KEHOITUKSEN SANA SUOMEN SIIONILLE

Herran Anne Raatikaiselle antamat profetiat

 

1. Pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon edelleen. Minä vahvistan teitä lopun ajan taisteluja varten. (6.02.2003 klo 02.30)

2. Julista tämä sana kansalleni, kuulkoot tai olkoot kuulematta. (6.02. 2003)

3. Pitäkää vaari teistänne ja siitä, kuinka vaellatte, sillä Minä olen pyhä Jumala, pyhä, pyhä, pyhä. (6.02.2003 klo 04.50)

4. Etsikää Herraa ja Hänen kasvojaan. (6.02.2003 klo 06.30)

5. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos niin ei olisi, sanoisinko Minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa. (7.02.2003 klo 23.30)

6. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. (8.02.2003)

7. Pyhittäytykää, puhdistautukaa, sillä Minä tulen pian. Minä, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, olen tässä. (11.02.2003  klo 01.30)

8. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. (14.02.2003 klo 13.55 - 14.05) 

9. 18.02.2003

10. Oi rakkaat lapseni, kuulkaa Minun sanani. Rakkaudessani nämä teille lausun. Minä, Jeesus Kristus, syntienne sovittaja, lihaksi tullut Jumalan Poika. (20.02.2003)

11. Minun piskuinen laumani. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut syntienne sovittaja, olen tässä. Vahvistukaa, vahvistukaa. (25.02.2003  klo 06.05 - 06.55)

12. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Minä, Jeesus Kristus, itse olen tässä. (25.02.2003)

13. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika olen tässä teidän keskellänne. (27.02.2003)

14. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut syntienne sovittaja, olen tässä teidän keskellänne. (28.02.2003)

15. Pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon edelleen. (28.02.2003)

16. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Tämä viesti on Suomen kansalle. (28.02.2003)

17. 03. 2003 Pyhä pyhittyköön, saastainen saastukoon edelleen. Minä, Jeesus Kristus, Jumalan Poika, lihaksi tullut syntienne sovittaja, olen tässä.

18. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä. Minä Jeesus Kristus itse olen tässä Pyhän Henkeni kautta. (8.03.2003)

19. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä. Minä vahvistan teitä lopun ajan taisteluihin. (20.03.2003 klo 23.50 - 00.40)

20. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä. Te olette Minun. Kuinka minä teitä rakastankaan. Älköön sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Minulla, Jeesuksella Kristuksella, on hyvä tahto teitä kohtaan. (23.03.2003)

21. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Kuinka Minä teitä rakastankaan. Olkaa turvallisella mielellä. Minä itse, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä tahdon teitä vahvistaa tulevaa tehtäväänne varten (26.3.2003).

22. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. (28.03.2003)

23. Eksytyksen kavalat juonet ovat tulleet seurakuntaani. Minä tahdon seurakuntani puhdistaa eksytysten kavalista juonista. (28.03.2003)

24. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa Minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko Minä teille, että menen valmistamaan teille sijaa. (28.03.2003)

25. Minä tulin lain kiroukseksi teidän puolestanne. Minut kirottiin, jotta teillä olisi rauha. Minä Jeesus Kristus, Jumalan Poika, olen tässä. (28.03.2003)

26. Minä vihaan ylpeyttänne. Minä totisesti vihaan ylpeyttänne. Pankaa ylpeyden synti pois. Saatana lankesi ylpeyden syntiin. Ettekö siis te, syntisen luonnon omaavat lapseni? Kuinka ylpeytenne onkaan murehduttanut Minua. (28.03.2003)

27. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, lausun teille nämä sanat. (11.04.2003 klo 20.10 - 20.40)

28. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. (12.04.2003)

29. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Kuinka Minä teitä rakastankaan. Te olette Minun rakkaita lapsiani, silmäteriäni näissä lopun ajan vaikeissa taisteluissa. Älkää antako minkäänlaisen epäuskon asettua sydämiinne. Epäusko on kauhistuttava synti MinunTaivaallisen Isäni edessä. (16.04.2003 klo 22.12 - 22.40)

30. Pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon edelleen.(16.04.2003 klo 22.42 - 23.02)  

31. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (22.04.2003 klo 22.28 - 22.40)

32. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. (25.04.2003 klo 19.05 - 19.22)

33. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. (25.04.2003 klo 19.28 - 19.46)

34. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (26.04.2003)

35. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Minä rakastan teitä, lapseni, te piskuisen laumani jäsenet. Älkää peljätkö. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (26.04.2003 klo 9.45 -10.09)

36. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (26.04.2003 klo 10.25 - 10.42)

37. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (26.04.2003 klo 10.47 - 11.10)

38. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä rakastan teitä, te haavoitetut laumani lampaat. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (26.04.2003 klo 13.55 - 14.37)

39. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (26.04.2003 klo 14.54 - 15.15)

40. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunni­aansa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (26.04.2003 klo 16.43 -17.17)

41. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Älköön sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (26.04. 2003 klo 19.40 - 20.05)

42. Vahvistukaa kutsussanne, te seurakuntien sielunhoitajat. Vahvistukaa, vahvistukaa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (26.04.2003 klo 20.17 - 20.40)

43 Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (27.04. 2003  Klo 9.53 - 10.20)

44 Vahvistukaa, vahvistukaa, te seurakuntien sielunhoitajat. Minä, Jeesus Kristus, tahdon teitä kutsussanne vahvistaa. (27.04.2003 klo 11.25 - 12.00)

45 Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Te olette silmäteriäni, lapseni. Suojeleva käteni ei yltänne herkeä hetkeksikään. Minä tuen teitä vaelluksessanne kohti taivaan pyhiä temppeleitä, kohti ikuista rauhaa ja lepoa. (27.04.2003 klo 13.15 - 13.44)

46 Minä rakastan teitä, Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika. (27.04.2003 klo 14.03 - 14.45)

47.  Vahvistukaa, vahvistukaa, vahvistukaa, te heikot lapseni. Näin sanoo Herra Sebaot, Kaikkivaltias Jumala, Jeesus Kristus lihaksi tulleena. (27.04.2003 klo 15.35 - 16.05)

48. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (30.04.2003 klo 02.36 - 03.00)

49.  Vahvistukaa, vahvistukaa, vahvistukaa, lapseni, te silmäteräni. Minä, Jeesus Kristus lihaksi tullut Jumalan Poika olen tässä. (30.04.2003 klo 20.14 - 20.42)

50. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. (4.05.2003 klo 9.49 - 10.06)

51.  Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. (6.05.2003 klo 22.09 - 22.33)

52.  Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. (6.05. 2003 klo 22.58 - 23.29)

53. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa. (10.05.2003 klo 21.01 - 21.30)

54. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Minä, Jeesus Kristus, annan teille tulevaisuuden ja toivon. Näin sanoo Herra. (11.05.2003 klo 7.45 - 8.08)

55. Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot. Kaikki maa on täynnä Hänen kunniaansa 11.05 2003 klo 8.35 - 9.03)

56. Minä, Jeesus Kristus, lihaksi tullut Jumalan Poika, olen tässä. Minä rakastan teitä, te piskuisen laumani jäsenet. Olkaa turvallisella mielellä. Älkää peljätkö. (11.05. 2003 klo 14.46 - 15.12)

Kaikki profetiat samalla sivulla tulostusta varten

Anne Raatikaisen sähköposti: johannanne@suomi24.fi