaasta tullut ilouutinen syntitaakkansa alle vaipuneelle.

Olkaa rohkeat, olkaa uskolliset tässä tehtävässä, johon teitä kutsun. Minä en tullut antamaan teille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja raittiuden hengen. Olkaa siis rohkeat, kulkekaa pelottomasti sotajoukkonani. Älkää peljätkö, sillä voima tulee Minulta, Jeesukselta Kristukselta. Minä totisesti puen teidät voimallani, lahjoillani, kun sydämestänne alttiisti Minua palvelette. Kokosydämisesti kutsun teitä viettämään aikaa kasvojeni edessä. Pankaa pois puolisydämisyys. Se ei teidän nääntynyttä sieluanne ruoki. Tyhjyys sydämissänne on puolisydämisten lasteni osa. Taivaspaikkaa ei heillä ole. Maallisia murheita on monia. Minä tahdon sydämenne vapauttaa kokosydämisesti palvelemaan Minua, Jeesusta Kristusta. Vain Minussa sydämenne levottomuus tyyntyy. Saatte täydellisen levon ja rauhan. Puolisydämisiä lapsiani en voi siunata tahtomallani tavalla. Minulla on jokaiselle lapselleni paikka varattuna taivaan kodissa, mutta perille pääsevät vain kokosydämisesti Minulle antautuneet lapset. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minä uudistan kutsuni heillekin, jotka sydämensä palavuuden ovat menettäneet. Minä olen teidät kerran vetänyt luokseni. Kuinka taivaassa riemuittiinkaan kokosydämisestä antautumisestanne Minulle, mutta maailman houkutukset pikkuhiljaa valloittivat taivaallista maaperää sydämissänne. Henkenne palavuus hiipui ja jäljelle jäi puolisydämisyys. Ei ole hyvä sellaisena kulkea maailman teitä, ei ole paikkaa myöskään taivaan ihanissa majoissa. Minä tahdon uudistaa kutsunne: Tulkaa takaisin te luopuneet lapseni,  Minulla on paljon anteeksiantamusta teitä kohtaan. Tulkaa takaisin, oi tulkaa takaisin, sillä aika on paha. Sylini on totisesti avoinna teitä varten. Tulkaa, tulkaa, juoskaa luokseni, lapsukaiseni. Tulkaa tuhlaajatytöt ja pojat, Isän syli on avoinna. Hän on ojentanut käsivartensa teitä kohti. Rakkaudessaan ja armahtavaisuudessaan Hän teitä kutsuu luokseen uudistamaan liittonne Hänen kanssaan. Oi rakkaat lapset, tulkaa, tulkaa, sillä ette tiedä, kuinka kauan teitä kutsun. Tulkaa, pankaa luopumus pois. Pankaa synti pois.

Minulla on paljon anteeksiantamusta teitä kohtaan, rakkaat luopuneet lapseni. Isän sydämeni vuotaa kyyneleitä, verisiä kyyneleitä, luopumuksenne tähden. Tulkaa kokosydämisesti luokseni, sillä taivaaseen ei voi päästä mitään epäpyhää eikä saastaista. Jos ei Poikani Jeesuksen Kristuksen veri ole kokonaisuudessaan teitä saanut puhdistaa, en voi teitä ottaa luokseni taivaan kotiin. Tulkaa, oi rakkaat lapset, tulkaa, sillä aika on paha. Älkää enää kieltäytykö kutsustani, joka sydäntänne polttaa. Paatumus voi tulla osaksenne runsaasti, niin ettei kutsuni enää sydäntänne kosketa. Sydänverensä Poikani Jeesus Kristus vuodatti puolestanne. Älkää pitäkö Hänen uhriaan ristinpuulla halpana, vaan tulkaa luokseni. Puen teidät taivaalliseen juhla-asuun, valkeaan vaatteeseen. Minä rakastan teitä, te luopiotilassa elävät lapseni. Tulkaa, sillä ovi ei aina ole auki. Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Rakkaudessani teitä kutsun luokseni, sillä Minä tiedän niiden lapsieni ikuisuuskohtalon karmeuden, jotka eivät kokosydämisesti ole elämäänsä antaneet Minulle. Oi lapsukaiset, tulkaa takaisin, tulkaa takaisin. Tulkaa uudistamaan liittonne kanssani. Minulla on suuri tuska sydämessäni, ainainen kipu sydämessäni, pois poikenneiden lapsieni tähden. Tulkaa omistamaan ikuinen, ihana perintöosanne taivaan kirkkaudessa. Amen. Halleluja.

 

20.      23.03.2003

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä. Te olette Minun. Kuinka minä teitä rakastankaan. Älköön sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Minulla, Jeesuksella Kristuksella, on hyvä tahto teitä kohtaan.

Te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, niin millä se saadaan suolaiseksi. Se ei kelpaa muuhun kuin pois heitettäväksi. Minä rakastan teitä, mutta pitäkää tienne puhtaana. Suola teissä menettää terävyytensä, kun annatte synnin sitoa ajatusmaailmaanne, teitänne. Minä tahdon sydämenne palauttaa täyteen palavuuteen Minun kunniakseni.

Minun Isäni on pyhä. Olkaa siis te pyhiä. Pyhyyteni ja puhtauteni on täydellistä. Te ette sitä ymmärrä. Se ei teidän ajatuksiinne astu. Levätkää sylissäni, levätkää, ja voin kirkastaa teille Sanani totuuksia, Sanani mittaamattomat aarteet. Te olette Minun rakkaita lapsiani. Pitäkää Minut rakkaananne, ja suolani teissä ei menetä terävyyttään. Tämä maailma totisesti tarvitsee suolaa, väkevää suolaa, jotta se herää synnin unestaan. Kylväkää suolojanne teille ja aitovierille. Kylväkää suolojanne omaistenne sydämiin, ja vielä tulette näkemään ihmeeni heidänkin sydämissään. Tämä maailma ei lapsiani arvosta, siksi monen rakkaus Minuun, Jeesukseen Kristukseen, onkin kylmentynyt. Kuinka Minä sydämenne tilaa murehdinkaan, sillä tiedän, että ikuinen osa tällaisilla lapsillani on kadotus. Minä rakastan teitä. Tahdon sydämenne sulattaa täyteen palavuuteen Minua, Jeesusta Kristusta kohtaan. Minä tahdon, että välillämme on rakkaussuhde, te Minussa ja Minä teissä. Minä totisesti tahdon, että suolani teissä olisi väkevä, täynnä tulta ja iankaikkisen elämän voimaa, todistajan rohkeutta ja uljautta. Tällaiseen elämään olen teidät, lapseni, tarkoittanut. Apostolisen ajan ihmeisiin ja palavuuteen olen teidät kutsunut. Minä, Jeesus Kristus, uudistan kutsuni nyt: Tulkaa luokseni kokosydämisesti, ja voin vuodattaa teille tultani ja iankaikkisen elämän voimaa. Tuleni teissä palakoon roihuten. Tuleni katkaisee syntikahleenne. Tuleni polttaa poroksi katkeruutenne ja penseytenne. Tulta Minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka Minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!

Teidät, lapseni, tahdon sytyttää roihuuni. Vereni puhdistaa huonon omantuntonne. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Minä totisesti tahdon teidät vapauttaa Jumalan lasten iloon ja vapauteen. Tulkaa luokseni, viettäkää aikaa kasvojeni edessä, ja koette vallankumouksen sydämissänne. Minusta tulee teidän sydämenne yksinvaltias. Vihanne tahdon ottaa pois. Penseytenne muutan tuliseksi taistelijan sieluksi. Teen teistä uljaita sotureitani Taivaallisen Isäni armeijaan. Enkeljoukkoni lähetän luoksenne taisteluun. Tulkaa, lapset, ja Minä itse puen teidät voimallani korkeudesta. Ylösnousemuksen ihmeellinen voima on teitä varten varattuna. Tulkaa ja omistakaa se. Minä tahdon epäuskonne musertaa. Tilalle annan uskon ja väkevyyden Minussa, Taivaallisessa Yljässänne. Olkaa turvallisella mielellä, älkää peljätkö. Voimani todella on teitä varten. Tulkaa ja omistakaa se itsellenne. Veressäni puhdistettuja astioita voin käyttää. Kuuliaisia sydämiä voin käyttää palvelustyössäni. Olkaa siis kuuliaiset. Älkää Sanastani poiketko oikealle älkääkä vasemmalle. Minun Isäni on kiivas Jumala, tulenkatkuinen Jumala niille, jotka Hänet hylkäävät, mutta antaa armonsa ja laupeutensa niille, jotka Häntä sydämestään etsivät ja Hänelle kokosydämisesti antautuvat.

Olkaa te niiden lasteni kaltaisia, jotka odottavat Ylkäänsä palaavaksi totisin sydämin, uskon varmuudessa, sydän täynnä kaipuuta ja odotusta rakkaimpansa paluusta. Olkaa te, rakkaat lapsukaiset, kokosydämisesti Jeesuksen Kristuksen sotureita, ja Minä voin teidät kerran noutaa lepoon ja rauhaan taivaan kirkkauteen. Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Minä tunnen ja tiedän heikkoutenne. Tiedän lankeavan sydämenne. Tahto teillä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Voima tulee Minulta. Tahtokin tulee Minulta, Jeesukselta Kristukselta. Luovuttakaa tahtonne Minulle, ja Minä itse teen työn. Minä teen teidät tulisiksi sielujen voittajiksi lopun aikojen armeijaani. Olkaa turvallisella mielellä. Olkaa turvallisella mielellä. Minä tarvitsen teitä, lapseni. Eloa on paljon, mutta työmiehiä elopellolla on vähän. Tulkaa, tulkaa. Minä tahdon teidät pukea voimallani korkeudesta, sillä aikaa on vähän. Nyt on kiire viedä viesti jokaiselle, joka Minua ei vielä henkilökohtaisena Vapahtajanaan tunnusta. Minä rakastan teitä, lapseni. Tulkaa, ja Minä itse teen teidät kykeneviksi suorittamaan sen työn, jonka olen teille varannut. Amen. Halleluja.

 

21.      26.3.2003

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Kuinka Minä tei­tä rakastankaan. Olkaa turvallisella mielellä. Minä itse, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä tahdon teitä vahvistaa tule­vaa tehtäväänne varten.

Olkaa pyhät, sillä Minä olen pyhä. Pyhä, pyhä, pyhä, Herra Sebaot, se on Minun nimeni. Olkaa todella pyhät, sillä pyhyys on Minun huoneelleni arvollinen. Muuta pakopaikkaa ei teillä ole kuin Minun sanoinkuvaamaton laupeuteni. Minä rakastan teitä, te piskuinen laumani. Olkaa arvolliset, sillä pyhyyteni teissä tahdon vahvistaa. Tulkaa pyhiksi Minun, Jeesuksen Kristuksen, ristinkuoleman tähden. Pyhittäytykää, puhdistautukaa. Minä tahdon pyhyyteni teissä, teidän kauttanne, tuoda yhä voimallisemmin esiin. Minä olen pyhä, pyhä, pyhä. Pyhä, pyhä Herra Sebaot, se on Minun nimeni. Nimeni on ihmeellinen, pyhä ja tahraton. Olkaa arvolliset pyhyyteni edessä. Pyhyys on Minun huoneelleni arvollinen. Älkää an­tako minkään synnin viedä teitä pois luotani. Pankaa synti heti pois.

Minä vihaan ylpeyden syntiä. Älkää antako ylpeydelle mitään sijaa ajatuksissanne, sillä se estää teissä pyhyyteni ilmenemisen. Minä rakastan teitä, te piskuinen laumani, mutta syntejänne vihaan. Pyhyys on huoneelleni arvollinen. Pyhyys on huoneelleni arvollinen.

Älkää murehduttako Pyhää Henkeäni laiminlyömällä kasvojeni etsimis­tä pyhässä paastossa. Paaston te lapseni, itseriittoiset lapseni, olette laiminlyöneet. Tämän ajan kristikansa ei paastoa pidä arvossaan. Kuitenkin siinä on voimanne salaisuus. Pyhyyteni teissä kirkastan paaston kautta. Paasto on valtava puhdistuminen syvältä sisimmästänne kumpuavasta epäjumalanpalveluksesta. Epäjumalanpalvelus on haureuden hengen aikaansaamaa elämässänne. Hengellinen haureus vie teidät, lapsukaiseni, ikuiseen pimeyteen, jos ette sitä laita pois. Haureuden henki on eksyttäväinen. Olkaa pyhiä ja puhtaita. Kääntäkää katseenne Minuun, pyhään Jumalaan, Pyhittäjäänne, ja haureutennekin käännän teistä pois. Käännän uppiniskaisen, haureellisen sydämenne palvelemaan yksin Minua, Jeesusta Kristusta, pyhää Uhrikaritsaa. Minä olen pyhän, puhtaan vereni antanut tähtenne, lapseni. Ristinkuolemani tuska olisi kuulunut teille, teidän haureellisen epäjumalanpalveluksenne tähden. Minä uhrasin itseni tähtenne.

Olkaa kuuliaiset, olkaa pyhät. Älkää antako minkään ajatuksen, joka teidät erottaa Minusta, pyhästä Pelastajastanne, viedä teitä pois luotani. Haureelliset ajatuksennekin erottavat teidät Minusta, pyhästä Uhrikaritsastanne. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä, te lapsukaiseni, kuinka Minä teitä rakastankaan. Mutta pyhyyteni ei siedä syntistä menoanne. En voi epäjumalanpalvelusta pyhyydessäni katsella.

Uhrimenonne alttarillani ovat Minulle kauhistus. Kauhistuen katselen uhrejanne, jotka tulevat saastaiselta sydämeltä; sydämeltä, joka on kiintynyt epäjumalanpalvelukseen. Huulillanne te Minua palvotte, mutta missä on sydämenne kuuliaisuus Minua kohtaan. Olette antaneet sydämenne epäjumalillenne, niitä te totisesti palvelette. Oman kunnian tavoittelu, pahuus sydämistänne vuotaa alttarilleni aiheuttaen uhrinne tuhoutumisen. Käännän katseeni pois uhristanne, joka on perimmiltään tarkoitettu palvelemaan omaa kunniaanne.

Olkaa turvallisella mielellä. Kääntykää puoleeni kokosydämisesti, ja voin teitä käyttää. Uhrinne on Minulle mieluinen. Suitsutusuhrinne on suloinen tuoksu alttarillani. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, te piskuinen laumani. Epäjumalanpalvelus niin helposti valtaa sydämenne. Teillä ei ole voimaa siitä kääntyä pois. Tahtoanne kysyn teiltä. Minä kysyn: Tahdotko? Tahtoni tapahtuminen kohdallanne on lepo, rauha ja rikkaus Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa. Minä rakastan teitä, mutta olen pakotettu teitä nuhtelemaan ankaralla, kovalla kädelläni saastaisen, syntisen luontonne tähden. Se ei totisesti ole uhri, johon sydämeni mielistyy. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, lapsukaiseni. Minä rakastan teitä. Tahdon pitää tienne puhtaana, Minulle otollisena.

Pankaa synti pois heti, kun se ajatusmaailmaanne käy valloittamaan. Pankaa se heti pois. Ottakaa pienet ketut heti kiinni. Minä tiedän syntisen luontonne ja sen heikkouden. Olkaa turvallisella mielellä. Armoni riittää sovittamaan teidän syntisen luontonne kokonaan, täydellisesti. Ristinpuulla pyhä vereni vuosi maahan teidän vuoksenne, lapsukaiseni. Siksi teitä aina armahdan. Minun täytyy armahtaa teitä, koska teidät olen sydänverelläni ostanut vapaaksi synnin saastasta ja sen turmeluksesta elämässänne. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. Pyhittävän työn teen itse teidän sydämissänne. Minä olen pyhä, olkaa siis tekin pyhät. Amen. Halleluja.

 

22.         28.03.2003

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa.

Minä itse, Jeesus Kristus tässä olen, teitä siunaten, teitä raviten. Minä rakastan teitä. Meluisia juhlianne en voi kuitenkaan sietää. Tulkaa kasvojeni eteen hiljaisuudessa, sydämen yksinkertaisuudessa ja voin näyttää teille pyhyyttäni, puhtauttani, sillä pyhä Minä olen, pyhä, pyhä, pyhä. Pyhä Herra Sebaot, se on Minun Kaikkivaltias nimeni.

Pyhyys on Minun huoneelleni arvollinen. Pyhyys on Minun huoneelleni arvollinen. Te ette oikein pyhyyttäni ymmärrä. Tahtoisin, että pyhyyteni painaisi teidät polvillenne maahan, että vapisisitte pyhyyteni edessä. Paikka, jossa seisotte, on pyhä maa. Ottakaa siis kengät jaloistanne. Hiljaisuudessa ennen kaikkea pyhyyteni ilmestyy. Hiljaisuudessa, lapsukaiseni olkaa hiljaa, aivan hiljaa  kuunnellen sydämeni lyöntejä.

Ylistyksellä on oma paikkansa, mutta nöyrtykää ensin edessäni tuoden syntisaasta Isälleni puhdistettavaksi. Silloin voi ylistykseni puhtaana kaikua. Sydämenne on vapaa kuin taivaan lintu. Te olette sielullisia, mutta tahdon teitä yhä enemmän vetää todelliseen ylistykseen ja palvontaan unohtamaan omat tunteenne, ihailemaan Minun, Jeesuksen Kristuksen pyhiä, rakkaita kasvoja. Ottakaa tämä synti todesta, muuten en voi teitä siunata sielullisuudessanne ja syntitaakoissanne, sillä Minä totisesti olen pyhä Jumala, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Amen. Halleluja.

 

23.     28.03.2003

Eksytyksen kavalat juonet ovat tulleet seurakuntaani. Minä tahdon seurakuntani puhdistaa eksytysten kavalista juonista.

Pyhä nimeni ei pyhitä ylistystänne, jos se on lausuttu saastaiselta sydämeltä. Saastaiselta sydämeltä nouseva rukous ei totisesti ole Minun Taivaalliselle Isälleni mieleen, vaan kauhistuen Hän kääntää katseensa pois. Tämä on kova sana, lapseni, mutta Minä itse Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen ne teille lausunut rakkaudessani ja armossani teitä kohtaan. Tulkaa kasvojeni eteen hiljaisuudessa. Meluisia juhlianne en voi sietää. Pankaa synti pois sydämistänne,  ja sielunne, sydämenne saa rauhan ja levon. Nääntynyt sydän ravitaan. Pankaa siis synti pois ennen kuin nostatte kätenne ylös. En voi tällaista uhria ottaa vastaan, vaan totisesti käännän kasvoni pois. Minä rakastan teitä,  lapsukaiseni, mutta teidän tulee nähdä kuka Minä olen. Minä en ole pehmokaapuun puettu Jumala, vaan tulen ja kiivauden Jumala, jos synneissänne eteeni tulette. Tunnustakaa synti synniksi myös toinen toisillenne ja silloin uhrinne, ylistysuhrinne on suloinen suitsutus ja se nousee alttarini kaiteihin asti. Amen. Halleluja.

                

24.      28.03.2003

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa.

Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä vahvistan teitä, lapseni, sillä aika on paha. Aika on pian, jolloin tätä jumalatonta kansaa joudun kovalla kädellä koettelemaan. Pankaa siis synti pois sydämistänne, jotta uhrimenonne voivat tuoda teille sen siunauksen, jonka Taivaallinen Isäni haluaa teille antaa. Sanokaa synti synniksi myös toinen toisillenne. Näin yhdessä voitte varjella tilaanne eksytyksen kavalilta juonilta. Minä vaadin teiltä, lapseni, nyt ehdotonta kuuliaisuutta, sillä aika on pian, jolloin tätä kansaa joudun ravistelemaan kovalla kädellä. Tulkaa siis kasvojeni eteen Sanaani, pyhää Sanaani syöden. Sieltä nousee myös puhdas, Isäni mielen mukainen ylistys Hänen kasvojensa eteen. Ei sielullinen meluisuus, vaan aito puhdas ylistys Pyhän Henkeni vaikuttama.

Kavahtakaa vääriä oppeja, jotka tulevat kuin susi lammasten vaatteissa. Kristikansa on pois poikennut kaikkialla uuden ajan ilmiöiden tähden. Niissä on paljon hyvää, totisesti, mutta niissä monesti pyhyyteni pidetään pilkkana. Ihminen syntikahleissaan, syntisaastassaan, ei voi tuoda alttarilleni minkäänlaista uhria ilman, että siitä seuraa kirous hänen ylleen. Poikani Jeesuksen Kristuksen pyhä veri puhdistaa syntinne, ja silloin tie alttarilleni on auki pyhän Jumalan läsnäoloon, Minun kirkkauteeni, armooni ja anteeksiantooni.

Myöskään alttarillani suoritetut rukouspalvelut, sielunhoidot, eivät ole Minun Taivaallisen Isäni mielen mukaisia. Sielunhoitokeskustelut tulisi suorittaa muualla kuin pyhällä alttarillani. Se ei ole sitä varten, eksyneet lapsukaiseni. Alttarini pyhyys estää sen. Te ette alttarini pyhyyttä ymmärrä, mutta Minä, Jeesus Kristus, olen kuollut puolestanne Golgatan ristillä. Minut uhrattiin tähtenne. Minun alttarini on pyhä. Uhrieläinten nahka ja rapa poltettiin alueen ulkopuolella. Niin myös Minut uhrattiin ulkopuolella leirin, ulkopuolella pyhän leirin. Syntienne tähden Minut uhrattiin siellä. Ei voinut silloinkaan alttarilleni tulla mitään epäpyhää eikä saastaista. Näin on nytkin, rakkaat lapseni, näin on myös tämän päivän kristillisyydessä. Minä avasin oven uhrikuolemallani Isän luokse teille, lapsukaiseni, mutta vain pyhitetyltä sydämeltä nousseita suitsutusuhrejanne Minä kuulen.

Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä. Halajan kuulla huokauksianne puoleeni, halajan rakkauttanne ja sydäntänne. Tulkaa, lapset,  luokseni. Tunnustakaa ensin syntinne Minulle ja Poikani Jeesuksen Kristuksen veri pesee teidät täysin puhtaaksi uhritoimitustanne varten. Amen. Halleluja.

 

25.       28.03.2003

Minä tulin lain kiroukseksi teidän puolestanne. Minut kirottiin, jotta teillä olisi rauha. Minä Jeesus Kristus, Jumalan Poika, olen tässä.

Minä rakkaudestani teihin kärsin verisen ristin kuoleman. Enkö Minä siis ole teille tärkeämpi kuin maailman houkutukset, haureellinen menonne sekä fyysisellä että hengellisellä puolella.

Haureuden henki on eksyttäväinen. Se eksyttää, jos mahdollista, valitutkin. Luopukaa haureuden synnistä. Sillä on totisesti kauhistuttavat seuraukset elämässänne ja kerran kadotuksen piina. Älkää leikkikö haureuden synnillä. Ottakaa pienet ketut kiinni. Minun lasteni osa tässä maailmassa on toisenlainen. Minkäänlaista haureuden syntiä en voi elämässänne sallia. Sydämenne kalpenisi, jos se ymmärtäisi, kuinka Minä katseellani seuraan jokaista sydämenne lyöntiäkin. Sydämestä lähtevät haureelliset ajatuksennekin, sen synnin tahdon totisesti teistä karsia pois. Pankaa haureus pois, pankaa haureus pois, ennen kuin on kohdallanne liian myöhäistä ja omatuntonne paatuu. Aina en syntejänne teille ilmoita, jos paatunutta tilaanne jatkatte.

Syökää Sanaani runsaasti. Syökää Sanaani päivittäin. Sieltä lähtee voima uuteen elämään. Monet teistä ovat niin kahlehdittuja tähän syntiin, että ulospääsyä ei tunnu olevan. Minä, Jeesus Kristus, murskaan syntikahleenne, kun te kokosydämisesti apua Minulta pyydätte. Minulla on voima ja valta katkaista syntikahleenne ja perkeleen valta. Tulkaa siis luokseni. Tehkää parannus, ja Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, teitä autan. Amen. Halleluja.

 

26.        28.03.2003

Minä vihaan ylpeyttänne. Minä totisesti vihaan ylpeyttänne. Pankaa ylpeyden synti pois. Saatana lankesi ylpeyden syntiin. Ettekö siis te, syntisen luonnon omaavat lapseni? Kuinka ylpeytenne onkaan murehduttanut Minua.

Haluaisin teidät synneistänne vapauttaa, mutta te tahdotte lihanne tähden ylistää omaa kunniaanne, omaa itseriittoisuuttanne. Teidän sydämissänne ei ole tilaa Minulle, Mestarillenne. Minun on voima ja valta ja viisaus ja kunnia yksin tässä maailmankaikkeudessa. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minun armoni riittää teiltä puhdistamaan myös nämä synnit. Sydänverelläni teidät Golgatan ristillä puhdistin.

Teidän henkenne janoaa Minua, mutta lihallisuus, maailmallisuus tahtoo teidät viedä pois luotani. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minä pyhitän teidät itselleni. Teen teistä astioita jaloa käyttöäni varten. Tulkaa, lapseni, omistamaan armoni. Kovissa koetuksissa Minun täytyy ylpeyttänne murtaa, mutta aina on sylini auki haavoitetulle lapselleni. Tuskassanne ja kivussanne palaatte luokseni. Saan teitä hoitaa rakkaudellani. Ylpeytenne murtuu pikkuhiljaa ja kova kivisydämenne muuttuu lihasydämeksi.

Tulkaa, lapseni. Minä teitä ja syntistä luontoanne armahdan. Pankaa synti pois Minun Henkeni voimassa. Teillä ei voimaa siihen ole, mutta Minä Jeesus Kristus, itse teidät pyhitän. Kysyn vain: Tahdotko? Kysyn vain: Tahdotko? Myöntävän vastauksen saatuani, pyhittävän työni teen itse sydämissänne. Vihollisen kahleet murran, ylpeyden syntinne katkaisen.

Minussa ei ole mitään pimeyttä. Minussa on vain armo, suunnaton rakkaus ja lepo niille, jotka kokosydämisesti Minua seuraavat. Ihana on niiden lasteni osa kerran perillä, jotka kokosydämisesti Minua Herranaan jo täällä maan päällä kumartavat. Amen. Halleluja.

 

27.        11.04.2000 klo 20.10 - 20.40

Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, lausun teille nämä sanat.

Minä rakastan teitä, lapsukaiseni, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä, älkää peljätkö. Te olette Minun. Te olette Minun. Minä kutsun teitä kokosydämiseen antautumiseen Minulle, Vapahtajallenne. Minä annoin kaikkeni puolestanne, verenikin. Mikä olisi se uhri, jota te ette voisi Minulle, Minun vuokseni antaa? Minä, Jeesus Kristus, annoin tähtenne elämäni, sillä Minä rakastin teitä ristillä Minun ylitsevuotavalla rakkaudellani, lapsukaiseni. Antakaa sydämenne kovuus ja kylmyys kokonaan Minun rakkauteni sulatettavaksi. Älkää peljätkö, älkää peljätkö. Minä tahdon rakkaudella sulattaa jäisen, paatuneen, silmäin pyyntöön, oman kunnian tavoitteluun halajavan sydämenne. Antakaa syntinne Minun sovintovereni pestäväksi. Sydämenne jää alkaa sulaa. Minun Isäni ihmeellinen, taivaallinen rakkaus alkaa tehdä työtä kivikovissa sydämissänne. Hän parantaa haavoittuneen sydämenne. Ette voi sietää rakkauttani, läsnäoloani, sillä sydämenne kovuus rakentaa muurin välillemme. Haluaisin teitä, lapseni, hoitaa ja ehyeksi rakastaa. Sydämenne muuria en voi väkisin purkaa. Kyyneleeni vuotavat sydämenne kovuuden tähden yötä päivää. Kunpa olisin saanut sydämenne jään jo murtaa.

Minä en teitä, lapsukaiseni, haavoittuneet lapsukaiseni, syytä sydämenne kovuudesta. Elämä on teihin satuttanut kovan kätensä. Hyinen tuuli on sydämiinne puhaltanut tappaen kaiken herkän ja kauniin. Jäisen kuoren alla värjöttelette ja odotatte, toivotte, jospa joku sittenkin tuskani, hätäni huomaisi. Usein jäätte yksinäisyyteenne toisten kovasydämisten lasteni joukossa. Yhteinen taival on kova, kylmä ja riisuva. Kaiken hellyyden ja pehmeyden kovuutenne toisista riisuu. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä.

Ihmiselämä on vaikea. Vihollinen käy ympärillänne kuin kiljuva jalopeura etsien paikkaa, mihin teissä iskeä. Sydämenne on usein sen maalitauluna. Vihainen, kylmä viima jäädyttää entisestään jäisen sydämen vihollisen nuolten tullessa. Tällainen usein on ihmislapsen osa. Oi rakkaat lapseni, tulkaa Minun, Jeesuksen Kristuksen, luokse. Antakaa Minun pestä pois sydämenne saasta. Vereni teidät puhdistaa. Tulkaa, tulkaa lapseni. Pankaa synti pois. Tulkaa. Minä tahdon kovuutenne murtaa ja antaa teille ihan uuden, lämpöisen sydämen. Minun sydämeni sykkii sinulle, lapseni, joka tätä luet. Sydämeni sykkii juuri sinulle. Sinä olet Minun rakas lapseni. Tule, avaa sydämesi kokonaan Minulle. Anna vuosikausien kuona sydämesi sopukoista Minulle, Jeesukselle Kristukselle. Tahdon sinun sydämesi kovuuden, katkeruuden sulattaa. Älä pelkää. En tee sitä väkivalloin. Kysyn aina: Tahdotko? Jos saan lupasi, aloitan työni hellästi, hellästi. Älä pelkää, että sinulle jotain pahaa tekisin. Kaiken vuosien varrella sydämeesi kertyneen kuonan tahdon pestä pois. Vereni sydämesi puhdistaa. Sydänverelläni puhdistan sinun haavoitetun sydämesi. Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa alkaa uusi, ehyt elämä virrata sinuun. Haavasi kasvavat umpeen hellässä sylihoidossani. Joskus Minun täytyy näyttää sinulle myös kipusi, jota kauan olet peitellyt. Jopa itsekään et siitä aina ole tietoinen. Ole turvallisella mielellä. Minun tiedossani on tuskasi, kipusi määrä. Hellästi Minä sinua parannan, puhdistan. Kysyn aina: Tahdotko, lapseni, tahdotko tulla terveeksi? Tahdotko tulla terveeksi? Jos saan edelleen myöntävän vastauksen, jatkan työtäni sydämessäsi.

Pyhän Henkeni hoitava balsami vuotaa haavoihisi eheyttäen sen, mikä on särkynyt. Minä teen syväpuhdistavaa eheytystyötäni sydämessäsi hellästi, hellästi. En sinua soimaa haavoistasi. Suitsuttavaa kynttilänsydäntä en sammuta, särjettyä ruokoa en muserra. Hellästi kuiskaan sydämellesi rohkaisevia sanoja. Hellästi, lapseni, sinua hoidan. Eteenpäin on tiesi kulkeva. Et jää paikallesi. Kuinka olisinkaan jo haavasi monesti tahtonut parantaa, mutta sydämesi ei ole ollut avoin parantavalle kosketukselleni. Minä näen ihmislapsen kokonaisena; sielu, henki ja ruumis on kaikki kokonaisuudessaan Minun kädessäni. Minä jokaisen osa-alueen sinussa, lapseni, uudistan. Henkeni vahvistan täyteen kukoistukseensa. Monesti ei Henkenikään sinussa voi Minun Isäni tahdon mukaisesti vaikuttaa, koska haavasi ovat monet. Minä parannan haavojasi, ja vähitellen myös lahjani, armoitukseni sinussa saa enemmän tilaa. Minä haluan eheyttää sinut, lapseni, kokonaisvaltaiseen Jumalan lasten iloon ja riemuun. Yhdessä saatte iloita uudesta, ehyestä olemuksestasi. Katso, uudeksi Minä luon kaikki. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Minä, Jeesus Kristus, olen nämä sanat teille lausunut. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

28.        12.04.2003

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa.

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet, te kallisarvoiset lapseni. Pankaa synti pois, joka niin helposti teidät kietoo. Minä olen murehtinut katumatonta sydäntänne. Minä rakastan teitä, mutta synneissänne te joudutte kadotuksen piinaan. Viettäkää aikaa kasvojeni edessä rukoillen, Sanaani syöden, sillä aika on paha. Valvokaa, valvokaa, sillä Minä Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, tulen pian noutamaan omiani taivaan kirkkauteen. Kääntäkää katseenne pois epäjumalistanne. Silmäin pyyntö, lihan himo, maailmallisuus vie teidät pois luotani. Kuinka haluaisinkaan teidät vetää syleilyyni puhdistettaviksi, parannettaviksi, mutta te ette ole tahtoneet. Minun sydämeni halajaa rakkauttanne, lapseni. Minä olen teidät itseäni varten luonut. Sydämeni todella halajaa teitä, teidän rakkauttanne. Paatunut omatuntonne vie teidät maailmallisiin houkutuksiin. Tulkaa lapseni, tulkaa. En voi suosia syntiä. En voi suosia syntiä. Pankaa synti pois, ja vapaus koittaa.

Epäjumalanpalvelus on pantava pois. Se vie teidät kerran kadotuksen piinaan. Älkää antako epämääräiselle synnin houkutukselle sijaa ajatusmaailmassanne, vaan syökää Sanaani. Täyttäkää ajatusmaailmanne Minun pyhällä Sanallani. Opetelkaa sitä ulkoa. Sanani asukoon sydämissänne, suussanne. Olkoon Sanani kielellänne maata mennessänne ja ylös noustessanne. Te ette ymmärrä Sanani merkitystä pyhityksessänne. Minä pyhitän teitä Sanani kautta. Ajatusmaailmanne kahleet katkeavat, sillä Minun pyhässä Sanassani on voima katkaista vihollisen valta. Koette valtavan vapauden, kun uskollisesti vietätte aikaa Sanani edessä. Siunatkaa toisianne Sanallani. Käyttäkää Sanaani runsaasti. Taloon tullessanne julistakaa sille Minun rauhaani, ja rauhani totisesti laskeutuu; olenhan näin Sanassani kehottanut ja luvannut. Siunatkaa Sanallani toinen toisianne. Minä totisesti asun Sanassani, en vain tunteissanne. Minä annan teidän myös kokea Pyhän Henkeni läsnäoloa, mutta myös vihollinen eksyttää teitä tunnelmoimaan useasti. Älkää luottako tunteisiinne.

Vihollisen eksytykset lopun aikoina ovat monet, monet. Katsokaa Sanani totuuteen. Koetelkaa kaikki Sanallani, totuudellani. Pyytäkää Minulta viisautta koetella henget. Älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henki, tunnustaako se Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi. Näin tulee henget koetella. Myös profetian henki tulee koetella näin. On monia valheprofeettoja tuleva eksyttämään valittujakin näinä lopun aikoina. Tulkaa kasvojeni eteen. Tuntekaa Sanani. Älkää jokaista henkeä uskoko. Minun Henkeni läsnäolo elämässänne karkottaa eksyttävät henget. Minun Sanani ymmärrys sydämessänne antaa teille totisen rauhan ja suojan eksytyksen kavalia juonia vastaan. Ottakaa Sanani sydämiinne ihan kokonaisvaltaisesti, ja voitte levätä turvallisella mielellä. Eksytyksen juonet voitte tunnistaa, ja tienne on vakaa. Minä etsin uskollisia sydämiä. Uskollisiin sydämiin jää voimani lepäämään. Uskoa Minä etsin sydämistänne. Pyytäkää Minulta uskoa, sillä teillä ei sitä ole. Minä varustan teidät täyteen voimaani lopun ajan taisteluja varten. Tulkaa siis Sanani eteen sitä syöden. Täyttäkää nälkäinen sydämenne Sanallani, lapsukaiseni. Älkää antako eksyttää itseänne.

Älkää menkö mukaan uuden ajan uskonnollisuuteen, Pyhän Henkeni palvomiseen. Pyhä Henkeni kirkastaa aina Kristusta, täytettyä Golgatan työtä, ei koskaan itseään. Pyhä Henki puhuu sen, mitä Hänelle puhuttavaksi annetaan Minun Taivaallisen Isäni sydämeltä. Älkää palvoko Pyhää Henkeäni, sillä Hän  kirkastaa aina Minua, Kristusta. Uskokaa tämä lapseni. Tämä on lopun aikojen eksytys. Älkää pilkatko ristinkuolemaani palvomalla, ylistämällä Pyhää Henkeä ohi Jeesuksen Kristuksen, ohi pyhän sovintovereni. Oi lapseni, luottakaa näihin profetiani kautta tulleihin sanoihin. Tehkää parannus. Tehkää parannus. Pyhä Hengen palvonta ilman Minua, Jeesusta Kristusta, vie teidät kerran kadotuksen piinaan.

Väkevä eksytys on laskeutunut seurakuntiin. Vain Sanaani syömällä voitte pysyä totuudessa. Nyt tarvitsette totisesti Sanani tuntemusta. Älkää luottako julistajien ääneen, jotka korvasyyhyyn puhuvat, Minun Henkeäni ihailevat ilman ristin sanomaa. Sellaista Kristusta ei ole. Sellaista Kristusta ei ole. Minun pyhä vereni vuosi kerran Golgatalla teidän tähtenne. Ostin teidät vapaaksi synnin, kuoleman ja eksytyksen kahleista. Ottakaa Sanani sydämeenne. Pyytäkää Minulta ymmärrystä, oi lapseni, pyytäkää Minulta ymmärrystä erottaa lopun ajan eksytykset seurakunnassani. Nyt on tullut aika puhdistaa seurakuntani. Jyvät erotellaan akanoista. Vain Sanaani tuntemalla voitte kerran päästä perille kirkkauteen. Vain ristinkuolemani omakohtaisesti kohdallenne otettuna voitte päästä perille taivaan ihaniin majoihin. Lopettakaa ihmisten mielistely. Lopettakaa palvontamenot, jotka eivät tuo verelleni, pyhälle sovintoverelleni kunniaa. Minun Pyhä Henkeni vetäytyy pois sellaisesta palvonnasta, jossa Hänen nimensä korotetaan yli Jeesuksen Kristuksen. Minun Pyhä Henkeni on herkkä Henki. Älkää pitäkö Minua, Jeesusta Kristusta, pilkkananne ylistämällä Pyhää Henkeä ilman ristinkuolemaani, ilman sovitusuhria Golgatan ristillä. Minun Pyhä Henkeni vetäytyy pois tuollaisesta palvonnasta ja ylistyksestä. Metelöitte ilman Minun,  Jeesuksen Kristuksen, todellista läsnäoloa. Tunteenne saavat aikaan väristyksiä, valheellista pyhyyteni tuntoa. Se on saatanan eksyttävä valhe lopun ajan  seurakunnissa. Oi rakkaat lapseni, tulkaa ulos porttokirkosta. Tulkaa hiljentyen ristini juurelle. Tunnustakaa syntinne Minulle, Vapahtajallenne. Minä täytän nälkäisen sydämenne todellisella ilolla  ja vapaudella, vapaudella omantunnon painavasta syntitaakasta. Sieltä lähtee todellinen ilo, todellinen riemu ja vapaus pyhään kilvoitukseenne. Olkaa siunatut. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. Amen Halleluja.

 

28. osa 2        28.04.2003 ( liittyy edelliseen profetiaan )

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Porttokirkko on Minun seurakuntani. Heidän sydämensä on pois lähtenyt Minusta, Vapahtajastaan. Olkaa turvallisella mielellä. Rakkaassa kansankirkossani on vielä paljon hyvää. Monet paimenistani ovat vilpittömiä uskossaan. Olkaa turvallisella mielellä. En tahdo teidän eroavan kirkostanne, vaan uuden ajan ilmiöistä. Porttokirkko on tämänkaltainen seurakunta, joka ei ristin sanomaa hyväksy. He metelöivät, liehuvat lippuineen, mutta heidän sydämensä on täynnä tunnustamatonta syntiä. He tulevat juhlimaan, kun pitäisi käydä polvilleen huutamaan tämän kansan ja kirkon tilan puolesta. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. En todellakaan halua teidän eroavan kirkostani. Erotkaa uuden ajan ilmiöistä. Myöskään kaatumiset eivät ole Minusta. Kaatumiset eivät ole Minusta, lapseni. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

29.         16.04.2003 klo 22.12 - 22.40

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Kuinka Minä teitä rakastankaan. Te olette Minun rakkaita lapsiani, silmäteriäni näissä lopun ajan vaikeissa taisteluissa. Älkää antako minkäänlaisen epäuskon asettua sydämiinne. Epäusko on kauhistuttava synti Minun Taivaallisen Isäni edessä.

Älkää peljätkö. Minä Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, rakastan teitä. Kuinka Minä teitä rakastankaan. Epäusko vie teidät pois luotani. Vihollinen saa teidät vedettyä pois Minun Taivaallisen Isäni hellästä turvasta. Älkää antako minkäänlaisen epäuskon saattaa teidän yhteyttänne Minuun, uskonne alkajaan ja täyttäjään, pois taivaallisesta turvasta, pois rakkaudesta, levosta, anteeksiantamuksen rauhasta. Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa, on täydellinen lepo ja rauha, täydellinen vapaus demonivaltojen painostuksesta. Vihollinen käy ympärillänne kuin kiljuva jalopeura etsien heikkoa kohtaa teissä, Minun rakkaissa lapsissani. Epäuskon kautta se ampuu nuolensa teihin. Oi rakkaat lapset, älkää antako epäuskolle sijaa elämässänne. Tuokaa epäuskonne Minun vereni puhdistettavaksi, ja Minä, Jeesus Kristus, uudistan haparoivan uskonne. Teillä ei uskoa ole, jos sitä ei taivaasta anneta. Sydämeni halu on heikkoa uskoanne vahvistaa, heikkoa uskoanne nostaa niin, että se kantaa runsaan hedelmän Minun Taivaallisen Isäni valtakuntaan.

Älkää peljätkö. Teillä ei uskoa ole, jos Minä Jeesus Kristus en sitä teille anna. Kaikki on Minun Taivaallisen Isäni kädessä. Pyytäkää Häneltä uskoa, ja Hän antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta. Hän ei teitä syytä heikosta uskostanne; Hänhän tietää, mitä tekoa on ihmislapsen sydän. Hän tietää ihmislapsen sydämen haavoittuneisuuden, kaiken Hän tietää. Hänen sydämensä on täynnä armoa, laupeutta ja rakkautta lapsiaan kohtaan. Olkaa turvallisella mielellä. Minun Taivaallisen Isäni rakkaus parantaa teidät täysin terveeksi haavoistanne, kun aikaa vietätte Hänen kasvojensa edessä rukoillen, anoen viisautta, anoen ymmärrystä taivaallisille ilmestyksille, taivaallisille ihmeille, avattua sydäntä arjen pienille ihmeille, ongelmatonta suhdetta omaan kehoonne, oman kehonne yksityiskohdille. Olettehan te luotu Minun Taivaallisen Isäni kuvaksi, kauniiksi kokonaisvaltaisen ihmeen tyyssijaksi. Sinä lapseni olet ihme, todellinen ihme, Minun Isäni täydellisen luomistyön tulos. Hellästi Hän on sinut kutonut kokoon jo äitisi kohdussa. Jokainen päiväsi oli muistiin merkitty jo ennen syntymääsi. Sinun sielusi erikoislaatu oli Minun Isäni tarkkojen laskelmien tulos jo tällöin. Sinun sielusi herkkyys, kauneus, viattomuus oli täydellinen äitisi kohdussa. Syntymän ihme tapahtui. Kuinka Minun Isäni sinusta iloitsikaan. Sinä olit Hänen lapsensa, Hänen ihana, rakas lapsensa. Hellästi Hän sinut laski äitisi rinnoille lepäämään. Tässä hän on, sinun lapsesi, Minun lapseni. Äidin ihmettely pienen nyytin edessä oli Taivaallisen Isäni armon osoitus, Hänen taivaallinen lahjansa ihmislapselle, äidille, isälle.

Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Te olette Minun, Minun kuvakseni luotuja suunnattoman arvokkaita, Isäni luomia ikuisuusolentoja. Minä, Jeesus Kristus, olen ollut mukana luomisessanne. Minun Sanani kautta teidät, lapsukaiseni, on tehty juuri sellaisiksi kuin te olette. Älkää siis antako elämässä tapahtuneiden, teitä haavoittaneiden, syvältä sieluanne satuttaneiden asioiden viedä teitä, lapseni, pois luotani. Tiedän, että sydämenne on täynnä ikäviä muistoja, haavoja, mutta Minä, Jeesus Kristus, olen teidän parantajanne. Täydellinen eheys tulee Minulta, teille armosta ja rakkaudesta annettuna. Ottakaa eheyteni vastaan, lapseni. Minä haluan teidät haavoistanne parantaa. Älkää ajatelko, että ette ole rakkauteni arvoisia. Te olette Minun. Minä teitä rakastan. Tulkaa omistamaan Minun taivaallisen läsnäoloni suloisuus. Samalla haavanne pikkuhiljaa paranevat. Uusi, ehyt elämä avautuu teille, lapseni. Aivan uusi, puhdas elämä, elämänilo ja rauha laskeutuu sisimpäänne. Katkera kuona sydämissänne sulaa vereni, Golgatan vereni puhdistuksen ansiosta. Minä, Jeesus Kristus, Golgatalla ostin teidät  vapaaksi kuoleman kahleesta, oman minän hallintavallasta, joka teitä turmelee. Minä rakastan teitä, te piskuinen laumani. Minä, Jeesus Kristus, kuljen Paimenena edellänne. Olkaa turvallisella mielellä. Tulkaa syliini parannettaviksi ja puhdistettaviksi. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja

 

30.       16.04.2003 klo 22.42 - 23.02

Pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon edelleen.

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä itse, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Pankaa synti pois, joka teidät niin helposti kietoo pauloihinsa. Minä, Jeesus Kristus, tiedän heikkoutenne. Tiedän, että ihmislapsi on tomua. Minä tiedän heikkoutenne, tiedän synnin vallan elämässänne. Tiedän, kuinka se teitä kietoo, teidän syvintä olemustanne kietoo pois luotani, pyhyydestä ja puhtaudesta. Minä, Jeesus Kristus, olen pyhä, pyhä Jumala, pyhä Herra Sebaot, pyhä, pyhä, pyhä.

Älkää peljätkö. Minä tiedän olemuksenne sisimmän, sen syntisaastan. Mikään ei ole Minulta salassa. Minun armoni ja anteeksiantamukseni lepää yllänne, kun omistatte täydellisen puhdistuksen Golgatan vereni kautta. Minä, Jeesus Kristus, haluan armoani teille kirkastaa yhä runsaammin, yhä syvällisemmin, lapseni. Armoni riittää, armoni riittää viemään teidät perille taivaaseen. Minä rakastan teitä. Kuolin teidän puolestanne, kun te olitte vihollisiani, poissa luotani, eksyksissä. Jo silloin näin teidän syntinne sovitetuiksi. Minä annoin elämäni puolestanne. Minä, Jeesus Kristus, totisesti annoin elämäni teidän tähtenne. Minut murhattiin Golgatan kummulle, jotta teillä rauha olisi. Ristinkuolemani kauheus, kipu ja tuska olisi kuulunut teille, rakkaat lapseni. Minä otin teille kuuluvan rangaistuksen kantaaksen rakkaudesta teihin, lapseni, sillä ilman Minua osanne olisi ollut kadotuksen piina. Uskokaa Minuun, luottakaa Minuun, Minun rakkauteeni teitä kohtaan. Uhri, jonka puolestanne uhrasin, oli äärettömän kallis. Te olette vereni hinta, Golgatan äärimmäisen tuskallisen kuoleman hinta. Te ette pysty ristinkuoleman kauheutta käsittämään, lapseni.

 Olkaa turvallisella mielellä. Kaiken kestin rakkaudesta teihin, luotuihini. Isäni hylkäämisen kokemus oli äärimmäisen raskas Minulle. Se oli piina, jota teidän, te turvattomat lapseni, ei tarvitse kestää. Minut hyljättiin, jotta Taivaallisen Isäni suojeleva käsi ei koskaan poistuisi yltänne. Minun vereni tähden on teillä täydellinen anteeksiantamus synneistänne. Ei mikään oma tekonne, yrityksenne voi siihen mitään lisätä. Kaikki on jo sovitettu Golgatan ristillä. Se on täytetty, lapseni. Kaikki on täytetty. Te saatte olla täysin vapaita kuoleman vallasta. Omistakaa armoni kohdallenne, ja ikuinen perintöosa taivaassa on teidän. Tulkaa, lapseni, tulkaa omistamaan ikuinen perintöosa taivaan kirkkaudessa. Ristin ryöväri viimeisellä hetkellään sai täyden perintöosan taivaassa. Sama kuuluu teille, lapsukaiseni. Tunnustakaa syntinne Minulle, Pelastajallenne, ja tie taivaaseen, taivaan kotiin on auki.

Tulkaa, lapseni, tulkaa. Omistakaa täydellinen syntien anteeksiantamus kohdallenne. Pyytäkää Minulta armoa ymmärtää ristinkuolemani salaisuus kohdallanne, ja rauhani jää lepäämään yllenne. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

31.      22.04.2003 klo 22.28 - 22.40

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Älkää peljätkö, vaikka maailma kuohuu ympärillänne. Älkää peljätkö. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Minä tahdon nääntynyttä sieluanne ravita rakkaudellani. Rakkauteni on balsamia haavoihinne. Kuinka Minä teitä rakastankaan. Minä tiedän ja tunnen sydämenne salaisuudet. Kaikki on Minun Taivaallisen Isäni tiedossa. Minä varjelen teitä tältä pahalta maailmalta. Siunaava, suojaava käteni on yllänne. Pankaa synti pois sydämistänne, lapseni. Älkää leikkikö synnillä. Synti ei ole leikin kohde, pilailun kohde. Tämä maailma leikittelee synnillä, synnin saastalla. Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Maailma ilakoitsee lasteni kustannuksella, mutta te olkaa hiljaa, aivan hiljaa. Älkää vastustako pahaa pahalla, vaan antakaa Minun Taivaallisen Isäni sotia puolestanne. Minä totisesti pidän huolen, että ihmislapsi joutuu vastuuseen teoistaan. Ilman vereni vuodatusta ei yksikään ihmislapsi pääsisi kerran perille taivaan ihaniin temppeleihin. Minun vereni armahtaa teitä syntisaastassanne, syntikahleissanne. Älkää nostako syntiänne uudelleen esille, jos se on jo tuotu Taivaalliselle Isälleni. Sitä ei silloin ole. Se on pois pyyhitty, täydellisesti sovitettu. Golgatan veri on syntinne pessyt pois. Te, lapseni, ette osaa armoa omistaa kohdallenne, mutta Minä tahdon sen teille kirkastaa. Minun armossani on sinulle kyllin, lapseni. Minun armoni riittää pesemään sydämesi sisimmätkin synnit lunta valkeammaksi. Ole turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, olen sinun syntisi sovittanut Golgatan ristillä. Ole lapseni vapaa iloitsemaan, ylistämään Minua puhtaalla sydämellä. Vereni täydellinen puhdistus on avain taivaan temppeleihin. Veri riittää, pyhä sovintovereni riittää pesemään kaiken syntisaastasi pois, lapseni. Minä kuolin puolestasi, jotta sinulla olisi iankaikkinen elämä. Amen. Halleluja.

 

32.      25.04.2003 klo 19.05 - 19.22

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunni­aansa.

Minä rakastan teitä, lapsukaiseni. Olkaa turvallisella mielellä. Minä itse, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä vahvistan kutsuanne, jossa särkyneet sielut, epätoivoiset sielut, kaikkensa menettäneet, nälkäiset, haaksirikkoiset sielut eheytyvät. Se Minulla on kuitenkin teitä vastaan, että sisäinen paraneminen tapahtuu ohi ristini, ohi Golgatan veren. Vain vereni kautta voi sisäinen eheytyminen tapahtua. Ristin kautta tapahtuu eheytyminen. Tunne-elämykset vuotavat taivaan alttarille ilman ristini sovitusta. Tunteenne ilman ristin vapauttavaa sanomaa eivät ruoki nälkäistä sieluanne. Kuinka tahtoisinkaan lapseni eheyttää. Älkää poiketko pois ristin tieltä sisäisessä eheytymisessä­kään. Ristini on kaiken a ja o. Ilman ristiä ei ole eheytymistä. Anteeksianto vapauttaa rikkimenneen lapseni. Loputon kipeidenkään tunteiden penkominen ei tuo paranemista. Kun tuotte kipunne risti­ni juurelle sovitettavaksi, haavanne eheytyvät, ja koette paranemisen.

 Sanassani on valtava parantava voima. Älkää penkoko menneisyyttänne loputtomiin, lapsukaiseni. Vedätte sielunvihollisen ikeen niskaanne. Katkeruus, anteeksiantamattomuus kasvaa kasvamistaan. Tiedän, että haavoissanne teette mitä vain eheytyäksenne. Kuinka Minä rakastankaan teitä, lapseni. Ristini juurella eheydytte. Syvät, avonaiset haavanne kasvavat umpeen nopeasti. Antakaa anteeksi haavoittajillenne Minun vereni, nimeni, voimassa. Teillä ei voimaa ole, lapseni, teillä ei totisesti voimaa ole. Kysyn sinulta: Tahdotko antaa anteeksi? Tahdotko antaa anteeksi, lapseni? Jos saan myöntävän vastauksen, annan apuni. Annan totisesti apuni. Sydämeni vuotaa verta haavoittuneen sydämenne tähden. Te kuljette elämänne läpi taakoitettuna, vaivattuna, sydän tuskaa kantaen. Minä, Jeesus Kristus, todella halajan parantaa haavanne.

Kuinka Minä halajankaan antaa teille ehyen elämän. Olkaa turvallisella mielellä. Verihaavoissani eheydytte juuri sellaiseksi, joksi olen teidät, lapseni, luonut. Haluan antaa teille takaisin lapsen herkkyyden, lapsen viattomuuden. Pelon tahdon nimeni, Kaikkivaltiaan nimeni, kautta ottaa pois. Painajaiset, joita olette koko elämänne kantaneet mukananne, väistyvät. Vereni kautta tapahtuu eheytyminen. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Kuinka Minä rakastankaan teitä, Minä, Jeesus Kristus. Vapauteen tahdon teidät vapauttaa, Jumalan lasten iloon ja riemuun, juhlariemuun, puhtaaseen palvontaan edessäni. Tunnustakaa särkyneen sydämenne synnit Minulle, Vapahtajallenne, ja voin ylistysuhrinne ottaa vastaan. Ylistyksenne ilman syntien tunnustamista on kauhistus edessäni. Näin totisesti sanoo Herra Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. Minä olen murehtinut katumattomalta sydämeltänne nousevaa ylistystänne, se ei ole Minulle otollista. Oi rakkaat lapset, tuntekaa tämä synniksi sydämissänne. Näin sanoo Sana.

Olkaa turvallisella mielellä. Puhtaalta sydämeltä nouseva ylistys totisesti kuullaan taivaan temppeleissä. Minä lasken nälkäisiin sydämiinne Pyhän Henkeni, puhtauden ja pyhyyden. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä, Jeesus Kristus, kutsun teitä: Tulkaa luokseni nöyrtyen, polvistuen eteeni. Aloittakaa ylistyksenne polvistumalla eteeni ja tunnustamalla syntinne yksityiskohtaisesti, lapseni. Niin kuin toivon teidän tekevän myös ennen pyhää ehtoollistani. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Profeettaini kautta teille puhun näistä asioista. Kristikansa on pois poikennut tänä lopun aikana. Eksytykset valtaavat seurakuntia. Ei ole sisäistä paranemista, todellista paranemista, ilman vereni sanomaa. Kristi­kansa on pois poikennut sisäisen paranemisen nimissä. Minä tahdon särkyneet sielut eheyttää. Tulkaa nöyrtyen eteeni, ja sydämenne parannan. Sydämeni huutaa puoleenne: Nöyrtykää, lapseni, eteeni, polvistukaa edessäni, ja nöyrille sydämille voin antaa apuni. Ihmislapsen sielu eheytyy pyhässä läsnäolossani. Antakaa anteeksi Minun voimassani, ja annan teille uuden elämän. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. Amen. Halleluja.

 

33.       25.04.2003 klo 19.28 - 19.46

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa.

Minä rakastan teitä, lapseni, Minä, Jeesus Kristus. Vahvistukaa kutsussanne eheyttää rikkimenneitä sieluja. Te teette totisesti Minun Taivaallisen Isäni sydämeltä tulevaa työtä. Sydänverellänne monesti teette työtä rikkimenneiden lähimmäistenne hyväksi. Eräs asia on pois poikennut Taivaallisen Isäni sydämeltä. Minä, Jeesus Kristus, tahdon teidän tuntevan pyhän läsnäoloni eheytymisprosessissanne, mutta ilman syntien sovitusta te ette voi kääntyä puhtaasti puoleeni. Omatuntonne ei teille ilmoita syntiä, vaan se paatuu paatumistaan, jos ette laita näitä asioita kohdalleen. Pyhä läsnäoloni voi ilmestyä vain puhdistetulle sydämelle, syntinsä tunnustaneelle sydämelle. Läsnäoloni on valheellista ilman syntien tunnustamista, lapseni. Teillä on pyhyyden tuntoa, mutta se on sielullista. Se ei ole Minun Taivaallisen Isäni läsnäoloa puhtaassa, pyhässä ilmenemisessä. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä Jeesus Kristus lausun teille nämä sanat. Minä tahdon palvontamenonne puhdistaa. Minun Isäni sydämen halu on antaa teille läsnäoloni myös kokemuksena, mutta syntinne estävät sen. Ei kuitenkaan tule etsiä kokemuksia. Sielunvihollinen, oma sielullisuutenne on teitä eksyttävä, jos pois poikkeatte ristini sanomasta. Minä rakastan teitä, lapseni. Minä haluan haavoittunutta sieluanne ravita läsnäolollani. Myös tunnekokemuksia haluan nälkäisille sieluillenne antaa. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä. Te olette Minun rakkaita lapsiani.

Älkää antako eksyttää itseänne. Eksytyksen kavalat juonet vaanivat myös sisäisessä paranemisessa. Minä en anna teille pyhää läsnäoloani ilman syntien tunnustamista. Tunnustakaa syntinne yksityiskohtaisesti. Päivästä päivään, tunnista tuntiin, hetkestä hetkeen olen kanssanne teitä tukien, nälkäistä sieluanne raviten. Minä rakastan teitä, mutta vain puhtaalle, vereni puhdistamalle sydämelle voin ilmestyä. Läsnäoloni jää lepäämään yllenne, kun syntinne tuotte eteeni polvistuen. Pitäkää yhteytenne Minuun puhtaana tunnustamalla syntinne aina, kun niin kehoitan, kun levoton sydämenne ilmaisee, että synti on tullut väliimme. Haluan antaa teille jatkuvan läsnäoloni jokaiseen hetkeenne. Totisesti haluan antaa teille vapauden huonosta omastatunnosta, kireydestä, taakoitetusta olemuksestanne. Vain vereni puhdistuksen kautta se on mahdollista. Tunnustakaa siis syntinne Minulle, ja todellinen, pyhä läsnäoloni jää lepäämään yllenne. Näin sanoo Herra, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. Amen. Halleluja.

 

34.      26.04.2003                                                                        

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Minä vahvistan teitä, te seurakuntien sielunhoitotyössä olevat lapseni. Kuinka Minä teitä haluankaan vahvistaa tärkeässä työssänne lähimmäistenne hyväksi, noiden, jotka kipua kantavat sisimmässään, joidenka sydän on usein vereslihalle lyöty. Minä rakastan heitä teidän kauttanne, uskolliset lapseni. Teidän kauttanne Minä, Jeesus Kristus, sidon särjettyjä sydämiä. Teidän kauttanne moni nääntynyt sielu löytää tien Taivaallisen Isäni syliin ja kerran perille taivaan kirkkauteen.

Olkaa turvallisella mielellä. Kulkekaa rukoillen eteenpäin, uskolliset lapseni. Kulkekaa rukousten polvitietä eteenpäin. Olkaa uskolliset niissä asioissa, joista olen sydämillenne puhunut. Älkää hyljätkö niitä lapsiani, jotka olen teille antanut taakaksi. Minä itse annan teille ilon ja voiman palvelustyöhönne. Teillä ei voimaa ole, mutta Minun Taivaallinen Isäni totisesti pukee teidät voimaansa, pyhyyteensä ja puhtauteensa.

Olen uskonut sydämillenne noita vähäisiäni, niitä, jotka maailman silmissä eivät ole mitään. Heitä palvellessanne te palvelette Minua, Jeesusta Kristusta. Nähkää heissä Minun kasvoni, Minun Taivaallisen Isäni kasvot. Minä totisesti heissä tulen luoksenne. Tuntekaa vastuunne tässä tehtävässä. Te ette tiedä, mitä heille merkitsee muutama ystävällinen sana, lohdullinen katse, myös varsinaisen sielunhoitokeskustelun ja -rukouksen ulkopuolella. Oi rakkaat lapseni, älkää väheksykö noita vähäisimpiä. He ovat Minun kuvakseni luotuja. Heidän tuskallinen elämänsä on jättänyt heihin syvät arvet. Usein heidät erottaa jo ulkoisestikin. Pitäkää heitä teille uskottuina aarteina, lapseni. Kerran on palkkanne oleva suuri perillä. Oi rakkaat lapseni, tuntekaa vastuunne näiden heikoimpien tähden. Älkää hyljätkö heitä. Minä, Jeesus Kristus, vihaan hylkäämistä. Pyytäkää Minulta rakkautta heitä kohtaan, ja Minä vuodatan sydämiinne ylenpalttisen rakkauteni. Olkaa turvallisella  mielellä. Älkää peljätkö. Tämä äärimmäisen vaativa tehtävä on teille annettu Taivaallisen Isäni sydämeltä. Usein olette itsekin käyneet läpi kovan koulun. Olkaa uskolliset tehtävässänne. Kuinka arvokasta onkaan työ, jota te Minulle, Jeesukselle Kristukselle, teette. Minun ikeeni on sovelias ja kuormani on keveä. En anna teille enempää taakkaa kuin jaksatte kestää.

Seurakunnat ovat täynnä nääntyneitä, rakkautta janoavia sieluja. Tukekaa heitä Minun pyhällä, puhtaalla, armahtavalla rakkaudellani, ja tulette näkemään, kuinka Minä teen ihmeitä heidän elämässään.

Älkää väheksykö teille uskottua laumaani, noita karitsaisiani, vaan rohkaiskaa heitä askel askeleelta eteenpäin heidän tuskassaan ja kivussaan. Minä tuen teitä tehtävässäni, totisesti. Minä kuljen vierellänne, annan teille lohdutuksen sanoja välitettäväksi näille heikoimmille lapsilleni. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. Särjettyä ruokoa minä en muserra, suitsevaista kynttilänsydäntä Minä en sammuta. Olkaa turvallisella mielellä, lapsukaiseni. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan heitä teidän kauttanne. Käykää rohkein mielin eteenpäin. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja

 

35.     26.04.2003 klo 9.45 -10.09

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Minä rakastan teitä, lapseni, te piskuisen laumani jäsenet. Älkää peljätkö. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Viettäkää aikaa kasvojeni edessä Sanaani syöden, kasvojani etsien. Sieltä tulee nälkäisiin sydämiinne ravinto, jota sydämenne kaipaa, ravitseva, täyteläinen, puhdistava ravinto. Minä haluan rakkauttani vuodattaa sydämiinne ylenpalttisesti. Minun rakkaudessani sydämenne jää sulaa, pisara pisaralta jää sydämissänne alkaa sulaa. Minä tunnen sydämenne salaiset haavat. Kaiken katkeruuden, vihan, anteeksiantamattomuuden kuonan tahdon sydämistänne sulattaa. Olkaa turvallisella mielellä. Tiedän, että joillakin teillä on myös seksuaalisen hyväksikäytön jättämiä syviä, syviä haavoja sydämissänne. Minä, Jeesus Kristus, totisesti tunnen ja tiedän, kuinka äärettömän haavoittavaa on joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Mikään elämänne osa-alue ei ole Minulta salassa. Minä erityisesti tahdon hoitaa tällaisella alueella sisimpänne syviä haavoja. Olkaa turvallisella mielellä. Mikään ei ole Minulta salassa. Teidän salaiset haavanne, unohdetut, suljetut haavanne ovat Minun Taivaallisen Isäni edessä kuin avoin kirja. Olkaa turvallisella mielellä. Laittakaa täysi toivonne Minuun, haavoittuneet lapseni. Minussa on teille eheys, toivo, tulevaisuus, yltäkylläinen elämä.

Älkää peljätkö, lapseni. Erityisesti tällä alueella tahdon teitä hoitaa. Rikkinäisyytenne tahdon parantaa. Kertokaa kaikki Minulle yksityiskohtaisesti. Kertokaa kaikki Minulle, Jeesukselle Kristukselle yksityiskohtaisesti. Minä tunnen tuskanne. Minä rakastan teitä, te haavoittuneet lapseni. Tulkaa Minun parannettavakseni. Kertokaa kaikki Minulle yksityiskohtaisesti, ja Minä lasken parantavan, pyhän läsnäoloni haavoihinne. Minun rakkauteni sulattaa jään sydämistänne. Pikkuhiljaa jää alkaa sulaa ja uusi, ehyt elämä asettuu sydämiinne. Olkaa turvallisella mielellä. Pikkuhiljaa teen työtä haavoittuneessa sydämessänne. Uusi elämä todella nousee vihertävänä oraana, toivona sydämistänne. Kaikki ei tapahdu kerralla. Joskus joudun nostamaan muistoja esiin, jotka jo ovat vaipuneet unholaan. Ette haavoittuneisuudessanne ole kyenneet muistamaan menneitä kipuja, vaan olette torjuneet kivun. Minä rakkaudessani toisinaan joudun nostamaan kipeitä muistoja esiin. Olkaa täysin turvallisella mielellä. Noina hetkinä erityisesti parantava, suojeleva käteni lepää yllänne. Teitä kannetaan rakkauteni käsivarsilla. Siinä saatte levätä lapsen lailla luottaen Minuun. Minä, Jeesus Kristus, todella tiedän, kuinka teitä hoitaa taivaallisella balsamilla, Pyhän Henkeni parantavalla läsnäololla. Pikkuhiljaa parantumisenne edistyy. Kun kipu palaa mieleenne, turvatkaa heti Minuun. Minä itse rakkaudellisessa läsnäolossani teitä jälleen hoidan. En soimaten, vaan armahtaen. Armahtaen, lapseni.

Kerran Golgatan ristillä näin myös tämänkaltaisen synnin saastan sovitetuksi. Minä, Jeesus Kristus, kannoin sekä tällaiseen syntiin syyllistyneen että haavoituksen kohteeksi joutuneen tuskan Golgatan ristillä. Vereni puhdistaa teidät täydellisesti. Minä parannan haavanne ja vapautan elinikäisestä kahleesta teidät täyteen Jumalan lasten vapauteen. Olkaa turvallisella mielellä. Aina ei teillä tarvitse olla Minun valtuuttamaani sielunhoitajaa tuskassanne ja kivussanne, vaan Minä itse, Jeesus Kristus, teidän haavanne parannan ihan kahden kesken. Viettäkää paljon aikaa Sanaani syöden, kasvojani etsien. Te lapseni, ette ymmärrä, mikä valtava parantava voima on Sanassani, Minun pyhässä Sanassani. Sieltä lähtee eheys, täydellinen parantuminen synnin aiheuttamiin haavoihin. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Tulkaa luokseni lepäämään, lapseni, tulkaa. Minä katkaisen synnin kahleet elämässänne pyhän vereni kautta, ja vapaus, täydellinen vapaus, koittaa. Amen. Halleluja.

 

36.     26.04.2003 klo 10.25 - 10.42

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Kuinka sydämeni halajaakaan teidän rakkauttanne. Minä olen Isänne, Taivaallinen Isänne. Monella teistä on haavoja, jotka liittyvät teidän maalliseen isäänne. Te ette ole saaneet sitä rakkautta, jota turvaton lapsi olisi tarvinnut kehittyäkseen terveesti. Minä, teidän Taivaallinen Isänne, tahdon korjata herkkään sieluunne syntyneet haavat. Älkää peljätkö, lapseni. Minä, Jeesus Kristus, Kaikkivaltiaassa rakkaudessani totisesti tahdon teitä, isättömät lapseni, hoitaa. Minä olen Isänne, täydellinen Isänne. Maallinen isä aina on vajavainen omassa haavoittuvaisuudessaan. Jokainen lapseni on haavoilla, kenkään ei ole eheä, mutta Minun Taivaallinen Isäni odottaa lapsiaan pyhään, puhtaaseen syliinsä. Hän odottaa syli avoinna. Tulkaa, lapseni, tulkaa, te isät sekä lapset, jotka ovat ilman isän rakkautta jääneet. Jo ihmisen luodessani tiesin ihmislapsen alttiuden haavoittua. Minä olen Isänne, rakkaat lapsukaiseni. Tulkaa Isän syliin. Tulkaa, tulkaa syliini. Omistakaa puhdas, täydellinen, huolehtiva Isän rakkaus nälkäisiin, nääntyneisiin sydämiinne. Ristillä kannoin hylkäämisen tuskan. Minä, Jeesus Kristus, kannoin itsessäni Isäni hylkäämisen. Minut hyljättiin, jotta teitä ei hyljättäisi. Isä kohdisti vihan ja hylkäämisen Minuun, Poikaansa, jotta teillä, lapseni olisi täydellinen turva, ikuinen elämä Taivaallisen Isän käsivarsilla. Raskain tuska ristillä oli kantaa oman Taivaallisen Isäni hylkääminen. Hän todella käänsi Minulle selkänsä. Sydämeni murtui. Ei kipu, tuska ruumiissani, vaan Taivaallisen Isäni hylkääminen mursi sydämeni. Kokemus oli äärimmäisen tuskallinen.

Tulkaa, lapseni, tulkaa Isän syliin. Teille Hänen sylinsä on aina auki. Kääntykää Hänen puoleensa koko sydämestänne, lapseni. Teillä on oikeus kääntää Hänelle selkänne. Kuinka Hän onkaan murehtinut tällaisen synnin tähden. Se vie teidät kerran kadotuksen piinaan. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Teille Taivaallisen Isäni syli on aina auki. Hän tahtoo parantaa syvät haavanne, jotka ehkä jo lapsuudessanne on teihin lyöty. Hän tuntee esteet kehityksessänne, isättömyyden haavat. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Tulkaa Taivaallisen Isänne rakkaudelliseen syliin. Hänen kätensä ovat ojennetut sulkemaan rakkaan lapsensa syliinsä. Tulkaa, lapsukaiseni, tulkaa. Minä rakastan teitä. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus Kaikkivaltiudessaan. Amen. Halleluja.

 

37.    26.04.2003 klo 10.47 - 11.10

Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Minä rakastan teitä, lapsukaiseni. Minä rakastan teitä, haavoittuneet lapseni. Minä tahdon hoitaa parantavalla rakkaudellani syviä sydämenne haavoja. Kuinka onkaan sydämeni itkenyt teidän kanssanne, rakkaat lapseni. Teidän kipunne, tuskanne on ollut Minunkin tuskani. Minä tunnen sydämenne haavoittuneisuuden. Minä tunnen läpikotaisin sydämenne salaisuudet. Mikään kipunne, sokeutenne ei ole Minulta salassa. Minun Taivaallisen Isäni sydän lyö samaan tahtiin teidän haavoittuneen sydämenne kanssa. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni, ei ole mitään pelättävää. Minä tahdon ottaa jatkuvan, kouristavan pelkonne pois. Olette niin tottuneet elämään pelkonne kanssa, että ette aina edes huomaa sydämenne tilaa. Pelko on mukananne kaikkialla. Minä, Jeesus Kristus, tunsin valtavan pelon, sen kouristavan, tukahduttavan kouran sydämeni ympärillä Getsemanen puutarhassa. Pelko ja tuska oli äärimmäinen. Tiesin, ettei ristinkuolema ole helppo kuolema. Hikoilin verta tuskassani. Teidän pelkonne tähden kaiken kestin. Minä todella tunnen pelokkaan lapseni sydämen ja ahdistuksen tuskan. Minä tahdon haavoittuneen sydämenne ottaa hellään syleilyyni. Pelkonne tahdon ottaa pois, lapseni.

Minä, Jeesus Kristus, tunnen myös häpeän tuskan. Ristillä alastomana olin äärimmäisen häpeän ja pilkan alainen. Minä tunnen salaisen häpeänne syyt. Itse ette aina ole siitä tietoisia, tunnette vain epämääräistä syyllisyyttä ja kiusaantuneisuutta. Taustalla usein on häpeään sidottu persoona. Kuinka Minä olenkaan murehtinut kanssanne. Säälien olen teitä kivussanne katsonut. Hellä katseeni on seurannut jokaista uupunutta askeltanne. Minä tahdon teidät häpeästännekin vapauttaa. Tulkaa, lapseni, Isän syliin. Tulkaa. Vuodattakaa sydämenne tuska, kivun epämääräisyyskin Minulle. Minä halajan parantaa teidät, lapseni. Tulkaa, kertokaa kaikki Minulle yksityiskohtaisesti, tuokaa kaikki Minulle. Minä nostan mieleenne tapahtumia, joissa teitä on häväisty. Yhdessä käymme tilanteen läpi, ja vapaus koittaa. Minä annan teille voiman antaa anteeksi ihmisille, jotka ovat teitä verisesti loukanneet. Teillä ei voimaa ole. Minä totisesti tunnen ihmissydämen salaisuudet, mikään ei ole Minulta salassa. Rakkaudessani tahdon teidät parantaa. Tulkaa lapseni. Golgatan ristillä olen kantanut syyttäjienne synnin ja teidän haavanne. Rangaistus oli Minun päälläni, jotta teillä rauha olisi. Tulkaa. Minä annan teille täydellisen rauhan. Anteeksiantamuksen vuodatan sydämiinne, kun on sen aika. Aina ei anteeksiantamus heti ole mahdollinen, mutta tuokaa vihanne ja katkeruutenne aina uudelleen ja uudelleen Minulle, tunnustaen ne synniksi edessäni. Anteeksiantamukseni vuotaa sydämiinne ja murtaa katkeruuden, vihan muurin sydämissänne. Näin pikkuhiljaa sydämenne avautuu täydelliselle anteeksiantamiselle. Minä vapautan teidät täyteen Jumalan lasten vapauteen. Tulkaa, lapseni, tulkaa omistamaan täydellinen lepo ja rauha nääntyneeseen sydämeenne. Minä totisesti odotan hetkeä, jolloin saan haavojanne alkaa parantaa. Terve sydän on myös otollinen palvelustyössä toisten sisarten ja veljien hyväksi. Minä haluan vuodattaa rakkauteni sydämiinne parantavaksi balsamiksi myös lähimmäisillenne. Olkaa turvallisella mielellä. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

38.    26.04.2003 klo 13.55 - 14.37

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä, te haavoitetut laumani lampaat. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Teitä tahdon hoitaa, eheyttää, parantaa hellällä, hyväksyvällä läsnäolollani. Minä, Jeesus Kristus, tahdon ottaa pois teidän pelkonne, kauhunne, Venäjän kansaa kohtaan.  Sodan kurimuksessa isänne tavoittelivat Minun läsnäoloani huutaen puoleeni. He huusivat sydämensä kyllyydestä, ja Minä, Jeesus Kristus kuulin heidän hätänsä. Minä annoin enkeliarmeijani taistelemaan esi-isienne kanssa. Minä, Jeesus Kristus, olen totisesti varjellut rakkaan Suomen kansan vihollisen ikeeltä viimeisinä vuosikymmeninä. Kuitenkin teillä ja lapsillanne on ainainen pelko naapurimaatanne kohtaan, Venäjän karhun pelko. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä varjelen rakkaan Suomen kansan myös tulevina aikoina, jos kokosydämisesti käännytte puoleeni etsien kasvojani täydestä sydämestänne. Minulle ei riitä puolinainen palveluksenne, vaan vaadin täydellistä antautumistanne. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan tätä kallista Suomen kansaa. Minun tahtoni totisesti on se myös varjella tulevina päivinä. Huutakaa puoleeni esi-isienne lailla. Huutakaa sydämenne vuodattaen eteeni. Minä vaadin nyt täydellistä antautumista rukoustaisteluun, lapseni. Vieriskelkää tuhassa ja etsikää paastossa kasvojani. Nyt totisesti on aika huutaa tämän kansan puolesta. Oi rakkaat lapset, huutakaa puoleeni. Jättäkää kaikki toisarvoinen, sillä nyt on kyseessä kansanne tulevaisuus. Oi rakkaat lapseni, viekää tämä viesti kulovalkean tavoin ympäri Suomen maan. Nyt tulee huutaa nöyrtyen eteeni tämän kansan puolesta. Ehkä vielä tämän kansan kohtalo voi kääntyä.

Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Sodankaan kurimuksessa Minun lapsilleni ei tapahdu mitään pahaa. Varjeleva, suojeleva käteni ei lasteni yltä väisty. Olkaa turvallisella mielellä, rakkaat lapseni. Mitään ei teille tapahdu Minun Isäni sitä sallimatta. Minun Taivaallisen Isäni rakkaudellinen ruoska kyllä lapsiansa nuhtelee ja kurittaa, mutta sekin tulee teidän tosiparhaaksenne. Olkaa turvallisella mielellä. Väkevät taisteluenkelit ovat taisteluvalmiudessa maanne rajoilla Venäjän karhua vastaan. Älkää peljätkö. Huutakaa armoa Minulta. Minun kädessäni on kansanne tulevaisuus. Tulkaa kasvojeni eteen nöyrtyneenä yhdessä uskonveljien ja -sisarten kansa. Tehkää sopimusrukous maanne tulevaisuuden puolesta. Minä totisesti olen teidän keskellänne, missä kaksi tahi kolme on kokoontunut nimessäni. Siinä Minä, Jeesus Kristus, teitä lohdutan, siinä Minä teitä hoidan. Älkää peljätkö. Minä haluan pitää tämän kansan vapaana vihollisen ikeestä. Tämän kansan tulee kuitenkin polvistua nöyrtyen eteeni ja huutaa Minua sydämestään apuun. Minulla on valta, voima ja kunnia tässä maailmassa, maailmankaikkeudessa. Viekää tätä viestiä ystävillenne, läheisillenne. Antakaa sen kulovalkean tavoin levitä ympäri Suomen maan. Venäjän karhu ei maahanne tule, jos tämä kansa nöyrtyy eteeni polvistuen, tunnustaen syntinsä ristini juurella.

Minä todella rakastan tätä Suomen kansaa. Minun sydämeni halu on teitä armahtaa ja suojella. Tulkaa lapseni, luopiokirkkoni, tulkaa eteeni nöyrtyen parannukseen. Uskovien sydämestä lähtee herätys kiirimään tähän rakkaaseen kansaani. Olkaa turvallisella mielellä. Te Minun Kaikkivaltiaaseen nimeeni kastetut lapseni, tehkää parannus. Tulkaa eteeni nöyrtyen, tunnustakaa syntinne, ja herätys uskovien sydämestä voi levitä yli rakkaan Suomen maan. Antakaa sydämestänne anteeksi Venäjän kansalle. Antakaa heille anteeksi maanne valloitus, sodan raskas ies. Antakaa se, rakkaat lapseni, anteeksi. Vihollisen ies yhä on sielussanne anteeksiantamattomuutenne kautta. Antakaa heille anteeksi, noille Venäjän kansalaisille, jotka oli pakotettu sotaan. Eivät he sydämensä halusta lähteneet tappamaan kansaanne. Johtajien pakonomainen ies oli heidänkin sieluissaan. Heilläkin oli perhe, vaimo, lapsia. Antakaa anteeksi, rakkaat lapseni. Sukupolvien ies yhä on sieluissanne painaen teitä alas. Minä haluan teidät vapauttaa anteeksiantamattomuudestanne täyteen Jumalan lasten iloon ja rauhaan. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Olkaa turvallisella mielellä. Minun tahtoni on todella pitää rakas Suomen maa pois vihollisen ikeen alta. Olkaa turvallisella mielellä. Raskas sukupolvien ies sydämissänne murtuu tunnustamalla anteeksiantamattomuus isienne sortajaa kohtaan synniksi ja pyytämällä Minulta voimaa antaa anteeksi. Minä totisesti taakkanne otan pois. Itse ette tiedosta taakkaanne, mutta Minä, Jeesus Kristus, tunnen sydämenne salaiset sopukat. Tiedän ja tunnen kahleenne, jotka tulevat sukupolvien takaa. Minä rakastan teitä, lapseni. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. Minä rakastan teitä, Suomen kansa. Olkaa turvallisella mielellä. Minun Poikani veressä on täydellinen vapaus, täydellinen rauha, täydellinen ilo. Ottakaa vereni puhdistus vastaan pyytäen anteeksi esi-isiltänne perittyä vihaa Minulle rakasta Venäjän kansaa kohtaan. Minä totisesti teiltä otan pois tämän tiedostamattoman taakan. Tulkaa luokseni, lapseni. Minä vapautan teidät Jumalan lasten iloon ja rauhaan. Amen. Halleluja.

 

39.     26.04.2003 klo 14.54 - 15.15

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Minä rakastan teitä, te haavoittuneet lapseni. Tulkaa Minun luokseni eheytettäviksi, parannettaviksi sielujenne vammoista. Minä olen kuullut teidän huokauksenne, tuskaisan valituksenne sielujenne vammojen tähden. Minulla on hyvä tahto teitä kohtaan, lapseni. Tulkaa, tulkaa rakkaat lapseni. Antakaa vereni pestä teidät puhtaaksi synneistänne, haavoitetusta minuudestanne. Kuinka sydämeni onkaan ollut murheellinen teidän alaspainetun olemuksenne tähden. Minä totisesti tahdon nostaa katseenne ylös alaspainuneesta sielustanne. Nähkää edessänne Minun hellät kasvoni, täynnä sääliä ja armahtavaisuutta haavoitetulle lapselleni. Tunnustakaa synti synniksi, ja rauhani, iloni, vuodatan teihin. Tiedän, että monesti teidän taakkanne on ylivoimaisen raskas, lapseni. Tarttukaa kuitenkin käteeni, lapseni. Pienikin huokaus alakulostanne kääntyen puoleeni tuo avun. Heti auttava läsnäoloni on luonanne käsinkosketeltavan todellisena. Kääntäkää katseenne tuskastanne Minuun, lapseni. Kysyn vain: Tahdotko? Myöntävän vastauksen saatuani ryhdyn totiseen parannustyöhön elämässänne. Sielunne totisesti halajan eheyttää.

Minä olen rakkaus. Teidät olen luonut rakkauteni kohteeksi, lapseni. Kuinka haluankaan avata sydämenne, nälkäisen sydämenne rakkaudelleni, parantavalle läsnäololleni. Minä nostan alaspainuneen katseenne taivaallisiin Sanani kautta, vereni tähden. Syökää Sanaani, lapseni. Sieltä tulee teille apu. Sanassani on valtava parantava voima. Ette ymmärrä Sanani tärkeyttä paranemisprosessissanne. Sanani apu on käsin kosketeltava. Minä asun Sanassani. Minun Sanani on totisesti elävä. Sanassani on valtava voima. Sanani on lääke haavoitetulle sielullesi, ruumiillesi. Minun läsnäoloni tulee Sanani kautta elämäänne. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Älkää peljätkö. Tuntekaa Sanani voima, läsnäoloni Sanassani. Läsnäoloni parantaa teidät täydellisesti. Vereni on vuotanut haavoitetun sielunne tähden. Vereni on vuotanut syntisen vaelluksenne tähden. Tunnustakaa syntinne aina, kun ilmoitan synnin teille levottomalla omallatunnollanne. Tunnustakaa synti heti, kun sen teille ilmoitan. Älkää antako omantuntonne paatua. Pyhä Henkeni on hyvin herkkä Henki. Hän ei väkisin tee teissä työtään. Pyhän Henkeni läsnäolo parantaa synnin aiheuttaman haavan, olipa kyse synnistä, joka on tehty teitä vastaan tai omasta synnistänne.

Tulkaa, lapset, tunnustakaa syntinne Minulle yksityiskohtaisesti. Minä annan teille Poikani veren tähden rauhan ja levon. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Tulkaa ottamaan vastaan eheys, rakkaus, anteeksiantamus. En ole tarkoittanut teitä elämään taakoitettuna, vaan vapaina kuin taivaan lintu. Olkaa turvallisella mielellä. Syökää Sanaani runsaasti, eläkää Sanastani, eläkää ylösnousemusvoimassani. Minä tahdon totisesti parantaa haavanne. Tulkaa, lapseni, tulkaa syliini. Sylissäni koette täydellisen paranemisen, täydellisen vapauden. Minä olen Isänne, äitinne. Minä olen kaikki, mitä te tarvitsette eheytyäksenne. Tulkaa. Ei voi ihmislapsi syviä sielujenne haavoja parantaa, ei voi ihmislapsi kipuanne ottaa pois. Minun täydellinen, puhdas rakkauteni parantaa teidät. Minä rakastan teitä. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

40.     26.04.2003 klo 16.43 -17.17

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunni­aansa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Minä pyhitän teidät, lapseni, itselleni. Minun nimessäni, vereni kautta, tapahtuu syntien pois laittaminen, täydellinen puhdistus huonosta omastatunnosta, täydellinen anteeksiantamus, lepo, rauha ja kerran ikuinen elämä perillä taivaan temppeleissä, taivaan ihanuu­dessa. Amen. Halleluja.

Tulkaa luokseni pyhitettäväksi, lapseni. Minä Henkeni kautta teidät pyhitän. Teidän haavoittuneessa sielussanne, synnin karrelle polttamassa sielussanne, teen puhdistavan työni pikkuhiljaa. Kuolemani Golgatan ristillä lunasti teidät täysin vapaaksi vihollisen kahleista, haureudesta, epäjumalanpalveluksesta, vihasta, ylpeydestä, ahneudesta. Tulkaa luokseni puhdistettavaksi, parannettavaksi. Minun vereni riittää syntikahleenne katkaisemaan, synnin kahleet, jotka usein haavoittuneisuutenne luo. Minä tahdon teiltä tuskanne, kipunne ottaa pois. Kuinka olenkaan murehtinut tuskaista kulkuanne, riippuvaista kulkuanne. Teillä on riippuvuuksia erilaisiin asioihin. Nautinnot, eksytykset monenlaiset, ylpeyden kahleet, pelot, lamauttavat kulkuanne. Ette tiedä kuinka edetä riippuvuuksienne kanssa. Minä tahdon teidät niistä vapauttaa täyteen Jumalan lasten vapauteen. Tulkaa, lapseni, antakaa Minun katkaista kahleenne vereni tähden, vereni kautta. Tulkaa, lapset, omistamaan täysi vapaus epätoivoisen kulkunne sijaan. Tulkaa lapset. Minä annan teille vapauden. Tuokaa riippuvuutenne Minun ristini juurelle nimeltä mainiten. Minä itse teen vapauttavan työni, joskus vähitellen, joskus kertaheitolla. Riippuvuutenne kahleet katkaisen. Ylpeytenne estää teitä vapautu­masta. Nöyrtykää eteeni. Luopukaa nautinnosta, jonka riippuvuus mahdollisesti tuottaa teille. Olkaa kuuliaiset Sanalleni, syökää sitä kuin leipää. Täyttäkää mielenne Sanallani, syökää sitä leivän lailla. Tulkoon se teille jokapäiväiseksi elämän leiväksi.

Minä, Jeesus Kristus, todella annan teille täyteläisen elämän, riippuvuuksista vapaan elämän, kun Minulta sitä koko sydämestänne pyydätte. Mistä tulee minulle apu? Apu tulee minulle Herralta. Rakkaudessani annoin puolestanne elämäni. Enkö siis antaisi teille kaikkea muutakin sen ohessa? Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minun täydellisessä läsnäolossani, pyhässä, puhtaassa rakkaudellisessa läsnäolossani riippuvuutenne kahleet katkeavat. Näette tyhjyyden sydämissänne läsnäolossani, näette valtavan kaipauksen puoleeni. Sydämessänne on tyhjiö, jonka vain Minä, Jeesus Kristus voin täyttää. Tyhjyys tukahduttaa elämänne, tyhjyys laiminlyö läheisiänne, tyhjyydessä elämänne valuu ohi merkityksettömänä. Hetkelliset nautinnot eivät nälkäistä sieluanne ruoki. Antakaa Minun täyttää nääntynyt sydämenne rakkaudellani. Olkaa turvallisella mielellä. Minä itse näytän teille tyhjyytenne. Jopa Minun lapseni ovat riippuvaisia erilaisiin asioihin. Seksuaaliset nautinnot eivät sydämenne perimmäistä tyhjyyttä täytä. Minä, Jeesus Kristus, haluan teidät vapauttaa. Tuokaa riippuvuutenne Minulle. Minä katkaisen kahleet ajatusmaailmassanne. Tuntekaa Minut kokosydämisesti Vapahtajananne, ja riippuvuudet menettävät merkityksensä. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Tahdon parantaa riippuvuuksien taustalla olevat haavanne. Monesti ette ilman parantavan käteni läsnäoloa pysty luovuttamaan riippuvuuttanne Minulle, Vapahtajallenne. Riippuvuus on tullut täyttämään haavoitetun sydämenne kipua, tuskaa, pelkoa, hämmennystä. Ilman riippuvuuttanne ette olisi selvinneet. Minä rakkaudellani tahdon parantaa haavanne, ja silloin riippuvuuden kahle katkeaa.

Olkaa turvallisella mielellä. Minä totisesti halajan katkaista riippuvuutenne kahleet.

Tulkaa, lapseni, tulkaa. Tuokaa kipunne, tuskanne Minulle, ja Minä teidät parannan haavoistanne. Olkaa turvallisella mielellä. Saatana usein syyttää teitä edessäni riippuvuudestanne. Minä en teitä soimaa. Tunnustakaa synti edessäni synniksi, mutta en teitä soimaa haavoitetusta sydämestänne. Minä tunnen sydämenne haavoittuneisuuden. Kuinka hellästi olenkaan teitä kantanut kivussanne, tuskassanne. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, lapseni. Tulkaa, tulkaa luokseni, ja Minä Jeesus Kristus lihaksi tullut Jumalan Poika, annan teille uuden elämän, uudenlaisen vapauden. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni, älkää peljätkö. Hellyydellä haluan teidät parantaa. Hellyydellä, lapseni, sillä Minä olen teidän Veri-Ylkänne, täydellinen Lunastajanne, vapauttajanne vihollisen orjuudesta. Älkää peljätkö. Tulkaa luokseni, tulkaa, ja vapaus koittaa. Amen. Halleluja.

 

41.     26.04. 2003 klo 19.40 - 20.05

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Älköön sydämen­ne olko murheellinen älköönkä peljätkö. Minä, Jeesus Kristus, li­haksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Vahvistukaa kutsussanne, lapseni. Vahvistukaa kutsussanne sitoa särjettyjä sydämiä Henkeni voimassa. Minä rakastan teitä, te seurakuntieni sielunhoitajat. Kuinka arvokasta työtä te teettekään. Moni haavoitettu lapseni saa avun. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Olkaa turvallisella mielellä, rakkaani. Te olette Minun, Jeesuksen Kristuksen, työtovereita. Minä totisesti olen teidät tehtäväänne kutsunut. Olkaa kuuliaiset sydämenne kutsulle. Minä tahdon vahvistaa näkyänne, jonka olen teille antanut. Olkaa uskolliset, lapseni, tehtävässä, johon olen teidät kutsunut. Kuinka tahtoisinkaan, että tuleni sydämissänne roihuaisi Minulle, lapseni. Haluan tuleni sytyttää sydämissänne täyteen roihuun; täyteen roihuun, joka sytyttää nälkäiset, nääntyvät sielut, jotka lähetän luoksenne.

Olkaa täysin kuuliaisia äänelleni, lapseni. Tahdon antaa teille täysin kuuliaisen sydämen. Sanaani syömällä kuuliaisuutenne kasvaa. Tulkaa luokseni Sanani ääreen. Ottakaa Sanani sydämiinne niin kuin se on kirjoitettu. Älkää siitä mitään pois ottako, älkääkä siihen mitään lisätkö. Ottakaa se juuri niin kuin se on kirjoitettu. Siinä on teille elämä, vapaus. Siinä on vapaus myös läheisillenne, sisarille ja veljille, jotka lähetän luoksenne. Ruokkikaa heitä Sanallani. Syntien sovituksella heidän nälkäinen, taakoitettu sydämensä saa rauhan. Minä rakastan heitä teissä, lapseni. Tehtävänne on äärettömän arvokas, Pyhän Henkeni teissä vaikuttama.

Tulkaa eteeni ajan kanssa. Tulkaa lepäämään ja parantumaan omista haavoistanne. Haluan myös teidän haavanne hoitaa täysin eheäksi. Niin voitte olla ravintona nääntyville lähimmäisillenne yhä suuremmassa määrin. Omakohtainen kokemus syvällisestä parantumisesta Minun Taivaallisen Isäni sylissä luo pohjan myös terveelle parantamistyölle lähimmäistenne sydämissä. Älkää väheksykö kipujanne, sillä Minulle pienikin kipunne on suuri. Haluan totisesti teidän haavanne eheyttää, jotta voitte olla jaloja astioita käytössäni. Olkaa turvallisella mielellä. Koskaan ei ihmislapsi täysin terveenä voi maailman teitä astella. Kuitenkin tuokaa kipunne Minulle, ja parantava läsnäoloni teidät eheyttää. Oi rakkaat lapset, haluan vuodattaa sydämiinne rakkauttani ylenpalttisesti jaettavaksi myös toisille. Tulkaa syliini. Rakkauteni sulattaa jään sydämistänne, ja näin voi rakkaudellinen sydämenne olla elämän lähteenä haavoittuneille kanssakulkijoillenne. Minä tuen teitä arvokkaassa tehtä­vässänne. Totisesti teidän työnne hedelmä on kerran perillä ihail­tavana. Runsas on sato oleva, joka taivaan aittoihin poimitaan. Jatkakaa työtänne uskollisesti. Minä olen teidän kanssanne joka hetki särkyneen sielun vierellä. Siinä olemme me kolme yhdessä; sinä, haavoittunut lähimmäisesi ja Minä, kolmiyhteinen Jumala jokaisessa persoonassani. Olkaa turvallisella mielellä. Valtavia ihmeitä tapahtuu rakkaudellisessa läsnäolossani. Julistakaa lähimmäisellenne synnin taakka poisotetuksi vereni tähden. Siitä vuotaa valtava lepo, turvallisuus ja rauha ihmislapsen olemukseen. Kuinka teitä rakastankaan, te taakoitettujen sielujen kantajat. Minun Isäni kantaa teitä ja taakkaanne joka hetki, yksin ette ole hetkeäkään. Olkaa turvallisella mielellä. Ilo ja rauha sydämissänne on oleva palk­kana jo täällä maan päällä. Jatkakaa uskollisesti eteenpäin työsarallanne, sillä tehtävä on teille totisesti annettu Minun Taivaallisen Isäni sydämeltä. Minä rakastan teitä, lapseni. Tulkaa syliini lepäämään, tulkaa. Siinä voimanne uudistuu, ja voitte iloisin mielin jatkaa matkaanne. Amen. Halleluja.

 

42.      26.04.2003 klo 20.17 - 20.40

 Vahvistukaa kutsussanne, te seurakuntien sielunhoitajat. Vahvistukaa, vahvistukaa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Pankaa synti pois sydämistänne, te lapseni. Pankaa synti pois, joka niin helposti teidät kietoo otteeseensa. En voi syntiä suosia sydämissänne. Se estää palvelutyöni puhtauden. Se estää apuni antamisen särkyneelle sielulle, joka luottavaisin mielin tulee luoksenne apua saamaan. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Te ette todellakaan ole täydellisiä, vaan vereni on sovittanut teidänkin syntinne. Golgatan täytetyn ristin työn kautta voitte työtänne tehdä puhtain sydämin. Pankaa synti pois, josta teille puhun henkilökohtaisesti. Pienet ketut on otettava heti kiinni. Älkää leikkikö synnillä. Se vie teidät ikuiseen piinaan ja pimeyteen. Tuntekaa vastuunne myös lähimmäistenne edessä, heidän, jotka luoksenne lähetän kivussaan ja tuskassaan. Pitäkää sydämenne puhtaana edessäni. Pankaa synti todellakin heti pois. Näin voitte palvelutehtävässänne toimia Taivaallisen Isäni mielen mukaisesti.

Minä rakastan teitä. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Te olette Minun rakkaita, uskollisia palvelijoitani. Te olette Minun, Jeesuksen Kristuksen, ystäviä. Ystäviksi Minä teitä kutsun. Tulkaa uudistamaan ystävyytenne kanssani. Haluan kulkea kanssanne joka hetki. Tehtävänne on äärettömän arvokas. Minun Isäni tukee teitä koko sydämestään. Minä rakastan teitä. Tulkaa, tulkaa lapseni lujittamaan ystävyyttänne kanssani. Ystävälle voitte kertoa salaisimmat sydämenne asiat. Huolenne ja murheenne Minä kannan. Luottakaa Minuun. Luovuttakaa kipunne, tuskanne, murheenne Minulle, Jeesukselle Kristukselle. Älkää pidättäkö murheitanne itsellänne. Minä en voi taakkaanne väkisin ottaa kannettavakseni. Luottakaa Minun hyvään tahtooni kohdallanne. Te luotatte rakkaudelliseen apuu­ni henkilön kohdalla, joka tulee teiltä apua saamaan. Luottakaa hyvään tahtooni myös omalla kohdallanne. Armoni, apuni, kuuluu myös teille. Te olette Minun. Teidänkin syntinne olen sovittanut Golgatan ristillä, lapseni. Kaikki on sovitettu. Katkeruutenne ja vihanne kannoin ristille, lapseni. Omistakaa täysi syntien sovitus myös omalla kohdallanne.

Minun sieluni on murehtinut epäluot­tamustanne Minuun. Älkää epäilkö, rakkaat lapseni, vaan luottakaa Minuun. Minä vastaan uskoonne runsain mitoin. Älkää peljätkö, uskokaa ainoastaan, ja ihmeeni tapahtuvat myös teidän sydämissänne, te rakkaat sielunhoitajat. Vahvistukaa armoni tuntemisessa. Armoni kuuluu juuri teille. Haluan teille armoni kirkastaa kokonaisvaltaisesti. Syökää Sanaani, ja armoni jää lepäämään yllenne. Olkaa turvallisella mielellä. Luopukaa synneistänne iankaikkisuussielunne tähden. Pankaa paha pois. Älkää antako sen pesiä sydämessänne. Pankaa synti pois heti, iankaikkisuussielunne tähden se tehkää. Te olette samassa asemassa edessäni kuin lapseni, jotka teiltä tuskaansa, syntitaakkaansa apua hakevat. Olkaa turvallisella mielellä. Te kaikki lapsukaiseni olette Minulle yhtä arvokkaita, Minun kuvakseni luotuja. Vahvistukaa, vahvistukaa kutsussanne, lapseni. Vahvistukaa. Tulkaa syliini vahvistumaan, ja tienne on vakaa. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus. Amen. Halleluja.

 

43.     27.04. 2003  Klo 9.53 - 10.20

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Vahvistukaa, vahvistukaa, te seurakuntieni sielunhoitajat. Minä, Jeesus Kristus, rakastan teitä taivaallisella rakkaudellani. Olkaa turvallisella mielellä, rakkaani. Minä, Jeesus Kristus, myös teitä haluan syvältä hoitaa. Minä tunnen haavoittuneen sisimpänne salaisuudet. Ne kipeimmätkin asiat ovat Minun Taivaallisen Isäni tiedossa.

Vahvistukaa, vahvistukaa kutsussanne hoitaa haavoittuneita sieluja, karitsaisiani. Minä rakastan teitä, mutta älkää peljätkö nuhtelevaa kättäni. Minun täytyy teitä totisesti välillä myös nuhdella synneistänne, laiminlyönneistänne. Tänä päivänä monenlaiset eksytykset valtaavat seurakuntia. Tuntekaa, rakkaani, Minun Sanani, ja te voitte välttyä eksytyksiltä. Älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Myös profetian henki tulee koetella. Jos henki tunnustaa Minut Jeesukseksi Kristukseksi, lihaan tulleeksi Jumalan Pojaksi, on kaikki hyvin. Monet, monet, eksyttävät henget riehuvat seurakunnissa. Sisäiseen paranemiseen liittyy monia eksyttäviä valheita. Tuntekaa Sanani, lapseni. Älkää koskaan vietelkö lapsiani, jotka luoksenne lähetän apua saamaan, pois ristini sanomasta, pois Golgatan rististä. Vain Jeesuksen Kristuksen veren kautta tapahtuu sovitus, paraneminen. Vain vereni, pyhän vereni kautta voi ihmislapsi lopullisesti eheytyä, muuta tietä ei ole täydelliseen omantunnon rauhaan. Aina sielunhoitotilanteessa tulee huomioida syntikysymys. Synnit tulee julistaa anteeksi, jos sielunsa haavat avannut niin haluaa. Automaattisesti sitä ei kuitenkaan tule tehdä. Olkaa kuuliaiset tässä asiassa. Älkää koskaan menkö sielunhoitotilanteessa ohi syntien sovituksen, ohi ristinkuolemani. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, joka Golgatan ristil­lä kuoli verisen kuoleman teidän tähtenne, rakkaat lapseni.

Minä rakastan teitä, te seurakuntien sielunhoitajat. Vapauteen Kristus vapautti teidät. Vapautta kaikille elämänne osa-alueille tahdon julistaa Poikani veren kautta. Ottakaa vapaus vastaan. Älkää peljätkö tulla heikoiksi, pieniksi, hoidettavienne kaltaisiksi. Minun Taivaallisen Isäni silmissä te kaikki ihmislapset olette pieniä, heikkoja ja läpeensä synnin saastuttamia. Olkaa siis rohkein mielin heikkoja ja avuttomia. Kun heikoimmat lapseni luoksenne tullessaan huomaavat heikkoutenne, he avaavat sydämensä salaisuudet teille rohkeammin. He kokevat teissä olevan tavallisen, syntisen ihmisen, turvallisen kanssakulkijan, rakkaudennälkäisen lähimmäisen. Haluan teidät pukea voimallani korkeudesta. Haluan teidät varustaa lahjoillani, Pyhän Henkeni ilmestyksillä ja armoituksilla. Vain heikkoja lapsiani Minä voin pukea. Tulkaa siis heikoiksi, sillä sitä te pohjimmiltanne olette. Luopukaa vääränlaisesta vahvuudesta, ylpeydestä, toisten lasteni aliarvioimisesta. Silloin pilkkaatte Minua, Jeesusta Kristusta. Tulkaa. Pankaa tämänkaltainen synti pois, se totisesti ei ole Minun Taivaallisen Isäni mielen mukaista. Minä rakastan teitä, lapseni. Teidän kauttanne haluan rakastaa haavoittuneita lapsiani. Tulkaa eteeni puhdistettavaksi. Tulkaa kasvojeni eteen viipymään, lepäämään. Minun rakkauteni sulattaa hyisen jään, kovuuden sydämistänne. Näin voitte olla rakkauteni kanavina lähimmäisillenne, jotka rakkautta kaipaavat. Minä tahdon rakastaa teidät terveeksi, jotta rakkauteni voi ylitsevuotavasti vuotaa nälkäisille lähimmäisillenne. Minä rakastan teitä, te seurakuntieni sielunhoitajat. Minä olen teidät tehtäväänne valtuuttanut. Tulkaa, omistakaa armoni täydellisesti. Armoni vuotaa lempeänä näin myös lasteni sydämiin, jotka eivät tunne armoani, teidän kauttanne ylitsevuotavan runsaana. Omakohtaisesti koettu armo sydämissänne on balsamia haavoitettujen lasteni rikkimenneelle sydämelle. Omistakaa armoni täydellisesti, lapseni. Rukoilkaa Minulta, Jeesukselta Kristukselta, että ymmärtäisitte armon sydämestänne. Syökää Sanaani, ja armoni avautuu teidänkin nälkäisille sydämillenne. Olkaa turvallisella mielellä. Teidän kauttanne teen valtavia ihmeitä rikkimenneiden lasteni sydämissä. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä rakastan teitä. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus. Amen. Halleluja.

 

44.     27.04.2003 klo 11.25 - 12.00

Vahvistukaa, vahvistukaa, te seurakuntien sielunhoitajat. Minä, Jeesus Kristus, tahdon teitä kutsussanne vahvistaa.

Olkaa uskolliset kutsussanne. Olkaa uskolliset. Niin monet rikkinäiset sielut tarvitsevat apuanne. He tarvitsevat taakalleen kantajaa. Minä, Jeesus Kristus, haluan heidän taakkansa kantaa teidän kauttanne. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä rakastan teitä. Vahvistukaa. Ei ole paranemista muuten kuin ristin kuolemani puhdistavan voiman kautta. Vereni vuodatettiin teidän ja lähimmäistenne syntien tähden. Vahvistukaa, vahvistukaa. Minä, Jeesus Kristus, olen teidät kutsunut tähän arvokkaaseen tehtävään. Minä, Jeesus Kristus haluan teidät vapauttaa täyteen Jumalan lasten iloon ja riemuun. Teidän syntinne ovat sovitetut Golgatan ristillä verisen kuolemani kautta. Ristiltä lähtee elämäänne vapaus. Kuoleman kahleet on katkaistu. Käärmeen pää on murskattu. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ei ole olemassa vapautta ohi vereni vuodatuksen. Omatuntonne ei aina ilmoita teille syntiänne. Pyytäkää Minulta armoa nähdä syntinne, lapseni. Tahdon vahvistaa ääntäni sisimmässänne, omantuntonne ääntä, joka ilmoittaa teille syntinne. Pyhä Henkeni ilmoittaa hiljaisena äänenä sisimmässänne syntinne. Älkää vaientako Pyhän Henkeni herkkää ääntä. Omatuntonne paatuu helposti. Olkaa uskolliset Hänen herkälle, vienolle äänelleen. Minun Isäni ei tee mitään väkisin, Hän ei edes vie ketään väkisin taivaaseen. Hän on antanut teille vapauden, täydellisen vapauden tulla Hänen luokseen tai olla tulematta. Hänen tahtonsa totisesti on, että kaikki tulisivat tuntemaan totuuden ja pelastuisivat.

Julistakaa Sanani totuutta ystävillenne, läheisillenne. He tarvitsevat evankeliumin vapauttavaa voimaa kahlehdittuun elämäänsä. Ilman vereni vuodatusta ei ole todellista vapautta. Valheturva on olemassa. Moni nääntyneenä, himokkaanakin takertuu valheeseen elämän­sä ylläpitäjänä. Avatkaa heidän silmänsä julistamalla synti synniksi, armo armoksi. Lähestykää heitä synneissään rakkaudellani puettuna. Pyytäkää Minulta rakkautta, lapseni. Minä tahdon teidät pukea ylitsevuotavaan rakkauteeni. Tulkaa syliini lepäämään. Minä rakastan teitä. Ihmislapsi ei ymmärrä synnin vakavuutta elämänsä tuhoajana. Synti erottaa heidät Minusta, Vapahtajastaan, ikuisesta rakkaudesta, Pelastajastaan ja kerran vie ikuiseen kadotukseen. Olkaa rohkeat. Sanokaa lähimmäisillenne, noille, jotka tulevat teiltä apua, hoitoa saamaan, synti synniksi. Kertokaa heille, että on tehtävä parannus. Synnin kahleen katketessa tapahtuu monesti parantuminen ilman että sitä erityisesti rukoillaan. Ensin rukouspalvelussa pyytäkää omanne ja lähimmäistenne synnit anteeksi yksityiskohtaisesti ne Minulle kertoen, eteeni tuoden. Vuodattakaa sydämenne tuska, kipu, synnin jättämät jäljet Minulle, Jeesukselle Kristukselle, ja koette valtavan vapauden. Kertokaa totisesti noille lähimmäisillenne, jotka luoksenne tulevat apua saamaan, että ristinkuolemani vapauttaa heidät synnin taakasta. Ottakaa se rukouspalvelunne keskeiseksi asiaksi, lapseni. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, syntienne sovittaja, joka on kuollut ristillä puolestanne.

Syntien sovitus on kadonnut nykyajan sielunhoidossa. Ei voi olla rukouspalvelua ilman syntien sovitusta. Uskokaa tämä, lapseni. Kaikki muu tulee sen jälkeen. Syntien tunnustus yksityiskohtaisesti Minulle tuo sisäisen levon ja rauhan. Valtavan anteeksiantamukseni levollisuuden vuodatan rauhattoman, taakoitetun lapseni sydämeen. Älkää koskaan, te rakkaat sielunhoitajat, kääntäkö kat­settanne pois verisestä ristinkuolemasta. Minä, Jeesus Kristus, kärsimykselläni lunastin haavoitetun lähimmäisenne taakoitetun olemuksen vapaaksi vihollisen vallasta, saatanan syytöksistä, vapaaksi syntisestä olemuksestanne. Minä rakastan teitä, te sielunhoitajat. Olkaa uskolliset tässä asiassa näiden sanojen mukaan, jotka profetiani sanassa ovat kirjoitetut. Minä, Jeesus Kristus, maan päällä itse ollessani julistin parannusta, vapautin synnin sitomat sielut, paransin sairaat, vapautin riivatut. Kaikkeen tähän olen teidät kutsunut, lapseni. Tulkaa lepäämään syliini, lapseni, tulkaa. Omistakaa armoni runsaus täydellisenä haavoitettuun sisimpäänne. Olkaa turvallisella mielellä. Tehkää parannus tässä asiassa, josta olen teille puhunut. En nyt puhu kaikille sielunhoitajille. On paljon uskollisia sielunhoitajia, jotka keskeisenä pitävät ristini sanoman. Minä siunaan teitä edelleen runsaasti. Kulkekaa uskollisella mielellä eteenpäin. Voimani teissä, rakkauteni teissä, lisääntyköön. Minä iloitsen teistä. Teillä on Minun Sanani sydämissänne, suussanne. Olette aikaa viettäneet Sanaani syöden. Sieltä on tullut teille ravinto jokaiseen päiväänne ja voima palvelustyöhön.

Oikea oppi olkoon suussanne runsaana. Olkoon koko olemuksenne runsaasti kyllästetty Sanallani. Minä rakastan teitä, lapsukaiseni. Olkaa turvallisella mielellä. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, Veri-Ylkänne, Vapahtajanne. Olkaa turvallisella mielellä. Minä teen valtavaa vapautustyötä lähimmäistenne sydämissä kauttanne. Olkaa uskolliset, rakkaani, olkaa uskolliset edelleenkin. Minä rakastan teitä. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

45.     27.04.2003 klo 13.15 - 13.44

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Te olette silmäteriäni, lapseni. Suojeleva käteni ei yltänne herkeä hetkeksikään. Minä tuen teitä vaelluksessanne kohti taivaan pyhiä temppeleitä, kohti ikuista rauhaa ja lepoa.

Vahvistukaa. Vahvistukaa. Minä olen tukenne ja turvanne. Älkää luottako valheturvaan: tavaroidenne runsauteen, elintason yltäkylläisyyteen, mammonaan,  näennäiseen ylimalkaiseen jumalanpalvelukseenne, joka ei kuitenkaan tule aidolta sydämen kiintymykseltä Minuun, Vapahtajaanne. Pankaa valheturva pois vapaaehtoisesti, muuten olen pakotettu teitä nuhtelemaan ankaralla kädelläni. Joudun valheturvanne murskaamaan, jotta kerran pääsisitte perille ikuiseen kirkkauteen. Tutkikaa itseänne. Tuntekaa sydämenne tila edessäni. Penseän sydämenne olen pakotettu oksentamaan suustani ulos, lapseni. Näin sanoo Sana. Minä, Jeesus Kristus, haluan teidät haavoistanne parantaa. Te joudutte yhteydessäni kohtaamaan syntisyytenne, lapseni, mutta se on tosiparhaaksenne. Salaiset syntinne painavat teidät häpeän kumaraan. Tunnustakaa syntinne Minulle, ja Minä nostan katseenne, alaspainetun olemuksenne ylös.

Teillä on Minun ristintielläni valtava vapaus, omantunnon rauha ja lepo. Tulkaa luokseni. Uskaltakaa haavoitetusta olemuksestanne huolimatta nähdä syntinne, tuoda ne yksityiskohtaisesti verihaavojeni eteen puhdistettavaksi, näin saatte valtavan rauhan. Minä maan päällä ollessanikin seurustelin syntisten kanssa, noiden kanssa, jotka tekivät parannuksen synneistään ja kääntyivät kokosydämisesti syntinsä hyljäten puoleeni. Haluan teidät totisesti haavoistanne parantaa. Minä olen parantajanne. Täydellinen paraneminen tulee Minulta, Valkeuksien Isältä. Minä olen valkeus, puhtaus. Minussa ei ole mitään pimeyttä. Uskaltakaa siis tuoda syntinen olemuksenne verihaavoihini puhdistettavaksi. Siinä on syntisen ihmislapsen ihanin paikka, levon ja rauhan tyyssija. Siinä ei saatana teitä pääse syyttämään. Ristintietä kulkiessanne on teillä ainainen rauha syyttävästä omastatunnosta, syyttä­västä vihollisesta. Minä olen rakkaus, rauha, ilo ja lepo, täydellinen anteeksiantamus. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Tuokaa rohkeasti kaikki syntinne Minun puhdistettavakseni. Tulkaa, nöyrtykää eteeni kumartuen. Olkaa turvallisella mielellä. Syntinsä tunnustavalle sylini on aina auki. Syleilyssäni syntikahleenne katkeavat. Valheturvanne murskaantuu, kun Minut löydätte kokosydämisesti Vapahtajaksenne. Tulkaa lapseni, tulkaa. Minä rakastan teitä. Sylini on aina auki. Tulkaa omistamaan täydellinen syntien anteeksiantamus kohdallenne.

Minä olen teidät kuvakseni luonut. Älkää antako synnin turmella kuvaani teissä, älkää antako vihollisen pilkata kuvaani teissä. Pankaa synti pois. Se haavoittaa teidän jo haavoittunutta olemustanne lisää. En tahdo teidän joutuvan vihollisen kahleisiin, saatanan syyttävän ikeen alle yhä lujemmin. Tehkää täyskäännös, lapseni. Tehkää täyttä totta syntien tunnustamisesta ja parannuksenteosta elämässänne. Minä annan teille siihen voiman. Voima tulee Minun, Jeesuksen Kristuksen, kautta. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, en teitä työnnä luotani pois, vaan kutsun ja vedän teitä puoleeni koko ajan. Sydämeni halajaa teitä omakseni. Tulkaa lapseni, tulkaa. Minä rakastan teitä, lapseni. Tulkaa luokseni. Älkää peljätkö. Kun syntinne tunnustatte Minulle, Minä annan teil­le täydellisen anteeksiantamukseni. Minusta vuotaa teihin vain armoa ja anteeksiantamusta. Mitään kadotustuomiota ei teille, lapsukaiseni, ole. Tulkaa siis omistamaan täysi lepo Minussa. Älkää peljätkö, lapseni. Teidän syntienne tähden vuodatin kerran vereni Golgatan ristillä. Enkö siis iloitsisi siitä, että te ristin työni omistatte kohdallenne täysin sydämin. Minä rakastan teitä.

Te haavoissanne pelkäätte tuomiotani. Tuokaa pelkonne, vihanne, anteeksiantamattomuutenne Minulle. Kaikki on sovitettu Golgatan ristillä, ihan kaikki. Olkaa siis täysin levollisin mielin, ei ole mitään pelättävää. Sydämenne haavoissa ette voi luottaa Minuun, Minun rakkauteeni. Pankaa epäuskon synti pois sydämistänne. Tuokaa epäilyksenne syntinä ristini juurelle. Minä annan teille terveen, vahvan uskon, kun sitä Minulta pyydätte, lapseni. Minä rakastan teitä. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

46.      27.04.2003 klo 14.03 - 14.45

Minä rakastan teitä, Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika.

Olkaa kuuliaiset. Olkaa uskolliset. Älkää murehtiko menneisyydestä, lapseni. Älkää antako menneiden asioiden velloa mielessänne ylenpalttisesti. Laittakaa ne pois nimessäni, sulkekaa ne pois mielestänne Minun, Jeesuksen Kristuksen,  Kaikkivaltiaassa nimessä. Olkaa turvallisella mielellä. Tuokaa ne asiat Minun vereni puhdistettavaksi, jotka palaavat mieleenne uudestaan ja uudestaan. Minä tahdon teidät painostavasta muistostanne vapauttaa. Minun veressäni on valtava voima parantaa menneet muistot. Tiedän ja tunnen rikkinäisyytenne. Jotkut muistot palaavat mieleenne, vaikka kuinka yritätte niitä kieltää. Minä, Jeesus Kristus, totisesti haluan teidät vapauttaa kuoleman kahleesta. Vahvistukaa, vahvistukaa. Haluan identiteettiänne vahvistaa. Haluan antaa teille lujan, tukevan selkärangan. Minun identiteettini annan teidän tuskaisaan, häpeän kyllästämään olemukseenne. Olkaa turvallisella mielellä. Uusi identiteetti teille, nimettömät, halvaantuneet lapseni, tulee Sanani kautta. Syökää Sanaani runsaasti. Sieltä teihin vuotaa uusi elämä, uusi vahva identiteetti Jumalan lapsena. Sanani eheyttää teidät, vahvistaa rikkoontuneen identiteettinne. Haluan teidät todella vahvistaa uuteen identiteettiinne, siihen olen teidät kutsunut. Uusi, eheä elämä on tarkoitettu teille, rakkaat lapseni. Minä tunnen sydämenne haavoittuneisuuden.

Tulkaa lapseni, tulkaa. Ottakaa Sanani sydämeenne kokonaisvaltaisesti. Toistakaa itsellenne lupauksiani, jotka Sanastani löydätte. Ne todella ovat tarkoitetut teille, lapseni. Ne koskevat juuri sinua, lapseni, joka tätä luet. Sanani kautta te vahvistutte. Vähitellen uusi identiteettinne alkaa muotoutua teis­sä. Pikkuhiljaa huomaatte, kuinka vanhat käyttäytymismallit häviävät. Te paranette Henkeni läsnäolossa täyteen eheyteen, täyteen mieheyteen ja naiseuteen. Mieheksi ja naiseksi Minä teidät loin. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Älkää peljätkö. Minä rakastan teitä ja haluan teidät luoda uudeksi, eheäksi persoonaksi. Minä, Jeesus Kristus olin terve maan päällä vaeltaessani. Silti tunnen ja tiedän ihmislapsen kiusaukset, tunnen ilon ja surun. Tunsin kaikki ihmisen tunteet, kuitenkin ilman syntiä. Mikään ei ole Minulle vierasta ihmislapsen elämässä. Minä olen teidän ylipappinne taivaassa. Minä uhrasin itseni teidän tähtenne. Siksi on myös teillä uhri uhrattuna syntisen luontonne tähden, kipujenne, tuskanne tähden. Tuokaa kipunne Minun vereni puhdistettavaksi uudestaan ja uudestaan. Minä halajan poistaa tuskanne, painajaismaiset muistonne. Tuokaa ne Minulle aina, kun ne mieleenne palaavat, ja vereni puhdistaa ne täydellisesti. Tunnustakaa tällöin aina myös synti synniksi, lapseni. Näin pääsette täyteen Jumalan lasten va­pauteen.

Olkaa uskolliset, lapseni. Olkaa kuuliaiset. Kuuliaisuus on parempi kuin oinasten rasva. En halua teiltä uhria vaan kuuliaisuutta. Monesti Minun tahtoni on täysin toisenlainen kuin teidän ajatuksenne. Niin korkealla kuin taivas on maasta, ovat Minun tieni teidän teitänne, Minun ajatukseni teidän ajatuksistanne. Te ette aina todellakaan ymmärrä tahtoni syvyyksiä. Silti olkaa kuuliaiset. Olkaa täydellisen kuuliaiset Sanalleni. Olkaa kuuliaiset hiljaiselle äänelleni sisimmässänne. Minä todella puhun hiljaa sydämillenne. Tahdon teitä lohduttaa, rohkaista, antaa yksityiskohtaisia neuvoja. Te olette Minun lapsiani. Minä olen teidän Isänne, joka teitä uskollisesti ohjaan eteenpäin ja neuvon oikealle tielle, jos siltä tieltä pois poikkeatte. Olkaa uskolliset Minun ohjeilleni. Saatte valtavan siunauksen. Myös lähimmäisenne kuuliaisuutenne kautta saavat siunauksen, lapseni. Minä käytän teitä auttamaan toinen toisianne. Te, lapseni, olette yksi ruumis. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki. Jos yksi jäsen iloitsee, saavat kaikki iloita. Olkaa siis kuuliaisia. Joka yhdelle näistä vähäisimmistä antaa lasin vettä Minun nimessäni, hänen palkkansa on kerran suuri taivaassa. Te ette ymmärrä sitä, että kaikki lapseni kuuluvat samaan ruumiseen. Eläkää yhteydessä toinen toisiinne, ja voin tämän asian teille kirkastaa. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä, Jeesus Kristus, olen pää seurakuntaruumiissani. Minä annan teille neuvoja ja teidän tehtävänne on uskollisesti niitä toteuttaa kaikkien yhteiseksi parhaaksi.

Älkää kadehtiko toinen toisianne, lapseni. Jokaiselle Minulla on oma paikkansa, suunnattoman tärkeä paikkansa, mitä kukaan toinen ei voi täyttää. Olkaa siis uskolliset. Iloitkaa siitä tehtävästä, joka on teille suunniteltu Minun Taivaallisen Isäni sydämeltä. Teidän tehtävänne on teille mittatilaustyönä suunniteltu. Isäni tuntee teidän erityislaatunne, kykynne, lahjanne, taipumuksenne. Hän pukee teidät voimallaan ylenpalttisesti. Olkaa turvallisella mielellä, Minä rakastan teitä. Olkaa uskolliset. Olkaa nöyrät. Pyytäkää Minulta nöyryyttä, ja Minun Isäni sitä ilomielin teille antaa. Olkaa nöyrät, lapseni. Vain nöyriä lapsiani voin pukea täydellä voimallani. Kunniaani en ihmislapselle anna. Kaikki kunnia palvelustyössänne kuuluu Minulle, Jeesukselle Kristukselle. Pyytäkää Minulta nöyryyttä. Vain nöyrille voin kirkastaa kasvoni niin kuin haluan. Olkaa turvallisella mielellä. Jokainen lapseni on Minun Taivaalliselle Isälleni yhtä rakas, olkoonpa maailman tietä kulkeva, vasta uskoon tullut tai jo uskon taipaleella vuosikymmeniä ollut. Kaikki ovat yhtä rakkaita, Minun kuvakseni luotuja. Te olette arvokkaita juuri sillä paikalla, johon olen teidät kutsunut. Minä rakastan teitä. Olkaa uskolliset sillä paikalla, johon olen teidät kutsunut. Tulkaa syliini lepäämään, siinä puen teidät voimallani palvelustehtäväänne varten. Levätkää sylissäni, vain levätkää. Minulla on hyvä, arvokas suunnitelma jokaisen lapseni elämälle. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Älkää väheksykö sitä osaa, jonka Minä Jeesus Kristus, olen teille valmistanut. Minä rakastan teitä. Amen. Halleluja.

 

47.    27.04.2003 klo 15.35 - 16.05

Vahvistukaa, vahvistukaa, vahvistukaa, te heikot lapseni. Näin sanoo Herra Sebaot, Kaikkivaltias Jumala, Jeesus Kristus lihaksi tulleena.

Olkaa turvallisella mielellä. Minulla on rauhan ajatukset teitä kohtaan. Rakkaudellani teitä vahvistan ajan taistoja varten. Maan päällä teillä on murhe, mutta käykää Minun luokseni tuoden syntinne vereni puhdistettavaksi, ja rauhani jää lepäämään yllenne. Tulkaa luokseni pyhyyteen ja puhtauteen. Tulkaa Poikani sovintoveren luo syntitaakkanne Minulle tuoden. Minä annan teille keveän sydämen, armollani puhtaaksi pestyn. Tulkaa luokseni Herran pyhälle ehtoolliselle. Tulkaa syntitaakkoinenne eteeni.

Tunnustakaa syntinne ennen pyhälle alttarilleni tuloa yksityiskohtaisesti, ja voin vuodattaa teille täyden sylillisen armoani ja anteeksiantamustani. Te ette ymmärrä, mikä valtava parantava voima liittyy ehtoollisen pyhään sakramenttiin. Ruumiinne vammatkin voivat parantua ehtoollispöytään käydessänne. Tuokaa täten myös sairautenne, raihnaisuutenne ehtoollispöytään. Tulkaa pyhällä pelolla ja kunnioituksella eteeni. Minä tarjoan teille ruumiini ja vereni jokapäiväiseksi tueksenne, rakennukseksenne ja voimaksenne. Tulkaa eheytymään, lapseni, tulkaa. Sylini on auki. Tulkaa rohkealla sydämellä, tulkaa turvallisella mielellä. Minä teitä ehtoollisellani rakastan. Sydämenne tuskan pesen pois. Synnit anteeksi annan. Tulkaa. Ette ymmärrä ehtoolliseni merkitystä, lapseni. Se on pyhä ateria, teille asetettu. Tulkaa niin usein kuin mahdollista, lapseni. Minä itse teille tarjoan muistoaterian ruumiilleni ja verelleni. Tulkaa, lapset. Ehtoollispöydässä teitä vahvistan. Minä itse, Jeesus Kristus, olen läsnä pyhässä ehtoollisessa. Olkaa turvallisella mielellä. Käykää kevein sydämin jatkamaan matkaanne. Omistakaa täysi armoni omaksenne. Tahdon teitä, väsyneitä lapsiani, armahtaa omantunnon rauhalla. Tulkaa, tulkaa, juoskaa luokseni saamaan valtava siunaus, Minun Taivaallisen Isäni armonosoitus, pyhä rauha. Rauhan majan rakennan sydämiinne ehtoollispöydässä. Rauhani ja siunaukseni jääköön lepäämään yllänne.

Tuokaa myös lapset ehtoollispöytääni siunattaviksi. Siinä Minä heitäkin, noita pienoisia, koh­taan. Vahvistan lapsen iloa ja heidän vilpitöntä uskoaan. Tulkaa lapset pienokaisinenne, tulkaa lapset Isänne luo. Tulkaa pyhälle aterialle, tulkaa. Siinä teidän kanssanne ovat pyhät taivaan kirkkaudessa. Ehtoollispöydän toinen puoli on taivaan temppeleissä, näin totisesti on. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Minä rakastan teitä ehtoollispöydässäni taivaallisella rauhallani.

Vahvistukaa, vahvistukaa. Pyhässä läsnäolossani te lapsukaiset vahvistutte. Rauhani jätän teille ylenpalttisena. Avatkaa sydämenne ja ottakaa paraneminen vastaan. Tulkaa, lapseni, tulkaa eheytymään ehtoollispöytään. Syntitaakkanne otan pois. Kuinka teitä rakastankaan, lapseni. Tulkaa, tuokaa sairaat ja uupuneet mukananne. Pyhä vereni ja ruumiini heitä vahvistaa ja virvoittaa. Olkaa uskolliset, tulkaa aina kun se vain on mahdollista. Alkuseurakunta eli leivän murtamisessa päivittäin. Olkaa te varustettuna samanlaisella sydämellä kuin heillä oli. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Sylini on auki, lapsoseni. Ehtoollisen salaisuudessa puen teidät voimallani pyhyyteen ja puhtauteen. Ehtoollisen salaisuudessa Minä teitä rakastan henkilökohtaisesti. Amen. Halleluja.

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, Kaikkivaltias Jumala itse pyhyydessään ja puhtaudessaan on ehtoollispöydässä läsnä. Hän odottaa lapsiaan lahjoineen. Tulkaa taivaalliselle aterialle, uupuneet sielut. Tulkaa, tulkaa. Minä rakastan teitä. Amen. Halleluja.

Vahvistukaa, vahvistukaa Henkeni läsnäolossa. Oi rakkaat lapseni, Minulla on teille annettavana ikuinen elämä taivaan kirkkaudessa. Tulkaa ottamaan vastaan ikuinen perintöosanne taivaan temppeleissä. Amen. Halleluja.

Älkää peljätkö, lapseni, tulla luokseni. Tunnustakaa syntinne ennen alttarille tuloanne, ja niin voitte turvallisella mielellä lähestyä Minua, Kuningastanne. Tulkaa, Kuninkaan pojat ja tyttäret. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Näin sanoo Herra Sebaot. Amen. Halleluja

Vapauteen Kristus vapautti meidät. Vapauteen, lapseni, haluan teidät vapauttaa. Ehtoollispöydässäni tarjoan teille vapautta synnin saastasta, oman minän kahleista. Tulkaa, rakkaat lapseni, tulkaa. Minä totisesti kutsun teitä luokseni. Tulkaa lepäämään, vain lepää­mään läsnäolooni, ja jaksatte matkaanne jatkaa. Minä rakastan teitä. Minä Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika tarjoan teille ruumiini ja vereni. Amen. Halleluja.

 

48.      30.04.2003 klo 02.36 - 03.00

 Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Minä, Jeesus Kristus, totisesti rakastan teitä. Se Minulla kuitenkin on teitä vastaan, että olette hyljänneet ensimmäisen rakkautenne. Vahvistukaa, vahvistukaa kutsussanne hoitaa särjettyjä, rikkimenneitä sieluja. Älkää peljätkö. Työ, jota teette, on äärettömän arvokasta. Minun Isäni teidät kerran perillä palkitsee runsaasti. Se Minulla kuitenkin on teitä vastaan, että olette Minut, Jeesuksen Kristuksen panneet pois sydämenne valtaistuimelta. Ilman Minun läsnäoloani te näännytte tehtävässänne. Minun Henkeni läsnäolosta vuotaa voima pyhään palvelustyöhönne. Laittakaa Minut ensimmäiselle sijalle palvelustyössänne. Kiinnittäkää katseenne Minuun, Vapahtajaanne, ja saatte nähdä, kuinka rikkimenneet sielut eheytyvät.

Mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta. Minä autan lähimmäisiänne teidän kauttanne, lapseni. Minä autan heitä heidän tuskassaan ja kivussaan. Minä otan heidän murheensa, kipunsa kannettavakseni, kannoinhan kaiken väärän jo Golgatan ristille. Kaikki on jo tehty. Anteeksiantamus on täydellinen teille ja nälkäisille lähimmäisillenne. Minä rakastan teitä, te piskuinen laumani. Älkää peljätkö. Minä en teitä hylkää enkä jätä. Pankaa Minut, Jeesus Kristus kuitenkin ensimmäiselle sijalle elämässänne. Se on iankaikkisuuskohtalonne kannalta välttämätöntä.

Puolisydämisiä lapsiani en voi viedä perille taivaan loistoon ja iloon. Olkaa turvallisella mielellä, mutta tehkää parannus tässä asiassa. Asia on äärettömän vakava. Vasta Minun jälkeeni tulee puolisonne, perheenne, harrastuksenne. Näitä ihania asioita olen teille jakanut ylenpalttisesti. Älkää antako niiden kuitenkaan mennä ohitseni, muuten ette tulevina päivinä kestä. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, eikä yksikään hiuskarva päästänne katkea Minun Taivaallisen Isäni sitä sallimatta. Olkaa turvallisella mielellä. Tulkaa luokseni kokosydämisesti, ja huolenne, kipunne kannan. Teidän sydämenne on niin maailmallisten houkutusten valtaama. Itse ette näe sydämenne tilaa. Tahdon sydämenne sytyttää tuleen. Viettäkää aikaa kasvojeni edessä, pikkuhiljaa tuleni teissä kasvaa. Kertokaa Minusta toisille rohkeasti, lapseni. Kertokaa Minusta toisille. Moni nälkäinen sielu nääntyy lähellänne. Annan teille siihen voiman, rohkeuden ja viisauden. Kerran työnne hedelmä tulee näkyviin taivaassa. Minä tahdon lapsiani ravita kauttanne. Ottakaa väärät ikeet hartioiltanne pois. Minä teitä siinä autan, mutta väkisin en voi sitä tehdä. Luottakaa Minun apuuni kaikessa, ja saatte nähdä kuinka sydämenne ies väistyy, vääränlainen kahle katkeaa. Tulkaa syliini, lapseni. Sanani kautta te puhdistutte. Minun veressäni on pyhyytenne. Älkää peljätkö. Tulkaa luokseni, ja Minä annan teille uuden elämän. Amen. Halleluja.

 

49.       30.04.2003 klo 20.14 - 20.42

Vahvistukaa, vahvistukaa, vahvistukaa, lapseni, te silmäteräni. Minä, Jeesus Kristus lihaksi tullut Jumalan Poika olen tässä.

Vahvistukaa Pyhän Henkeni voimassa. Vahvistukaa sitomaan särjettyjä sydämiä. Vahvistukaa kantamaan heikkoja lähimmäisiänne. Minä, Jeesus Kristus, olen tämän tehtävän teille antanut. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne Minulle, Jeesukselle Kristukselle, tiettäväksi, ja Jumalan rauha jää lepäämään yllenne. Minä tahdon teille antaa Pyhän Henkeni voimaa ylenpalttisesti. Minä annan teille lahjojani, armoituksiani, kun aikaa vietätte kasvojeni edessä, kun koko sydämestänne Minua etsitte. Silloin voin teidät pukea armoituksillani. Vain Minun läheisyydessäni niitä voitte käyttää puhtaasti.

Eksytyksen kavalat juonet vaanivat myös armolahjojeni alueella. Olkaa turvallisella mielellä. Ne, jotka haluavat sydämestään löytää totuuden, tulevat sen löytämään. Aitoon sydämen kaipuuseen pysyä totuudessa, Minun Isäni totisesti vastaa. Ilomielin Hän vastaa, sillä Hän on tie, totuus ja elämä. Älkää antako eksyttää itseänne. Vihollinen totisesti yrittää eksyttää, jos mahdollista, valitutkin. Teillä, lapseni, ei ole mitään pelättävää, kun kokosydämisesti haluatte pysyä yhteydessäni. Antaisinko Minä lapselleni kiven, kun hän pyytää leipää. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä, eivätkä eksytyksen kavalat juonet teihin pysty, kun vietätte aikaa Sanani ääressä. Tuntekaa Sanani, lapsukaiseni, halatkaa sen väärentämätöntä maitoa kuin vastasyntyneet. Minä, Jeesus Kristus, totisesti olen teitä jo varoittanut monista eksytyksen juonista, ja vastedeskin profeetoilleni ilmoitan totuuden.

Syökää Sanaani, ja löydätte totuuden. Minä olen antanut eksytyksen tulla seurakuntiini, jotta jyvät voidaan erotella akanoista. Minä itse olen väkevän eksytyksen lähettänyt lopun ajan seurakuntiin. Olen pakotettu niin tekemään, jotta selviää, kuka Minua, Jeesusta Kristusta, aidosti rakastaa, kuka halajaa vain ja ainoastaan Minun totuuttani. Minä rakastan teitä, te eksyneet lapseni. Olkaa turvallisella mielellä. Pyytäkää Minulta ymmärrystä erottaa vihollisen valheet, ja Minä johdatan teidät kaikkeen totuuteen. Olkaa uskolliset kasvojeni etsimisessä.

Minä itse paljastan vihollisen juonet, joilla se on saanut teidät lankeamaan pois Minusta. Minä olen tie, totuus ja elämä. Huutakaa, lapseni, Minulta ymmärrystä, niin Minä, Jeesus Kristus, näytän teille tien totuuteen, Sanani mukaiseen totuuteen. Älkää peljätkö, lapseni. Jokainen, joka vilpittömästi totuutta halajaa, tulee sen myös löytämään. Nyt totisesti jyvät seulotaan akanoista. Älkää peljätkö, lapseni. Luottakaa Minuun. Minä, Jeesus Kristus, vastaan sydämenne huutoon, totuuden kaipuuseen. Minä itse laitan sydämiinne halun löytää Minut yhä syvällisemmin, yhä kokonaisvaltaisemmin. Luovuttakaa tahtonne Minulle, ja Minä, Jeesus Kristus, annan teidän löytää itseni. Minä vaikutan teissä tahtomisen ja tekemisen. Olkaa turvallisella mielellä.

Te lapsukaiseni uskotte kaiken, mitä valtamerien takaa tulevat julistajat sanovat. Korvasyyhyynne he monesti puhuvat. Älkää rakkaat lapset uskoko kaikkea, mitä kuulette, vaan koetelkaa henget Minun pyhällä Sanallani. Älkää juosko jokaiseen paikkaan, jossa sanotaan; ”täällä on Kristus tahi tuolla Hän on”. Pitäkää vaari teistänne. Rukoilkaa Minulta viisautta toimia oikein. Rukoilkaa Minulta totisesti henkien erottamisen armolahjaa, sitä te lopun aikojen kristityt tarvitsette enemmän kuin menneinä aikoina. Olkaa turvallisella mielellä.  Älkää peljätkö. Älköön sydämenne säikähtykö viestieni vakavuutta. Luottakaa Minuun, pankaa kaikki toivonne Minuun, ja Minä paljastan vihollisen valheet. Olkaa turvallisella mielellä. Syökää Sanaani kuin leipää. Olkoon se teillä elämä. Tulkoon Sanani teille totiseksi leiväksi, elämän leiväksi, ja tienne voi pysyä vakaana. Rukoilkaa Minulta ymmärrystä kirjoitusten salaisuuksiin, ja Minä itse avaan teille kirjoitukseni. Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teitä. Minun lampaani kuulevat Minun ääneni, eivätkä he eksy vihollisen kavaliin juoniin. Minä itse pidän teidät oikealla tiellä. Amen. Halleluja. Näin sanoo Herra Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika.

 

50.     4.05.2003 klo 9.49 - 10.06

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunni­aansa.

Vahvistukaa, vahvistukaa, lapsoseni. Minä, Jeesus Kristus lihaksi tulleena olen tässä. Te olette Minun rakkaita lapsiani, silmäteriäni. Älkää peljätkö eksytyksen kavalia juonia. Kun te sydämestänne pyy­dätte Minua paljastamaan eksytyksen juonet, Minä sen totisesti teen. Olkaa, lapsukaiset, täysin turvallisella mielellä. Olkaa aivan turvallisella mielellä. Minä en anna lasteni eksyä, kun he kokosydämestään Minua seuraavat, Sanaani tutkien, rukoillen, hengit­täen samaan tahtiin Minun Taivaallisen Isäni sydämen kanssa. Minun Taivaallinen Isäni teitä kuljettaa, Hän teitä vahvistaa lopun ajan taisteluihin. Olkaa turvallisella mielellä. Jos jotakin eksytystä on elämäänne tullutkin, Hän armossaan ja laupeudessaan teidät, lapseni, ohjaa oikealle tielle. Olkaa siis täysin turvallisella mielellä, rakkaat lapseni. Olkaa täysin turvallisella mielellä. Rauhani jätän teille, rauhani jääköön lepäämään pelokkaisiin sydä­miinne. Minun lampaani eivät eksy pois paimensauvani hellästä ohjauksesta. Olkaa turvallisella mielellä, rakkaani. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

51.      6.05.2003 klo 22.09 - 22.33

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä.

Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta Minun armoni ei sinusta väisty, eikä Minun rauhanliittoni horju.

Te, rakkaat lapsukaiseni, olette niin peloissanne maailman tapahtumista. Älkää te, lapseni, peljätkö tuimia tuulia, jotka maailmalla puhaltavat. Minun lapsilleni ei tapahdu mitään pahaa. Te olette täydellisessä turvassa. Minun Poikani veri suojelee teidät täydellisesti ajan taistoissa. Olkaa turvallisella mielellä. Tulkaa syliini lepäämään. Painakaa päänne Minun syliini. Siinä on lapseni hyvä ja turvallinen levätä, siinä on pakopaikkanne maailman myrskyistä. Tulkaa levähtämään syliini, painakaa päänne syliini, ja vihan tuulet kulkevat ohitsenne. Te saatte levätä täydellisessä turvassa,  Minun Taivaallisen Isäni armohelmassa. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Isäni odottaa teitä syli avoinna. Siinä on teidän pakopaikkanne maailman metelistä, vihan tuimista tuulista.

Minä, Jeesus Kristus, olen kuollut Golgatan ristillä puolestanne. Minun uhrini tähden te, lapseni, saatte olla vapaita pelon kahleista. Mitään ei teille tapahdu ilman, etteikö Minun Taivaallinen Isäni sitä sallisi. Olkaa siis täysin turvallisella mielellä. Täysin huolettomalla, pelottomalla mielellä saatte lymytä sylissäni, kunnes viha kulkee ohitse. Siinä on teillä, pelokkaat lapseni, turva. Tulkaa, tulkaa. Minun Isäni odottaa lapsiaan syliinsä. Hän on teidät luonut itseään varten, siksi Hän teitä aina armahtaa syntikuormassanne ja taakoitetussa olemuksessanne. Te ette voi käsittää Minun Isäni hellää, armahtavaa rakkautta teitä kohtaan. Minun Isäni on rakkaus, puhtaus, pyhyys. Yltäkylläinen elämä on Hänessä. Tulkaa lapset, ja omistakaa itsellenne yltäkylläinen elämä. Ei Hän ole tarkoittanut teitä olemaan hengellisessä nälässä ja kuivassa erämaassa,  joskus tosin on erämaakausikin teille tarpeen. Minun Isäni yltäkylläinen, sisältörikas elämä on teille, lapseni, tarkoitettu. Tulkaa luokseni,  avatkaa sydämenne, ja voin vuodattaa teille läsnäoloani ja taivaallisia aarteita jokapäiväiseen vaellukseenne iloksi ja rakennukseksi. Olkaa turvallisella mielellä, lapsukaiseni. Älkää peljätkö. Minä, Jeesus Kristus olen kuollut puolestanne ja tarjoan teille syntitaakoistanne täyttä vapautta, Jumalan lasten iloa ja rauhaa. Minä rakastan teitä, lapseni. Tulkaa, tulkaa. Sylini on auki. Juoskaa omistamaan Minun Taivaallisen Isäni teille valmistama ikuinen elämä taivaan ihanissa majoissa. Älkää peljätkö, vaan olkaa rohkeat. Vahvistukaa, vahvistukaa kutsussanne sitoa särjettyjä sydämiä. Tuokaa nälkäiset lähimmäisennekin juhla-aterialle Minun Taivaallisen Isäni sylihoitoon. Tuokaa taakoitetut lähimmäisenne totisesti Taivaallisen Isäni syliin, joka kauan on näitä eksyneitä lapsiaan odottanut ja kutsunut. Tuokaa heidät kädestä taluttaen luokseni. Kuljettakaa heitä hellästi, mutta päättäväisesti eteenpäin. Sylini täyttyy nälkäisistä, nääntyneistä lapsistani, ja ilo taivaassa on oleva suuri. Taivaan juhlakellot kumajavat, kun eksynyt lammas on löytänyt tien Taivaallisen Isäni syliin. Sylihoitoa te tarvitsette, lapseni, siihen olen teidät kutsunut. Tulkaa. Tulkaa. Minun Isäni kutsuu teitä nyt. Amen. Halleluja. 

 

52.     6.05. 2003 klo 22.58 - 23.29

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa.

Vahvistukaa, vahvistukaa, vahvistukaa kutsussanne, te piskuinen laumani. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tulleena, olen tässä teitä siunaten, teitä kantaen, särkynyttä sieluanne eheyttäen. Minä, Jeesus Kristus, olen murehtinut teidän sydämenne tilaa, kun te kovin sanoin toisianne syyttelette, toisianne lyötte. Olkaa kuuliaiset äänelleni sydämissänne, kun Minä teitä kehoitan hillitsemään kielenne. Te lyötte toisianne sydämenne kovilla asenteilla. Te, rakkaat lapseni, tehkää parannus tässä asiassa. En voi teitä pukea voimallani, armoituksillani, kun sydämestänne huokuu kovuus toisia lapsiani kohtaan. Tiedän, että teidänkin kova sydämenne usein on haavoilla, mutta se ei oikeutta teitä lyömään toinen toisianne, lapseni. Pankaa tällainen synti pois sydämistänne, lapseni.  Pankaa tällainen synti pois. Minä olen totisesti murehtinut teidän kovan sydämenne tilaa. Antakaa Minun hoitaa haavojanne rakkaudellani ja läsnäolollani. Viettäkää aikaa kasvojeni edessä, ja kovan sydämenne jää alkaa sulaa. Minun rakkaudellinen läsnäoloni teitä virvoittaa, teitä vahvistaa, teitä eheyttää. Viettäkää paljon aikaa kasvojeni edessä, lapseni. Te syyttelette toisianne milloin mistäkin. Menkää itseenne, lapseni, kukaan teistä ei ole toistaan parempi. Minä, Jeesus Kristus olen kuollut Golgatan ristillä kaikkien syntienne tähden, lapsukaiseni. Ristillä Minä teidät ostin vapaaksi saatanan syytöksistä. Älkää antako vihollisen vallan teitä painaa alas sisarienne ja veljienne syyttelyn kautta. Vastustakaa perkelettä, ja se pakenee.

Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä, Jeesus Kristus, olen teidät ristillä lunastanut täysin vapaaksi perkeleen hirmuvallasta. Valvokaa teitänne, ajatuksianne, puheitanne. Oi rakkaat lapseni, valvokaa. Ihmislapsen kieli on katala. Se sytyttää palamaan suuren roihun, joka totisesti ei ole Minun Taivaallisen Isäni mielen mukaista paloa. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Minä rakastan teitä, lapseni, kaikki olette Minulle yhtä arvokkaita. Katsokaa omaan sydämeenne sen sijaan, että toisianne syyttelette. Nähkää oman sydämenne tila edessäni, silloin syyttävä sormenne laskee alas ja huomaatte oman syntisyytenne. Et ole sisartasi ja veljeäsi kummempi, lapseni. Tehkää parannus toistenne syyttelemisestä. Pyytäkää Minun Taivaalliselta Isältäni voimaa totiseen parannukseen, ja Hän sitä totisesti teille antaa. Olkaa turvallisella mielellä. Kaikki teidän syntinne on sovitettu Golgatan ristillä. Kaikki sydämenne kovuus on kannettu Golgatan ristille. Minut tuomittiin täydellisesti Golgatan ristinpuulla. Teillä ei, lapseni, tuomiovaltaa ole. Kaiken tuomion otin päälleni verisellä ristinpuulla. Teillä ei ole oikeutta tuomita lähimmäisiänne, uskonsisarianne ja -veljiänne. Älkää satuttako kättänne Minun voideltuihini. Siitä seuraa teille pahaa, lapseni.

Olkaa turvallisella mielellä. Minä rakastan teistä jokaista. Kaikki te olette Minulle, Jeesukselle Kristukselle, yhtä arvokkaita, Minun kuvakseni luotuja. Kun te arvostelette lähimmäistänne, te arvostelette Minua, teidän Vapahtajaanne, Lunastajaanne. Tuokaa tuomiomielenne syntinä Minun Isäni kasvojen eteen. Hänellä on laupias ja armahtavainen sydän. Hän näkee teidän haavoitetun sisimpänne. Tulkaa, lapseni, omistamaan täydellinen anteeksiantamus, vihmontavereni täydellinen puhdistus syntisestä luonnostanne. Kaikki syyttelynne, vihanne, katkeruutenne on sovitettu Golgatan ristillä. Tulkaa, tulkaa lapseni. Älkää peljätkö ankaraa nuhdettani, rakkaudessani teitä nuhtelen. Olen pakotettu niin tekemään. Tulkaa, juoskaa syliini, lapsukaiseni. Tunnustakaa syntinne Minulle, ja lasken taivaallisen rauhani teidän sydämiinne. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

53.       10.05.2003 klo 21.01 - 21.30

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa.

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tulleena olen tässä. Minä tahdon teitä vahvistaa lopun ajan taisteluja varten. Vahvistukaa, vahvistukaa, vahvistukaa Sanaani syöden, paastoten, kasvojani etsien. Tulkaa kasvojeni eteen viipymään. Tulkaa totisesti viipymään kasvojeni eteen, pyhyyteeni, puhtauteeni. Tulkaa. Siinä on teille lepopaikka, hiljaisuuden tyyssija, Minun Taivaallisen Isäni sydämeltä teille valmistettu. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Viipykää tuntikausia Sanaani tutkien, ystävienne kanssa yhdessä ja yksinäisyydessä. Siinä voin teitä pukea voimallani, pyhällä läsnäolollani. Siinä teitä kosketan parantavalla kädelläni. Siinä tulee teille apu monesti ilman, että erikseen haette rukoustukea jostakin kauempaa. Ette ymmärrä hiljaisuuden merkitystä elämässänne. Tulkaa   lapsukaiset hiljaisuuteen, siinä teille itse puhun Pyhän Henkeni kautta. Hän muistuttaa teitä asioista, joista Taivaallinen Isäni haluaa teitä muistuttaa. Minä itse puhun sydämillenne.

Oppikaa erottamaan Minun ääneni maailman metelistä ja sen houkutuksista. Minä, Jeesus Kristus, annan teille henkilökohtaisia ohjeita, puen teitä voimallani ja armoituksillani. Tulkaa, lapsukaiset, kasvojeni eteen pyhään läsnäolooni lepäämään. Aina ei tarvitse puhua, rukoilla Minun Taivaallista Isääni, vain levätkää sylissäni. Vain levätkää, ja opitte kuulemaan Minun hiljaisen ääneni sydämissänne. Lopun aikoina erityisesti tarvitsette yksityiskohtaisia neuvojani, jotta selviätte. Nyt on aika opetella tuntemaan hiljainen ääneni sydämissänne. Ei se ole vain harvojen ja valittujen osa, vaan jokaiselle lapselleni haluan puhua henkilökohtaisesti. Tulkaa siis viipymään kasvojeni eteen. Pikkuhiljaa sydämenne avautuu kuulemaan hiljaisen ääneni. En Minä tullut maanjäristyksessä, en tuimassa tuulessa, en ukkosenjyrinässä, vaan hiljaisena tuulen hyminänä. Niin edelleen tahdon lasteni sydäntä koskettaa ja heille puhua yksityiskohtaisesti.

Minä, Jeesus Kristus, rakastan teitä, lampaani. Minun lampaani kuulevat  Paimenensa hiljaisen, kutsuvan äänen. Älkää peljätkö. Enkö Minä lapsilleni antaisi vain hyvää? Älkää siis peljätkö. Tuokaa kaikki huolenne, murheenne Minulle. Minun sydämeni halajaa kuulla huokauksianne. Auttava käteni on tällöin jo ojennettuna. Minä tahdon teille, pelokkaat lampaani, vain hyvää, sillä Minä olen rakkaus. Minun olemukseni totisesti on rakkaus. Minä rakastan teitä, te lapsukaiseni. Älkää peljätkö tulla huolinenne ja murheinenne Minun eteeni. Kertokaa kaikki Minulle, ja Minä vastaan tahtoni mukaisesti. Aina ei tahtoni todellakaan ole vastata teille niin kuin itse haluaisitte, joskus vastaukseni on täysin toisenlainen. Niin korkealla kuin taivas on maasta, ovat Minun ajatukseni korkeammat teidän ajatuksistanne. Aina Minä kuitenkin vastaan rukouksiinne, huokauksiinne. Aina te, lapseni, ette ymmärrä vastaustani, mutta rakkaudessani tiedän, mikä teille on parhaaksi. Olkaa turvallisella mielellä. Tuokaa kaikki murheenne Minulle, ja Minä teitä johdatan Taivaallisen Isäni suunnitelmien mukaisesti.

Olkaa täysin turvallisella mielellä, lapseni. Älkää peljätkö. Minä tahdon teitä vahvistaa läsnäolollani. Tulkaa siis kasvojeni eteen pyhään hiljaisuuteen. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Jättäkää kaikki toisarvoinen elämässänne, sillä Minä tulen pian noutamaan omiani taivaan kotiin Karitsan hääaterialle. Olkaa te viisaiden neitsyiden kaltaisia, joilta ei lampustaan puuttunut öljyä. Olkaa te valvovia, lapseni, sillä aika on pian, jolloin tulen tätä rakasta Suomen maatani koettelemaan. Älkää peljätkö. Minun lapsilleni, silmäterilleni, ei tapahdu mitään, mitä Taivaallinen Isäni ei salli tapahtuvan. Levätkää rakkaudellisessa sylissäni, ja voin teitä vahvistaa lopun ajan taistoja varten. Silloin ei ihmislapsi kestä omassa voimassaan. Minun Pyhän Henkeni voimassa te, lapseni, saatte kulkea voittosaatossa eteenpäin. Minun Pyhä Henkeni teitä tukee oikealta ja vasemmalta, enkeljoukot ovat suojananne. Älkää siis peljätkö. Minä itse kuljen edellänne. Te, lapseni, seuraatte Minun askelissani täydellisessä turvassa Minun ohjeideni mukaan. Tulkaa kasvojeni eteen viipymään. Tulkoon siitä teille ihana osa, jota ette vaihda mihinkään muuhun. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Minä, Jeesus Kristus, teitä kutsun. Tulkaa, tulkaa, sillä aikaa ei enää paljon ole. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

54.        11.05.2003 klo 7.45 - 8.08

Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, annan teille tulevaisuuden ja toivon. Näin sanoo Herra.

Vahvistukaa. Vahvistukaa. Minä, Jeesus Kristus, tahdon teitä vahvistaa lopun ajan taisteluja varten. Tässä on tie, sitä käykää. Älkää Minun pyhästä Sanastani poiketko oikealle älkääkä vasemmalle. Minun vereni vuosi Golgatan ristillä teidän tähtenne, lapseni. Siksi te olette vapaat vihollisen eksytyksistä lopun aikoina. Valvokaa, valvokaa tilaanne. Tutkikaa itseänne, oletteko te uskossa, lapseni. Pyhä Henkeni sisimmässänne antaa teille todistuksen Minusta, Jeesuksesta Kristuksesta. Älkää murehduttako Pyhää Henkeäni luopumalla Sanani totuudesta. Monet eksytykset seuraavat toistaan lopun aikoina. Pitäkää kiinni isienne uskosta, niin ette eksy. Uusia seurakuntia syntyy kuin sieniä sateella. Te, lapseni, pysykää siinä, minkä entuudestaan tiedätte varmaksi ja vakaaksi, Minun pyhän tahtoni mukaiseksi seurakunnaksi. Älkää antako vieraiden oppien vietellä teitä sielullisuuteen, oman kunnian hakemiseen, ohi Jeesuksen Kristuksen sovitustyön. Älkää antako vieraiden oppien vietellä itseänne pois pyhän vereni sovituksesta. Siinä on teidän pelastuksenne. Vain Poikani Jeesuksen Kristuksen veri teidät pelastaa, ja pääsette kerran perille taivaan kirkkauteen.

Älkää antako vietellä itseänne millään tavalla. Uuden ajan ilmiöt eivät aina korota Minun Poikani Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä. Siinä on teidän tukipilarinne: Kristuksen sovitustyö, uhrikuolema Golgatan ristillä. Muuta tietä teillä, lapsukaiseni, ei ole taivaan kirkkauteen. Sielullisuutenne, kokemusten perässä juokseminen vie teidät kerran kadotuksen piinaan. Minä kutsun teitä, lapseni, itkemään syntejänne, tämän kansan syntejä, eteeni. Näin haluan teidän huutavan sydämestänne puoleeni, jotta vielä tämä rakas maa voisi välttää vihan tuiman tuulen. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, pidän lapsistani täydellisesti huolta, teillä ei ole mitään peljättävää. Teidän syntinne on pois pyyhitty Golgatan verellä. Te olette vapaat vihollisen syytöksistä, vapaat ihmisten orjuudesta. Älkää mukautuko tämän maailman menon mukaan. Tämän maailman kunnia on täysin erineväinen Minun Taivaallisen Isäni kunniasta. Jos te etsitte tämän maailman kunniaa, ei Minun Isäni voi teille tarjota valmistamaansa osaa taivaan kirkkaudessa.

Etsikää sitä kunniaa, jonka Minun Isäni teille haluaa antaa. Teidän, lapseni, tulee vähetä. Minun, Jeesuksen Kristuksen, tulee kasvaa. Kaikki kunnia kuuluu Minulle, Veri-Yljällenne. Kaikki, mitä teillä on, on lahjaa, taivaasta teille annettua. Teillä, lapseni, ei ole mitään, jos sitä ei teille anneta. Ottakaa lahjani vastaan nöyrin sydämin, ylpistymättä. Olkoon kerskauksenne siinä, mitä Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa on, ei siinä, mitä maailma kunnian pyyntöineen on.

Tulkaa, lapseni, luokseni, puhdistettavaksi oman kunnianne pyynnöstä. Tulkaa. Minä en teitä tuomitse. Tuokaa syntinne vereni puhdistettavaksi, ja saatte jatkaa matkaanne iloiten. Minä puhdistan mielenne, alitajuntanne kunniaksi Minulle, Jeesukselle Kristukselle. Voitte jatkaa todistajan tehtäväänne iloisin mielin. Verestäni vuotaa teille, nääntyneet lapseni, ilo, rauha ja täydellinen anteeksiantamus. Olkaa turvallisella mielellä. Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa, on täydellinen vapaus. Tulkaa ja tuokaa syntinne Minulle puhdistettavaksi. Tulkaa niin usein kuin huomaatte syntiä sydämellänne. Yhä uudestaan vereni teidät pesee puhtaaksi, ja voitte jatkaa matkaanne iloiten. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

55.    11.05 2003 klo 8.35 - 9.03

Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa

Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Minä se olen, Minä Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. Pankaa synti pois, joka niin helposti teidät kietoo. Älkää luottako valheprofeettoihin, sananjulistajiin, jotka teitä kietovat eksyttävillä puheillaan. Rauhaa he julistavat korvasyyhyynne, vaikka ei rauhaa, todellista rauhaa ole. Minun lapseni, kuulkaa Hyvän Paimenenne ääntä. Hänen jälkiään seuraten voitte välttää eksytyksen juonet lopun ajan seurakunnissa. He, nuo valheopettajat, julistavat korvasyyhyynne rauhaa. Petos on heidän kielellään. Tämän kansan kohtalo ei ole rauha, vaan sodan kurimus, jos tämä rakas kansani ei tee parannusta, käänny pois synneistään Minun, Jeesuksen Kristuksen puoleen. Vain Minä voin antaa sydämille rauhan vereni tähden, sovintovereni tähden. Tulkaa ulos porttokirkosta, väärän rauhan julistamisesta, lapseni. He, nuo valheopettajat, tuudittavat teidät kuoleman uneen. Kerran rajan takana heidän oppinsa paljastuu, mutta silloin on useimpien kohdalla liian myöhäistä. Synti tulee julistaa synniksi, lapseni. Vain Minun Poikani, Jeesuksen Kristuksen veressä, on pelastus iankaikkiselta kadotukselta. Tulkaa, lapseni, Minun luokseni. Minulla on teille paljon anteeksiantamusta, ja teille on varattuna ikuinen elämä taivaan kirkkaudessa. Väärää rauhaa julistavat nuo valheprofeetat, jotka eivät kumarru nöyrästi edessäni, pyhän, maahan vuotaneen sovintovereni edessä. Vain vereni kautta tapahtuu sovitus. Vain vereni kautta tapahtuu puhdistus syntisestä olemuksestanne. Tulkaa, lapseni, omistamaan taivaallinen lepo ja rauha Minussa, Jeesuksessa Kristuksessa.

Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Tulkaa, juoskaa syliini, ja rauhani Minä jätän sydämiinne. En maailman levottomuutta, oman minän korskaa, vaan todellisen rauhan. Siitä kumpuaa, lapseni, tie ikuisiin rauhan majoihin. Tulkaa, lapseni, tulkaa. Muualta ette nääntyneisiin sieluihinne saa ruokaa kuin Minun Sanastani. Sanani totuus kirvoittaa pois eksyttävät henget elämästänne. Syökää siis Sanaani runsaasti, syökää, ja tienne, kulkunne voi olla vakaa. Älkää peljätkö, lapseni. Minä, Jeesus Kristus, olen teidän Paimenenne. Minun ääntäni kuunnellen teillä ei ole mitään peljättävää.  Minä olen valmistanut teille ikuisen perintöosan taivaassa, mitä mikään ei voi teiltä riistää. Ei tuska, ei vaino, ei ahdistus, ei syntitaakkanne voi teitä viedä pois Minun taivaallisesta rauhastani, pois pelastustieltä. Olkaa turvallisella mielellä. Vahvistukaa Sanaani syöden. Taivaallinen rauhani jää lepäämään yllenne. Älkää peljätkö.

Rauhan Minä totisesti jätän teille, lapseni, tämän rauhattoman maailman keskellä. Maailman teitä kulkevat lapseni nääntyvät pelkoihinsa, levottomaan sydämeensä. Kertokaa heille Minusta, rauhanne lähteestä. Rauhani vuotakoon olemuksestanne heidän nälkäisiin sydämiinsä. Kertokaa heille Minusta, Rauhanruhtinaastanne. Kertokaa heille, että Minussa, Jeesuksessa, heidänkin levoton sydämensä saa rauhan; rauhan täällä maan päällä, ja kerran taivaan majoissa. Kertokaa heille, että vereni on vuotanut myös heidän syntiensä, taakoitetun olemuksensa tähden. Minussa on vapaus teille, Minussa on vapaus heille. Olkaa uskolliset. Älkää kulkeko näiden lapsieni ohi, jotka sydämessään itkevät. He eivät tunne Minua, mutta Minä tunnen heidänkin tuskansa. Tiedän, kuinka heidän sielunsa kaipaa Minua, Jeesusta Kristusta. Kertokaa heille Minusta, rakkaat lapseni. Oi kertokaa heille, sillä muutoin heidän matkansa pää on ikuinen kadotus. Minun tahtoni on vetää heidät luokseni niin kauan kuin aikaa vielä on. Olkaa uskolliset, lapseni. Syökää Sanaani. Sieltä vuotaa teille Pyhän Henkeni voima todistajan tehtäväänne. Minä totisesti olen teidän kanssanne noina hetkinä. Puen teidät voimallani, viisaudellani. Teen teidät täysin kykeneviksi todistajan tehtäväänne.

Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Tulkaa luokseni vahvistettaviksi, sillä aikaa ei enää paljon anneta. Lähtekää rohkeasti elopellolleni, sillä vilja on kypsynyt leikattavaksi. Vilja totisesti on kypsää. Kun te rukoillen kuljette, johdatan teitä askel askeleelta. Työ on Minun. Te olkaa vain kuuliaisia siinä, mitä Minä, Jeesus Kristus, sydämillenne puhun. Tulkaa luokseni, jotta voin teidät pukea voimallani pyhään palvelustyöhönne. Älkää väheksykö sitä osaa, joka on teille uskottu. Kukaan muu ei voi sinun osuuttasi, lapseni, tehdä. Se on sinulle mittatilaustyönä tehty. Lähde siis kuuliaisesti matkaan. Minä olen sinun kanssasi nyt, aina ja iankaikkisesti. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

56.        11.05. 2003 klo 14.46 - 15.12

Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö.

Monet eksytykset ovat tulleet seurakuntiin näinä lopun aikoina. Syökää Sanaani, lapseni, ja tienne voi olla vakaa. Tulkaa kasvojeni eteen Minulle antaen sydämenne kokonaisvaltaisesti.

Sanastani lähtee valtava voima pyhittäen vaelluksenne, lapseni. Minun vereni voimassa on pyhityksenne salaisuus. Vereni tähden teillä, rakkaat lapseni, on ikuisuusosa taivaassa. Täydellinen syntien anteeksiantamus vuotaa verestäni. Pyhä vereni puhdistaa teidät syntitaakastanne. Pyhä vereni myös varjelee teitä eksytyksen kavalilta juonilta. Olkaa kuuliaiset äänelleni. Sanastani te, lapsukaiset, Minut löydätte. Syökää Sanaani, ja eksytykset eivät teihin pysty. Sanastani lähtee voima nääntyneisiin, pelokkaisiin sydämiinne; voima, joka antaa rauhan ja yltäkylläisen elämän. Minä, Jeesus Kristus, itse asun Sanassani. Minä olen Sana. Minä olen Sana, lapseni. Tulkaa kasvojeni eteen viipyen siinä, ja ihmeeni tapahtuvat elämässänne. Sairautennekin voi Sanani ääressä parantua.

Sanani on pyhä, Pyhän Henkeni vaikuttama. Pyhän Henkeni voimassa on Sanani kirjoitettu. Pyhä Henki tekee Sanani teille eläväksi. Anokaa Minulta, Jeesukselta Kristukselta ymmärrystä Sanaani, ja Minä sen teille avaan. Anokaa Pyhän Henkeni voimaa noudattaa Sanaani. Syökää sitä kuin leipää. Syökää sitä nälkäänne, lapseni, ja tyhjyys sielussanne häviää. Syökää Sanaani, ja te virvoitutte. Syökää Sanaani, ja vuodatan kuolleisiin luihinne elämän. Olkaa turvallisella mielellä. Tulkaa syliini lepäämään, lapseni, tulkaa. Minä rakastan teitä, lapseni, te uppiniskaiset lapseni. Tulkaa Sanani ääreen, ja sydämenne pehmenee. Kova kivisydän sulaa lihasydämeksi. Sanassani on valtava voima uudistaa särkyneet ihmissuhteet. Särkyneet sydämet Sanani voimassa eheytyvät. Sanastani vuotaa voima teille, lapseni, antaa anteeksi. Antakaa anteeksi Minun voimassani. Teillä ei voimaa ole, mutta Minä Jeesus Kristus teen teidät kykeneviksi täydelliseen anteeksiantoon.

Olkaa turvallisella mielellä. Sanani tuntien te ette eksy lopun aikoina. Monenlaiset eksytykset valtaavat seurakuntia. Älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget pyhällä Sanallani. Minä, Jeesus Kristus, pyhällä Sanallani ajoin ulos riivaajat, vapautin vangitut. Niin myös teille, lapseni, lähtee voima Sanastani vapauttaa vangitut sielut. Ette ymmärrä Sanani merkitystä. Juurtukaa Sanaani, lapseni. Tulkoon siitä teille elämä. Siinä on yltäkylläisen elämän salaisuus. Syökää Sanaani, silloin Minä, Jeesus Kristus, teitä hoidan, teitä ravitsen. Olkaa turvallisella mielellä. Tänä lopun aikoina on Sanani lukemisen tärkeys unohdettu. Te, lapseni, etsitte tunnekokemuksia, ihanaa ylistystä, kaikenlaisia oikoteitä ohi ristinkuolemani, ohi pyhän Sanani. Vain Sanaani syömällä voitte eksytyksen juonet tunnistaa. Sanaani syömällä on tienne vakaa. Sanassani on totuus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Tulkaa Minun luokseni totuutta janoten, ja Minä totisesti ilmoitan teille itseni pyhässä Sanassani. Oikotietä taivaaseen ei ole. Vain verinen ristinkuolemani vie teidät, lapseni, kerran perille. Vain ristinkuolemani tähden Minun Taivaallinen Isäni näkee teidät taivaskelpoisina, puhtaina, synnittöminä. Rangaistus oli Minun päälläni, jotta teillä rauha olisi. Olkaa turvallisella mielellä.

Jättäkää sellaiset seurakunnat, joissa Sanani totuuden julistaminen ei ole tärkeimmällä paikalla. Sanani julistaminen tulee olla kaiken keskipiste, lapseni. Ei ylistyksenne, ei tunteidenne kuohunta vie teitä perille taivaan kirkkauteen. Vain Poikani Jeesuksen Kristuksen veri tekee sen. Minä vuodatin vereni, pyhän vereni, jotta teillä olisi pääsy Isän luo taivaaseen. Omistakaa ristinkuolemani kohdallenne koko sydämestänne, ja kerran vie tienne perille. Minä itse teidät vien perille. Minä itse teitä kannan. Te, lapseni, olette heikkoja, mutta Minä olen voimallinen kantamaan teidät perille kirkkauteen. Olkaa turvallisella mielellä, lapseni. Syökää Sanaani. Opetelkaa sitä ulkoa, sillä aina ei Sanani leipä ole tarjolla. Tulee aika, jolloin Sanani on otettu pois. Syökää siis Sanaani nyt. Kyllästäkää olemuksenne Sanallani, ja tienne on vakaa. Näin sanoo Herra. Amen. Halleluja.

 

Takaisin pääsivulle